Personel

Prof.Dr. Hüseyin Çiçek
Prof.Dr.
Hüseyin Çiçek
@ E-posta
hcicek@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1011 , 0 252 211 1512

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Rektörlük

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Kimya Bölümü / Fizikokimya Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 10 Haziran 1990

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Ocak 1993

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Temmuz 1998

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sökmen Bedel.,N., Tezcan.,M., Ceylan.,Ö., Gürdağ.,G., Çiçek.,H., 2015. Effects of pore morphology and size on antimicrobial activity of chitosan/poly(ethylene glycol) diacrylate macromer semi-IPN hydrogels. Journal of Applied Polymer Science
2-) Çetinkaya.,O., Duru.,E., Çiçek.,H., 2012. Synthese and characterization of boronic acid functionalized macroporous uniform poly(4-chloromethylstyrene-co-divinylbenzene) particles and its use in the isolation of antioxidant compounds from plant extracts. Journal of Chromatography B
3-) Çiçek.,H., 2005. Nucleotide Isolation By Boronic Acid Functionalized Hydrogel Beads. Journal of Bioactive and Compatible Polymers
4-) Ayhan.,H., Çiçek.,H., Tuncel.,A., Onur.,A., 2003. Investigation of Surface Properties of Bioderadable Albumin Microspheres via Phagocytosis Phenomena. Journal of Bioactive and Compatible Polymers
5-) Tuncel.,A., Tuncel.,M., Çiçek.,H., Fidanboy.,O., 2001. 2-Hydroxyethylmethacrylate Carrying Uniform Porous Particles : Preparation and Electron Microscopy, , Vol. 51, pp. 75-84, 2001. . Polymer Int.
6-) Tuncel.,A., Çiçek.,H., 2000. 2-Hydroxypropylmethacrylate Based Mono and Bifunctional Gel Beads Prepared by Suspension Polymerization. Polymer Int.
7-) Tuncel.,A., Ünsal.,E., Çiçek.,H., 2000. pH Sensitive Uniform Gel Beads for DNA Adsorption. Journal of Applied Polymer Science
8-) Tuncel.,A., Çiçek.,H., 1999. A Low Temperature Production Method For Cationic Hydrogels, , A36(1), pp. 31-50, 1999.. Journal of Macromolecular Science, A-Pure and Applied Chemistry
9-) Çiçek.,H., Tuncel.,A., 1998. Preparation and Characterization of Thermoresponsive Poly(Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate) Copolymer Gels. J. Polym. Sci., Polymer Chemistry Ed.
10-) Çiçek.,H., Tuncel.,A., 1998. Immobilization of a-Chymotrypsin in Thermally Reversible Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate Copolymer Gel. J. Polym. Sci., Part A, Polymer Chemistry Ed.
11-) Şenel.,S., Çiçek.,H., Tuncel.,A., 1998. Production and Characterization of Poly(ethylene glycol dimethacrylate-styrene-glycidyl methacrylate) Microbeads. Journal of Aplied Polymer Science
12-) Şenel.,S., Işık Yürüksoy.,B., Çiçek.,H., Tuncel.,A., 1997. Thermoresponsive Isopropylacrylamide-Vinylpyrrolidone Copolymer by Radiation Polymerization. J. Appl. Polym. Sci.
13-) Tuncel.,A., Hayra.,M., Çiçek.,H., Pişkin.,E., 1995. Monosize Poly(ethylcyanoacrylate) Microspheres: Preparation and Degradation Properties. Journal of Biomedical Materials Research
14-) Pişkin.,E., Tuncel.,A., Denizli.,A., Denkbaş.,B., Ayhan.,H., Çiçek.,H., Xu.,T., 1994. Pişkin E., A. Tuncel, A. Denizli, E.B. Denkbaş, H. Ayhan, H. Çiçek and K.T. Xu, Nondegradable and Biodegradable Polymeric Particles: Preparation and Some Selected Biomedical Applications, Ed: A.M. Usmani, N. Akhmal, 222-237, 1994.. AIChe Symp. Series, Diagnostic Biosensor Polymers
15-) Çiçek.,H., Tuncel.,A., Tuncel.,M., Pişkin.,E., 1994. Degradation and Drug Release Characteristics of Monosize Poly(ethylcyano-acrylate) Microspheres. . Journal of Biomaterial Science, Polymer Edition

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çiçek Hüseyin, Çetinkaya Onur, Tezcan Melek, Çiçek Meryem, Koçak Gökhan, 2016. ISOLATION OF HIGHLY ACTIVE ANTIRADICAL ANDANTIOXIDANT POLYPHENOLICS FROM PLANTEXTRACTS USING NOVEL POLYMERICADSORBENT PARTICLES. Journal of ongoing Chemical Research

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çetinkaya Onur, Çiçek Hüseyin, Kıvrak Şeyda, Tel Çayan Gülsen, 2017. Boronic acid-functionalized silica microparticles for isolation offlavonoids from Hypericum perforatum. Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ayhan H., H. Çiçek, M.A. Onur, S.A. Tuncel, E. Pişkin, Phagocytosis of Biodegradable Albumin Microspheres Having Different Size and surface Properties, BIOMED 2000, The 7th International Symposium on Biomedical Science and Technology, Hacettepe University, Ankara, Turkey, September 25-27, 2000. - 2000
2-) Ünsal E., H. Çiçek, M. Tuncel, A. Tuncel, Synthesis and characterization of Polycationic Uniform-Gel Beads for DNA adsorption, BIOMED 2000, The 7th International Symposium on Biomedical Science and Technology, Hacettepe University, Ankara, Turkey, September 25-27, 2000. - 2000
3-) Tuncel A., H. Çiçek, C. Alagöz, E. Arca, Synthesis and Characterization of Monosize Macroporous Polymeric Microspheres, Solvents and Self Organization of Polymers, NATO Advanced Institute, Director: S. Weber, P. Munk, Antalya, 1995. - 1995
4-) Ayhan H., V.F. Özyayla, E.B. Denkbaş, X. Kaitian, H. Çiçek, A. Tuncel and E. Pişkin, Phagoccytosis of Biodegradable Polymeric Particles, XI. Congress of the International Society for Artificial Cells, Blood Substitutes, and Immobilization Biotechnology, Massachusetts, Boston, USA, Vol: 22, No: 5, 1994. - 1994
5-) Tuncel A., H. Çiçek, E. Pişkin, Drug Loading and Release from Monosize Poly(ethylcyanoacrylate) Microspheres, XI. Congress of the International Society for Artificial Cells, Blood Substitutes and Immobilization Biotechnology, Massachusetts, Boston, USA, July 24-27, Vol: 22, No: 5, 1994. - 1994
6-) Pişkin E., A. Tuncel, A. Denizli, E. Denkbaş, H. Ayhan, H. Çiçek, K.T. Xu, Biodegradable and Nondegradable Monodisperse Polymeric Microcarriers For Diagnostics, AIChE International Symposium, Vol: 205, pp: 77, Denver, 1993. - 1993
7-) Pişkin E., A. Tuncel, A. Denizli, H. Zareie, E. Denkbaş, S. Mutlu, X. Kaitian, H. Ayhan, H. Çiçek, Bidegradable Polymeric Carriers, Biodegradation and Biodegradable Polymeric Biomaterials, August 28-September 5, Kemer, Antalya, 1992. - 1992

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çiçek Hüseyin, Özçelik Burak, 2017. Spray-prepared coating for use in thermal insulation. International Congress on Fundamental and Applied Sciences 2017 (ICFAS2017)
2-) Çiçek.,H., Kocak .,G., Kutluca.,A., Ceylan.,O., Bütün.,V., 2016. Novel Antibacterial Polymers Containing Boronic Acid and Quaternary Ammonium Groups. The 2nd International Conference on Polymer Materials Science (PMS 2016)
3-) Çiçek.,H., Koçak.,G., Kutluca.,A., Ceylan.,Ö., Bütün.,V., 2016. Highly effective antibacterial polymeric microspheres with boronic acid functionality. The 2nd International Conference on Polymer Materials Science (PMS 2016)
4-) Ceylan.,Ö., Çiçek.,H., Koçak.,G., Bütün.,V., 2016. Determination of antibacterial, anti-biofilm, and anti-quorum sensing activity of new synthesized diazoborines and related polymers. 2016 6th International conference on Chemistry and Chemical Process

(B-3)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Karakuş Hatice, Ceylan Özgür, Çiçek Hüseyin, 2017. New Carrier Synthesisfor Propolis Extract and their antimicrobial detection. International Congress on Fundamental and Applied Sciences 2017 (ICFAS2017)

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Nazlı Sökmen Bedel, Melek Tezcan, Özgür Ceylan, Gülten Gürdağ, Hüseyin Çiçek, Antimikrobiyal Aktiviteli Yeni PEGDA Bazlı IPN Jel Yapılar (sözlü bildiri), 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, SS55, Sayfa: 55, 05-08 Eylül, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2012 - 2015
2-) Onur Çetinkaya, Melek Tezcan, Gökhan Koçak, Hüseyin Çiçek, BİTKİ ÖZÜTÜNDEN YÜKSEK ANTİRADİKAL VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLİ FLAVONOİD YAPISINDAKİ BİLEŞİKLERİN BORONİK ASİT TAŞIYAN ÇİFT FONKSİYONLU KOPOLİMERİKPARTİKÜLLER KULLANILARAK İZOLASYONU, 5. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, 2014, - 2014
3-) Melek Tezcan, Hande Ekren, Hüseyin ÇİÇEK, Fotokatalitik Özellikli Yeni Tio2/Polimerik Jel Kompozit Yapıların Üretimi ve Atık Suların Arıtımında Kullanılabilirliği, Fizikokimya Özet Kitabı, Sayfa: 207-208, 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 1-56 Ekim, Fethiye/MUĞLA, 2012. - 2012
4-) Nazlı Sökmen Bedel, Melek Tezcan, Özgür Ceylan, Gülten Gürdağ, Hüseyin Çiçek, Antimikrobiyal Aktiviteli Yeni PEGDA Bazlı IPN Jel Yapılar (sözlü bildiri), 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, SS55, Sayfa: 55, 05-08 Eylül, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2012. - 2012
5-) Melek Tezcan, Hande Ekren, Hüseyin ÇİÇEK, Fotokatalitik Özellikli Yeni Tio2/Polimerik Jel Kompozit Yapıların Üretimi ve Atık Suların Arıtımında Kullanılabilirliği, Fizikokimya Özet Kitabı, Sayfa: 207-208, 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 1-56 Ekim, Fethiye/MUĞLA, 2012. - 2012
6-) Nazlı Sökmen Bedel, Hasine Kaşgöz, Gülten Gürdağ, Hüseyin Çiçek, Gözenekli Poli(etilen Glikol) Diakrilat-Kitosan Yarı IPN Jellerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu, Uluslar Arası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran - 2 Temmuz 2011 (sözlü). - 2011
7-) Çiçek H., Çetinkaya O., Ayhan H., Küresel Formda Mikron Boyutlu Gelatin/Alginat Mikrokürelerin Sentezi ve İlaç Salımında Uygulanabilirliği, 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, 12-14 Mayıs, 95-105, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 2010. (sözlü sunum) - 2010
8-) Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2006 (katılım belgeli). - 2006
9-) Çiçek H., A. Tuncel, pH Duyarlı Poli(HEMA-co-DMA) Blok Kopolimerlerin Üretimi ve Uyarı-Cevap Karakterizasyonu, 3. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, 11-14 Aralık, Bursa, 1996 . - 1996
10-) Şenel S., H. Çiçek, A. Tuncel, Glisidil Metakrilat Bağlı Kopolimer ve Terpolimer Yapısında Mikrokürelerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Enzim Tutuklama İşlemlerinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 3. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, 11-14 Aralık, Bursa, 1996. - 1996
11-) Çiçek H., M. Bayhan, A. Tuncel, ?-Kemotripsin’in Sıcaklığa Duyarlı Polimerik Matrislerde İmmobilizasyonu ve Sürekli Karıştırmalı Reaktörde İmmobilize Sistem Performansı, 3. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, 11-14 Aralık, Bursa, 1996. - 1996
12-) Şenel S., B. Işık-Yürüksoy, H. Çiçek, A. Tuncel, Radyasyon Polimerizasyonu İle Sıcaklığa Duyarlı İzopropil Akrilamid / Vinilpirolidon Kopolimerinin Sentezi ve Uyarı-Cevap Karakteristikleri, 3. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, 11-14 Aralık, Bursa, 1996. - 1996
13-) Yavuz Ç., O. Abbasoğlu, A. Sungur, M. Tuncel, H. Çiçek, A. Tuncel, İ. Sayek, E. Pişkin, A New Wound Dressing Material: Porous Polyurethane Membranes, 2. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, 21-23 Eylül, ODTÜ, Ankara, 1995. - 1995
14-) Tuncel A., H. Çiçek, C. Alagöz, M. Tuncel, Synthesis of Porous, Monodisperse Polystyrene Microspheres for Biomedical Applications, 2. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Simpozyumu, 21-23 Eylül, ODTÜ, Ankara, 1995. - 1995
15-) Çiçek H., A. Denizli, A. Tuncel, HEMA-Collagen Copolymer Synthesis Initiated with Ceric Ammonium Nitrate-Glutaraldehyde Redox System, 2. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Simpozyumu, 21-23 Eylül, ODTÜ, Ankara, 1995. - 1995
16-) Çiçek H., A. Tuncel, Synthesis of Stimuli Responsive Copolymers Sensitive to Temperature and pH, 2. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Simpozyumu, 21-23 Eylül, ODTÜ, Ankara, 1995. - 1995
17-) Çiçek H., A. Tuncel, Application of Field Flow fractionation Technique on the Albumin Microspheres, 2. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, 21-23 Eylül, ODTÜ, Ankara, 1995 . - 1995
18-) Ayhan H., A. Tuncel, M.A. Onur, E. Denkbaş, H. Çiçek, E. Pişkin, Phagocytosis of Nondegradable and Biodegradable Polymeric Microspheres, Satellite Workshop of International Faculty for Artificial Organs on Tissue Engineering, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1994. - 1994
19-) Çiçek H., A. Tuncel, E. Pişkin, Eş-Boyutlu Polietilsiyanoakrilat Mikrokürelere Model İlaç Yüklenmesi ve Salımı, UKMK-1, I. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 13-16 Eylül, ODTÜ, Ankara, 1994. - 1994
20-) Çiçek H., A. Tuncel, M. Hayran, E. Pişkin, Eş Boyutlu Poli(etilsiyanoakrilat) Mikrokürelerin Üretimi ve Degradasyonu, IX. Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Simpozyumu, 20-24 Eylül, Trabzon, 1993. - 1993
21-) Çiçek H., A. Tuncel, E. Pişkin, Biyoparçalanabilir Özelliğe Sahip Monodispers Polimerik Mikrokürelerin Sentezi ve Parçalanma Karakteristikleri, VIII. Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Simpozyumu, 7-11 Eylül, İstanbul, 1992. - 1992
22-) Çiçek H., A. Tuncel, E. Pişkin, Biyoparçalanabilir Özelliğe Sahip Monodispers Polimerik Mikrokürelerin Sentezi ve Parçalanma Karakteristikleri, VIII. Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Simpozyumu, 7-11 Eylül, İstanbul, 1992. - 1992

(B-5)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çiçek Hüseyin, Koçak Gökhan, Ceylan Özgür, Karakuş Hatice, Kutluca Emir Ahmet, Dikmen Zeynep, Bütün Vural, 2017. Boronik Asit İçeren Antibakteriyel, Anti-biyofilm ve Anti-Quorum Sensing Özellikli Kopolimer Sentezi ve Uygulamaları. 6. FİZİKSEL KİMYA KONGRESİ

(B-6)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Onur Çetinkaya, Melek Tezcan, Gökhan Koçak, Hüseyin Çiçek, BİTKİ ÖZÜTÜNDEN YÜKSEK ANTİRADİKAL VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLİ FLAVONOİD YAPISINDAKİ BİLEŞİKLERİN BORONİK ASİT TAŞIYAN ÇİFT FONKSİYONLU KOPOLİMERİKPARTİKÜLLER KULLANILARAK İZOLASYONU, 5. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, 2014, - 2014
2-) Melek Tezcan, Hüseyin ÇİÇEK, Fotokatalitik Özellikli Yeni TiO2/Polimerik Jel Kompozit Yapıların Üretimi ve Fotokatalitik Etkinliğinin Belirlenmesi, 11. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 2-5 EYLÜL 2014 ESKİŞEHİR - 2014
3-) Onur ÇETİNKAYA, Mehmet Emin DURU, Hüseyin ÇİÇEK , Bitki Türlerinden Yüksek Antioksidan ve Yüksek Radikal Giderim Aktivitesine Sahip Bileşiklerin Ayrılması (poster), 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, PÇ32,, 05-08 Eylül, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2012. - 2012
4-) Hüseyin Çiçek ve Onur Çetinkaya, Eş Boyutlu Küresel Silika Partikülleri Kullanılarak Komşu Hidroksi Grubu İçeren Flavonoidlerin Seçici Olarak İzolasyonu, II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 19-22 Mayıs, On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2011. (poster) - 2011
5-) Onur Çetinkaya, Hüseyin Karababa, Hüseyin Çiçek, Eş Boyutlu Küresel Poli(klorometilstiren-ko-divinilbenzen) Partikülleri Kullanılarak Komşu Hidroksi Grubu İçeren Flavonoidlerin Seçici Olarak İzolasyonu, Uluslar Arası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran - 2 Temmuz 2011, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2011. (poster). - 2011
6-) Gülsu A., Ayhan H., Çiçek H., Albumin Mikroküre Sentez ve Optimizasyonu, 24. Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran-2 Temmuz 2010 (poster). - 2010

(C-3)Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Tuncel A. and H. Çiçek, “Uniform Latex Particles”, Handbook of Engineering Polymeric Materials, ed. N. Cheremisinoff, Chapter 15, 189-225, ISBN: 0-8247-9799-X, Marcel Dekker Inc., New York, 1996. - 1996

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) H. Çiçek, E. Pişkin, Polimerler II, Mühendislik Polimerleri, Fenolik Reçineler, sayfa: 67-81, Pagyay Yayımcılık Turizm ve Tic. Ltd. Şti., Editör: Erhan Pişkin, İstanbul, 2000 - 2000

(D-10)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Applied Polymer Science.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Food engineering.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Food Engineering.

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Monosize Poly(ethylcyanoacrylate) Microspheres: Preparation and Degradation Properties - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı:1

(E-3)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) pH Sensitive Uniform Gel Beads for DNA Adsorption - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

(E-4)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Nucleotide Isolation By Boronic Acid Functionalized Hydrogel Beads - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
2-) Immobilization of a-Chymotrypsin in Thermally Reversible Isopropylacrylamide-Hydroxyethylmethacrylate Copolymer Gel - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

(F-1)Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Polietilenglikol Tabanlı İç İçe Geçmiş Ağlı Hidrojellerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Uygulamaları. Konu: Doku mühendisliğine yönelik polimerik hidrojel metriks üretimi. Nazlı . 2012

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Aerodinamik Isınmaya Karşı Aşınarak Dayanım Sağlayan Özellikteki Yalıtım Kaplamasının Püskürtme Yöntemi ile Uygulanabilir Formda Geliştirilmesi. Konu: Polimerik esaslı kompozit yalıtım malzemesi geliştirlmesi . Burak . 2015
2-) Tez Adı: Bor İçeren Polimerik Yapıların Sentezi ve Antibakteriyel Amaçlı Uygulanabilirliklerinin İncelenmesi. Konu: Polimerik antibakteriyel yapıların geliştirilmesi. Emir Ahmet . 2015
3-) Tez Adı: Fotokatalitik Özellikli TiO2/Polimerik Jel Kompozit Yapıların Üretilmesi ve Atık Suların Arıtımında Kullanılabilirliği. Konu: Fotokatalitik aktivitesi yüksek, geri kazanılabilir polimerik hidrojel matriks taşıyıcıların geliştirilmesi. Melek . 2013
4-) Tez Adı: Komşu Hidroksi Grubu Taşıyan Flavonoidlerin Boronik Asit Fonksiyonlu Makrogözenekli Eş Boyutlu Poli(4-Klorometilstiren-Ko-Divinilbenzen) Partiküllerle Kesikli Sistemde Ayrılması Ve Bitki Özütlerinin Antioksidan Aktivitesinin Artırılmasına Yönelik Kullanımı. Konu: Kolon kromatografisine ve saflaştırma teknolojisine yönelik belli moleküllere ilgi duyan özel adsorban geliştirilmesi. Onur . 2012

(G-3-Eski)TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Polimerik antibakteriyel yapıların üretilmesi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Bor Temelli Polimerik Yapıların üretilmesi ve Antibakteryel Özelliklerinin Belirlenmesi. 2014--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Polimer esaslı kompozit malzeme geliştirilmesi. Proje Türü: Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ)PROJESİ. Aerodinamik Isınmaya Karşı Aşınarak Dayanım Sağlayan Özellikteki Yalıtım Kaplamasının Püskürtme Yöntemi ile Uygulanabilir Formda Geliştirilmesi(SAN-TEZ projesi). 2013-2015

(G-4-Eski)TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Biyoparçalanabilir Yara ve Yanık Örtü Materyalleri - 1996
2-) Fagozite Edilebilen Polimerik Mikrotaşıyıcılar Aracılığıyla Intraselüler Yerleşen Mikroorganizmalara Karşı Kullanılan Antibiyotiklerin Etkinliğinin Artırılması, DPT Projesi, Proje No: 94K20340 - 1996

(G-7)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Polietilenglikol Tabanlı İç İçe Geçmiş Ağlı Hidrojellerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Uygulamaları, - 2013
2-) Fotokatalitik Özellikli TiO2/Polimerik Jel Kompozit Yapıların Üretilmesi ve Atık Suların Arıtımında Kullanılabilirliği, - 2013
3-) Bitki Özütlerinden Yüksek Radikal Giderim ve Antioksidan Etkili Fraksiyonların Fonksiyon Çeşitliliği İçeren Yeni Polimerik Adsorban Partiküllerle İzolasyonu - 2012

(G-8)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Boronik asit fonksiyonlu silika mikropartiküllerin sentezi, karakterizasyonu ve bitki özütlerinin antioksidan aktivitesinin arttırılmasına yönelik kullanımı, Muğla Üniversitesi BAP Projesi, - 2011
2-) Sıcaklığa Duyarlı Uniform ve Gözenekli Polimerik Mikrokürelerin Sentezi ve Protein Adsorpsiyon Kapasitelerinin Sıcaklıkla Değişimi, - 1999
3-) Sıcaklığa Duyarlı Polimerik Matrislerin Sentezi ve Enzim İmmobilizasyonunda Taşıyıcı Olarak Kullanımı - 1996
4-) Kollajen Bazlı Sıcaklık ve pH Duyarlı Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu - 1996