Personel

Doç.Dr. Hasan Deliktaş
Doç.Dr.
Hasan Deliktaş
@ E-posta
hasandeliktas@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 4868

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Üroloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2000

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Acar.,E., Özcan.,Ö., Deliktaş.,H., Baydilli.,H., Kırlı.,İ., Alataş.,D., Şahin.,C., Yıldırım.,B., Belli.,K., 2016. Laboratory markers has many Valuable Parameters in the discrimination between acute appendicitis and renal colic.. Ulus Acil Travma Dergisi
2-) Deliktas.,H., Sahin.,H., Cetinkaya.,M., Dere.,Y., Erdogan.,O., Baldemir.,E., 2016. Does Core Length Taken per cc of Prostate Volume in Prostate Biopsy Affect the Diagnosis of Prostate Cancer?. Clinical Genitourinary Cancer
3-) Gedik.,A., Deliktaş.,H., Çelik.,N., Kayan.,D., Bircan.,K., 2016. Is percutaneous cystostomy always necessary in transvaginal repair of benign vesicovaginal fstulae? . Int J Clin Exp Med
4-) Akay.,F., Alar.,S., Deliktaş.,H., Altıntaş.,S., Anaç.,A., 2016. Our experiences of percutaneous nephrolithotomy under spinal anesthesia.. Kasmera
5-) Issı.,O., Deliktas.,H., Gedik.,A., Ozekinci.,S., Bircan.,K., Sahin.,H., 2015. Does the Histopathologic Pattern of the Ureteropelvic Junction Affect the Outcome of Pyeloplasty?’. Urology Journal
6-) Gedik.,A., Deliktas.,H., Celik.,N., Kayan.,D., Bircan.,K., 2015. Which Surgical Technique Should be Preferred to Repair Benign, Primary Vesicovaginal Fistulas?. Urology Journal
7-) Deliktas.,H., Sahin.,H., Cullu.,N., Erdogan.,O., 2015. A Modified Technique for Performing Transurethral Resection of the Prostate Combined with Percutaneous Cystolithotripsy. Urol Int
8-) Orgen.,S., Deliktas.,H., Sahin.,H., Gedik.,A., Nergiz.,Y., 2015. Histopathologic and Urodynamic Effects of the Anticholinergic Drugs Oxybutynin, Tolterodine, and Trospium on the Bladder.. Lower Urinary Tract Symptoms
9-) Sozen.,H., Dirgen Caylak.,S., Cetinkaya.,M., Citil.,E., Sahin.,C., Deliktas.,H., Aksozek.,A., Kirli.,I., 2015. Clinical and Economic Outcomes Associated with Urinary Tract Infections Caused by Extended Spectrum Beta-lactamase Producing Bacteria in a Tertiary Care Hospital. Ethno Med
10-) Deliktas.,H., Yapici.,O., Ozen.,U., Yalcin.,E., Sahin.,H., 2014. we reduce secondary surgical interventions and length of hospitalization in percutaneous nephrolithotomy?. Urol J
11-) Tutus.,A., Deliktas.,H., Gedik.,A., Gezici.,A., Ozekinci.,S., Sahin.,H., 2014. The effect of the selective cyclooxygenase ıı inhibitor parecoxib on morphology and function in acute renal unilateral üreteral obstruction.. Acta Medica Mediterranea

(A-2)SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Çetinkaya Mehmet, Tanrıverdi Özgür, Deliktaş Hasan, Kara Asude, Dere Yelda, Şahin Hayrettin, 2017. Two Patients with Advance-Stage Renal Cell CarcinomaDeveloped Sunitinib-Related Skin Toxicity. Clinics in Oncology
2-) Deliktaş.,H., Şahin.,H., Çetinkaya.,M., Dere.,Y., Erdoğan.,Ö., 2016. The formation of hydrocele ın paratesticular pseudotumor, reason or outcome? . Kasmera J
3-) Deliktas.,H., Sahin.,H., Celik.,I., Erdogan.,O., 2015. Median Raphe Cyst of the Penis. Urology Journal
4-) Dere.,Y., Celik.,Y., Celik.,I., Deliktas.,H., Sahin.,H., 2015. Leıomyoma ın a very rare locatıon: bladder.. Arch. Esp. Urol

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Akarken İlker, Dere Yelda, Tarhan Hüseyin, Deliktaş Hasan, Şahin Hayrettin, 2018. Gender-related Differences in Surgically Treated Patients with Renal Cell Carcinoma. Journal of Urological Surgery
2-) Deliktaş.,H., Şahin.,H., 2016. What Should be the Prostate Specifc Antigen Threshold for Prostate Biopsy?. Haseki Tıp Dergisi
3-) Deliktaş.,H., Çetinkaya.,M., Şahin.,H., 2016. Comparison of the transurethral and percutaneous cystolithotripsy in patients undergoing simultaneous transurethral resection of the prostate. . İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi
4-) Deliktas.,H., Issı.,O., Gedik.,A., Sahin.,H., 2014. Changes in Collagen Type 3, Elastin, Fibrosis and Cajal Cell in Congenital Ureteropelvic Junction Obstruction.. Journal of Urological Surgery
5-) Deliktas.,H., Gedik.,A., Nergiz.,Y., Bircan.,K., 2012. The Effect of L-Carnitine on Testicular Ischemia-Reperfusion Injury due to Testicular Torsion in Rats.. Eur J Gen Med
6-) Gedik.,A., Gedik.,E., Deliktas.,H., Sahin.,H., Bircan.,K., 2009. Künt ve kesici-delici böbrek yaralanmaları: 18 yıllık deneyimimiz.. Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology

(A-4-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Akarken İlker, Şahin Hayrettin, Tarhan Hüseyin, Deliktaş Hasan, Çetinkaya Mehmet, 2018. Bladder Carcinoma in a 24-Year-Old Patient: A Case Report and Review of the Literature. Journal of Urological Surgery
2-) Çetinkaya Mehmet, Erdoğan Ömer, Deliktaş Hasan, İlhan Çelik Özgür, Şahin Hayrettin, 2017. Huge Renal Angiomyolipoma with Life-threatening Bleeding into Itself Spontaneously. Journal of Urological Surgery
3-) Şahin.,H., Çetinkaya.,M., Deliktaş.,H., 2016. What are the New Developments in Urinary, Serum and Tissue Biomarkers in Pros- tat Cancer? . Üroonkoloji Bülteni
4-) Deliktas.,H., Celik.,Y., Erdogan.,O., Sahin.,H., 2015. A rare cause of pre-ejaculatory urethrorrhagia: urethral condyloma acuminate.. Chırurgıa
5-) Sahin.,H., Deliktaş.,H., 2015. Yüksek Risk Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi ve Lenfadenektomi: Cerrahi Teknik, Fonksiyonel ve Onkolojik Sonuçlar. Üroonkoloji Bülteni
6-) Deliktas.,H., Ozcan.,O., Cullu.,N., Erdogan.,O., 2014. Neovaginal perforation following sexual intercourse in a transsexual patient.. BMC Research Notes
7-) Sahin.,H., Deliktas.,H., 2013. Yüksek riskli lokalize prostat kanserinde radikal prostatektomi endikasyonları ve sonuçları. . Üroonkoloji Bülteni

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Deliktas.,H., Tetiker.,H., Cetinkaya.,M., Sahin.,H., Oguz.,C., 2014. Muğla ili ilköğretim okullarında erkek öğrencilerde dış genital organ anomali prevalansı.. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
2-) Aflay.,U., Akay.,F., Delıktas.,H., Sahin.,H., 2005. Double-J stentli hastalarda üriner sistem enfeksiyonunu belirlemede alt üriner sistem semptomlarının ve idrar analizinin değeri. . Yeni Üroloji Dergisi

(A-9)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Deliktaş Hasan, Şahin Hayrettin, 2016. Detrusor Kontraktilite Bozukluğunda Tedavi Seçenekleri. Kadın ve İşlevsel Üroloji Dergisi
2-) Cullu.,N., Yeniceri.,O., Cetinkaya.,M., Deliktas.,H., Deveer.,M., 2015. Giant Renal Angiomyolipoma: A Case Report.. Izm Univ Med J
3-) Çetinkaya.,M., Erdoğan.,Ö., Deliktaş.,H., Şahin.,H., 2015. Prostate specıfıc antıgene (psa). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
4-) Cullu.,N., Deveer.,M., Cetinkaya.,M., Deliktas.,H., 2014. İatrojenik Üreteral Bağlanma. . Ankara Med. J.
5-) Gedik.,A., Deliktas.,H., 2011. Dirençli Aşırı Aktif Mesane tedavisinde Botulinum Toxin kullanımı.. Kontinans Dergisi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Deliktaş.,H., 2016. Enürezis nokturna (gece alt ıslatması) nedeniyle tedavi edilen ilkokul çağı çocuklarında aile yaklaşımının tedavi sonuçlarına etkisi.. XV. Uluslararası eğitim sempozyumu Bodrum
2-) Gedik.,A., Çelik.,N., Kayan.,D., Deliktaş.,H., Bircan.,K., 2015. Is Percutaneous Cystostomy Always Necessary in Transvaginal Repair of Benign Vesicovaginal Fistula? . 11th Pan Arab Continence Society Meeting International Continence Society Istanbul – Turkey
3-) Gedik.,A., Çelik.,N., Deliktaş.,H., Bircan.,K., 2015. ’ Which surgical techniques should be preferred to repair benign primary vesico-vaginal fistulas?’ . 11th Pan Arab Continence Society Meeting International Continence Society Istanbul – Turkey
4-) Gedik.,A., Gedik.,E., Bircan.,K., Şahin.,H., Deliktaş.,H., 2009. Renal Injury: 18 Year Experience. European congress of trauma and emergency surgery,Antalya

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Deliktaş.,H., Tarhan.,H., Çetinkaya.,M., Şahin.,H., Dere.,Y., Kestel.,M., 2016. Penisin in situ skuamöz hücreli karsinomu; Bowen hastalığı vakamız. . 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi Antalya
2-) Tarhan.,H., Çetinkaya.,M., Deliktaş.,H., Şahin.,H., Zorlu.,F., 2016. Üriner sistem taş hastalığı olan çocuklarda minimal invaziv cerrahi sonuçlarımız. . 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi
3-) Deliktaş.,H., Tarhan.,H., Çetinkaya.,M., Şahin.,H., Mustafa.,K., Ömer.,E., 2016. Üreterorenoskopi (URS) ve perkütan nefrolitotomi (PNL) ameliyatlarından önce idrar kültür antibiyogram (İKAB) gerekli mi? . 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi Antalya
4-) Deliktaş.,H., Çetinkeye.,M., Şahin.,H., Dere.,Y., Erdoğan.,Ö., Kestel.,M., 2016. Radikal prostatektomi yapılan hastalarda prostat volümünün patolojik parametrelere etkisi. . 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi Antalya
5-) Deliktaş.,H., Issı.,O., Gedik.,A., Şahin.,H., 2015. Üretreropelvik bileşke darlığında; collagen tip 3, elastin, fibrozis ve cajal hücrelerindeki değişiklikler. . 13. Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya.
6-) Hüddam.,B., Azak.,A., Deliktas.,H., Kocak Kdıoglu.,M., Gibeyli Genek.,D., Uyak Gazezoglu.,O., Gokce.,U., 2014. 14 yıl önce takılan geçici double j katetere bağlı pyelonefrit ve sepsis vakası.. 3. Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Kongresi.
7-) Nergiz.,Y., Tunik.,S., Aktas.,A., Deliktas.,H., Gedik.,A., 2014. Testis torsiyonu-detorsiyonu sonrası gelisen epididimal hasara karsı L-Karnitin’in koruyucu etkisi.. 9.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji kongresi Adana
8-) Deliktaş.,H., Tetiker.,H., Çetinkaya.,M., Şahin.,H., Oğuz.,C., 2012. Muğla İlköğretim Okullarına Devam Eden Erkek Öğrencilerde Dış Genital Organ Anomali Prevalansı.. 1.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya.
9-) Atuğ.,F., Şahin.,H., Örgen.,S., Deliktaş.,H., Bircan.,K., 2007. İnmemiş Testislerde Laparoskopi Sonuçlarımız.. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme.
10-) Akay.,F., Örgen.,S., Deliktaş.,H., Şahin.,H., Bircan.,K., 2005. Perkütan Nefrolitotomi Dicle Üniversitesi Deneyimi.. 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul.

(B-6)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Akarken İlker, Şahin Hayrettin, Tarhan Hüseyin, Deliktaş Hasan, Çetinkaya Mehmet, 2017. Urothelial bladder carcinoma in a 24 Years old patient: a case report. 26.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
2-) Deliktaş.,H., Tarhan.,H., Çetinkaya.,M., Şahin.,H., Kestel.,M., Erdoğan.,Ö., 2016. Perkütan Nefrolitotomi (PNL) Sırasında Lazer Pointer Kullanımının Radyasyon Maruziyeti Üzerine Etkisi. 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi Antalya
3-) Deliktaş.,H., Çetinkaya.,M., Tarhan.,H., Dere.,Y., Şahin.,H., Erdoğan.,Ö., 2016. Prostat biyopsisinde prorstat volümüne göre kor sayısının arttırılması kanser tanı oranlarını etkiler mi? 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi Antalya. 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi Antalya
4-) Çetinkeye.,M., Tarhan.,H., Deliktaş.,H., Erdoğan.,Ö., Şahin.,H., 2016. İdiyopatik skrotal kalsinozis; iki olgu sunumu. . 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi Antalya
5-) Çetinkaya.,M., Deliktaş.,H., Tanrıverdi.,Ö., Dere.,Y., Erdoğan.,Ö., Şahin.,H., 2016. Sunitinib ilişkili skrotal cilt toksitesi olan iki renal hücreli karsinom olgusu. . 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi Antalya
6-) Çetinkaya.,M., Deliktaş.,H., Erdoğan.,Ö., Şahin.,H., 2016. Aynı seansta komplike üretral stent çıkartılması ve pirimer üretral tamir. . 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi Antalya
7-) Çetinkaya.,M., Deliktaş.,H., Tanrıverdi.,Ö., Dere.,Y., Erdoğan.,Ö., Şahin.,H., 2015. Sunitinib İlişkili Skrotal Cilt Toksisitesi Olan İki Renal Hücreli Karsinom Olgusu. . 12. Üroonkoloji Kongresi, Antalya.
8-) Çetinkaya.,M., Deliktaş.,H., Çelik.,İ., Erdoğan.,Ö., Şahin.,H., 2015. Spontan Kanayan ve Hayatı Tehdit Eden Dev Anjiomyolipom Olgu Sunumu. . 12. Üroonkoloji Kongresi, Antalya.
9-) Çetinkaya.,M., Deliktaş.,H., Dere.,Y., Tanrıverdi.,Ö., Erdoğan.,Ö., Şahin.,H., 2015. Paratestiküler Dediferansiye Liposarkom: Olgu Sunumu. . 12. Üroonkoloji Kongresi, Antalya.
10-) Deliktaş.,H., Çetinkaya.,M., Çelik.,Y., Dere.,Y., Erdoğan.,Ö., Şahin.,H., 2015. Süperfisyal Anjiomiksoma: Olgu Sunumu. . 12. Üroonkoloji Kongresi, Antalya.
11-) Deliktaş.,H., Çetinkaya.,M., Şahin.,H., Dere.,Y., Erdoğan.,Ö., 2015. Prostat Biyopsisinde PSA Kestirim Değeri Ne Olmalıdır?. 12. Üroonkoloji Kongresi, Antalya.
12-) Deliktaş.,H., Şahin.,H., Çetinkaya.,M., Dere.,Y., Erdoğan.,Ö., Baldemir.,E., 2015. Prostat Biyopsisinde Prostatın Cc’si Başına Alınan Kor Uzunluğu Prostat Kanseri Tanısını Etkiler mi? . 12. Üroonkoloji Kongresi Antalya
13-) Dere.,Y., Çelik.,İ., Çelik.,Y., Deliktaş.,H., 2015. Semptomatik Adrenal Myelolipom: Olgu Sunumu. . 25. Ulusal Patoloji Kongresi Bursa
14-) Dere.,Y., Çelik.,İ., Çelin.,S., Deliktaş.,H., 2015. Semptomatik Adrenal Myelolipom: Olgu Sunumu. . 25. Ulusal Patoloji Kongresi Bursa
15-) Çelik.,İ., Dere.,Y., Çelik.,Y., Deliktaş.,H., 2015. Üretelyal Karsinomun Nadir Yüzleri. . 25. Ulusal Patoloji Kongresi Bursa
16-) Deliktaş.,H., Çullu.,N., Erdoğan.,Ö., Çetinkaya.,M., Şahin.,H., 2014. Perkütan sistolitotripsi ve transüretral prostatektominin birlikte yapıldığı hastalarda yeni bir teknik’. . 2.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi
17-) Deliktaş.,H., Özcan.,Ö., Çullu.,N., Erdoğan.,Ö., 2014. Transseksüel Bir Hastada Cinsel İlişki Sonrası Neovajinal Perforasyon. . 2.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya
18-) Çetinkaya.,M., Mut.,T., Deliktaş.,H., Erdoğan.,Ö., Çullu.,N., Şahin.,H., 2014. Wunderlich sendromlu iki olgu.. 2.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya
19-) Dere.,Y., Çelik.,İ., Çelik.,Y., Deliktaş.,H., Şahin.,H., 2014. Tanidik bir tümör ancak nadir bir lokalizasyon: Mesane Leiomiyomu.. 24.Ulasal Patoloji Kongresi, Trabzon.
20-) .,., .,., .,., .,., .,., .,., 2014. Prilokain kullanılarak sünnet yapılan çocuklarda methemoglobinemi sıklığının araştırılması.. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya.

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Üroonkoloji Kitabı/Lokalize prostat kanserinin tedavisinde gelişmekte olan yöntemler. Yayın Evi: Pelin Ofset Tipo Matbaacılık
2-) . 2016. Aile Hekimleri için İşlevsel Üroloji/Anamnez ve Fizik Muayene. Yayın Evi: Sağlık İletişimi ve yayıncılık Hizmetleri
3-) . 2016. Tıp Fakültesi Öğrencileri için Mesleki Beceriler Uygulama Rehberi/Üroloji. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları

(D-10)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. urology journal.

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Urological Surgery.

(E-1)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Which Surgical Technique Should be Preferred to Repair Benign, Primary Vesicovaginal Fistulas? - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:5
2-) Does the Histopathologic Pattern of the Ureteropelvic Junction Affect the Outcome of Pyeloplasty?’ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
3-) Median Raphe Cyst of the Penis - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) Clinical and Economic Outcomes Associated with Urinary Tract Infections Caused by Extended Spectrum Beta-lactamase Producing Bacteria in a Tertiary Care Hospital - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
5-) A Modified Technique for Performing Transurethral Resection of the Prostate Combined with Percutaneous Cystolithotripsy - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
6-) Median Raphe Cyst of the Penis - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
7-) Which Surgical Technique Should be Preferred to Repair Benign, Primary Vesicovaginal Fistulas? - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:3
8-) Does the Histopathologic Pattern of the Ureteropelvic Junction Affect the Outcome of Pyeloplasty?’ - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
9-) The Effect of L-Carnitine on Testicular Ischemia-Reperfusion Injury due to Testicular Torsion in Rats. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
10-) Leıomyoma ın a very rare locatıon: bladder. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
11-) Laboratory markers has many Valuable Parameters in the discrimination between acute appendicitis and renal colic. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
12-) Does Core Length Taken per cc of Prostate Volume in Prostate Biopsy Affect the Diagnosis of Prostate Cancer? - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
13-) Clinical and Economic Outcomes Associated with Urinary Tract Infections Caused by Extended Spectrum Beta-lactamase Producing Bacteria in a Tertiary Care Hospital - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
14-) Which Surgical Technique Should be Preferred to Repair Benign, Primary Vesicovaginal Fistulas? - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
15-) Does the Histopathologic Pattern of the Ureteropelvic Junction Affect the Outcome of Pyeloplasty?’ - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Yüksek Risk Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi ve Lenfadenektomi: Cerrahi Teknik, Fonksiyonel ve Onkolojik Sonuçlar - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Laboratory markers has many Valuable Parameters in the discrimination between acute appendicitis and renal colic. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
3-) Does Core Length Taken per cc of Prostate Volume in Prostate Biopsy Affect the Diagnosis of Prostate Cancer? - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
4-) Yüksek Risk Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi ve Lenfadenektomi: Cerrahi Teknik, Fonksiyonel ve Onkolojik Sonuçlar - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
5-) Künt ve kesici-delici böbrek yaralanmaları: 18 yıllık deneyimimiz. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

(E-3)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) A Modified Technique for Performing Transurethral Resection of the Prostate Combined with Percutaneous Cystolithotripsy - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
2-) The Effect of L-Carnitine on Testicular Ischemia-Reperfusion Injury due to Testicular Torsion in Rats. - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1