Personel

Doktor Öğretim Üyesi Hasan Tunca
Doktor Öğretim Üyesi
Hasan Tunca
@ E-posta
hasantunca@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5179

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp 31.07.1998

Doktora

Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 4.Dahiliye Kliniği 27.01.2003

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şahin.,C., Omar.,M., Tunca.,H., Kalemci.,S., Özşeker.,B., Akbaba.,G., Tanrıverdi.,Ö., 2015. Weight loss at the time of diagnosis is not associated with prognosis in patients with advanced-stage non-small cell lung cancer. JBUON

(A-2)SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Efe.,C., Purnak.,T., Tunca.,H., 2010. The possible link between the thyroid and autoimmun liver diseases. Liver International
2-) Efe.,C., Nasıroğlu.,N., Özarslan.,E., Yüksel.,O., Tunca.,H., Sennaroğlu.,E., 2010. Ascites and peritonitis due to leptospirosis. Eur J Gastroenterol Hepatol.
3-) Efe.,C., Özarslan.,E., Nasıroğlu.,N., Tunca.,H., Purnak.,T., Altıparmak.,E., 2010. The development of autoimmune hepatitis and primary biliary cirrhosis overlap syndrome during the course of connective tissue diseases: report of three cases and review of literature. Digestive Diseases and Sciences
4-) Efe.,C., Can.,T., İnce.,M., Tunca.,H., Yıldız.,F., Sennaroğlu.,E., 2009. A rare complicatiom of brucella infection: myocarditis and heart failure. Internal Medicine
5-) Efe.,C., Özarslan.,E., Yazıcı.,C., Tunca.,H., Sennaroğlu.,E., 2008. Celiac disease presenting with vertebral fracture in an elderly man. J Am Geriatr Soc
6-) Sennaroğlu.,E., Ayçiçek Doğan.,B., Tunca.,H., Yılmaz.,B., Gedik.,G., Civelek.,B., Tümtürk.,S., 2008. Dermatomyositis Associated with Hemophagocytic Syndrome: A Case Report/Review of the Literature. Turk J Med Sci

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çetin Ahmet Ozan, Omar Muhyettin, Calp Serkan, Tunca Hasan, Yılmaz Nevin, Özşeker Burak, Tanrıverdi Özgür, 2017. Hyperuricemia at The Time Of Diagnosis is a Factor for PoorPrognosis in Patients With Stage II and III Colorectal Cancer(Uric Acid and Colorectal Cancer). Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
2-) ŞAHİN.,C., KIRLI.,İ., BATTALOĞLU İNANÇ.,B., TUNCA.,H., YENİÇERİ.,N., 2016. Assesment of Disabled Geriatric Health Council Reports. Journal of Clinical and Analytical Medicine
3-) Nasıroğlu İmga.,N., Efer.,C., Üreyen.,S., Köseoğlu.,T., Özaslan.,E., Tunca.,H., Sennaroğlu.,E., 2016. Helicobacter Pylori CagA IgG Pozitif ve Negatif Hastalarda Serum Lipid Parametreleri Arasindaki İlişkinin Karşılaştırılması. Ortadogu Medical Journal / Ortadogu Tip Dergisi
4-) Ayçiçek Doğan.,B., Tunca.,H., Sennaroğlu.,E., Işık.,S., Küçükler.,K., Arduç.,A., Berker.,D., Güler.,S., 2011. Relationship of different treatment regimens used in Type 2 DiabetesMellitus therapy with Mean Platelet Volume- Tip 2 Diabet tedavisinde kullanılan farklı tedavi rejimlerinin Ortalama Trombosit Hacmi ile ilişkisi. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci

(A-4-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) ŞAHİN.,C., HÜDDAM.,B., AKBABA.,G., TUNCA.,H., KOCA.,E., LEVENT.,M., 2015. Two Brothers with Bardet-Biedl Syndrome Presenting with Chronic Renal Failure. Case Reports in Nephrology

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Bakırcı Üreyen Sibel, Efe Savaş Cumali, Nasıroğlu İmga Narin, Köseoğlu Tankut, Özaslan Ersan, Tunca Hasan, Sennaroğlu Engin, 2018. Helicobacter pylori CagA IgG pozitifliğinin gastrointestinal yakınmalar ve histopatolojik bulgular ile ilişkisi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi
2-) Erdoğan.,T., Tunca.,H., 2016. Dahiliye polikliniğine başvuran geriatrik hastaların çok yönlü fonksiyonel değerlendirilmesi ve beslenme durumlarının irdelenmesi/ The multiple functional and nutritionel status assessment of geriatric outpatient in the internal medicine department. Osmangazi Tıp Dergisi
3-) Üçler.,R., Demir Önal.,E., Usluoğulları.,A., Kaya.,C., Caner.,S., Tam.,A., Usluoğulları.,B., Tunca.,H., Sennaroğlu.,E., 2014. Metabolik sendrom ve kadın cinsel fonksiyon bozukluğu arasındaki ilişki. Abant Tıp Dergisi
4-) Yılmaz.,B., Tunca.,H., Şahin Balçık.,Ö., Akdur Hasa.,S., Sennaroğlu.,E., 2011. Metabolik sendromlu kadın hastalar ve P dalga dispersiyonu. Ortadoğu Medical Journal

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tunca Hasan, 2016. Diyabetik ayak ülserlerinde bal kullanımı Literatürün gözden geçirilmesi. 5.Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Acar.,E., Özcan.,Ö., Tunca.,H., Alataş.,D., Kırlı.,İ., Kılınç.,Y., 2014. Cholecystitis presented with altered mental status:A case report. 4th Eurosean Congress on Emergency Medicine November 13-16 2014 Antalya,Turkey
2-) Can Erdoğan.,T., Sarıçam.,O., Efe.,C., Çiçekçioğlu.,H., Tunca.,H., Sennaroğlu.,E., 2009. A rare complication of brucellosis: Myocarditis. 8th Congress of the European Federation of Internal Medicine, May 27-30, 2009 Istanbul, Turkey
3-) Sennaroğlu.,E., Üreyen.,S., İmga.,N., Üreyen.,M., Yıldız.,F., Efe.,C., Tunca.,H., 2009. Pleural involvement of multiple myeloma with elevated immuneglobulin G: A case report. 8th Congress of the European Federation of Internal Medicine, May 27-30, 2009 Istanbul, Turkey
4-) Aksel.,G., Ayçiçek Doğan.,B., Doğan.,Ö., Erdoğan.,T., Tunca.,H., Sennaroğlu.,E., 2009. Familial mediterranean fever presenting with perimenstrual attacks and infertility- A case report. 8th Congress of the European Federation of Internal Medicine, May 27-30, 2009 Istanbul, Turkey

(B-3)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Tunca.,H., Yenigün.,M., Ataoğlu.,E., Temiz.,Ü., Ayer.,M., 2003. Comparison of P wave dispersion between a group of patients with hyperthyroidism and healthy population as a predictor of atrial fibrillation. 19th International Congress of Non-Invasive Cardiology, 8-10 May 2003, İstanbul

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tunca.,H., 2015. Klinik laboratuvar iletişiminde klinik biyokimya eğitimi. XV.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 23-26 Nisan 2016 Fethiye Muğla

(B-5)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Tunca Hasan, Tanrıverdi Özgür, Akbaba Gülhan, Yılmaz Nevin, 2017. OLGU: BÖBREK TAŞI ÇOK YÜKSEK SEDİMANTASYON HIZI NEDENİ OLABİLİR Mİ?. 19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi
2-) Cem Şahin, Akbaba Gülhan, Kırlı İsmail, Akbaba Eren, Tunca Hasan, Battaloğlu İnanç Betül, Canbek Umut, Yeniçeri Emine Neşe, 2017. Gestasyonel diyabetes mellitus gelişimini öngörmede biyobelirteç olarak sırt-1 ve neurogenin-3 kan düzeyleri.. İstanbul Tıp Fakültesi, Geleneksel İç Hastalıkları Günleri, İnteraktif Güncelleştirme
3-) Akbaba.,G., Koca.,E., Şahin.,C., Dübektaş Canbek.,T., Tunca.,H., Yılmaz.,N., 2015. Hiponatreminin nadir bir nedeni: Sheehan Sendromu. 17.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,14-18 EKİM Belek,Antalya
4-) Akbaba.,G., Çetin.,O., Şahin.,C., Tunca.,H., Dübektaş Canbek.,T., Yılmaz.,N., 2015. Santral hipotiroidi araştırılırken tanı konan Sheehan Sendromu Olgusu. 17.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 14-18 EKİM Belek Antalya
5-) Üçler.,R., Demir Önal.,E., Usluoğulları.,A., Kaya., ., Caner.,S., Tam.,A., Usluoğulları.,B., Tunca.,H., Sennaroğlu.,E., 2013. Relationship between metabolic syndrome and female sexual dysfunction. 10.Metabolik Sendrom Sempozyumu 5-8 Eylül 2013 Bodrum,Muğla, Türkiye
6-) Sennaroğlu.,E., Yazıcı Özgür.,C., Tunca.,H., Kılıç.,E., Tümtürk.,S., İnce.,M., 2009. İnsülin tedavisine bağlı plevral effüzyon. 11.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 30 Eylül- 4 Ekim 2009, Antalya
7-) Sennaroğlu.,E., Sarıçam.,O., Güneş.,K., Öztürk.,M., Can Erdoğan.,T., Yıldız.,F., Tunca.,H., 2009. Erişkin tip lenfoblastik lösemide hiperkalsemi. 11.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 30 Eylül- 4 Ekim 2009, Antalya
8-) Sennaroğlu.,E., Öztürk.,M., Yazıcı Özgür.,C., Kılıç.,E., Tunca.,H., 2009. Subhyeloid hemoraji ile prezente olan B 12 vitamin eksikliği. 11.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 30 Eylül- 4 Ekim 2009, Antalya
9-) Sennaroğlu.,E., Öztürk.,M., Yazıcı Özgür.,C., Kılıç.,E., Tunca.,H., 2009. Ülkemizde hiperamilazemi ve multi organ disfonksiyonunda akla gelmesi gereken bir enfeksiyon hastalığı: leptospiroz. 11.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 30 Eylül- 4 Ekim 2009, Antalya
10-) Sennaroğlu.,E., Ayçiçek Doğan.,B., Tunca.,H., Dam.,G., Akdur Hasa.,S., 2008. Ankilozan spondilit hastasında insidental olarak saptanan kor triatriatum sinister hastalığı / Olgu sunumu. 10.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim 2008, Antalya
11-) Sennaroğlu.,E., Ayçiçek Doğan.,B., Yıldırım.,M., Tunca.,H., Dörtbaş.,F., Akdur Hasa.,S., 2008. Anti-CCP pozitifliği olan bir primer Sjögren Sendromu vakası/Olgu sunumu. 10.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim 2008, Antalya
12-) Sennaroğlu.,E., Ayçiçek Doğan.,B., Tunca.,H., Tümtürk.,S., Dam.,G., Akdur Hasa.,S., 2008. Proksimal kas güçsüzlüğü ile başvuran Tip 2 DM hastasında kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati/Olgu sunumu. 10.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim 2008, Antalya
13-) Sennaroğlu.,E., Nasıroğlu.,N., Yıldız.,F., Bakırcı.,S., Efe.,C., Tunca.,H., Akdur Hasa.,S., 2008. Yüksek ateşle başvuran plevral effüzyonlu hastada multiple miyelom olgusu. 10.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim 2008, Antalya
14-) Sennaroğlu.,E., Bakırcı.,S., Tunca.,H., Üreyen.,Ç., Ayçiçek Doğan.,B., Dam.,G., Akdur Hasa.,S., 2008. İnfektif endokarditli olguda saptanan diffüz nekrotizan kresentik glomerülonefrit/Olgu sunumu. 10.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim 2008, Antalya,
15-) Sennaroğlu.,E., Gedik.,G., Tunca.,H., Akdur Hasa.,S., Ürün.,Y., Ayçiçek.,B., Genç.,H., 2007. Polimiyozit seyrinde görülen AMA-M2 pozitifliği:Vaka sunumu. 9.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Antalya,
16-) Sennaroğlu.,E., Şimşek.,Y., Tunca.,H., Akdur.,S., Nasıroğlu.,N., Genç.,H., Tümtürk.,S., 2007. Poncet hastalığı olgu sunumu. 9.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Antalya
17-) Sennaroğlu.,E., İnce.,M., Tunca.,H., Akdur.,S., Tümtürk.,S., 2007. Peritonitle prezente olan leptospiroz:Olgu sunumu. 9.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Antalya
18-) Sennaroğlu.,E., Nasıroğlu.,N., Tunca.,H., Akdur.,S., Efe.,C., Tümtürk.,S., Şimşek.,Y., 2007. İdyopatik retroperitoneal fibrozis: Bir olgu sunumu. 9.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Antalya
19-) Sennaroğlu.,E., Tümtürk.,S., Tunca.,H., Akdur.,S., Şimşek.,Y., Genç.,H., Bakırcı.,S., 2007. Bir olgu nedeniyle lupus sistiti. 9.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Antalya
20-) Sennaroğlu.,E., Efe.,S.Cumali., Tunca.,H., Akdur.,S., Genç.,H., Nasıroğlu.,N., Ürün.,Y., Gedik.,G., Can.,T., Savaş.,B., Kuzu.,I., 2007. Sekonder osteoporozla prezente olan Çölyak hastalığı:Bir olgu sunumu. 9.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Antalya
21-) Sennaroğlu.,E., Üçler.,R., Tunca.,H., Can Erdoğan.,T., Akdur.,S., Civelek.,B., Ürün.,Y., 2007. Membranoproliferatif glomerülonefrit ile prezente olan multiple miyelom vakası. 9.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Antalya,
22-) Sennaroğlu.,E., Ayçiçek Doğan.,B., Tunca.,H., Karakan.,Ş., Bakırcı.,S., Gedik.,G., Civelek.,B., Can.,T., 2006. Dermatomyozit hastalığına sekonder Hemofagositik Sendrom vakası. 8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 13-17 Eylül 2006 ,Antalya
23-) Sennaroğlu.,E., Bakırcı.,S., Tunca.,H., Karakan.,Ş., Ayçiçek Doğan.,B., Civelek.,B., Can.,T., Özişler.,C., 2006. Derin ven trombozu ile başvuran olguda sistemik lupus eritematosusa sekonder antifosfolipid sendromu. 8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 13-17 Eylül 2006 ,Antalya
24-) Sennaroğlu.,E., Karakan.,Ş., Karakan.,T., Tunca.,H., Üçler.,R., Özişler.,C., Ürün.,Y., 2006. Pilor darlığı nedeniyle parenteral pantoprozol tedavisi almakta olan bir hastada reversibl ödem tablosu. 8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 13-17 Eylül 2006 ,Antalya
25-) Sennaroğlu.,E., Karakan.,Ş., Tunca.,H., Ayçiçek Doğan.,B., Özşeker.,B., Özişler.,C., Ürün.,Y., 2006. Nefrotik sendrom ve CA-125 yüksekliği ile prezente olan seronegatif sistemik lupus eritematosus olgusu. 8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 13-17 Eylül 2006 ,Antalya
26-) Sennaroğlu.,E., Civelek.,B., Can.,T., Ayçiçek.,B., Gedik.,G., Karakan.,Ş., Tunca.,H., 2006. Pyoderma gangrenozum ile prezente olan akut myeloblastik lösemi. 8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 13-17 Eylül 2006 ,Antalya

(B-6)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özçakır.,A., Ataoğlu.,E., Saler.,T., Tunca.,H., Döker.,Y., Serez.,K., Temiz.,L., Yenigün.,M., Şar.,F., 2003. Akut koroner sendromda hastane içi mortalite ve morbiditenin değerlendirilmesi. 19.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim 2003, Antalya

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: YILMAZ NEVİN,GÖK MEHMET,TUNCA HASAN,HUDDAM BÜLENT. 2017. Laboratuvardan Kliniğe Transplantasyon Pratiği/BÖBREK NAKLİ VE KRONİK HEPATİT B HASTALIĞI. Yayın Evi: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Editör Adı: Mesut İzzet TİTİZ,PINAR ATA
2-) Yazar Adı: TUNCA HASAN. 2017. (TIP ÖĞRENCİLERİ İÇİN) DAHİLİ BİLİMLER ÖYKÜ ALMA VE FİZİK MUAYENE/İÇ HASTALIKLARI ANAMNEZ REHBERİ. Yayın Evi: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Editör Adı: MERT KÜÇÜK

(E-1)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The development of autoimmune hepatitis and primary biliary cirrhosis overlap syndrome during the course of connective tissue diseases: report of three cases and review of literature - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
2-) A rare complicatiom of brucella infection: myocarditis and heart failure - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Relationship of different treatment regimens used in Type 2 DiabetesMellitus therapy with Mean Platelet Volume- Tip 2 Diabet tedavisinde kullanılan farklı tedavi rejimlerinin Ortalama Trombosit Hacmi ile ilişkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
2-) The development of autoimmune hepatitis and primary biliary cirrhosis overlap syndrome during the course of connective tissue diseases: report of three cases and review of literature - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
3-) A rare complicatiom of brucella infection: myocarditis and heart failure - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
4-) A rare complicatiom of brucella infection: myocarditis and heart failure - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

(I-8)Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) XV.ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ 23-26 NİSAN 2015 FETHİYE MUĞLA. TÜRKİYE. . 2015

Verdiği Dersler

TIP 4011 2018-2019 Güz

İÇ HASTALIKLARI