Personel

Araş.Gör.Dr. Gürkan Yiğittürk
Araş.Gör.Dr.
Gürkan Yiğittürk
@ E-posta
gurkanyigitturk@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı