Personel

Prof.Dr. Hüseyin Gazi Topdemir
Prof.Dr.
Hüseyin Gazi Topdemir
@ E-posta
hgtopdemir@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Felsefe Bölümü / Bilim Tarihi Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Topdemir.,G., 2009. Galileo'nun Bilimsel Çalışmaları Üzerine Değerlendirme. Kutadgubilig
2-) Topdemir.,G., 2007. Introducing Taqi al-Din b. Ma‘rûf’s The Nature of Light and Formation of Vision. Muslim Education Quarterly
3-) Topdemir.,G., 2007. Platon’da Bilgi Kaynağı Olarak Görme. Felsefe Dünyası
4-) Topdemir.,G., 2007. Kamal Al-Din Al-Farisi’s Explanation of the Rainbow. Humanity & Social Sciences Journal
5-) Topdemir.,G., 2006. Aristoteles’in Doğa Felsefesinin Ortaçağ’daki Yansımaları. Felsefe Tartışmaları
6-) .,., 2004. Aristoteles’in Doğa –Fizik- Felsefesi Sayı 39, Ankara 2004, s. 3–19.. Felsefe Dünyası

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Topdemir.,G., 2007. Abd al-Wajid: Badr al-Din Abd al-Wajid Ibn Muhammad Ibn Muhammad al-Hanafi , Volume I, Kluwer Academic Publishers, 2007, pp. 5-6.. The Biographical Encyclopedia of Astronomers

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Topdemir.,G., 2013. Topdemir, Hüseyin Gazi, “Bilim Tarihi ile Bilim Felsefesinin Bilgi Kuramsal Bağdaşıklığı”, Toplumsal Tarih, Sayı: 230, 2013, ss. 68-74.. Toplumsal Tarih
2-) Topdemir.,G., 2009. "Felsefe Nedir? Bilgi Nedir?”. Türk Kütüphaneciliği

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) topdemir.,g., 2015. Bilim Tarihçisi Gözüyle Piri Reis. Sempozyum

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) topdemir.,g., 2015. Klasik Dönemde İslam Dünyasında Teknoloji Çalışmaları. Konferans
2-) Topdemir.,G., 2015. Modern Bilimin Müslüman Öncüleri. Bilim Şenliği
3-) Topdemir.,G., 2014. Cumhuriyet Döneminde Felsefe Geleneğinin Oluşumu. Cumhuriyet, Kültür ve Erdem
4-) topdemir.,g., 2014. Cumhuriyet Döneminde Felsefe Geleneğinin Oluşumu. Panel
5-) topdemir.,g., 2011. Uygarlık ve Güç Haktır Öğretisi. Şehir ve Felsefe
6-) topdemir.,g., 2010. Sofos, Sofist, Filozof: Hayat ve Bilgelik. Ilgaz Felsefe Günleri
7-) topdemir.,g., 2010. Doğa Felsefesinden Fiziğe. Türkler ve Bilim
8-) topdemir.,g., 2010. Bilim Felsefesinde Modernite Karşıtı Yaklaşımlar: Feyerabend ve Kuhn. Ulusal Sempozyum

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) topdemir.,g., . 2013. İbn el-Heysem ve Yeni Optik. Yayın Evi: Lotus
2-) topdemir.,g., . 2009. İbn Sînâ. Yayın Evi: TDV
3-) topdemir.,g., . 2008. Felsefe. Yayın Evi: Pegem
4-) Topdemir.,G., . 2007. Işığın Öyküsü. Yayın Evi: TÜBİTAK
5-) topdemir.,g., . 2002. Modern Optiğin Kurucusu: İbnü'l-Heysem. Yayın Evi: Atatürk Kültür Merkezi
6-) topdemir.,g., . 2002. İbrahim Müteferrika ve Türk Matbaacılığı. Yayın Evi: Kültür Bakanlığı
7-) Topdemir.,G., . 1999. Takîyüddîn’in Optik Kitabı. Yayın Evi: Kültür Bakanlığı

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2011. Bilim Felsefesine Giriş.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2001. Türk Düşünce Tarihi.