Personel

Yrd.Doç.Dr. Gonca Akgün Güngör
Yrd.Doç.Dr.
Gonca Akgün Güngör
@ E-posta
gonca@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5072

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü / Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Akgün Güngör.,G., Gökalp.,F., 2015. Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Karşılaştırmalı Üstünlüklerin Kaleydoskopik Yapısı: İmalat Sanayi Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergis
2-) Akgün Güngör.,G., 2014. Türkiye İmalat Sanayinin Uluslararası Ticarette Karşılaştırmalı Üstünlükleri ve Rekabet Gücü Göstergeleri. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi
3-) Akgün Güngör.,G., 2014. Serbest Ticaret ve Endüstriyel Yoğunlaşma İlişkisi: Türkiye İmalat Sanayi Üzerine Bir İnceleme. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi
4-) Çımat.,A., Akgün Güngör.,G., Balmumcu.,Ö., 2013. Devlet Üniversitelerinde Akademisyen Maaşlarının Karşılaştırmalı Analizi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
5-) Dişbudak.,C., Akgün.,G., Balmumcu.,Ö., 2012. Göçmenlerin Türkiye’de “Yaşamaya Devam Etme Kararlarının” Sosyo-Ekonomik Belirleyenleri: 1989 Bulgaristan Göçmenleri Örneği. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi
6-) Gökalp.,F., Akgün.,G., 2011. Türkiye İmalat Sanayinde Serbest Ticaretin İstihdam Etkisi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi
7-) Gökalp.,F., Akgün.,G., 2011. Küresel Ekonomiye Katılım Sürecinde Türkiye’de Üretimin Uluslararasılaşması: Dikey Uzmanlaşma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
8-) Gökalp.,F., Baldemir.,E., Akgün.,G., 2011. Türkiye Ekonomisinde Dışa Açılma ve Gelir Eşitsizlikleri İlişkisi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Dişbudak.,C., Akgün.,G., 2011. Bulgaristan Göçmenlerinin İşgücü Piyasasına Uyum Biçimlerinin Karşılaştırmalı Analizi. Eğitim Bilim Toplum Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Dişbudak.,C., Akgün Güngör.,G., Balmumcu.,Ö., 2012. Göçmenlerin Türkiye’de “Yaşamaya Devam Etme Kararlarının” Sosyo-Ekonomik Belirleyenleri: 1989 Bulgaristan Göçmenleri Örneği. YEBKO
2-) Gökalp.,F., Baldemir.,E., Akgün.,G., 2009. Türkiye Ekonomisinde Dışa Açılma ve Gelir Eşitsizlikleri İlişkisi. Uluslararası Davraz Kongresi Küresel Diyalog
3-) Baldemir.,E., Gökalp.,F., Akgün.,G., 2009. Dışa Açık Ekonomilerde Makro Ekonomik İstikrar: Türkiye Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Davraz Kongresi Küresel Diyalog

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Dişbudak.,C., Akgün.,G., 2012. Bulgaristan Göçmenlerinin İşgücü Piyasasına Uyum Biçimlerinin Karşılaştırmalı Analizi. 3. İzmir Ulusal İktisat Kongresi
2-) Gökalp.,F., Akgün.,G., 2010. Küresel Ekonomiye Katılım Sürecinde Üretimin Uluslararasılaşması: Dikey Uzmanlaşma. Uluslararası Sempozyum-V Küresel Kriz Sonrasında Ekonominin Yeniden Yapılanması
3-) Gökalp.,F., Akgün.,G., 2010. Serbest Ticaret, Kriz ve İstihdam. Uluslararası Sempozyum-V Küresel Kriz Sonrasında Ekonominin Yeniden Yapılanması

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) . 2016. Sosyoekonomi Dergisi. Hakemlik Sayısı: 1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Dışa Açık Ekonomilerde Makro Ekonomik İstikrar: Türkiye Üzerine Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Türkiye Ekonomisinde Dışa Açılma ve Gelir Eşitsizlikleri İlişkisi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Göç ve Bütünleşme. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. 1989 Bulgaristan Göçmenlerinin Türkiye’de Ekonomik, Mekansal ve Politik Bütünleşme Süreçleri. 2010-2012

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Dokuz Eylül Üniversitesi. Prof. Dr. Mehmet Sadık ACAR 8. Bilimsel Araştırma ve Lisansüstü Tez Yarışması. 2016

Verdiği Dersler

UTF1004 2017-2018 Bahar

Dış Ticarete Giriş

UTF1004 2017-2018 Bahar

Dış Ticarete Giriş

UTF 5520 2017-2018 Bahar

Dış Ticaret Politikaları

UTF3508 2017-2018 Bahar

Küreselleşme ve Uluslararası Ticarette Güncel Sorunlar

UTF3508 2017-2018 Bahar

Küreselleşme ve Uluslararası Ticarette Güncel Sorunlar

UTF1004 2017-2018 Bahar

Dış Ticarete Giriş

UTF 5505 2017-2018 Bahar

Dış Ticaret Teorileri

UTF4511 2017-2018 Güz

Uluslararası Rekabet Politikaları

UTF4511 2017-2018 Güz

Uluslararası Rekabet Politikaları

UTF3001 2017-2018 Güz

Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası

UTF3001 2017-2018 Güz

Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası

İKT 1812 2016-2017 Yaz

İktisada Giriş II

UTF3508 2016-2017 Bahar

Küreselleşme ve Uluslararası Ticarette Güncel Sorunlar

UTF3508 2016-2017 Bahar

Küreselleşme ve Uluslararası Ticarette Güncel Sorunlar

UTF2006 2016-2017 Bahar

Uluslararası Ticaret ve Finansal Örgütler

UTF2006 2016-2017 Bahar

Uluslararası Ticaret ve Finansal Örgütler

İKT 1812 2016-2017 Bahar

İktisada Giriş II

UTF3001 2016-2017 Güz

Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası

UTF3001 2016-2017 Güz

Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası

İKT 1811 2016-2017 Güz

İktisada Giriş I

İKT 1812 2015-2016 Bahar

İktisada Giriş II

UTF2006 2015-2016 Bahar

Uluslararası Ticaret ve Finansal Örgütler

UTF2006 2015-2016 Bahar

Uluslararası Ticaret ve Finansal Örgütler