Personel

Öğretim Görevlisi Hatice Bağcı
Öğretim Görevlisi
Hatice Bağcı
@ E-posta
hbagci@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5133

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Hemşirelik Esasları Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK 15.06.1999

Yayin Bilgileri

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Aştı Nesrin, Acar Gülter, Bağcı Hatice, Bağcı, 2005. Sağlık Bakım Profesyoneli Olarak Yetişecek öğrencilerin Reuhsal Durumları ve Yaklaşımlar. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Çoban Emine, Bağcı Hatice, 2017. Gazetelerde Yer Alan Alternatif Tıp İle İlgili Haberlerin İncelenmesi. ÖHDER 1. Uluslararası 4. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Keskin.,N., Baybek.,H., Kıvrak.,A., Bağcı.,H., 2015. SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ MALPRAKTİSİ ENGELLEMESİNE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ. 14.ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
2-) Bağcı Hatice, Akyürek Şeyda, Adıyaman Selma, 2011. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kan Bağışı Hakkındaki Bilgi Ve Tutumlarının Belirlenmesi. 10. Uluslar Arası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
3-) Baysoy Halil İbrahim, Bağcı Hatice, Kıvrak Arzu, Baybek Hülya, Tozak Yıldız Halime, 2011. Diyabet Hastalarının Öz Bakım Gücünün Belirlenmesi. 47. Ulusal Diyabet Kongresi, 13 Ulusal Diyabet Hemşireliği Sempozyumu
4-) Bağcı Hatice, 2010. Turizm Sektörü Çalışanlarının Sağlığı Geliştirme Davranışları. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
5-) Bağcı Hatice, Tuncel Nazan, Akbulut Nilay, 2010. Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Organ Bağışı ile İlgili Düşüncelerİ. 9. Uluslar Arası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
6-) Bağcı Hatice, Dönmez Şule, Durmaz Fatma, Çiftçi Esma, 2005. BEN KLONLANMALI MIYIM?. 4. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Bağcı Hatice, 2005. BEN KLONLANMALI MIYIM?. 4. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

Verdiği Dersler

HEM2003 2019-2020 Güz

Farmakoloji

HEM2529 2019-2020 Güz

Sağlıkta Değerler Eğitimi

HEM4011 2019-2020 Güz

Hemşirelik Uygulamaları I

HELİTAM 1001 2018-2019 Güz

Hemşirelikte Temel Kavramlar ve Bakım Teorileri

HELİTAM 1005 2018-2019 Güz

Hemşirelikte Etik

HEM1009 2018-2019 Güz

Hemşirelik Tarihi Kavram ve İlkeleri

HEM2003 2018-2019 Güz

Farmakoloji

HEM2529 2018-2019 Güz

Sağlıkta Değerler Eğitimi

HEM2537 2018-2019 Güz

Bakım Teknolojileri

HEM3529 2018-2019 Güz

Evde Bakım Hemşireliği

HEM1002 2018-2019 Bahar

Hemşirelik Esasları

HEM3014 2018-2019 Bahar

Hemşirelikte Etik

HELİTAM 1001 2017-2018 Güz

Hemşirelikte Temel Kavramlar ve Bakım Teorileri

HEM2003 2017-2018 Güz

Farmakoloji

HEM2529 2017-2018 Güz

Sağlıkta Değerler Eğitimi

HEM3529 2017-2018 Güz

Evde Bakım Hemşireliği

HEM1002 2017-2018 Bahar

Hemşirelik Esasları

HEM3536 2017-2018 Bahar

Hemşirelikte Etik