Personel

Doktor Öğretim Üyesi Nida Gökçe Narin
Doktor Öğretim Üyesi
Nida Gökçe Narin
@ E-posta
gnida@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5102

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / İstatistik Bilgi Sistemleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 22.06.2001

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri ABD. 09.02.2005

Doktora

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ABD. 30.01.2012

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gökçe.,N., Belli.,F., Eminov.,M., Dinçer.,T., 2015. Model-based test case prioritization using cluster analysis-a soft-computing approach. TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Belli.,F., Eminov.,M., Gökçe.,N., 2007. Coverage-Oriented, Prioritized Testing - A Fuzzy Clustering Approach and Case Study. Lecture Notes in Computer Science
2-) Gökçe.,N., Eminov.,M., Belli.,F., 2006. Coverage-Based, Prioritized testing Using Neural Network Clustering. Lecture Notes in Computer Science

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Gökçe.,N., Özkoç.,H., 2013. Gelişmişlik ve AB Üyeliği İlişkisinin İncelenmesinde Çok Değişkenli İstatistiksel Analizlerin Kullanımı. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar
2-) Gökçe.,N., Özkoç.,H., 2012. Bulanık Kümeleme ve Diskriminant Analizi Yardımıyla İnsani Gelişmişlik Endeksine Alternatif Bir Yaklaşım. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) 2016. Analyzing the validity of selective mutation with dominator mutants. 24th ACM SIGSOFT International Symposium on Foundations of Software Engineering
2-) Beyazıt.,M., Deistler.,S., Gökçe.,N., 2010. Event-Based Mutation Testing vs. State-Based Mutation Testing - Comparison Using a Web-based System. GI Jahrestagung (2) 2010:
3-) Belli.,F., Eminov.,M., Gökçe.,N., 2009. Model-Based Test Prioritization- a Comparative Soft- Computing Approach and Case Studies. KI 2009: Advances in Artificial Intelligence
4-) Belli.,F., Gökçe.,N., 2007. Test Prioritization at Different Modeling Levels. Communications in Computer and Information Science (ASEA 2010)
5-) Belli.,F., Eminov.,M., Gökçe.,N., 2007. Prioritizing Coverage-Oriented Testing Process- An Adaptive-Learning-Based Approach and Case Study. . 31st Annual International Computer Software and Applications Conference (COMPSAC 2007)

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gökçe Nida, Yeniçeri İbrahim Önder, Yüksel Gamze, 2018. Estimation of Bone Age from Radiological Images with Soft Computing methods. 11th international statistic days conference
2-) Gökçe.,N., Güler Dincer.,N., 2013. ANAHTARLAMALI OLABİLİRLİKLİ C-REGRESYON MODEL VE YAZILIM GÜVENİLİRLİĞİNİN TAHMİNİNE UYGULANMASI . EYİ2013, 24-28 Mayıs 2013, Saray Bosna.
3-) Güler Dincer.,N., Gökçe.,N., 2013. BULANIK C-OTO REGRESYON İLE OECD ÜLKELERİNİN TÜKETİCİ FİYAT İNDEKSLERİ VE YABANCI POPULASYON GÖÇÜ TAHMİNİ VE OTOREGRESYON MODEL İLE KARŞILAŞTIRILMASI. EYİ2013
4-) Özkoç.,H., Gökçe.,N., 2012. İnsani Gelişmişlik Göstergeleri AB Üyeliğini Etkiler mi? Çok Değişkeni İstatistiksel Analizlerle İncelenmesi. 13. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı - (EYİ-2012)

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aslan.,Ö., Pekmezci.,A., Gökçe.,N., 2008. GENETİK ALGORİTMALARLA KÜMELEME ANALİZİ VE TÜRKİYE'DEKİ İLLERİN SUÇ TÜRÜN GÖRE KÜMELENMESİ. BMYS'2008
2-) Çemrek.,F., Gökçe.,N., 2008. OECD'YE ÜYE ÜLKELERİN NÜFUS VE SAĞLIK GÖSTERGELERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. BMYS'2008
3-) Eminov.,M., Gökçe.,N., 2005. YAPAY SİNİR AĞLARİ İLE TÜRKİYE'DEKİ İLLERİN SAĞLIK BAZINDA GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. BMYS'2005, BİLİMDE MODERN YÖNTEMLER SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABİ,

(B-5)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gökçe Nida, Ergüç Nazlı Deniz, 2018. Comparison of Classification Performance of the Galaxies in the Shapley Concentration Region. 11th International Statistics Days Conference

(B-6)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Eminov.,M., Gökçe.,N., 2005. Neural Network Clustering Using Competitive Learning Algorithm. Int 14th Turkish Symposium Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN 2005)

(C-2)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Güllü.,K., Tezel.,R., Yozukmaz.,A., Acar.,Ü., Özdal.,İ., Gökçe.,N., Yabanlı.,M., Özkoç.,H., Türker.,A., Yıldırım.,Ö., Cantaş.,İ., Urçuk.,H., . 2016. Eşen Çayında Faaliyet Gösteren Alabalık Üretim Tesislerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Model Bir Çalışma. Yayın Evi: Can Gözde Matbaacılık
2-) Eminov.,M., Ballı.,S., Güler.,N., Gökçe.,N., Gökçe.,E., . 2006. Fuzzy Kümeleme Tabalı Veri Keşfi Sisteminin Geliştirilmesi ve Muğla İlinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Gruplarının ve Düzeylerinin Belirlenmesi. Yayın Evi: Muğla Üniversitesi Yayınevi

(C-3)Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Belli.,F., Eminov.,M., Gökçe.,N., Wong.,E., . 2011. Prioritizing Coverage-Oriented Testing Process - An Adaptive-Learning-Based Approach And Case Study. Yayın Evi: World Scientific Publishing

(D-10)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. IEEE Transactions on Reliability.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. IEEE Transactions on Reliability.

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Computers and Information Technology.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics: Systems.

(E-1)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-)
2-)

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-)
2-)
3-)
4-)

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Bulanık Zaman Serisi Yöntemlerinin Simülasyon ile Karşılaştırılması. Konu: Bulanık Zaman Serisi Yöntemlerinin Simülasyon ile Karşılaştırılması. Yusuf-Meydanal. 2018
2-) Tez Adı: Graflar Üzerinde En Kısa Yol Algoritmalarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Uygulama. Konu: Graflar Üzerinde En Kısa Yol Algoritmalarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Uygulama. Sıtkı -Cansu. 2017

(G-4-Eski)TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Developing Hybrid Test Case Prioritization Technique Using Advanced Statistical Techniques. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. TÜBİTAK -BİDEB 2219- Doktora Sonrası Araştırma Bursu. 2015-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer (Ulusal). Eşen Çayı üzerinde kurulu alabalık üretim tesislerinin ekosisteme dost, sürdürülebilir yönetim modelinin geliştirilmesi. 2013-2015

(G-7)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Esnek Hesaplama Yöntemleri İle Radyolojik Görüntülerden Kemik Yaşı Tahmini. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Esnek Hesaplama Yöntemleri İle Radyolojik Görüntülerden Kemik Yaşı Tahmini. 2017-2019

(G-8)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: FUZZY KÜMELEME TABANLI VERİ KEŞFİ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE MUĞLA İLİNİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK GRUPLARININ VE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ OLAN: FUZZY KÜMELEME TABANLI VERİ KEŞFİ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE MUĞLA İLİNİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK GRUPLARININ VE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ, YARDIMCI ARAŞTIRMACI, PROJE NUMARASI 2003/ 14, PROJE SÜRESİ: 01.12.2003,30.05. 2005. . 2002-2003

(I-4)Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. Ulusal spor teşkilatları yönetim kurulu, genel kurul, teknik kurul, eğitim kurulu, hakem kurulu üyeliği yapmak.ulusal sportif organizasyonlarda yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) The 26th IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE 2015), Doctoral Symposium Chair, November 2–5, 2015. Gaithersburg, MD, USA.. . 2015

(I-5)Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 11. International Statistics Days Conference. Bodrum, Muğla. . 2018
2-) 10. Uluslararası İstatistik Öğrenci Kolokyumu, 18-19 Mayıs 2013, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Muğla, Türkiye.. Mayıs. Türkiye. 2013

(I-6)Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Fifteenth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, TAINN 2006. 21-23 Haziran . Akyaka, Muğla - Türkiye. 2006

Verdiği Dersler

BSM3513 2019-2020 Güz

Bilimsel Hesaplama Yöntemleri

MBG1001 2019-2020 Güz

Biyoistatistik

İST 6503 2019-2020 Güz

Makine Öğrenmesi Yöntemleri

İST4507 2019-2020 Güz

Yapay Zekâ

İST4511 2019-2020 Güz

Proje I

İST4513 2019-2020 Güz

Nesnel Tabanlı Programlama

İST5541 2019-2020 Güz

Yapay Sinir Ağları

İST4516 2019-2020 Bahar

Proje II

BSM1005 2018-2019 Güz

Ayrık Matematik

MBG1001 2018-2019 Güz

Biyoistatistik

İST5543 2018-2019 Güz

Yazılım Kalite Güvencesi ve Yazılım Testi

IST 6509 2018-2019 Bahar

Yapay Sinir Ağlarından Öğrenme

İST2006 2018-2019 Bahar

Matris Kuramı

İST3008 2018-2019 Bahar

Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler

İST4509 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma 1

İST4512 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma II