Personel

Doktor Öğretim Üyesi Hasan Tetiker
Doktor Öğretim Üyesi
Hasan Tetiker
@ E-posta
hasantetiker@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 4841

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Anatomi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doktora

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sakallı Çetin Esin, Tetiker Hasan, İlhan Çelik Özgür, Yılmaz Nigar, Ciğerci İbrahim Hakkı, 2017. Methotrexate-Induced Nephrotoxicity in Rats: Protective Effect of Mistletoe (Viscum album L.) Extract. Complementary Medicine Research
2-) Tetiker Hasan, Koşar Mehmet İlkay, Çullu Neşat, Canbek Umut, Otağ İlhan, Taştemur Yaşar, 2017. MRI-based detailed evaluation of the anatomy of thehuman coccyx among Turkish adults. Nigerian Journal of Clinical Practice
3-) Derin Serhan, Şahan Murat, Deveer Mehmet, Erdoğan Selvet, Tetiker Hasan, Köseoğlu Sabri, 2016. The Causes of Persistent and Recurrent Nasal Obstruction After Primary Septoplasty. Journal of Craniofacial Surgery
4-) Tetiker Hasan, Koşar Mehmet İlkay, Çullu Neşat, Şahan Murat, Uğuz Gençer Ceren, Derin Serhan, 2016. Pneumatization of crista galli in Pre adult and Adult Stages. International Journal of Morphology
5-) Otag, I., Tetiker, H., Kosar, M. I., Otag, A., Atalar, M., & Çimen, M. (2014). Central region morphometry in a child brain; Age and gender differences.Nigerian Journal of Clinical Practice, 17(3), 352. - 2014
6-) TETIKER, H., M. CIMEN, and MI KOSAR. "Evaluation of the Vertebral Artery by 3D Digital Subtraction Angiography." Int. J. Morphol 32.3 (2014): 798-802. - 2014
7-) Tetiker Hasan, Çimen Mehmet, Koşar Mehmet İlkay, 2014. Fenestration of the vertebral artery case presentation. Folia Morphologica
8-) Otağ İlhan, Tetiker Hasan, Koşar Mehmet İlkay, Otağ Aynur, Atalar Mehmet Haydar, Çimen Mehmet, 2014. Central region morphometry in a child brain Age and gender differences. Nigerian Journal of Clinical Practice
9-) Tetiker Hasan, Çimen Mehmet, Koşar Mehmet İlkay, 2014. Evaluation of the Vertebral Artery by 3D Digital Subtraction Angiography. International Journal of Morphology
10-) Cullu N., Yeniçeri O., Deveer M., Tetiker, H, 2014. Inferior vena cava hypoplasia with right hepatic vein and accessory inferior hepatic vein shunt. Folia morphologica
11-) Çullu Neşat, Deveer Mehmet, Şahan Murat, Tetiker Hasan, Yılmaz Mustafa, 2013. Radiological evaluation of the styloid process length in the normal population. Folia Morphologica
12-) Murat Sahan, Hasan Tetiker, Mehmet Deveer, Nesat Cullu, Leyla Sahan, 2013. Simultaneous Repair of Isolated Bilateral Congenital External Auditory Canal Atresia Case Report and Review of the Literature. Int. Adv. Otol
13-) Cullu, N., Deveer, M., Sahan, M., Tetiker, H., & Yilmaz, M. (2013). Radiological evaluation of the styloid process length in the normal population. Folia Morphologica, 72(4), 318-321, 2013. - 2013
14-) Koşar, M. İ., Otağ, İ., Sabancıoğulları, V., Atalar, M., Tetiker, H., Otağ, A., & Çimen, M. Frontal Lobe Morphometry with MRI in a Normal Age Group of 6-17 Year Olds. Iranian Journal of Radiology, 10(1), 8. 2013. - 2013
15-) Koşar Mehmet İlkay, Otağ İlhan, Sabancıoğulları Vedat, Atalar Mehmet Haydar, Tetiker Hasan, Otağ Aynur, Çimen Mehmet, 2012. Frontal Lobe Morphometry with MRI in a Normal Age Group of 6 17 Year Olds. Iranian Journal of Radiology
16-) Sabancıoğulları Vedat, Koşar Mehmet İlkay, Sönmez Muhittin, Gencer Sarıönder Elif, Tetiker Hasan, Bolayır Ertuğrul, Çimen Mehmet, 2011. dermatoglyphic features in patients with idiopathic epilepsy. HealthMED
17-) Koşar Mehmet İlkay, Atalar Mehmet Haydar, Sabancıoğulları Vedat, Tetiker Hasan, Erdil Fatıma Hayat, Çimen Mehmet, Otağ İlhan, 2011. Evaluation of the length and angulation of the styloid process in the patient with pre diagnosis of Eagle syndrome. FOLIA MORPHOLOGICA
18-) Sabancıoğulları V, Koşar Mİ, Sönmez M, Sarıönder Gencer E, Tetiker H, Bolayır E, Çimen M. Dermatoglyphic features in patients with Idiopathic Epilepsy. HealthMED 5(1):78-83, 2011. - 2011
19-) Kosar MI, Atalar MH, Sabanciogullari V, Tetiker H, Erdil FH, Cimen M, Otag I. Evaluation of the length and angulation of the styloid process in the patient with pre-diagnosis of Eagle syndrome. Folia Morphol;70(4):295-9, 2011. - 2011
20-) Cimen M, Erdil F H, Tetiker H, 2006. Definition of variational arteries that supply the suprarenal gland. Clinical Anatomy

(A-2)SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Cullu, N., Yeniçeri, O., Deveer, M., & Tetiker, H. (2014). Inferior vena cava hypoplasia with right hepatic vein and accessory inferior hepatic vein shunt. Folia morphologica, 73(1), 99-101. - 2014
2-) Tetiker, H., Cimen, M., & Koşar, M. I. (2014). Fenestration of the vertebral artery: case presentation. Folia morphologica, 73(1), 84-86. - 2014
3-) M.Şahan, H.Tetiker, M.Deveer, N.Cullu, L.Şahan, "Simultaneous Repair of Isolated Bilateral Congenital External Auditory Canal Atresia: Case Report and Review of the Literature", Int. Adv. Otol. (ISI) , 283-288 pp., 2013. - 2011
4-) Cimen, M., Erdil, F. H., & Tetiker, H. (2007). Definition of variational arteries that supply the suprarenal gland. Clinical Anatomy, 20(2), 229-229. - 2007

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çimen M, Erdil FH, Kalkan K, Tetiker H, Karacan A. Absence of interthalamic adhesion in a female cadaver: a case report. Neuroanatomy, 6:39-40, 2007. - 2007

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Tetiker Hasan, Küçük Mert, 2018. The Evaluation of Muğla Sıtkı Koçman University Medical School Phase 2 Board’s Survey Results. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
2-) Otağ İlhan, Tetiker Hasan, Taştemur Yaşar, Sabancıoğulları Vedat, Koşar Mehmet İlkay, Çimen Mehmet, 2017. Morphometric Measurements of CalcaneusBoehler’sangle and bone length estimation. Cumhuriyet Science Journal
3-) Deliktaş Hasan, Tetiker Hasan, Çetinkaya Mehmet, Şahin Hayrettin, Uğuz Gençer Ceren, 2014. THE PREVALENCE OF EXTERNAL GENITAL ORGAN ANOMALIES INPRIMARY SCHOOL BOYS IN MUGLA CITY. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
4-) Yeniçeri İbrahim Önder, Çullu Neşat, Korkmaz Emre, Deveer Mehmet, Yılmaz Mustafa, Tetiker Hasan, 2014. The congenital midline defect in anterior arch of the atlas: A case report. Izm Univ Med J
5-) Çimen Mehmet, Erdil Fatıma Hayat, Kalkan Keziban, Tetiker Hasan, 2007. Absence of interthalamic adhesion in a female cadaver a case report. Neuroanatomy

(A-9)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Koşar Mehmet İlkay, Tetiker Hasan, Uğuz Gençer Ceren, Balcı Yasemin, Şahan Murat, 2015. A variation of the thyroid cartilage: Absence of left superior cornu. Cumhuriyet Medical Journal

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Neşat Çullu, Mehmet Deveer, Murat Sahan, Hasan Tetiker, Mustafa Yılmaz. Radiological evaluation of the styloid process length in the normal population. XIth Balkan Kongress of Radiology 03-06 October 2013 - 2013

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Tetiker Hasan, 2018. vertebral osteophytes. 1st International Health Science and Life Congress
2-) Koşar Mehmet İlkay, Uğuz Gençer Ceren, Tetiker Hasan, 2018. Absence of horızontal fıssure of rıght lung. Mehmet İlkay KOŞAR, Ceren UĞUZ GENÇER, Hasan TETİKER. 1st International Health Sciences and Life Congress.02-05 May 2018 Burdur/TURKEY

(B-5)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Uğuz Gençer Ceren, Dere Yelda, Tetiker Hasan, Küçük Mert, Pıçakçıefe Metin, Koşar Mehmet İlkay, 2017. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi Öğrencilerinin İngilizce eğitiminden Beklentileri. Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu
2-) Otağ Aynur, Tetiker Hasan, Taştemur Yaşar, Sabancıoğulları Vedat, Koşar Mehmet İlkay, Çimen Mehmet, 2014. Morphometric measurements of calcaneus Boehler’xxs angle and relationship of the bone with anteroposterior length.. Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği
3-) Tetiker, H., Kosar, M. I., Cullu, N., Sahan, M., & Gencer, C. U. (2014). Crista galli pneumatization in the pre-adult and adult stages. Anatomy: International Journal of Experimental & Clinical Anatomy, 8. - 2014
4-) Otag, I., Tetiker, H., Tastemur, Y., Sabanciogullari, V., Kosar, M. I., & Cimen, M. (2014). Morphometric measurements of calcaneus; Boehler's angle and relationship of the bone with anteroposterior length. Anatomy: International Journal of Experimental & Clinical Anatomy, 8. - 2014
5-) Kosar MI, Tetiker H, Uguz Gencer C, Balci Y, Sahan M. A variation of the thyroid cartilage:absence of left superior cornua. Anatomy: International Journal of Experimental & Clinical Anatomy, 8. - 2014
6-) Uguz Gençer C, Kosar MI, Tetiker H, Balci Y. Two lobule spleen - A case report. Anatomy: International Journal of Experimental & Clinical Anatomy, 8. - 2014
7-) Deliktaş Hasan, Tetiker Hasan, Çetinkaya Mehmet, Şahin Hayrettin, Uğuz Gençer Ceren, 2012. THE PREVALENCE OF EXTERNAL GENITAL ORGAN ANOMALIES INPRIMARY SCHOOL BOYS IN MUGLA CITY. 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi
8-) Tetiker Hasan, Şahan Murat, Deveer Mehmet, Çullu Neşat, 2012. Isolated bilateral congenital external auditory canal atresia: case report. 14th National Congress of Anatomy

(B-6)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) M.Yılmaz, G Emir, D Öztürk, H. Sözen, M Şahan, H Tetiker. Sekiz buçuk Sendromlu bir olgu. 49. Ulusal nöroloji kongresi. Antalya 2013. - 2013
2-) H Tetiker, E S Çetin, Ö İ Çelik, N Yılmaz, H Topal, H Sözen, İ Koşar, İ H Ciğerci, B E Çitil. Metotreksat’ın neden olduğu Karaciğer Hasarına Karşı Silibinin’in Muhtemel Koruyucu Etkileri. 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi. Antalya 2013. - 2013
3-) Tetiker H, Sahan M, Deveer M, Çullu N. Isolated bilateral congenital external auditory canal atresia: case report. 14th National Congress of Anatomy, 28 June-1 Jully 2012, Ankara, Turkey. - 2012
4-) Deliktaş H, Tetiker H, Çetinkaya M, Şahin H, Uğuz C. Muğla İlköğretim Okullarına Devam Eden Erkek Öğrencilerde Dış Genital Organ Anomali Prevelansı. 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, 3-7 Ekim 2012, Antalya. - 2012
5-) Erdil FH, Koşar Mİ, Sabancıoğulları V, Tetiker H, Çimen M. Demonstration of the Adamkiewicz artery on a cadaver: case report. XIIIth National Congress with International Participation, 28th October-1st November, Kyrenia, Turkish Republic of Northern Cyprus, 2010. - 2010
6-) Koşar Mİ, Atalar MH, Sabancıoğulları V, Tetiker H, Erdil FH , Çimen M. The evaluation of the lenght and the angulation of styloid process. XIIIth National Congress with International Participation, 28th October-1st November, Kyrenia, Turkish Republic of Northern Cyprus, 2010. - 2010
7-) Tetiker H, Çimen M, Koşar Mİ. Vertebral artery fenestration: case report. XIIIth National Congress with International Participation, 28th October-1st November, Kyrenia, Turkish Republic of Northern Cyprus, 2010. - 2010

Verdiği Dersler

HEM1001 2019-2020 Güz

Anatomi

TIP 2100 2019-2020 Güz

DERS KURULU I

TIP 2200 2019-2020 Güz

DERS KURULU II

TIP 2300 2019-2020 Güz

DERS KURULU III

TIP 2400 2019-2020 Güz

DERS KURULU IV

FTR1002 2019-2020 Bahar

Anatomi - II

BDB 2003 2018-2019 Güz

Anatomi I

TIP 2100 2018-2019 Güz

DERS KURULU I

TIP 2200 2018-2019 Güz

DERS KURULU II

TIP 2300 2018-2019 Güz

DERS KURULU III

TIP 2400 2018-2019 Güz

DERS KURULU IV

BDB 2004 2018-2019 Bahar

Anatomi II