Personel

Prof.Dr. Hasan Şeker
Prof.Dr.
Hasan Şeker
@ E-posta
hseker@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1814

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları Ve Öğretim Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Eğitim Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim Haziran, 1988

Yüksek Lisans

Atatürk Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim 1993

Doktora

Atatürk Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim 1998

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şeker, H. (2011). Developing a questionnaire on attitude towards school, Learning Environment Research.14, 241–261. - 2011
2-) Şeker, H. (2008). Will the constructivist approach employed in science teaching change the “grammar” of schooling? Journal of Baltic Science Education. 7(3), 175–184. - 2008
3-) Şeker, H. & Kömür, S. (2008). The relationship between critical thinking skills and in-class questioning behaviours of English language teaching students. European Journal of Teacher Education, 31(4), 389 – 402. - 2008

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şeker, H. ve Deniz, S. (2016). Some Dilemmas Regarding Teacher Training: On the Teacher’s (Not) Being a Role Model. Journal of Education and Training Studies. Vol. 4, No. 2; February 2016 - 2016
2-) Şeker, H. (2015). Unforgettable teaching: Memoirs of pre-service teachers’ encounters with good teaching. Educational Research and Reviews, 10(1), 59-68. - 2015
3-) Şeker, H , Gorgen, İ , Deniz, S. (2015). Pre-service teachers’ motivations toward teaching profession and their opinions about the pedagogic formation program. Education Research and Reviews. 10(10), 1403-1414 - 2015
4-) Şeker, H. ( 2011). Reflection of teaching approach-related knowledge, beliefs and habits on teachşing practice. Problems of Education in the 21st Century, Vol. 33, p. 73-82. - 2011
5-) Şeker, H. ve Kömür, Ş. (2011). Reading critically: Critical thinking and reading comprehension skills. Qafqaz University Journal. 31, 1-11. - 2011
6-) Şeker, H. (2010). Applicability of the approaches-related beliefs of prospective teachers. Problems of Education in the 21st Century, Vol. 25, p138-150. - 2010

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Şeker, H. ve Maehara, K. (2014). Turkey and Japan: General outlook of educatıon systems and teacher educatıon. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 34-53. - 2014
2-) Şeker, H. (2013). Vermunt’un öğrenme stilleri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 199, 62-87. - 2013
3-) Şeker, H. (2010). Bloom’un Taksonomisinden, Bilişsel Süreç Boyutlarının Sınıflandırmasına Doğru Revize Edilen Taksonomi Üzerine, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt,03, No:39, 01-09 - 2010

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şeker, H. (2014). Öğretmen adaylarının okuma anlamaya yönelik soru sorma davranışları ve çalışma alışkanlıkları üzerine. 7. Uluslararası UTEOK Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı. Muğla 19-21 Haziran. - 2014
2-) Şeker, H. ve Deniz, S. (2012). Some critics on portfolio process and portfolio culture- the perspective of teacher candidates. International Portfolio Semposium. Erciyes University, Kayseri,Turkey April 02-04, 2012. - 2012
3-) Şeker, H. Görgen, İ. Ve Deniz, S. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonları ile öğretmenlik formasyon programına yönelik düşünceleri. 1. Uluslar arası Eğitim Programları ve öğretim Kongresi. ( 5-8 Ekim 2011- Eskişehir) - 2011
4-) Şeker, H. ve Kömür, Ş. (2006). Image of Quality Lesson, Teacher and Classroom Atmosphere according to the Student Perception . Muğla Üniversitesi. Uluslararsı İmgebilim Sempozyumu. ( 26-28 Eylül 2004), Cilt 2, 261-274. - 2006
5-) Şeker, H. ve Kömür, Ş. (2006). Relationship Between Critical Thinking Skills and In-Class Questioning Behaviours of ELT Students. ELT Profession: Challenges and Prospects Eastern Mediterranean University Famagusta, North Cyprus May 2–5 - 2006
6-) Kömür, Ş. ve Şeker, H. (2005). An ELT course book for communication considering multiple intelligence theory. On the rood to Sustainable Excellence: communicating across the curriculum. The American University in Cairo, Egypt. November 11–12, 2005. - 2005
7-) Şeker, H. ve Kömür, Ş. (2005). Comparison of Critical Thinking, problem solving and reading comprehension skills. On the rood to Sustainable Excellence: communicating across the curriculum. The American University in Cairo, Egypt. November 11–12, 2005. - 2005
8-) Şeker, H. ve Kömür,Ş. ( 2003 ) “ Students succes in open and closed book examination and some factors affecting theirs. International Conference on Innovation in Higher Education (ICIHE), Kiev - 2003
9-) Kömür, Ş. ve Şeker, H. ( 2003)” Students and teachers attitude towards Cheating in Faculty of Education. International Conferance on Innovation Higher Education ( ICIHE), Kiev - 2003
10-) Şeker, H. ve Kömür, Ş. ( 2003 )”Changes in Teaching Practicum, Pedagogical and Branch Courses in Faculty of Education. International Conferance on Innovation Higher Education ( ICIHE) , Kiev - 2003

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Şeker, H., ve Gençdoğan, B. (2006). Psikolojide ve Eğitimde Ölçme Aracı Geliştirme. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. - 2006

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Şeker, H. (2013). In/Out-of-School Learning Environment and SEM Analyses on Attitude towards School. Myint, S. K. (Ed), Appication of structural equation modelıng in educational research and practice (pp. 135-168). Rotterdam / Boston / Taipei: Sense Publıshers - 2013

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Şeker, H. (2014). Program değerlendirme: Şeker,H. (Ed.). Eğitimde Program Geliştirme. Kavramlar Yaklaşımlar.2. Baskı [Curriculum Development, concepts and approaches](Pp.183-216) Ankara: Anı yayıncılık - 2014
2-) Şeker, H ve Gündoğdu, K. (2007). Eğitim araştırmaları, Bilimsel araştırma ve araştırma etiği” s. 375–396. Eğitim Bilimine Giriş ( Editör: Zuhal Cafoğlu). Grafiker Yayınları, Ankara - 2007

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - 2014

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Journal of Education and Learning (Editorial Board Members) - 2014

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Şeker, H. (Ed.) (2012). Eğitimde Program Geliştirme. Kavramlar Yaklaşımlar. [Curriculum Development, concepts and approaches]Ankara: Anı yayıncılık - 2014

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Spanish Journal of Psychology -REVISTA - 2013

Verdiği Dersler

EBB3804 2014-2015 Yaz

Ölçme ve Değerlendirme

EBB3804 2014-2015 Yaz

Ölçme ve Değerlendirme

EBB4817 2014-2015 Yaz

Program Geliştirme

EBB3804 2014-2015 Yaz

Ölçme ve Değerlendirme

EBB3804 2014-2015 Yaz

Ölçme ve Değerlendirme

EBB3805 2014-2015 Yaz

Ölçme ve Değerlendirme

EBB4817 2014-2015 Yaz

Program Geliştirme

EBB3804 2014-2015 Yaz

Ölçme ve Değerlendirme

EBB3805 2014-2015 Yaz

Ölçme ve Değerlendirme

EBB3804 2017-2018 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

EBB3804 2017-2018 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

EBB3804 2017-2018 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

EPÖ 5524 2017-2018 Bahar

EĞİTİMDE ÖLÇME ARACI GELİŞTİRME

EBB3804 2017-2018 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

EBB3804 2017-2018 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

EBB3804 2017-2018 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

PFD4005 2017-2018 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EPÖ 5000 2017-2018 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

PFD4005 2017-2018 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2017-2018 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2017-2018 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2017-2018 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2017-2018 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2017-2018 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2017-2018 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EBB2801 2017-2018 Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EBB3805 2017-2018 Güz

Ölçme ve Değerlendirme

EBB3805 2017-2018 Güz

Ölçme ve Değerlendirme

EPÖ 5700 2017-2018 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 6539 2017-2018 Güz

PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME ALAN ARAŞTIRMALARI

EPÖ 6700 2017-2018 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 6000 2017-2018 Güz

DOKTORA TEZİ

EPÖ 5700 2017-2018 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

PFD4005 2017-2018 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EBB3804 2016-2017 Yaz

Ölçme ve Değerlendirme

EBB3804 2016-2017 Yaz

Ölçme ve Değerlendirme

EBB2806 2016-2017 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

EBB 3804 2016-2017 Bahar

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EBB 3804 2016-2017 Bahar

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EBB3804 2016-2017 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

EBB3804 2016-2017 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

EPÖ 6004 2016-2017 Bahar

ÖLÇME ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ

EPÖ 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5000 2016-2017 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI

EPÖ 5090 2016-2017 Bahar

SEMİNER

EPÖ 5524 2016-2017 Bahar

EĞİTİMDE ÖLÇME ARACI GELİŞTİRME

EPÖ 6700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSLERİ

EPÖ 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

PFD4005 2016-2017 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EPÖ 6513 2016-2017 Güz

PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME ALAN ARAŞTIRMALARI

PFD4005 2016-2017 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2016-2017 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2016-2017 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2016-2017 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2016-2017 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2016-2017 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2016-2017 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2016-2017 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2016-2017 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2016-2017 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EBB3805 2016-2017 Güz

Ölçme ve Değerlendirme

EBB3804 2016-2017 Güz

Ölçme ve Değerlendirme

EBB3805 2016-2017 Güz

Ölçme ve Değerlendirme

EBB3804 2016-2017 Güz

Ölçme ve Değerlendirme

EBB2801 2016-2017 Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EBB2801 2016-2017 Güz

Öğrenme İlke ve Yöntemleri

EBB3804 2016-2017 Güz

Ölçme ve Değerlendirme

EPÖ 5700 2016-2017 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 6700 2016-2017 Güz

UZMANLIK ALAN DERSLERİ

EPÖ 5700 2016-2017 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 6090 2016-2017 Güz

SEMİNER

EPÖ 5000 2016-2017 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

PFD4005 2016-2017 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EBB3804 2015-2016 Yaz

Ölçme ve Değerlendirme

EBB 3804 2015-2016 Yaz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EBB3804 2015-2016 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

EBB3804 2015-2016 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

EBB2806 2015-2016 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

EBB3804 2015-2016 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

EBB 3804 2015-2016 Bahar

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EBB3804 2015-2016 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

EPÖ 5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5000 2015-2016 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI

EPÖ 6004 2015-2016 Bahar

ÖLÇME ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ

EPÖ 6700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSLERİ

EPÖ 5002 2015-2016 Bahar

EĞİTİMDE ÖLÇME ARACI GELİŞTİRME

EPÖ 5090 2015-2016 Bahar

SEMİNER

EBB3804 2015-2016 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

EPÖ 5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 6700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSLERİ

EPÖ 5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

PFD4005 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EBB3805 2015-2016 Güz

Ölçme ve Değerlendirme

EBB4817 2015-2016 Güz

Program Geliştirme

EBB3805 2015-2016 Güz

Ölçme ve Değerlendirme

EBB4817 2015-2016 Güz

Program Geliştirme

EBB3805 2015-2016 Güz

Ölçme ve Değerlendirme

EPÖ 5000 2015-2016 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

EBB2806 2014-2015 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

EBB3804 2014-2015 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

EBB3804 2014-2015 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

EBB3804 2014-2015 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

EBB3804 2014-2015 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

EBB3804 2014-2015 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

EBB3804 2014-2015 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

EPÖ 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5090 2014-2015 Bahar

SEMİNER

EPÖ 5000 2014-2015 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI

EPÖ 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5002 2014-2015 Bahar

EĞİTİMDE ÖLÇME ARACI GELİŞTİRME

PFD4005 2014-2015 Bahar

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2014-2015 Bahar

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2014-2015 Bahar

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2014-2015 Bahar

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2014-2015 Bahar

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2014-2015 Bahar

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2014-2015 Bahar

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2014-2015 Bahar

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2014-2015 Bahar

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2014-2015 Bahar

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2014-2015 Bahar

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EBB2807 2014-2015 Güz

Öğrenme İlke ve Yöntemleri

PFD4005 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EBB4803 2014-2015 Güz

Okul Deneyimi

EBB4803 2014-2015 Güz

Okul Deneyimi

EBB2801 2014-2015 Güz

Öğrenme İlke ve Yöntemleri

EPÖ 5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5090 2014-2015 Güz

SEMİNER

EPÖ 5000 2014-2015 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

PFD 4005 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD 4005 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD 4005 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD 4005 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD 4005 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD 4005 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD 4005 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD 4005 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EBB3805 2014-2015 Güz

Ölçme ve Değerlendirme