Personel

Öğretim Görevlisi Halise Taşkın Duman
Öğretim Görevlisi
Halise Taşkın Duman
@ E-posta
htaskin@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5124

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / İç Hastalıkları Hemşireliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1999

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik/İç Hastalıkları Anabilim Dalı 2004

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) OLGUN.,N., TAŞKIN DUMAN.,H., 2005. Management of patients with non-invasive positive pressure ventilation therapy in intensive care unit.. The World of Critical Care Nursing

(A-5)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Taşkın Duman Halise, Karadakovan Ayfer, 2019. BAĞIRSAK MİKROBİYATSININ KORUNMASINDA HEMŞİRENİN ROLÜ. EJONS

(A-8)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) TAŞKIN DUMAN.,H., ERDEM.,N., 2009. Sağlık Ocağına Başvuran Bireylerde Diyabet Risk Profilinin Belirlenmesi. Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu
2-) TAŞKIN DUMAN.,H., OLGUN.,N., 2005. Maske ile CPAP uygulanan hastalarda ağız ve yüz ülserasyonlarının önlenmesinde hemşirenin rolü. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) TAŞKIN DUMAN.,H., 2012. Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Meslekte Güç Oluşturmayla İlgili Düşünceleri. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
2-) YAVUZ.,C., ÖZCAN.,Z., TAŞKIN DUMAN.,H., 2006. Fethiye Ilçesinde Evde Bakım Hizmetlerine Gereksininmin Değerlendirilmesi ve Mevcut Durum. 1. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Taşkın Duman Halise, Yıldız Oktay, 2018. Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Obezite Sıklığının Belirlenmesi. 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018) BURDUR-TURKEY
2-) Taşkın Duman Halise, Oksel Esra, Akyol Asiye, 2018. Son Dönem Kanser Hastasında Palyatif Bakım: Olgu Sunumu. 3. ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONGRESİ
3-) Taşkın Duman Halise, Bardız Mehmet, 2017. Gençlerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
4-) Taşkın Duman Halise, Şişkin Hasan, 2017. Üniversite Öğrencilerinin AIDS Hakkındaki Bilgi Durumlarının Belirlenmesi. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
5-) Taşkın Duman Halise, Arslan Zeynep Seçil, 2017. Üniversite Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrasına İlişkin Beklentileri. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
6-) Taşkın Duman Halise, İlik Burhan, 2017. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi

(B-3)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Taşkın Duman Halise, Toksöz Tuğba, 2018. Hemşirelik Öğrencilerinin Riskli Sağlık Davranışları ve Sağlık Hizmetleri Kullanımı. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
2-) Taşkın Duman Halise, Duran Seyhan, 2017. Diyabet Hastalarında Hastalık Yönetimi ve Gelişen Komplikasyonların İncelenmesi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi
3-) Taşkın Duman Halise, Akkuş Emine, 2017. Kronik Hastalığı Olan Bireylere Verilen Bakımın Değerlendirilmesi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi
4-) BAYBEK.,H., KIVRAK.,A., TAŞKIN DUMAN.,H., 2015. Acil Sağlık Hizmetleri Öğrencilerinin Acil Kalp Hastalıklarında Görülen EKG Bulgularını Tanıyabilme Değerlendirebilme Düzeyleri. 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
5-) ERDEM.,N., TAŞKIN DUMAN.,H., 2011. Entegre Eğitim Sistemini Uygulayan Öğretim Elemanlarının Egitim Sistemi Hakkındaki Düşünceleri. 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi
6-) ERDEM.,N., TAŞKIN DUMAN.,H., 2011. Entegre Eğitim Sistemi İle Eğitim Gören Öğrencilerin Entegre Egitim Sistemi Hakkındaki Düşünceleri. 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi
7-) SOHBET.,R., TAŞKIN DUMAN.,H., 2009. Sağlık Alanında çalışan Kadın Özellikleri. 1.Kadın Sağlığı Kongresi
8-) SOHBET.,R., TAŞKIN DUMAN.,H., 2008. Üniversite Öğrencilerinin Sigara Bağımlılığı Durumlarının Belirlenmesi. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
9-) SOHBET.,R., TAŞKIN DUMAN.,H., 2008. Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Sigara Kullanma Özellikleri. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
10-) TAŞKIN DUMAN.,H., 2008. Muğla İli Fethiye İlçesi Karaçulha Sağlık Ocağına Başvuran Bireylerin KOAH Risk Profilinin Belirlenmesi. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
11-) TAŞKIN DUMAN.,H., 2006. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar ve Internet Kullanım Durumlarının Belirlenmesi. 6. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
12-) SOHBET.,R., TAŞKIN DUMAN.,H., 2006. Evli Kadınların Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklardan Korunma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. 1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi
13-) ERDEM.,N., TAŞKIN DUMAN.,H., 2006. Hastaların Hasta Hakları Konusundaki Bilgileri. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
14-) Yavuz Cemil, Erdem Neşe, Taşkın Duman Halise, 2006. Hemşirelik Dergilerinin Yazım Kuralları Yazarlara Nekadar Bilgi verici. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Verdiği Dersler

HEM2007 2019-2020 Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği

HEM3547 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması - I

HEM3548 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması - II

HELİTAM 1006 2019-2020 Bahar

Hemşirelik Bakımı I

HELİTAM 1008 2019-2020 Bahar

Hemşirelik Uygulaması I

HEM2522 2019-2020 Bahar

Onkoloji Hemşireliği

HEM2526 2019-2020 Bahar

Diyaliz Hemşireliği

HEM2528 2019-2020 Bahar

Kronik Hastalıklarda Bakım

HEM3526 2019-2020 Bahar

Yaşam Kalitesi

HEM3547 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması - I

HEM3548 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması - II

HEM2007 2018-2019 Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği

HEM2522 2018-2019 Bahar

Onkoloji Hemşireliği

HEM2526 2018-2019 Bahar

Diyaliz Hemşireliği

HEM3526 2018-2019 Bahar

Yaşam Kalitesi