Personel

Doç.Dr. Gökçe Çiçek İnce
Doç.Dr.
Gökçe Çiçek İnce
@ E-posta
gokce@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5537

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Yatağan Meslek Yüksekokulu / İnşaat Bölümü / İnşaat Teknolojisi Programı

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği 05.08.1998

Doktora

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği 27.09.2005

Yayin Bilgileri

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) İNCE.,Ç., 2012. Earthquake hazard of the historical peninsula of Istanbul. Third International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
2-) İNCE.,Ç., 2010. Geotechnical Structure as Compared with Soil Amplification Conditions of Historical Peninsula (Istanbul). 9th International Congress on Advances in Civil Engineering
3-) İNCE.,Ç., 2009. Yerel Zemin Koşullarının Büyütme Özelliklerinin Hasarlar Üzerindeki Etkisi: İstanbul (Tarihi Yarımada) Örneği. Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu
4-) İNCE.,Ç., 2009. Tarihi Yarımada(Istanbul)'nın Yamaç Stabilitesi Potansiyelinin Hasara Etkisi.. Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu
5-) İNCE.,Ç., 2009. The Effect of the potential of liquefaction sensitivity on damage:Istanbul (Historical Peninsula). Kocaeli International Earthquake Symposium

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) İNCE.,Ç., ÖZAYDIN.,K., YILDIRIM.,M., ÖZENER.,P., 2007. Seismic Microzonation of Historical Peninsula (Istanbul) with Respect to Liquefaction Susceptibilty. . 4th International Conference on Geotechnical Engineering

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) YILMAZOĞLU.,U., İNCE.,Ç., 2016. Muğla İli Mesudiye Bölgesi Zemin Davranışının Bir Boyutlu Analiz Yöntemi İle İncelenmesi. 1. Ulusal Genç Geoteknik Mühendisleri Sempozyumu
2-) İNCE.,Ç., YILMAZOĞLU.,U., 2016. Muğla İli'nin Olasılıksal Deprem Tehlike Analizi. 16.Ulusal Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Kongresi
3-) İnce Gökçe Çiçek, Yılmazoğlu Lütfi, 2014. BİR VE İKİ BOYUTLU ANALİZLERLE PİK YÜZEY İVMESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ. Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN Onuruna Geoteknikte Gelişmeler ve Deneyimler Sempozyumu
4-) BİNGÖL.,M., İNCE.,Ç., 2012. Jet Grout Kolonlarının Excel Programı ile Hesaplanması. Insaat Mühendisliginde 100.Yıl Teknik Kongresi
5-) İNCE.,Ç., 2007. Tarihi Yarımada'nın (Istanbul) Yerel Zemin Kosullarının Büyütme Özellikleri ile Jeolojik-Geoteknik Yapısının Karsılastırılması. Altıncı Ulusal Deprem Mühendisligi Konferansı
6-) İNCE.,Ç., 2007. Tarihi Yarımada (Istanbul)'nın Sıvılasma ve Sev Stabilitesi Potansiyeli. Altıncı Ulusal Deprem Mühendisligi Konferansı
7-) İNCE.,Ç., YILDIRIM.,M., 2006. Jeolojik-Jeoteknik Açıdan Tarihi Yarımada'nın (Istanbul) Yapısı ve Sismik Mikrobölgelemesi. Mühendislik Jeolojisinde Çagdas Uygulamalar Sempozyumu
8-) ÖZAYDIN.,K., İNCE.,Ç., YILDIRIM.,M., 2005. Tarihi Yarımada'nın (Istanbul), Jeolojik- Geoteknik Yapısı ve Sismik Mikrobölgelemesi. 3. Istanbul ve Deprem Sempozyumu
9-) İNCE.,Ç., BERİLGEN.,A., ÖZAYDIN.,K., 1998. Sulu Çamurların Sedimentasyonu ve Konsolidasyonu. Zemin Mekanigi ve Temel Mühendisligi Yedinci Ulusal Kongresi

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) . 2017. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi. Hakemlik Sayısı: 1
2-) . 2016. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (PAJES). Hakemlik Sayısı: 1
3-) . 2016. Erciyes Üniv. Fen Bil. Enst. Dergisi. Hakemlik Sayısı: 1
4-) . 2016. Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16.Ulusal Kongresi. Hakemlik Sayısı: 1
5-) . 2016. 1.Ulusal Genç Geoteknik Mühendisleri Sempozyumu. Hakemlik Sayısı: 1
6-) . 2009. Tübav Bilim Dergisi . Hakemlik Sayısı: 1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) . 2017. Earthquake Science. Hakemlik Sayısı: 1
2-) . 2014. Earthquake Engineering and Engineering Vibration . Hakemlik Sayısı: 1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Probabilistic seismic hazard assessment of the historical peninsula of Istanbul - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Investigating the influence of topographic irregularities and two- dimensional effects on surface ground motion intensity with one-and-two-dimensional analyses - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
3-) The relationship between the performance of soil conditions and damage following an earthquake: a case study in Istanbul, Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
4-) Probabilistic seismic hazard assessment of the historical peninsula of Istanbul - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
5-) Seismic Microzonation of the Historic Peninsula of Istanbul - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
6-) Seismic Microzonation of the Historic Peninsula of Istanbul - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:2
7-) The relationship between the performance of soil conditions and damage following an earthquake: a case study in Istanbul, Turkey - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:3
8-) Seismic Microzonation of the Historic Peninsula of Istanbul - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Investigating the influence of topographic irregularities and two- dimensional effects on surface ground motion intensity with one-and-two-dimensional analyses - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) The relationship between the performance of soil conditions and damage following an earthquake: a case study in Istanbul, Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
3-) The relationship between the performance of soil conditions and damage following an earthquake: a case study in Istanbul, Turkey - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Seismic Microzonation of the Historic Peninsula of Istanbul - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Probabilistic seismic hazard assessment of the historical peninsula of Istanbul - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
2-) Seismic Microzonation of the Historic Peninsula of Istanbul - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Muğla Ili'nin Probabilistik Deprem Tehlike Analizi. Konu: Muğla Ili'nin Probabilistik Deprem Tehlike Analizi. Mehmet Uğur . 2015

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Aksaray Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışmaları için Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi. 2010-2012

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: TÜBİTAK. Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik-2014. 2014
2-) Kurum Adı: TÜBİTAK. Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik-2012. 2012
3-) Kurum Adı: TÜBİTAK. Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik-2011. 2011

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16.Ulusal Kongresi (Bilim kurulu üyesi). Türkiye. . 2016
2-) 1.Ulusal Genç Geoteknik Mühendisleri Sempozyumu (Bilim Kurulu üyesi). Türkiye. . 2016
3-) 3. Geoteknik Sempozyumu (ZMTMTMK, Çukurova Üniv. ve IMO Adana Şubesi) 3-4 Aralık 2009, Adana (Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği). Aralık. Türkiye. 2009

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) 5. Aksaray İnşaat Mühendisliği Paneli ”Deprem Mühendisliğinde Yenilikçi Yaklaşımlar” -2008 (Konuşmacı olarak). Mayıs. Türkiye. 2008
2-) 4. Aksaray İnşaat Mühendisliği Paneli “Yerel Zemin Koşullarının Bina Davranışına Etkisi, Deprem için Mikrobölgeleme ve Sıvılaşma”-2007 (Düzenleme Kurulu Başkanı ve Konuşmacı olarak). Mayıs. Türkiye. 2007