Personel

Doktor Öğretim Üyesi Gonca Karayağız Muslu
Doktor Öğretim Üyesi
Gonca Karayağız Muslu
@ E-posta
goncamuslu@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3273

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik 2004

Doktora

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Haastalıkları Hemşireliği 2011

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Karayağız Muslu Gonca, Coşkun Cenk Sibel, 2018. The Family Burdens and Hopelessness of Turkish Parents of Adolescents With Intellectual Disabilities. Rehabilitation Nursing
2-) yardımcı .,f., bektaş.,m., özkütük.,n., karayağız muslu .,g., özalp gerçeker.,g., başbakkal.,z., 2017. A study of the relationship between the study process, motivation resources, and motivation problems of nursing students in different educational systems. NURSE EDUCATION TODAY
3-) Yardımcı Figen, Bektaş Murat, Özkütük Nilay, Karayağız Muslu Gonca, Özalp Gerçeker Gülçin, Başbakkal Didar Zümrüt, 2017. A study of the relationship between the study process motivation resources and motivation problems of nursing students in different educational systems. NURSE EDUCATION TODAY
4-) coşkun cenk.,s., karayağız muslu .,g., şarlak.,d., 2016. The Effectiveness of Structured Supported Education Programs for Families With Intellectually Disabled Children: The Example of Turkey . Archives of Psychiatric Nursing
5-) bal yılmaz .,h., özalp gerçeker .,g., karayağız muslu .,g., 2016. Evaluating the cancer related fatigue by children, mothers, and nurses in Turkish pediatric oncology patients. EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING
6-) özalp gerçeker .,g., karayağız muslu .,g., yardımcı .,f., 2016. Children's postoperative symptoms at home through nurse-led telephone counseling and its effects on parents’ anxiety: A randomized controlled trial. JOURNAL FOR SPECIALISTS IN PEDIATRIC NURSING
7-) ÖZŞAKER.,M., KARAYAĞIZ MUSLU .,G., KAHRAMAN.,A., BEYTUT.,D., YARDIMCI .,F., BAŞBAKKAL.,Z., 2015. A Study on the Effects of Loneliness, Depression and Perceived Social Support on Problematic Internet Use among University Students. . Anthropologist
8-) ÖZŞAKER.,M., yardımcı .,f., özalp gerçeker.,g., karayağız muslu .,g., 2015. The association between perceived social support and self effcacy of turkish elementary school children. . Croatian journal of education
9-) yardımcı .,f., başbakkal.,z., beytut.,d., karayağız muslu .,g., ersun .,a., 2012. “Ekip Çalışması Tutumları Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması”. Anadolu Psikiyatri Dergisi
10-) karayağız muslu .,g., başbakkal.,z., janke .,j., 2011. “The Turkish Version of the Breastfeeding Attrition Prediction Tool”. Journal of Human Lactation
11-) bal yılmaz .,h., taş .,f., karayağız muslu .,g., başbakkal .,z., kantar .,m., 2010. “Health Professionals’ Estimation of Cancer-Related Fatigue in Children”. Journal of Pediatric Oncology Nursing
12-) öztürk .,c., karayağız muslu .,g., 2008. Exploration of the Use of Complementary and Alternative Medicine among Turkish Children. Journal of Clinical Nursing
13-) öztürk .,c., karayağız muslu .,g., dicle .,a., 2008. “A Comparıson of Problem-Based and Tradıtıonal Educatıon on Nursıng Students' Crıtıcal Thınkıng Dısposıtıons”. Nurse Education Today

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Beytut Dilek, Özalp Gerçeker Gülçin, Karayağız Muslu Gonca, 2018. A Qualitative Study Exploring the Needs of TurkishMothers in the Pediatric Intensive Care Unit. Journal of Pediatric Research
2-) Taş Arslan Fatma, Özkan Sevil, Ak Bedriye, Karayağız Muslu Gonca, 2017. Neonatal Intensive Care Nurses' Opinion on Oxygen Therapy: A Survey Conducted in Turkey. Çağdaş Tıp Degisi
3-) coşkun cenk.,s., karayağız muslu .,g., şarlak.,k., 2016. A Study on the Correlation between Employment Status and Quality of Life in Secondary School Children. Anthropologist
4-) karayağız muslu.,g., baybek .,h., yıldız tozak .,h., kıvrak .,a., 2015. "Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusunda Öğrencilerin Bilgi, Tutum ve Davranışları Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenirlik Çalışması". Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
5-) egelioğlu .,n., KARAYAĞIZ MUSLU .,g., şen .,s., er güneri .,s., bolışık .,b., saruhan .,a., 2014. “Ege Bölgesinde Doğum Sonu Dönemde Uygulanan Geleneksel Uygulamalar”. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi,
6-) karayağız muslu.,g., başbakkal.,z., 2014. "Predıctors for contınuatıon of exclusıve breastfeedıng for the fırst sıx months of lıfe accordıng to the theory of planned behavıor". Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları Ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi
7-) karayağız muslu .,g., özşaker .,m., yardımcı .,f., özalp gerçeker .,g., 2012. “Aydın İlindeki Okul Çağı Çocuklarında Obezite ve Aşırı Kiloluluk Prevelansı”. , 2 (2), 82-94, 2012. Uluslararası Hakemli Akademik Spor, Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Karayağız Muslu Gonca, Aygün Özcan, 2017. Ergenlerin Riskli Sağlık Davranışlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi
2-) Aygün Özcan, Karayağız Muslu Gonca, 2017. Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Sebze ve Meyve Tüketimi Davranışları. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
3-) karayağız muslu .,g., 2016. Kardiyovasküler Sistem . Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi
4-) başbakkal.,z., yardımcı .,f., beytut.,d., karayağız muslu .,g., ersun .,a., 2014. “Bir Devlet Hastanesinde Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği Kültürü Algısının İncelenmesi” . Anatolian Journal of Clinical Investigation
5-) karayağız muslu.,g., beytut.,d., kahraman .,a., yardımcı .,f., başbakkal.,z., 2014. " Ebeveyn besleme tarzı ve etkileyen etmenlerin incelenmesi ". Türk Pediatri Arşivi
6-) başbakkal.,z., beytut.,d., KARAYAĞIZ MUSLU .,G., ERSUN .,A., ÖZÇELİK .,M., 2013. Çocuk Yoğun Bakım Hemşirelerinin İşe Karşı Tutumlarının Araştırma Kullanmalarındaki Engellere Etkisi. DEUHYO ED
7-) karayağız muslu .,g., başbakkal.,z., 2013. "Planlı Davranış Teorisi ve Emzirme Davranışı". Turkiye Klinikleri J Nurs Sci
8-) ERSUN .,A., başbakkal.,Z., YARDIMCI .,F., karayağız muslu .,g., BEYTUT.,D., 2013. Çocuk Hemşirelerinin Tıbbi Hata Yapma Eğilimlerinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
9-) ersun .,a., şahin köze.,b., karayağız muslu .,g., beytut.,d., başbakkal.,z., conk .,z., 2012. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinde İnternet Kullanımı İle Sosyal Destek Sistemi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . İ.Ü.F.N. Hem. Derg
10-) özalp gerçeker .,g., beytut.,d., karayağız muslu .,g., yardımcı .,f., 2012. "Orem’in Öz Bakım Teorisine Göre Juvenil Dermatomiyozitli Hastanın Değerlendirilmesi ve Hemşirelik Bakım Planı". E. Ü Hemşirelik Fakültesi Dergisi
11-) karayağız muslu .,g., conk .,z., 2011. “Hayvan Destekli Uygulamalar ve Çocuklarda Kullanımı”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi
12-) başbakkal.,z., yardımcı .,f., ersun.,a., beytut.,d., karayağız muslu .,g., koturoğlu .,g., kurugöl .,z., 2010. Oral İlaç Vermede Aile Uygulamaları. Ege Pediatri Bülteni
13-) akçay .,n., karayağız muslu .,g., bal yılmaz.,h., başbakkal .,z., 2010. “Pediatrik Transportta Görev Alan Sağlık Çalışanlarının Transportta Ebeveyn Katılımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi”. Türkiye Acil Tıp Dergisi
14-) bal yılmaz .,h., karayağız muslu .,g., taş .,f., başbakkal .,z., kantar .,m., 2009. “Çocukların Kansere Bağlı Yaşadığı Yorgunluğa Ebeveyn Bakışı”. Türk Onkoloji Dergisi
15-) beytut .,d., karayağız muslu .,g., başbakkal .,z., bal yılmaz .,h., 2009. “Pediatri Hemşirelerinin Ağrıya İlişkin Geleneksel İnanç ve Uygulamaları”. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi
16-) karayağız muslu .,g., bolışık .,b., 2009. “Çocuk ve Gençlerde İnternet Kullanımı”. TSK Koruyucu Hekimlik Dergisi
17-) bal yılmaz .,h., karayağız muslu .,g., esenay .,ı., 2008. “Çocuğu Kanser Tanısı Almış Annelerin Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Ege Pediatri Bülteni
18-) karayağız muslu .,g., öztürk .,c., 2008. “Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler ve Çocuklarda Kullanımı”. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
19-) öztürk .,c., karayağız .,g., 2007. “Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Televizyon İzleme Durumları Ve Bunu Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi” . Milli Eğitim Dergisi
20-) bal yılmaz .,h., esenay .,ı., karayağız muslu .,g., 2007. “Kanserli Çocuklarda Yalnızlık”. Ege Pediatri Bülteni
21-) bolışık.,b., karayağız muslu .,g., akçay .,n., başbakkal .,z., 2007. “Obezite Çocuklarda Düşük Benlik Saygısına Neden Oluyor mu?”. Ege Pediatri Bülteni
22-) öztürk .,c., karayağız .,g., 2007. “Çocuk ve Televizyon” . Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
23-) öztürk .,c., karayağız .,g., 2007. “Hemşirelik Kararları İçin Eleştirel Düşünme Modeli’nin Uygulamada Kullanımı”. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
24-) karayağız muslu .,g., bolışık .,b., 2007. “Çocukluk Çağı Obezitesine Sosyolojik Bir Bakış”. Sağlık ve Toplum Dergisi
25-) öztürk .,c., karayağız muslu .,g., 2006. “Teori İle Uygulama Arasında Yeni Bir Köprü: Kavram Haritası”. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) KARAYAĞIZ MUSLU .,G., BEKTAŞ .,M., 2013. "Okullarda Şiddetin Önlenmesine Yönelik Geliştirilen Okula Dayali Girişim Programlarin Etkinliği: Sistemik İnceleme ". 5. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Karayağız Muslu Gonca, Yılmaz Büşra, 2018. Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Belirlenmesi. 1st International Health Sciences and Life Congress
2-) Karayağız Muslu Gonca, Özdemir Mehmet, 2018. Determining the aflatoxin m1 level in breast milk: Fethiye case at Turkey. 4th PNAE Congress on PaediatricNursing
3-) Karayağız Muslu Gonca, 2018. Determining adolescents health locus of control and the variables that affect them. 4th PNAE Congress on Paediatric Nursing
4-) Karayağız Muslu Gonca, Baybek Hülya, Kıvrak Arzu, Bayrakçı Emine, 2018. An examination of the effectiveness of educating adolescents about thalassemia. 4th PNAE Congress on PaediatricNursing
5-) Karayağız Muslu Gonca, 2017. Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumları ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki ilişkinin Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
6-) Karayağız Muslu Gonca, 2017. Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumları ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki ilişkinin Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
7-) Karayağız Muslu Gonca, 2017. Ortaöğretim Öğrencilerinin Öz-Yeterlilik Düzeylerinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. 6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi
8-) Coşkun Cenk Sibel, Karayağız Muslu Gonca, 2017. Lise Öğrencilerinde Problemli Cep Telefonu Kullanımı ve Sosyal Medyada Gelişmeleri Kaçırma Korkusu. 6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi
9-) Karayağız Muslu Gonca, Kudret Yasenya, Malkoç Aylin, 2017. Hemşirelerin Profesyonel Değerlerinin ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi
10-) Karayağız Muslu Gonca, 2017. Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumları ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki ilişkinin Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
11-) Karayağız Muslu Gonca, Olpak Kübra, 2017. Öğrencilerin Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
12-) Karayağız Muslu Gonca, Aygün Özcan, 2017. Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Anksiyete Düzeylerinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
13-) Aygün Özcan, Karayağız Muslu Gonca, 2017. Hemşirelerin ve Öğretmenlerinin Çocuk İhmali ve İstismarı Belirtilerini Tanımlayabilme Bilgi ve Tutumları. I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
14-) Şahin Gülsüm, Karayağız Muslu Gonca, 2017. Ortaokul Öğrencilerinin Kalp Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri
15-) karayağız muslu .,g., coşkun cenk .,s., şarlak .,k., 2015. Lise öğrencilerinde şiddet eğilimi, benlik saygısı ve rekabetçi tutum arasındaki ilişkinin incelenmesi . 5. ulusal ve 2. uluslararası akdeniz pediatri hemşireliği kongresi
16-) beytut.,d., karayağız muslu .,g., başbakkal .,z., 2015. Türkiyede hemşirelik lisans eğitimi verilen kurumlarda çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersi ile ilgili bir inceleme . 5. ulusal ve 2. uluslararası akdeniz pediatri hemşireliği kongresi
17-) beytut.,d., GERÇEKER .,G., karayağız muslu .,g., ÖZDAMAR .,N., İŞLER .,N., TURGUT .,N., 2014. Examination with a qualitative for the need of mothers with a child admitted to intensive care. . . 7 th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care
18-) COŞKUN .,S., DAĞDELEN .,M., karayağız muslu .,g., 2013. "Effectiveness of Family Education about Psychological Development of Children". European Psychıatrıc Nursıng Congress
19-) KARAYAĞIZ MUSLU .,G., ERSUN .,A., BEYTUT .,D., ÖZŞAKER .,M., YARDIMCI .,F., BAŞBAKKAL.,Z., 2012. A study on the effects of problematic internet use on loneliness, depression and perceived social support among university students. . The 1st International Clinical Nursing Research Congress
20-) KARAYAĞIZ MUSLU .,G., BAŞBAKKAL .,Z., 2012. A study of breastfeeding behaviors of mothers and potential causes that influence their tendency to early weaning on the basis of the theory of planned behavior. . The 1st Internaitonal Clinical Nursing Research Congress
21-) YARDIMCI .,F., BAŞBAKKAL .,Z., BEYTUT .,D., KARAYAĞIZ MUSLU .,G., ERSUN .,A., 2011. “Reliability and validity study of teamwork attitudes questionnaire”. 1 st PNAE Congress on Pediatric Nursing
22-) GERÇEKER .,G., ÖZŞAKER .,M., YARDIMCI .,F., KARAYAĞIZ MUSLU .,G., 2011. Perceived social support and self-efficacy on the primary school students is releated?. 1st PNAE Congress on Paediatric Nursing
23-) ERSUN .,A., BAŞBAKKAL .,Z., YARDIMCI .,F., KARAYAĞIZ MUSLU .,G., BEYTUT .,D., 2011. “A Study of The Malpractice Trends in Pediatric Nurses” . 1 st PNAE Congress on Pediatric Nursing
24-) KARAYAĞIZ MUSLU .,G., ÖZŞAKER .,M., YARDIMCI .,F., GERÇEKER .,G., 2011. The Prevalence Of Overweight And Obesity Among 7-15 Years Of Age In Aydin.. 1st PNAE Congress on Paediatric Nursing
25-) Bal Yılmaz Hatice, Kahraman Ayşe, Karayağız Muslu Gonca, 2009. Mekanik ventilatöre bağlı bir yenidoğanın standart hemşirelik bakımı. 2. Ulusal ve 1. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi
26-) Akçay Didişen Nurdan, Karayağız Muslu Gonca, Bal Yılmaz Hatice, Başbakkal Didar Zümrüt, 2009. The opinions of medical personnel towards the parental participation during the pediatric transport in izmir as well as the advantages and disadvantages of parental participation. 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
27-) Kahraman Ayşe, Karayağız Muslu Gonca, Bal Yılmaz Hatice, 2009. Case Report Nursing Care of an Infant with Holoprosencephaly. 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
28-) Kahraman Ayşe, Şahin Köze Burçak, Karayağız Muslu Gonca, Beytut Dilek, Başbakkal Didar Zümrüt, Conk Zeynep, 2009. Analysıs of the relatıon between ınternet use and socıal support in unıversıty students. 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
29-) Bal Yılmaz Hatice, Karayağız Muslu Gonca, Esenay Figen Işık, 2008. Relationship between levels of loneliness and perceived social support of motherse whose children living with cancer. 3rd Europaediatrics Congress
30-) Başbakkal Didar Zümrüt, Akçay Didişen Nurdan, Karayağız Muslu Gonca, Gökşen Şimşek Ruhsar Damla, Darcan Şükran, 2008. New applications ın measuring blood glucose use of alternate. 3rd Europaediatrics Congress
31-) Beytut Dilek, Karayağız Muslu Gonca, Başbakkal Didar Zümrüt, Bal Yılmaz Hatice, 2008. Cultural Attitudes and Beliefs of Pediatric Nurses about Pain. 1st European Transcultural Nurses’Assosication (ETNA) International Conference

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) KARAYAĞIZ MUSLU .,G., 2016. BİR DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİ İLE İÇSEL MOTİVASYON DURUMLARININ İNCELENMESİ. IV. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi
2-) Karayağız Muslu Gonca, 2011. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde fiziksel çevrenin düzenlenmesi. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Gelişimsel Bakım Kursu
3-) Öztürk Muzaffer Candan, Karayağız Muslu Gonca, 2005. Farklı Eğitim Modellerinin Öğrenci Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi. II. Aktif Eğitim Kurultayı Kitabı

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Coşkun Cenk Sibel, Akdumanlı Fatmanur, Karayağız Muslu Gonca, 2017. Kemoterapi Birimindeki Hasta ve Hasta Yakınlarında Yaşam Kalitesinin İncelenmesi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi
2-) Karayağız Muslu Gonca, Coşkun Cenk Sibel, 2017. Lise öğrencilerinde problemli internet kullanımı ve etkileyen faktörlerin incelenmesi.. 7. Ergen Sağlığı Kongresi
3-) beytut.,d., sönmez.,d., karayağız muslu .,g., esenay .,ı., 2015. “Çocuk Acil Servislerinde Hemşire Bakış Açısıyla Ağrı Yönetiminde Engeller”. XII. Uluslararası Katılımlı, Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve VIII. Ulusal Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi
4-) GERÇEKER .,G., POLAT .,M., EROĞLU .,B., KARAYAĞIZ MUSLU .,G., YARDIMCI .,F., İSLAMOĞLU .,A., 2014. Çocuk cerrahisi hastalarında taburculuk sonrası telefon danışmanlığı ile hemşire izleminin ailelerin durumluk sürekli kaygı düzeylerine etkisi. . 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
5-) TAŞ ARSLAN .,F., ÖZKAN .,S., AK .,B., KARAYAĞIZ MUSLU .,G., 2013. Yenidoğan yoğun bakım hemşirelerinin oksijen uygulamalarına yönelik görüşleri. . 4. Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
6-) KARAYAĞIZ MUSLU .,G., BEYTUT .,D., ERSUN .,A., YARDIMCI .,F., BAŞBAKKAL.,Z., 2013. Ebeveyn Besleme Tarzı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, ,. Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
7-) COŞKUN .,S., KARAYAĞIZ MUSLU .,G., ŞARLAK .,K., 2013. Ortaokul öğrencilerinin çalışma durumu ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi: Fethiye örneği.. 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
8-) KARAYAĞIZ MUSLU .,G., COŞKUN .,S., ŞARLAK .,K., 2013. Zihinsel ve fiziksel engelli çocuğa sahip ebeveynlerin aile yükleri ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi.. 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
9-) beytut.,d., KARAYAĞIZ MUSLU .,G., GERÇEKER .,G., 2013. “Çocuk Yoğun Bakım Hemşirelerinin Etik Karar Verebilme Düzeylerinin İncelenmesi: İzmir Örneği”. 4. Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
10-) KARAYAĞIZ MUSLU .,G., BAYBEK .,H., YILDIZ .,H., KIVRAK .,A., 2013. "Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusunda Öğrencilerin Bilgi, Tutum ve Davranışları Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenirlik Çalışması".. 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi( Uluslararası Katılımlı)
11-) YARDIMCI .,F., BEKTAŞ .,M., ÖZKÜLÜK.,N., KARAYAĞIZ MUSLU .,G., GERÇEKER .,G., BAŞBAKKAL.,Z., 2013. "Farklı Eğitim Sistemlerinde Öğrenim Gören Öğrenci Hemşirelerin Öğrenme Yaklaşımları ile Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Arasındaki İlişkinin ve Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi". , . 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi( Uluslararası Katılımlı)
12-) KOCABAY .,H., DERELİ .,Ü., YÜKSEL .,B., BAYBEK .,H., KARAYAĞIZ MUSLU .,G., KIVRAK .,A., 2013. "Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin Engellilere Karşı Tutumları". 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
13-) ŞAHİN .,E., KAHYA .,A., KAPUSUZ .,M., BAYAR .,Ş., BAYRAKÇI .,E., BAL.,S., BAYBEK .,H., KIVRAK .,A., KARAYAĞIZ MUSLU .,G., ÖZAL .,Ç., 2013. "Sigara Kullanan Öğrencilerin Sigara Bırakmaya Yönelik Girişimleri". 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
14-) BAŞBAKKAL .,Z., KARAPINAR .,B., BEYTUT .,D., KARAYAĞIZ MUSLU .,G., GERÇEKER .,G., DUMAN .,D., YILDIZ .,D., 2012. “Çocuk Yoğun Bakim Hemşirelerine Verilen Weaning Eğitiminin Hemşirelerin Bilgi Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi”. Uluslararası Katılımlı XI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve V. Ulusal Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi
15-) BAŞBAKKAL .,Z., KARAPINAR .,B., YARDIMCI .,F., BEYTUT.,D., KARAYAĞIZ MUSLU .,G., GERÇEKER .,G., DUMAN.,D., YILDIZ .,D., 2012. “Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Santral Venöz Kateter Bakımı ve Kullanılan Antiseptik Solüsyonlar”. Uluslararası Katılımlı XI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve V. Ulusal Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi
16-) BAŞBAKKAL .,Z., BEYTUT .,D., KARAYAĞIZ MUSLU .,G., ERSUN .,A., ÖZÇELİK .,M., 2011. “Çocuk Yoğun Bakım Hemşirelerinin İşe Karşı Tutumlarının Araştırma Kullanımında Engellere Etkisinin İncelenmesi”. VIII. Ulusal Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi, IV. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi
17-) Karayağız Muslu Gonca, Başbakkal Didar Zümrüt, 2011. Annelerin Anne Sütü Arttırmaya Yönelik Ürün Kullanımı ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. I. Ulusal Kültürlerarası Ebelik ve Hemşirelik Kongresi
18-) Egelioğlu Cetişli Nuray, Karayağız Muslu Gonca, Şen Selma, Er Güneri Sezer, Bolışık Zehra Bahire, Saruhan Aynur, 2011. Doğum Sonu Döneminde Uygulanan Geleneksel Uygulamalar. I. Ulusal Kültürlerarası Ebelik ve Hemşirelik Kongresi
19-) Beytut Dilek, Yardımcı Figen, Karayağız Muslu Gonca, Özalp Gerçeker Gülçin, Özgenç F, 2011. Olgu Sunumu Erkek Adölesanda Anoreksiya Nevroza ve Hemşirelik Bakımı. Uluslararası Katılımlı III. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
20-) Başbakkal Didar Zümrüt, Yardımcı Figen, Beytut Dilek, Karayağız Muslu Gonca, Kahraman Ayşe, 2011. Bir Devlet Hastanesinde Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği Kültürü Algısının İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı III. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
21-) Özalp Gerçeker Gülçin, Beytut Dilek, Karayağız Muslu Gonca, Yardımcı Figen, 2011. Olgu Sunumu Orem in Özbakım Teorisine Göre Juvenil Dermatomiyozitli Hastanın Hemşirelik Süreci. Uluslararası Katılımlı III. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
22-) Karayağız Muslu Gonca, Başbakkal Didar Zümrüt, Janke Jıll, 2011. Emzirmeyi Bırakma Eğilimi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Uluslararası Katılımlı III. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
23-) Karayağız Muslu Gonca, Aydın T, Beytut Dilek, Başbakkal Didar Zümrüt, 2011. İntrakraniyal Kanamalı Bir Hastanın Roy un Adaptasyon Modeline Göre İncelenmesi. VIII. Ulusal Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi, IV. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi
24-) Boyacı Mine, Akçay Didişen Nurdan, Karayağız Muslu Gonca, Bolışık Zehra Bahire, İlhan Hüseyin, 2008. Çocuk Cerrahi Servisinde Günübirlik Cerrahi Uygulanan Çocukların Anne Babalarının Yaşadığı Anksiyetenin Karşılaştırılması. XII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
25-) Boyacı Mine, Akçay Didişen Nurdan, Karayağız Muslu Gonca, Bolışık Zehra Bahire, İlhan Hüseyin, 2008. Olgu Sunumu Kistik Higromalı Hastada Hemşirelik Bakımı. XII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
26-) Bal Yılmaz Hatice, Taş Arslan Fatma, Karayağız Muslu Gonca, Başbakkal Didar Zümrüt, Kantar Mehmet, 2008. Pediatrik Onkoloji Kliniklerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin Hastalardaki Kansere Bağlı Yorgunluğa İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. XV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi
27-) Bal Yılmaz Hatice, Karayağız Muslu Gonca, Taş Arslan Fatma, Başbakkal Didar Zümrüt, Kantar Mehmet, 2008. Çocukların Kansere Bağlı Yaşadığı Yorgunluğa Ebeveyn Bakışı. XV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi
28-) Karayağız Muslu Gonca, Başbakkal Didar Zümrüt, Bolışık Zehra Bahire, 2008. Neuman Sistemler Modeline göre Diyabetik Ketoasidozlu Hastaya Yaklaşım. V. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi I. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi
29-) Beytut Dilek, Durmaz N, Karayağız Muslu Gonca, Başbakkal Didar Zümrüt, Karapınar Bülent, 2008. ARDS li Kritik Hasta Çocuğun Bakımının Sinerji Modeli Uygulanarak Değerlendirilmesi. V. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi I. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi
30-) Boyacı Mine, Karayağız Muslu Gonca, Akçay Didişen Nurdan, Başbakkal Didar Zümrüt, İlhan Hüseyin, 2007. Olgu Sunumu Torasik Ektopia Kordis Anomalili Hastada Hemşirelik Bakımı. XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
31-) Boyacı Mine, Akçay Didişen Nurdan, Karayağız Muslu Gonca, Bolışık Zehra Bahire, İlhan Hüseyin, 2007. Travma Sonrası Pankreas Yaralanması ve Postoperatif Hemşirelik Bakımı. XI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi
32-) Karayağız Muslu Gonca, Sarıkaya Karabudak Seher, Başbakkal Didar Zümrüt, 2007. Türkiye'de Toplumsal Bir Sorun Çocuk İşçiği. 4. Ulusal Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi
33-) Sarıkaya Karabudak Seher, Karayağız Muslu Gonca, Başbakkal Didar Zümrüt, 2007. NANDA Taksonomi II ye Göre Prematüre Bir Bebeğin Hemşirelik Bakımı. 4. Ulusal Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi
34-) Çınar İbrahim, Karayağız Muslu Gonca, Başbakkal Didar Zümrüt, 2007. Kavram Haritası Yöntemi ile Olgu Sunumu Nefrotik Sendrom. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (uluslararası katılımlı)
35-) Ersun Ayşe, Karayağız Muslu Gonca, Başbakkal Didar Zümrüt, 2007. Hemşirelik Eğitiminde Bir Öğrenme Yöntemi. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (uluslararası katılımlı)
36-) Şahin Burçak, Ersun Ayşe, Karayağız Muslu Gonca, 2007. Pediatrik Bakımın Ayrılmaz Parçası Mizah ve Oyun. I. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
37-) Bolışık Zehra Bahire, Akçay Didişen Nurdan, Karayağız Muslu Gonca, Başbakkal Didar Zümrüt, 2007. Obezite Çocuklarda Düşük Benlik Saygısına Neden Oluyor mu?. I. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
38-) Öztürk Muzaffer Candan, Karayağız Muslu Gonca, 2005. Hemşirelik Bakım Yönetiminde Yeni Bir Araç Kavram Haritası. 49. Milli Pediatri Kongresi 5. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi 29. Umemps Congress Union of Middle Easrtern and Meditterranean Pediatric Societies
39-) Öztürk Muzaffer Candan, Karayağız Muslu Gonca, 2005. Hemşirelikte Eleştirel Düşünme. 49. Milli Pediatri Kongresi 5. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi 29. Umemps Congress Union of Middle Easrtern and Meditterranean Pediatric Societies49. Milli Pediatri Kongresi 5. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi 29. Umemps Congress Union of Middle Easrtern and Meditterranean Pediatric Societies
40-) Öztürk Muzaffer Candan, Karayağız Muslu Gonca, 2005. Teori İle Uygulama Arasında Yeni Bir Köprü Kavram Haritası. 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Başbakkal Didar Zümrüt, Yardımcı Figen, Kahraman Ayşe, Beytut Dilek, Karayağız Muslu Gonca, Koturoğlu Güldane, Kurugöl Nuri Zafer, 2010. Ailelerin Çocuklarına Oral İlaç Verirken Yaptıkları Hataların İncelenmesi. 5. Ege Pediatri ve 1. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri
2-) Coşgun F, Karayağız Muslu Gonca, Kahraman Ayşe, Akpınar S, Yardımcı Figen, 2010. Olgu Sunumu Hirschsprung Hastalığı Aganglionik Megakolon Olan Bir Bebeğin Hemşirelik Bakımı. 5.Ege Pediatri ve 1. Ege Pediatri Hemşireliği Günleri

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Developments in Health Sciences/Design of Physical Environment in Neonatal Intensive CareUnits. Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) karayağız muslu .,g., . 2015. Pediatrik Cerrahi Hastasının HEMŞİRELİK BAKIMI. Yayın Evi: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK
2-) karayağız muslu .,g., . 2014. Anne ve Çocuk Hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri Kitabı . Yayın Evi: Nobel Tıp Kitabevi
3-) karayağız muslu .,g., . 2014. Çocuk Hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri Kitabı. Yayın Evi: Nobel Tıp Kitabevi,

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. journal of human lactation .

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. The Journal of Pediatric Research.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. The Journal of Pediatric Research.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi E-dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. ADDICTA.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi .

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Evaluating the cancer related fatigue by children, mothers, and nurses in Turkish pediatric oncology patients - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Children's postoperative symptoms at home through nurse-led telephone counseling and its effects on parents’ anxiety: A randomized controlled trial - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
3-) A Study on the Effects of Loneliness, Depression and Perceived Social Support on Problematic Internet Use among University Students. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) “Çocuk ve Gençlerde İnternet Kullanımı” - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
5-) “A Comparıson of Problem-Based and Tradıtıonal Educatıon on Nursıng Students' Crıtıcal Thınkıng Dısposıtıons” - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
6-) A study of the relationship between the study process, motivation resources, and motivation problems of nursing students in different educational systems - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:3
7-) “Çocukların Kansere Bağlı Yaşadığı Yorgunluğa Ebeveyn Bakışı” - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
8-) “The Turkish Version of the Breastfeeding Attrition Prediction Tool” - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
9-) “Health Professionals’ Estimation of Cancer-Related Fatigue in Children” - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
10-) “A Comparıson of Problem-Based and Tradıtıonal Educatıon on Nursıng Students' Crıtıcal Thınkıng Dısposıtıons” - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:4
11-) “A Comparıson of Problem-Based and Tradıtıonal Educatıon on Nursıng Students' Crıtıcal Thınkıng Dısposıtıons” - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:5
12-) “Teori İle Uygulama Arasında Yeni Bir Köprü: Kavram Haritası” - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) “Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler ve Çocuklarda Kullanımı” - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:6
2-) “Hayvan Destekli Uygulamalar ve Çocuklarda Kullanımı” - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
3-) Neonatal Intensive Care Nurses' Opinion on Oxygen Therapy: A Survey Conducted in Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) The association between perceived social support and self effcacy of turkish elementary school children. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
5-) “Ege Bölgesinde Doğum Sonu Dönemde Uygulanan Geleneksel Uygulamalar” - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
6-) “The Turkish Version of the Breastfeeding Attrition Prediction Tool” - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
7-) “Çocuk ve Gençlerde İnternet Kullanımı” - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:5
8-) “A Comparıson of Problem-Based and Tradıtıonal Educatıon on Nursıng Students' Crıtıcal Thınkıng Dısposıtıons” - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:5
9-) A study of the relationship between the study process, motivation resources, and motivation problems of nursing students in different educational systems - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:4
10-) The Effectiveness of Structured Supported Education Programs for Families With Intellectually Disabled Children: The Example of Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
11-) “Çocukların Kansere Bağlı Yaşadığı Yorgunluğa Ebeveyn Bakışı” - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
12-) Exploration of the Use of Complementary and Alternative Medicine among Turkish Children - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
13-) “Çocukların Kansere Bağlı Yaşadığı Yorgunluğa Ebeveyn Bakışı” - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
14-) “A Comparıson of Problem-Based and Tradıtıonal Educatıon on Nursıng Students' Crıtıcal Thınkıng Dısposıtıons” - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:10
15-) “Çocuk ve Televizyon” - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
16-) “Pediatri Hemşirelerinin Ağrıya İlişkin Geleneksel İnanç ve Uygulamaları” - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) "Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusunda Öğrencilerin Bilgi, Tutum ve Davranışları Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenirlik Çalışması" - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) “Çocuk ve Gençlerde İnternet Kullanımı” - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
3-) “Çocukların Kansere Bağlı Yaşadığı Yorgunluğa Ebeveyn Bakışı” - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) "Orem’in Öz Bakım Teorisine Göre Juvenil Dermatomiyozitli Hastanın Değerlendirilmesi ve Hemşirelik Bakım Planı" - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
5-) “Çocuk ve Gençlerde İnternet Kullanımı” - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
6-) “Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler ve Çocuklarda Kullanımı” - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
7-) “Pediatri Hemşirelerinin Ağrıya İlişkin Geleneksel İnanç ve Uygulamaları” - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
8-) “Çocuk ve Televizyon” - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Anne Sütünde Aflatoksin M1 Düzeyinin Belirlenmesi: Fethiye Örneği. 2017--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ŞİDDET EĞİLİMİ, BENLİK SAYGISI VE REKABETÇİ TUTUM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ” . 2013-2014

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Okul Temelli Güneşten Korunma Programının Öğrencilerin Güneşten Korunma Davranışlarına Etkisi. 2017--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. "ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERE UYGULANAN YAPILANDIRILMIŞ DESTEK EĞİTİM PROGRAMININ ETKİNLİĞİ” . 2013-2014

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: XII. Uluslararası Katılımlı, Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve VIII. Ulusal Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi. sözel bildiri üçüncülük ödülü . 2015
2-) Kurum Adı: 4. Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi. poster bildiri birincilik ödülü . 2013
3-) Kurum Adı: 8. Ulusal-Uluslar arası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. sözel bildiri ikincilik ödülü . 2009
4-) Kurum Adı: ÖĞRENCİ HEMŞİRELER KONGRESİ . sözel bildiri üçüncülük ödülü . 2003

Verdiği Dersler

HEM3532 2018-2019 Bahar

Yenidoğan Hemşireliği

HEM3012 2018-2019 Bahar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

HELİTAM 1004 2018-2019 Bahar

Hemşirelikte Eğitim

HELİTAM 1004 2018-2019 Bahar

Hemşirelikte Eğitim

HEM4009 2018-2019 Güz

Hemşirelikte Öğretim

HEM2525 2018-2019 Güz

Kültürlerarası Hemşirelik

HEM2539 2018-2019 Güz

Büyüme ve Gelişme

HEM4009 2018-2019 Güz

Hemşirelikte Öğretim

HELİTAM 2005 2018-2019 Güz

Hermşirelik Bakımı II

HEM3002 2017-2018 Yaz

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

HELİTAM 1004 2017-2018 Bahar

Hemşirelikte Eğitim

HEM3002 2017-2018 Bahar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

HELİTAM 1004 2017-2018 Bahar

Hemşirelikte Eğitim

HEM3532 2017-2018 Bahar

Yenidoğan Hemşireliği

HEM3002 2017-2018 Bahar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

HELİTAM 1007 2017-2018 Güz

Sağlığın Değerlendirilmesi

HELİTAM 2005 2017-2018 Güz

Hermşirelik Bakımı II

HEM3539 2017-2018 Güz

Büyüme ve Gelişme

HELİTAM 2005 2017-2018 Güz

Hemşirelik Bakımı II

HELİTAM 1007 2017-2018 Güz

Sağlığın Değerlendirilmesi

HEM3002 2016-2017 Yaz

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

HEM3002 2016-2017 Bahar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

HEM3532 2016-2017 Bahar

Yenidoğan Hemşireliği

HEM3002 2016-2017 Bahar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

HEM3002 2016-2017 Bahar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

HEM4003 2016-2017 Güz

Hemşirelikte Öğretim

HEM4003 2016-2017 Güz

Hemşirelikte Öğretim

HELİTAM 2005 2016-2017 Güz

Hermşirelik Bakımı II

HELİTAM 2005 2016-2017 Güz

Hemşirelik Bakımı II

HEM4003 2016-2017 Güz

Hemşirelikte Öğretim

HEM2525 2016-2017 Güz

Kültürlerarası Hemşirelik

HEM3539 2016-2017 Güz

Büyüme ve Gelişme

HEM3002 2015-2016 Yaz

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

HEM3002 2015-2016 Bahar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

HEM3002 2015-2016 Bahar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

HEM3518 2015-2016 Bahar

Yenidoğan Hemşireliği

HEM3002 2015-2016 Bahar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

HEM4003 2015-2016 Güz

Hemşirelikte Öğretim

HEM2511 2015-2016 Güz

Kültürlerarası Hemşirelik

HEM3519 2015-2016 Güz

Büyüme ve Gelişme

HEM3010 2014-2015 Bahar

Meslek Stajı - IV (Çocuk Sağ.ve Hast.Hemş.)