Personel

Prof.Dr. Hüseyin Gazi Topdemir
Prof.Dr.
Hüseyin Gazi Topdemir
@ E-posta
hgtopdemir@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Felsefe Bölümü / Bilim Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe/Sistematik Felsefe ve Mantık 1985

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe/Bilim Tarihi 1988

Doktora

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe/Bilim Tarihi 1994

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Topdemir.,G., 2009. Galileo'nun Bilimsel Çalışmaları Üzerine Değerlendirme. Kutadgubilig
2-) Topdemir.,G., 2007. Introducing Taqi al-Din b. Ma‘rûf’s The Nature of Light and Formation of Vision. Muslim Education Quarterly
3-) Topdemir.,G., 2007. Platon’da Bilgi Kaynağı Olarak Görme. Felsefe Dünyası
4-) Topdemir.,G., 2007. Kamal Al-Din Al-Farisi’s Explanation of the Rainbow. Humanity & Social Sciences Journal
5-) Topdemir.,G., 2006. Aristoteles’in Doğa Felsefesinin Ortaçağ’daki Yansımaları. Felsefe Tartışmaları
6-) .,., 2004. Aristoteles’in Doğa –Fizik- Felsefesi Sayı 39, Ankara 2004, s. 3–19.. Felsefe Dünyası
7-) Topdemir, Hüseyin Gazi, “Optik Biliminde Bir Öncü: İbnü’l-Heysem”, Kutadgubilig, Sayı 3, İstanbul 2003, s. 107-126. - 2003
8-) Topdemir, Hüseyin Gazi, "Kuhn ve Bilimsel Devrimlerin Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme", Felsefe Dünyası, Sayı 36, Ankara 2002, ss. 45-62. - 2002
9-) Topdemir, Hüseyin Gazi, “Aristoteles’in Bilim Anlayışı”, Felsefe Dünyası, Sayı 32, Ankara 2000, ss. 23-36. - 2000
10-) Topdemir, Hüseyin Gazi, “Francis Bacon’ın Bilim Anlayışı”, Felsefe Dünyası, Sayı 30, 1999, ss. 51-68. - 1999
11-) Topdemir, Hüseyin Gazi, “Işığın Yayılımının Niteliği Konusunda Üç Önemli Adım: İbn el-Heysem, Kemâlüddîn el-Fârisî, Takîyüddîn b. Marûf", D.T.C. Fakültesi Dergisi, 1998, Cilt 38, Sayı 1-2, ss. 381-403. - 1998
12-) Topdemir, Hüseyin Gazi, “İbn el-Heysem’in Işık Üzerine Adlı Makalesi”, Belleten, 1997, Cilt 61, Sayı 230, ss. 43-65. - 1997
13-) Topdemir, Hüseyin Gazi, “Kemalüddîn el-Fârîsî’nin Gökkuşağı Açıklaması", A Ü. DTC Fakültesi Dergisi, Cilt 33, Sayı 1-2, 1990, ss. 477-492. - 1990

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Topdemir.,G., 2007. Abd al-Wajid: Badr al-Din Abd al-Wajid Ibn Muhammad Ibn Muhammad al-Hanafi , Volume I, Kluwer Academic Publishers, 2007, pp. 5-6.. The Biographical Encyclopedia of Astronomers

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Topdemir.,G., 2013. Topdemir, Hüseyin Gazi, “Bilim Tarihi ile Bilim Felsefesinin Bilgi Kuramsal Bağdaşıklığı”, Toplumsal Tarih, Sayı: 230, 2013, ss. 68-74.. Toplumsal Tarih
2-) Topdemir.,G., 2009. "Felsefe Nedir? Bilgi Nedir?”. Türk Kütüphaneciliği
3-) Topdemir, Hüseyin Gazi, “Osmanlılarda Fizik Çalışmaları”, Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, Cilt 8, 1999, ss. 445-460 - 1999

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) topdemir.,g., 2015. Bilim Tarihçisi Gözüyle Piri Reis. Sempozyum

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) topdemir.,g., 2015. Klasik Dönemde İslam Dünyasında Teknoloji Çalışmaları. Konferans
2-) Topdemir.,G., 2015. Modern Bilimin Müslüman Öncüleri. Bilim Şenliği
3-) Topdemir.,G., 2014. Cumhuriyet Döneminde Felsefe Geleneğinin Oluşumu. Cumhuriyet, Kültür ve Erdem
4-) topdemir.,g., 2014. Cumhuriyet Döneminde Felsefe Geleneğinin Oluşumu. Panel
5-) topdemir.,g., 2011. Uygarlık ve Güç Haktır Öğretisi. Şehir ve Felsefe
6-) topdemir.,g., 2010. Sofos, Sofist, Filozof: Hayat ve Bilgelik. Ilgaz Felsefe Günleri
7-) topdemir.,g., 2010. Doğa Felsefesinden Fiziğe. Türkler ve Bilim
8-) topdemir.,g., 2010. Bilim Felsefesinde Modernite Karşıtı Yaklaşımlar: Feyerabend ve Kuhn. Ulusal Sempozyum

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) topdemir.,g., . 2013. İbn el-Heysem ve Yeni Optik. Yayın Evi: Lotus
2-) topdemir.,g., . 2009. İbn Sînâ. Yayın Evi: TDV
3-) topdemir.,g., . 2008. Felsefe. Yayın Evi: Pegem
4-) Topdemir.,G., . 2007. Işığın Öyküsü. Yayın Evi: TÜBİTAK
5-) topdemir.,g., . 2002. Modern Optiğin Kurucusu: İbnü'l-Heysem. Yayın Evi: Atatürk Kültür Merkezi
6-) topdemir.,g., . 2002. İbrahim Müteferrika ve Türk Matbaacılığı. Yayın Evi: Kültür Bakanlığı
7-) Topdemir.,G., . 1999. Takîyüddîn’in Optik Kitabı. Yayın Evi: Kültür Bakanlığı

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük

1-) FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 2013 Güz - 2015
2-) Belgeler, TTK, Ankara 2015 - 2015
3-) Kilikya Dergisi, Cilt 1, Mersin 2015 - 2015

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Bilimsel İlkeler El Kitabı, TÜBİTAK, Ankara 2015. - 2015
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2011. Bilim Felsefesine Giriş.
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2001. Türk Düşünce Tarihi.

Verdiği Dersler

FEL2503 2014-2015 Yaz

Felsefede Metin Okuma

FEL3003 2014-2015 Yaz

Modern Felsefe I

FEL2508 2014-2015 Yaz

Galileo Sonrası Bilim Tarihi

FEL2506 2014-2015 Yaz

Analitik Felsefeye Giriş

FEL3004 2014-2015 Yaz

Modern Felsefe II

FEL3503 2014-2015 Yaz

Klasik İslam Filozofları

FEL4510 2014-2015 Yaz

Bilim Felsefesinde Güncel Konular

FEL2507 2014-2015 Yaz

Galileo Öncesi Bilim Tarihi

FEL3004 2018-2019 Bahar

Modern Felsefe II

FEL2506 2018-2019 Bahar

Analitik Felsefeye Giriş

FEL3003 2018-2019 Güz

Modern Felsefe I

FEL 5539 2018-2019 Güz

Bilimsel Yöntemin Doğuşu ve Gelişimi

FEL 6537 2018-2019 Güz

Bilim Felsefesinde Modernite Tartışmaları

TAR2503 2018-2019 Güz

Türk Bilim Tarihi

TAR2503 2018-2019 Güz

Türk Bilim Tarihi

PFD4002 2017-2018 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

FEL 5099 2017-2018 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

PFD4006 2017-2018 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

FEL 5538 2017-2018 Bahar

Bilimsel Düşüncenin Evrimi

FEL3004 2017-2018 Bahar

Modern Felsefe II

FEL3004 2017-2018 Bahar

Modern Felsefe II

PFD4002 2017-2018 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

FEL2506 2017-2018 Bahar

Analitik Felsefeye Giriş

FEL3003 2017-2018 Güz

Modern Felsefe I

FEL 6537 2017-2018 Güz

Bilim Felsefesinde Modernite Tartışmaları

FEL 5539 2017-2018 Güz

Bilimsel Yöntemin Doğuşu ve Gelişimi

TAR2503 2017-2018 Güz

Türk Bilim Tarihi

TAR2503 2017-2018 Güz

Türk Bilim Tarihi

FEL3004 2016-2017 Bahar

Modern Felsefe II

PFD4002 2016-2017 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

FEL2506 2016-2017 Bahar

Analitik Felsefeye Giriş

FEL3004 2016-2017 Bahar

Modern Felsefe II

FEL 5540 2016-2017 Bahar

Bilim Tarihi Ne Söyler?

PFD4002 2016-2017 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

FEL 6537 2016-2017 Güz

Bilim Felsefesinde Modernite Tartışmaları

FEL 5535 2016-2017 Güz

Bilim Kültürü

FEL 5517 2016-2017 Güz

Felsefe ve Bilim

FEL2503 2016-2017 Güz

Felsefede Metin Okuma

FEL3003 2016-2017 Güz

Modern Felsefe I

TAR2503 2016-2017 Güz

Türk Bilim Tarihi

FEL3003 2016-2017 Güz

Modern Felsefe I

TAR2503 2016-2017 Güz

Türk Bilim Tarihi

FEL 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

PFD4006 2015-2016 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4006 2015-2016 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

FEL 5000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

FEL 5508 2015-2016 Bahar

Ampiristler

FEL3004 2015-2016 Bahar

Modern Felsefe II

FEL 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

FEL2506 2015-2016 Bahar

Analitik Felsefeye Giriş

PFD4006 2015-2016 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

FEL 5090 2015-2016 Bahar

Seminer

PFD4002 2015-2016 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4002 2015-2016 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

FEL3004 2015-2016 Bahar

Modern Felsefe II

FEL 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan dersi

FEL3003 2015-2016 Güz

Modern Felsefe I

TAR2503 2015-2016 Güz

Türk Bilim Tarihi

FEL 6000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

FEL 6090 2015-2016 Güz

Seminer

FEL 5523 2015-2016 Güz

Güncel Epistemoloji Problemleri

FEL 5090 2015-2016 Güz

Seminer

FEL 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR2503 2015-2016 Güz

Türk Bilim Tarihi

FEL 6515 2015-2016 Güz

Kartezyen Felsefenin Etkileri

FEL 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan dersi

FEL 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

FEL2503 2015-2016 Güz

Felsefede Metin Okuma

FEL3003 2015-2016 Güz

Modern Felsefe I

FEL 6000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

FEL4510 2014-2015 Bahar

Bilim Felsefesinde Güncel Konular

FEL 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

FEL3004 2014-2015 Bahar

Modern Felsefe II

FEL3004 2014-2015 Bahar

Modern Felsefe II

FEL 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

FEL2508 2014-2015 Bahar

Galileo Sonrası Bilim Tarihi

FEL2506 2014-2015 Bahar

Analitik Felsefeye Giriş

FEL 6506 2014-2015 Bahar

Rasyonalist ve Empirist Bilgi Kuramları

FEL 5508 2014-2015 Bahar

Ampiristler

FEL 6700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

FEL 6090 2014-2015 Bahar

Seminer

FEL 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

FEL 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

FEL 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan dersi

FEL 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

PFD 4002 2014-2015 Güz

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD 4002 2014-2015 Güz

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

FEL 5507 2014-2015 Güz

Rasyonalistler

FEL 6000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

FEL 5090 2014-2015 Güz

Seminer

FEL 6700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

FEL 6515 2014-2015 Güz

Kartezyen Felsefenin Etkileri

FEL 6090 2014-2015 Güz

Seminer

FEL 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan dersi

FEL3003 2014-2015 Güz

Modern Felsefe I

TAR2503 2014-2015 Güz

Türk Bilim Tarihi

FEL2507 2014-2015 Güz

Galileo Öncesi Bilim Tarihi

TAR2503 2014-2015 Güz

Türk Bilim Tarihi

FEL3503 2014-2015 Güz

Klasik İslam Filozofları

FEL3003 2014-2015 Güz

Modern Felsefe I

PFD 4002 2014-2015 Güz

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ