Personel

Araş.Gör.Dr. Gözde Müşerref Gezgüç
Araş.Gör.Dr.
Gözde Müşerref Gezgüç
@ E-posta
gmg@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset Ve Sosyal Bilimler Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi 2007

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 2011

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 27.09.2017

Yayin Bilgileri

(A-5)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gezgüç Gözde Müşerref, Uzun Turgay, 2017. Arjantin Siyasi Tarihinde Askeri Darbeler. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (EYAD)
2-) GEZGÜÇ.,M., BALCI.,Y., AKÇA.,B., ÖZCAN.,M., 2015. Muğla'da 100 Yılda 100 Kadın. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS Journal)
3-) GEZGÜÇ.,M., ALDEMİR.,C., UZUN.,T., 2015. 6360 Sayılı Kanun ve Muğla Örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS Journal)

(A-9)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Gezgüç, G.M., V. Aydemir (2013) “Rejimin Koruyucusu: Karşılaştırmalı Bir Perspektifle Türk Anayasa Mahkemesi” Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı: 30, Bahar, ss.136-158. - 2013

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gezgüç Gözde Müşerref, Uzun Turgay, 2018. Belediyelerde Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı: Muğla Menteşe Belediyesi Örneği. Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu
2-) GEZGÜÇ.,M., BALCI.,Y., AKÇA.,B., ÖZCAN.,M., 2015. Muğla'da 100 Yılda 100 Kadın . 5. Uluslararası Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Konferansı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi, KKTC, Gazimağusa
3-) UZUN.,T., GEZGÜÇ.,M., 2013. Balkanlarda Siyasi Haklar Alanında Değişim Ve Gelişmeler . Uluslararası XI. Kamu Yönetimi Forumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gezgüç Gözde Müşerref, 2019. SİYASET BİLİMİ EĞİTİMİNDE YARDIMCI BİR ARAÇ OLARAK FİLMLER. 16. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu
2-) Gezgüç Gözde Müşerref, Uzun Turgay, 2019. Teknoloji ve Demokrasi: E-Oylama (E-Voting). 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu
3-) Uzun Turgay, Aldemir Ceray, Gezgüç Gözde Müşerref, 2017. Yerel Yöneticiler Gözünden 6360 Sayılı KAnun ve Muğla Örneği. 14. ULUSLARARASIKAYFOR

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) GEZGÜÇ.,M., UZUN.,T., ALDEMİR.,C., 2015. 6360 Sayılı Kanun ve Muğla Örneği. XIII. Kamu Yönetimi Forumu, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye

(B-5)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gezgüç Gözde Müşerref, 2016. Latin Amerika ve Türkiye’de Darbeler: Arjantin, Brezilya, Şili ve Türkiye Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. XIV. Lisansüstü Konferansı
2-) KOÇAK.,D., GEZGÜÇ.,M., 2010. Araştırma Görevlilerinin İstihdamı: 50/D Üzerinde Bir Araştırma. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir
3-) GEZGÜÇ.,M., 2009. Finans-Politik Kültürün Türkiye Siyasetine Etkisi . 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

(C-2)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yazar Adı: Yasemin-BALCI,Müesser-ÖZCAN,Gözde Müşerref-GEZGÜÇ,Duygu -TARIMCIOĞLU. 2015. Muğla'da 100 Yılda 100 Kadın. Yayın Evi: Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Editör Adı: Yasemin BALCI, Müesser ÖZCAN, Gözde Müşerref GEZGÜÇ, Duygu TARIMCIOĞLU

(C-3)Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: UZUN TURGAY,GEZGÜÇ GÖZDE MÜŞERREF. 2013. Başkanlık Sistemi Karşılaştırmalı Bir İnceleme ve Türkiye İçin Değerlendirmeler/Başkanlık Sistemi ve Latin Amerika Deneyimleri. Yayın Evi: Nobel Editör Adı: Murat AKTAŞ, Bayram COŞKUN

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: UZUN TURGAY,GEZGÜÇ GÖZDE MÜŞERREF. 2017. Muğla Şehir Yazıları/Çok Partili Hayata Geçişten Günümüze Muğla’da Seçimler. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Editör Adı: Erdoğan Keleş, Özlem Karsandık Yazıcı, Baki Bora Hança

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Arjantin Siyasi Tarihinde Askeri Darbeler - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Muğla'da 100 Yılda 100 Kadın - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
3-) 6360 Sayılı Kanun ve Muğla Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2

(G-3)TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Diğer (Ulusal). "100 Yılda 100 Kadın". 2013-2015

(I-8)Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Gezgüç, G.M., "CHP İçin Tarih Tekerrürden Mi İbaret?", 27 Nisan 2011,Araştırma Görevlileri Tartışıyor: Konferanslar Dizisi- I, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. . 1. 2011

Verdiği Dersler

KAY1804 2019-2020 Bahar

Siyaset Bilimi

KAY1801 2018-2019 Güz

Siyaset Bilimine Giriş

KAY1804 2018-2019 Bahar

Siyaset Bilimi

KAY3508 2018-2019 Bahar

Siyasal Gelişme ve Modernleşme