Personel

Doktor Öğretim Üyesi Gülbahar Atasever
Doktor Öğretim Üyesi
Gülbahar Atasever
@ E-posta
gulbaharatasever@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Politikası Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 2004

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi 2009

Doktora

Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 2016

Yayin Bilgileri

(A-5)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Atasever G., Bahar O., 2018. Türkiye’de Yerli ve Yabancı Turistlerin Politik İstikrarsızlık Dönemlerine İlişkin Algısına Yönelik Değerlendirmeler. javstudies
2-) Atasever G., 2017. Türkiye'de Risk Primi (CDS), Piyasa Göstergeleri ve Seçim Dönemlerine İlişkin Ekonometrik Analiz. javstudies
3-) Atasever G., 2017. Türkiye'de Seçimler, Hükümet Değişiklikleri ve Makroekonomik Göstergeler. sosyal bilimler dergisi
4-) Cengiz.,S., Şahin.,A., Atasever.,G., 2012. The Determinants of the Turkish Agricultural Employment. Revista Tinerilor Economişti

(A-7)ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Atasever G., 2019. Bir Sosyal Sermaye Projesi Olarak Takas Ev: Evde Atıl Bir Şey Kalmasın. Ekonomi Bilimleri Dergisi
2-) Atasever G., Bahar O., 2017. Medya Bağlamında Politik İstikrarsızlık-Turizm İlişkisi. güvenlik bilimleri
3-) Atasever.,G., 2016. Mortgage Krizi ve Yatırımcı Psikolojisi. Finans Politik&Ekonomik Yorumlar
4-) Atasever.,G., 2016. Varlık Fiyatları Köpüğü: Muğla Konut Piyasası Üzerine Bir Değerlendirme. Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi
5-) Atasever.,G., 2014. Petrol Fiyatları-Büyüme Oranları İlişkisinin Var Analizi Yöntemiyle Test Edilmesi. Finans Politik&Ekonomik Yorumlar
6-) Uzun.,T., Atasever.,G., 2010. Türkiye’de Modernleşme Süreci Bağlamında Oryantalist ve Oksidentalist Bakışlar. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(A-8)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Atasever.,G., 2015. Türkiye Konut Piyasasındaki Gelişmeler ve Konut Balon Endeksi. İktisat ve Toplum
2-) Vatansever Deviren.,N., Atasever.,G., 2011. Ekonomik Küreselleşmenin Ulus-devlet Üzerindeki Etkileri. Mevzuat Dergisi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bahar O., Atasever G., 2016. Politik İstikrarsızlıkların Türk Turizmi Üzerindeki Etkileri. 3rd International Congress of Tourism and Management Researches

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Atasever G., 2017. Türkiye'de Seçimler, Hükümet Değişiklikleri ve Makroekonomik Göstergeler. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
2-) Atasever G., 2017. Türkiye’de Risk Primi (Cds), Merkez Bankası Rezervleri, Faiz Oranı ve Seçim Dönemlerine İlişkin Ekonometrik Analiz. 2. Uluslalarası Sosyal Bilimler Sempozyumu
3-) Atasever G., 2017. Geleceğin İnşası Sosyal Sermaye Birikimi ile Mümkündür: Her İlde Bir Takas Ev Projesi. 1. uluslararası sosyal beşeri ve eğitim bilimleri kongresi
4-) Atasever G., Bahar O., 2017. Türkiye'de Yerli ve Yabancı Turistlerin Politik İstikrarsızlık Dönemlerindeki Algısına Yönelik Değerlendirmeler. 1. uluslararası sosyal beşeri ve eğitim bilimleri kongresi
5-) Atasever.,G., 2012. Marksist Kriz Teorileri Bağlamında 2008 Finansal Krizinin Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Disiplinlerarası Sosyal Araştırmalar Konferansı
6-) Uzun.,T., Atasever.,G., 2009. Türkiye’de Modernleşme Süreci Bağlamında Oryantalizm ve Oksidentalizm. International Davraz Congress On Social And Economic Issues Shaping The World’s Future: New Global Dialogue

(C-2)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yazar Adı: ATASEVER GÜLBAHAR,BAHAR OZAN. 2019. Politik İstikrarsızlık Turizm İlişkisi. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Gülbahar ATASEVER ve Ozan BAHAR
2-) Yazar Adı: ÇIMAT ALİ,AVCI MEHMET,İNCİ MUSTAFA,ATASEVER GÜLBAHAR. 2018. Muğla Sosyo-Ekonomik Yapı/. Yayın Evi: Günce Yayınevi Editör Adı: ÇIMAT ALİ,AVCI MEHMET,İNCİ MUSTAFA,ATASEVER GÜLBAHAR

(C-3)Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: ATASEVER GÜLBAHAR. 2018. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Cilt II/2008 Küresel Krizinin Ardından Korumacılık Önlemlerindeki Değişim ve Ticaret Savaşları. Yayın Evi: Gece Akademi Editör Adı: Özdaşlı K., Demir M.C., Tire O., Arvas İ. S., Odabaş U. K., Elagöz İ.

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: ATASEVER G.. 2017. Makro İktisada Giriş/Temel Makroekonomik Kavramlar. Yayın Evi: Süre Yayınevi Editör Adı: Bahar Ozan, Avcı Mehmet
2-) Yazar Adı: Cem M.-Baydur,Gülbahar-Atasever. 2016. Türkiye’de Histeri Etkisi ve Dış Ticaret Dengesi: 2000-2012. Yayın Evi: Türkiye Ekonomi Kurumu Editör Adı: D. Ş. Saraçoğlu&F. Öztürk
3-) Yazar Adı: Gülbahar-Atasever. 2010. Siyasal Parti Tipolojisi. Yayın Evi: Orion Yayınevi Editör Adı: Turgay Uzun

(E-1)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Varlık Fiyatları Köpüğü: Muğla Konut Piyasası Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:2

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Varlık Fiyatları Köpüğü: Muğla Konut Piyasası Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
2-) Medya Bağlamında Politik İstikrarsızlık-Turizm İlişkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
3-) Ekonomik Küreselleşmenin Ulus-devlet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) Ekonomik Küreselleşmenin Ulus-devlet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
5-) Ekonomik Küreselleşmenin Ulus-devlet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1

(E-3)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) The Determinants of the Turkish Agricultural Employment - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı:1

(E-4)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Medya Bağlamında Politik İstikrarsızlık-Turizm İlişkisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

(G-8)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye'de Yerli ve Yabancı Turistlerin Politik İstikrarsızlık Döneminde Turizm Faaliyetlerine İlişkin Beklenti Analizi ile Turistlerin Destinasyon Seçimi Üzerinde Medyanın Etkisi. 2017-2018

Verdiği Dersler

İKT2003 2019-2020 Güz

Matematiksel İktisat

İKT4503 2019-2020 Güz

İktisadi Bütünleşme ve AB

İKT 5511 2019-2020 Bahar

Matematiksel İktisat

İKT2004 2019-2020 Bahar

İktisat Metodolojisi

İKT3510 2019-2020 Bahar

İktisadi Okullar ve Politikalar

İKT 1803 2018-2019 Güz

İktisada Giriş

İKT 1811 2018-2019 Güz

İktisada Giriş I

İKT1803 2018-2019 Güz

İktisada Giriş

UTF1004 2018-2019 Bahar

Dış Ticarete Giriş

İKT 1812 2018-2019 Bahar

İktisada Giriş II

İKT 3804 2018-2019 Bahar

Kamu Maliyesi

İKT3508 2018-2019 Bahar

Gayri Menkul Yatırımı ve Finansmanı