Personel

Araş.Gör.Dr. Hasan Cerim
Araş.Gör.Dr.
Hasan Cerim
@ E-posta
hasancerim@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5083

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Su Ürünleri Fakültesi

Kadro Birimi

Su Ürünleri Fakültesi / Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü / Avlama Teknolojisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama-İşleme Bölümü 2008

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama-İşleme Bölümü 2011

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama-İşleme Bölümü 07.02.2018

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ateş.,C., Cerim.,H., Çelik.,M., 2017. Length-weight relationships of commercial indigenous and Lessepsian fishes in Gökova Bay, Turkey. Cahiers de Biologie Marine
2-) Ateş.,C., Çelik.,M., Cerim.,H., Yapıcı.,S., 2016. First and additional records of alien crustacean decapods in the Aegean Sea, Turkey. Cahiers de Biologie Marine
3-) Cerim.,H., Çelik .,M., Yapıcı.,S., 2016. Occurrence of colour abnormalities and morphological aberration in common sole Solea solea (L., 1758) captured from the Aegean Sea. Cahiers de Biologie Marine
4-) Bilge.,G., Yapıcı.,S., Filiz.,H., Cerim.,H., 2014. Weight–Length Relations For 103 Fish Species From The Southern Aegean Sea, Turkey. Acta Ichthyol. Piscat. 44 (3): 261–266.. ACTA ICHTHYOLOGICA ET PISCATORIA

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Cerim Hasan, Ateş Celal, 2019. Reproductive biology of female common sole, Solea solea (Linnaeus, 1758) in the southern Aegean Sea. Acta Biologica Turcica
2-) Reis İsmail, Cerim Hasan, Ateş Celal, 2018. First Confirmed Record for the Lepomis gibbosus (L., 1758) in The Lower Sakarya River Basin (Turkey). Journal of Limnology andFreshwater Fisheries Research
3-) Cerim.,H., Ateş.,C., 2016. Selectivity of trammel nets (80 and 90 mm mesh size) for common sole (Solea solea linnaeus, 1758) used in Güllük Bay. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
4-) Cerim.,H., Filiz.,H., Gülşahin.,A., Erdem.,M., 2014. Marine Litter: Composition in Eastern Aegean Coasts. Open Access Library Journal

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Soykan Ozan, Cerim Hasan, 2018. General Aspects of Recreational Angling and Some Estimations onCatch Amounts in Turkey. Düzce University Journal of Science Technology
2-) Cerim.,H., 2015. Ekosistem Temelli Balıkçılık Yönetimi; Kavramlar ve Uygulama Yöntemleri. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yılmaz Özgen, Cerim Hasan, 2018. Alaca Creek (Çorum) Litter - A Preliminary Study to Explore theExtent of Pollution. MARFRESH 2018
2-) Cerim Hasan, Yılmaz Özgen, Baba Esin, Bilge Gökçen, Ateş Celal, 2018. Gonadal anomalies in European sea bass (Dicentrarchus labrax Linnaeus, 1758) and Common sole (solea solea Linnaeus, 1758) from Güllük Bay, southern Aegean Sea. 13th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Cerim Hasan, Ateş Celal, Reis İsmail, 2018. Stock Signalsfrom Fish Market Prices Common Solea(Solea solea Linnaeus, 1758) Example. International Symposium of Ecology 2018
2-) Reis İsmail, Ateş Celal, Cerim Hasan, 2018. Management of Köyceğiz-Dalyan Lagoon System, Muğla. International Symposiumof Ecology 2018
3-) Cerim Hasan, Ateş Celal, Reis İsmail, 2017. Cast Nets; Technical Characteristics and Catch Compositionfrom Muğla Freshwaters Fisheries, Turkey. 1. International Symposium on Limnology and Freswater Fisheries
4-) Reis İsmail, Cerim Hasan, Ateş Celal, 2017. Fishing Tackle and Fishing Methods Used in Carp, Catfish and Pike Fisheries in The Lower Sakarya River, Turkey. 1. International Symposium on Limnology and Freswater Fisheries
5-) Ateş Celal, Cerim Hasan, Çelik Murat, 2017. Lessepsian and native fish species in Gökova Bay small-scalefishery, Turkey. II. Workshop on Invasive Species: Global Meeting on InvasiveEcology
6-) Soykan Ozan, Cerim Hasan, Gülşahin Anıl, 2017. Preliminary study on the growth and reproduction of invasiverabbit fish (Siganus rivulatus) from Gökova Bay small scalefishery. II. Workshop on Invasive Species: Global Meeting on InvasiveEcology
7-) Güşahin.,A., Cerim.,H., Yapıcı.,S., Soykan.,O., 2016. Preliminary Study on Marine Litter in Dalyan and İztuzu, Muğla. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences
8-) Ateş.,C., Çelik.,M., Tunca.,S., Cerim.,H., 2016. Economic gains from invasive species in the Gökova Bay: A small scale fishing experiment. ICES, Annual Science Conference
9-) Ateş.,C., Cerim.,H., Tunca.,S., Gülşahin.,A., Çelik.,M., 2014. The interaction of Mediterranean Monk Seal (Monachus monachus, Hermann, 1779) with the fishermen at Mugla Coast (Southwest part of Turkey). 3rd International Symposium on Integrated Coastal Zone Management
10-) Gülşahin.,A., Bilge.,G., Filiz.,H., Gülşahin.,N., Baba.,E., Cerim.,H., 2013. The Amount of Lost Fishing Gear and Their Environmental Impact in the Gökova Special Environmental Protection Area (SEPA), (Muğla, Turkey). ICOEST’2013- International Conference on Environmental Science and Technology
11-) Gülşahin.,A., Filiz.,H., Cerim.,H., Bilge.,G., 2013. Monitoring of Sandbar Shark [Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827)] In Southern Aegean Sea. CIESM 40th International Congress
12-) Filiz.,H., Özkan.,Ö., Yapıcı.,S., Bilge.,G., Cerim.,H., 2012. Güney Ege’de Trol Kompozisyonundaki Lesepsiyen Balık Türleri. Fisheries and Aquatic Sciences, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu
13-) Filiz.,H., Gülşahin.,A., Cerim.,H., Bilge.,G., 2012. The Pursuit of the Sandbar Shark [Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827)]. Harmonization of Biodiversity and Marine Industries, Turkey-Japan Marine Forum

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Cerim.,H., Gülşahin.,A., 2012. Bodrum Sünger Avcılığı ve Günümüzdeki Durumu. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi
2-) Mustafa Erdem, Hasan Cerim, 2011. Muğla Bölgesi Köyceğiz ve Güllük Dalyanlarında Yılan Balığı Avcılığı. XVI. Su Ürünleri Sempozyumu
3-) Erdem.,M., Cerim.,H., 2010. Bodrum Karaada Bölgesindeki Yapay Resiflerde Dalıcı Profili. XIV. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı
4-) Filiz.,H., Erdem.,M., Cerim.,H., 2009. Güney Ege Kıyılarındaki Denizel Çöp Kompozisyonu ve Yoğunluğu. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Reis İsmail, Ateş Celal, Cerim Hasan, 2018. Aşağı Sakarya Nehri’nde yaşayan Gümüşi Havuz Balığının,(Carassius gibelio Bloch, 1972) üreme döneminin belirlenmesi.. VIII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu
2-) Reis İsmail, Ateş Celal, Cerim Hasan, 2017. Köyceğiz Dalyan’ında Avlanan Ticari Kefal (Mugil sp.) Balıklarının Yaş-Boy Dağılımları. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
3-) Cerim Hasan, Ateş Celal, 2017. Güllük Körfezi’nde Avlanan Dil Balığının (Solea solea) Üreme Dönemindeki Yıllara Bağlı Değişimlerin İncelenmesi. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
4-) Ateş.,C., Reis.,İ., Cerim.,H., 2016. Küçük Ölçekli (Smal Scale Fısherıes) Balıkçılığın Durumu. 4. Ulusal Alabalık Kongresi
5-) Çelik.,M., Ateş.,C., Cerim.,H., 2015. Muğla İlindeki Amatör Balıkçı Profilleri ve Ekipmanları. I. Ulusal Çoruh Öğrenci Kongresi
6-) Cerim.,H., 2015. Yapay Resifler ve Kullanım Amaçları. Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Sempozyumu
7-) Cerim.,H., Ateş.,C., Çelik.,M., 2015. Gökova Körfezi’ndeki Uzatma Avcılığında Yakalanan Lesepsiyen Balık Türlerinin Miktarları. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
8-) Ateş.,C., Cerim.,H., Çelik.,M., 2015. Gökova Körfezindeki Paragat Avcılığındaki Lesepsiyen Balık Türlerinin Belirlenmesi. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
9-) Çelik.,M., Ateş.,C., Cerim.,H., Reis.,İ., 2015. Muğla İlinde Akdeniz Keşiş Foku. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
10-) Cerim.,H., Ateş.,C., Gülşahin.,A., Çelik.,M., Reis.,İ., 2015. Boğaziçi Köyü'nde (Milas) Dil Balığı Avcılığında Kullanılan Ağlarının Teknik Planları. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
11-) Reis.,İ., Ateş.,C., Cerim.,H., Çelik.,M., 2015. Muğla İli Dalyan Balıkçılığındaki Son Durum. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
12-) Topaloğlu.,S., Ateş.,C., Cerim.,H., 2015. Gökova Körfezi’nde Avcılığı Yapılan Iskarmoz (Saurida lessepsianus)’nın Bazı Morfometrik Özellikleri. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
13-) Çelik.,M., Ateş.,C., Yapıcı.,S., Cerim.,H., 2015. Gökova Körfezinde Uzatma Ağlarıyla Avlanan Balıkların Beslenme Alışkanlıkları ve Oranları. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
14-) Çaylı.,R., Ateş.,C., Cerim.,H., 2013. Güney Ege (Bodrum) Bölgesinde Ticari Trol Avcılığındaki Tür Kompozisyonu. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
15-) Topaloğlu.,S., Ateş.,C., Cerim.,H., 2013. Türkiye’de (Bodrum) Süngercilik. 17. Ulusal su ürünleri sempozyumu
16-) Cerim.,H., Ateş.,C., Gülşahin.,A., 2013. Bodrum Karada Bölgesinde Bulunan Yapay Resiflerdeki Tür Kompozisyonu. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
17-) Erdem.,M., Cerim.,H., 2009. Güney Ege (Muğla) Bölgesinde Deniz Koruma Alanları. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Weight–Length Relations For 103 Fish Species From The Southern Aegean Sea, Turkey. Acta Ichthyol. Piscat. 44 (3): 261–266. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:4
2-) Weight–Length Relations For 103 Fish Species From The Southern Aegean Sea, Turkey. Acta Ichthyol. Piscat. 44 (3): 261–266. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:4
3-) First and additional records of alien crustacean decapods in the Aegean Sea, Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
4-) Occurrence of colour abnormalities and morphological aberration in common sole Solea solea (L., 1758) captured from the Aegean Sea - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
5-) First and additional records of alien crustacean decapods in the Aegean Sea, Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
6-) Weight–Length Relations For 103 Fish Species From The Southern Aegean Sea, Turkey. Acta Ichthyol. Piscat. 44 (3): 261–266. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Weight–Length Relations For 103 Fish Species From The Southern Aegean Sea, Turkey. Acta Ichthyol. Piscat. 44 (3): 261–266. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
2-) Weight–Length Relations For 103 Fish Species From The Southern Aegean Sea, Turkey. Acta Ichthyol. Piscat. 44 (3): 261–266. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
3-) First and additional records of alien crustacean decapods in the Aegean Sea, Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Weight–Length Relations For 103 Fish Species From The Southern Aegean Sea, Turkey. Acta Ichthyol. Piscat. 44 (3): 261–266. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Weight–Length Relations For 103 Fish Species From The Southern Aegean Sea, Turkey. Acta Ichthyol. Piscat. 44 (3): 261–266. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Occurrence of colour abnormalities and morphological aberration in common sole Solea solea (L., 1758) captured from the Aegean Sea - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Weight–Length Relations For 103 Fish Species From The Southern Aegean Sea, Turkey. Acta Ichthyol. Piscat. 44 (3): 261–266. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Köyceğiz Dalyanındaki Kefal Balığı (Mugilidae) Türlerinin Et Kalitesi ve Besin Kompozisyonunun Belirlenmesi - 115O839. 2015-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Gökova Körfezi’nde Yapılan Parakete, Uzatma Ağları ve Tuzak (sepet) ile Avlanan Ticari Lesepsiyen Balık Türlerinin Av Oranlarının Belirlenmesi. Proje No: 213O263. 2014-2015
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Boncuk Kum Köpek Balıklarının (Charcarhinus plumbeus) İzlenmesi Projesi. Nisan-Eylül 2012. 2012-2012
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Gökova ÖÇKB’de Balıkçılığa Kısıtlı Alanlar ile Datça-Bozburun ÖÇKB’ndeki Selimiye ve Orhaniye Koylarında Balık Popülasyonlarının İzlenmesi Projesi (2011-2013). Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD). Kasım 2013. Ankara.. 2011-2013

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Gökova Körfezi nde Amatör Balıkçılıkta Kullanılan Olta Takımlarının Av Verimlerinin Karşılaştırılması. 2015-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Akdeniz Keşiş Foku (Monachus monachus Hermann, 1779)’nun Muğla Bölgesindeki Balıkçılar ile Olan Etkileşimi . 2014-2015
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kum Köpekbalığı (Carcharhinus plumbeus, Nardo, 1827)’nın Peşinde.2013-2014. 2013-2014
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Gökova Körfezinde İnce ve Kalın Paragat Takımlarında Av Kompozisyonunun Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma - 13/08. 2013-2016
5-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Güllük Körfezi'nde Avcılığı Yapılan Dil balığı (Solea solea Linnaeus, 1758)'in Bazı Biyolojik ve Populasyon Parametrelerinin Belirlenmesi. 2013--1

Alanı ile ilgili olarak; uluslar arası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Rekrasyonel Balıkçılık. Balıkçılıkta Sürdürülebilirlik Sempozyumu.. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. KKTC. 2012