Personel

Doktor Öğretim Üyesi Hatice Demir Küreci
Doktor Öğretim Üyesi
Hatice Demir Küreci
@ E-posta
hdkureci@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5198

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Demir Küreci.,H., Demir Zencirci.,A., Ulusoy.,F., 2008. Determınıng The Knowledge of Graduate Assistants on Research Ethıcs. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özcan.,M., Demir Küreci.,H., 2016. Savaş Cerrahisi Tarihimizden Önemli Bir Belge: Cerrahi-İ Harbiye Dair Malumat Ve Müşahedat . Tarih Okulu Dergisi (TOD)
2-) ÖZCAN.,M., DEMİR KÜRECİ.,H., ÖZER.,E., 2016. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bebek Ölümlerinin Önlenmesine Yönelik Çalışmalara Bir Örnek: Memedeki Çocuk Nasıl Beslenir? . Akademik Bakış Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Özcan.,M., Demir Küreci.,H., 2016. Yüz yıl öncesinde yanıt aranan soru: Teşkilat-ı Sıhhiyemiz Nasıl Olmalı?. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi
2-) Demir Küreci.,H., Örnek Büken.,N., 2016. Kanser Tanısı Alan Çocuk/Ergenlerin Onay Sürecine ve Tedaviye Katılımlarının Değerlendirilmesi. Güncel Pediatri
3-) Demir Küreci.,H., Örnek Büken.,N., 2014. Çocuklar ve Ergenler Aydınlatılmış Onam Sürecinin Neresinde?. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özcan.,M., Demir Küreci.,H., Kılınç.,M., Tanrıverdi.,Ö., 2016. Genç Türkiye Cumhuriyetinden Önemli Bir Eser: Radyumla Tedavi Esasları. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi

Alanında kitap çevirisi

1-) Özer.,E., Özcan.,M., Küçük.,M., Demir Küreci.,H., Kasap Harmandar.,B., Topal.,Y., . 2016. Douglas S. DIEKEMA, Mark R. MERCURIO Çeviri editörleri . Pediatride Klinik Etik,Ema tıp Kitapevi Yayıncılık,Ekim 2016. İstanbul ISBN:9786056600364. Yayın Evi: EMA TIP KİTAPEVİ

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Çocuk Dostu Kent. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Çocuk Dostu Kent Muğla. 2015-2016

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Tıp Etiği Eğitimi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE ETİK ve PROFESYONEL DEĞERLER EĞİTİMİNDE SİNEMA FİLMLERİNİN KULANIMI. 2016--1