Personel

Araştırma Görevlisi Handan Çelik
Araştırma Görevlisi
Handan Çelik
@ E-posta
handancelik@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi Bölümü / Türkçe Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Anabilimdalı 2013
Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Devam Ediyor
inönü üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilimdalı Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ÇELİK.,H., NAZA.,C., 2016. Sosyal Bilgiler ve Türkçe Öğretim Programlarının Disiplinlerarası Yaklaşıma Göre İncelenmesi. 5. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
2-) FIRAT.,H., ÇELİK.,H., 2014. La Fontaine’in Fabllarındaki Olumsuz Kişilik Özelliklerine İlişkin Dersler ve Bu Bağlamdaki Türk Atasözleri . 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) FIRAT.,H., ÇELİK.,H., 2016. İlkokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Atatürk Teması Metinlerinin İncelenmesi. VII. USOS

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Coşkun.,V., Açık Önkaş.,N., İpek Eğilmez.,N., Fırat.,H., Fidan.,Ö., Çetin.,D., Turhan Tuna.,S., Sargın.,M., Özkaya.,G., Erdemir.,E., Özşavlı.,G., Çelik.,H., . 2015. Türkçenin Eğitimi Öğretimine Yönelik Çalışmalar . Yayın Evi: Pegem Akademi

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. Türkçenin Eğitimi Öğretimine Yönelik Çalışmalar .

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: TUBİTAK. Lisansüstü Bursiyerliği . 2014

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (UTES 2016). TÜRKİYE. . 2016
2-) II. Uluslararası Mevlevilik ve Şahidi Sempozyumu. Türkiye. . 2015
3-) Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı. Türkiye. . 2014