Personel

Yrd.Doç.Dr. Güncel Sarıman
Yrd.Doç.Dr.
Güncel Sarıman
@ E-posta
guncelsariman@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1238 , 0 252 211 1276

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Bilgisayar Teknolojileri Bölümü / Bilgisayar Programcılığı Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği 22.06.2009

Yüksek Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği ABD 21.12.2011

Doktora

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği ABD 23.12.2015

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sarıman.,G., Küçüksille.,U., 2016. A Novel Approach to Determine Software Security Level using Bayes Classifier via Static Code Metrics. Electronics And Electrical Engineering
2-) Küçüksille.,U., Yiğit.,T., Güneş.,A., Sarıman.,G., 2010. A system for the detection and reporting of wireless modem signals. Scientific Research and Essays

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sarıman.,G., Küçüksille.,E., 2014. Web Based Educational Tool for Metaheuristic Algorithms. Pamukkale J Eng
2-) Sarıman.,G., 2011. Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri Üzerine Bir Çalışma:K-Means ve K-Medoids Kümeleme Algoritmalarının Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Sarıman Güncel, Küçüksille Ecir Uğur, 2016. Web Servislerinin Yazılım Güvenlik Testleri İçin Önerilen Hibrit Yaklaşım. Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sarıman Güncel, Küçüksille Ecir Uğur, 2017. The Effect of Big Data Usage on Natural Language Processing. International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES)
2-) Aydın.,G., Sarıman.,G., 2014. Yabancılara Türkçe Eğitiminde Kelime Öğretimi İçin Web Destekli E-Öğrenme Aracı. 7. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ - ÖĞRETİMİ KURULTAYI
3-) Sarıman.,G., Küçüksille.,U., 2013. Mining Association Rules with Parallel Programming. 3rd World Conference on Innovation and Computer Sciences INSODE

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Sarıman.,G., Küçüksille.,U., 2013. Güvenli Yazılım Geliştirme Yaşam Süreci ve Statik Kod Analizi. 6th. International Conference on Information Security and Cryptology

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sarıman.,G., Tarlacı.,F., Karasoy.,O., Durmuş.,B., 2014. Eduroam ve SMS destekli E-Posta Kullanıcı Yönetim Modeli: MSKU Örneği. Akademik Bilişim
2-) Sarıman.,G., Karasoy.,O., Tarlacı.,F., Durmuş.,B., 2014. Yazılımlar için web servis destekli bütünleşik hesap yönetimi. Akademik Bilişim

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2015. Türkçenin Eğitimi Öğretimine Yönelik Çalışmalar/Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi. Yayın Evi: Pegem Akademi

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) . 2017. COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION. Hakemlik Sayısı: 1
2-) . 2016. TÜBİTAK, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences. Hakemlik Sayısı: 1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) . 2016. International Journal of Informatics Technologies. Hakemlik Sayısı: 2

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri Üzerine Bir Çalışma:K-Means ve K-Medoids Kümeleme Algoritmalarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Web Based Educational Tool for Metaheuristic Algorithms - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri Üzerine Bir Çalışma:K-Means ve K-Medoids Kümeleme Algoritmalarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri Üzerine Bir Çalışma:K-Means ve K-Medoids Kümeleme Algoritmalarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
3-) Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri Üzerine Bir Çalışma:K-Means ve K-Medoids Kümeleme Algoritmalarının Karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:3
4-) A system for the detection and reporting of wireless modem signals - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:3

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Lisans Bitirme Projesi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Kablosuz Ağlarda Raporlama ve Güvenlik Sistemi, Tübitak 2209. 2008-2009

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. "Yazılım Güvenliği Test Ve Değerlendirme Aracı Geliştirilmesi" 3888-D1-14 nolu Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. 2014-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yakın alan iletişim teknolojisinin kullanımı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yakın alan iletişim teknolojisinin kullanımı. 2014-2016
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Paralel Programlama ile Web madenciliğinde Log Analizi,2678-YL-11 nolu Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. 2011-2012

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Bilkent Üniversitesi. SENTİM SOFTWAREQUEST Bilişim Teknolojileri Yarışması,Yazılım Kategorisi Mansiyon Ödülü, Bilkent Üniversitesi,2007.. 2007

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) International Conference on Electrical Engineering and Automation Control (ICEEAC2017). China. . 2017
2-) International Joint Robotics Competition and Symposium,20-24 May 2009, Isparta/TURKEY. Turkey. Mayıs. 2009

Verdiği Dersler

BIP2510 2017-2018 Bahar

WEB PROJESİ YÖNETİMİ

BIP1006 2017-2018 Bahar

VERI TABANI I

BIP2510 2017-2018 Bahar

WEB PROJESİ YÖNETİMİ