Personel

Öğretim Görevlisi Halise Taşkın Duman
Öğretim Görevlisi
Halise Taşkın Duman
@ E-posta
htaskin@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5124

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / İç Hastalıkları Hemşireliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1999

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik/İç Hastalıkları Anabilim Dalı 2004

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) TAŞKIN DUMAN.,H., ERDEM.,N., 2009. Sağlık Ocağına Başvuran Bireylerde Diyabet Risk Profilinin Belirlenmesi. Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu
2-) TAŞKIN DUMAN.,H., OLGUN.,N., 2005. Maske ile CPAP uygulanan hastalarda ağız ve yüz ülserasyonlarının önlenmesinde hemşirenin rolü. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi
3-) OLGUN.,N., TAŞKIN DUMAN.,H., 2005. Management of patients with non-invasive positive pressure ventilation therapy in intensive care unit.. The World of Critical Care Nursing

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) TAŞKIN DUMAN.,H., 2012. Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Meslekte Güç Oluşturmayla İlgili Düşünceleri. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
2-) YAVUZ.,C., ÖZCAN.,Z., TAŞKIN DUMAN.,H., 2006. Fethiye Ilçesinde Evde Bakım Hizmetlerine Gereksininmin Değerlendirilmesi ve Mevcut Durum. 1. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Taşkın Duman Halise, Yıldız Oktay, 2018. Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Obezite Sıklığının Belirlenmesi. 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018) BURDUR-TURKEY
2-) Taşkın Duman Halise, Oksel Esra, Akyol Asiye, 2018. Son Dönem Kanser Hastasında Palyatif Bakım: Olgu Sunumu. 3. ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONGRESİ
3-) Taşkın Duman Halise, Bardız Mehmet, 2017. Gençlerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
4-) Taşkın Duman Halise, Şişkin Hasan, 2017. Üniversite Öğrencilerinin AIDS Hakkındaki Bilgi Durumlarının Belirlenmesi. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
5-) Taşkın Duman Halise, Arslan Zeynep Seçil, 2017. Üniversite Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrasına İlişkin Beklentileri. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
6-) Taşkın Duman Halise, İlik Burhan, 2017. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Taşkın Duman Halise, Toksöz Tuğba, 2018. Hemşirelik Öğrencilerinin Riskli Sağlık Davranışları ve Sağlık Hizmetleri Kullanımı. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
2-) Taşkın Duman Halise, Duran Seyhan, 2017. Diyabet Hastalarında Hastalık Yönetimi ve Gelişen Komplikasyonların İncelenmesi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi
3-) Taşkın Duman Halise, Akkuş Emine, 2017. Kronik Hastalığı Olan Bireylere Verilen Bakımın Değerlendirilmesi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi
4-) BAYBEK.,H., KIVRAK.,A., TAŞKIN DUMAN.,H., 2015. Acil Sağlık Hizmetleri Öğrencilerinin Acil Kalp Hastalıklarında Görülen EKG Bulgularını Tanıyabilme Değerlendirebilme Düzeyleri. 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
5-) ERDEM.,N., TAŞKIN DUMAN.,H., 2011. Entegre Eğitim Sistemini Uygulayan Öğretim Elemanlarının Egitim Sistemi Hakkındaki Düşünceleri. 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi
6-) ERDEM.,N., TAŞKIN DUMAN.,H., 2011. Entegre Eğitim Sistemi İle Eğitim Gören Öğrencilerin Entegre Egitim Sistemi Hakkındaki Düşünceleri. 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi
7-) SOHBET.,R., TAŞKIN DUMAN.,H., 2009. Sağlık Alanında çalışan Kadın Özellikleri. 1.Kadın Sağlığı Kongresi
8-) SOHBET.,R., TAŞKIN DUMAN.,H., 2008. Üniversite Öğrencilerinin Sigara Bağımlılığı Durumlarının Belirlenmesi. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
9-) SOHBET.,R., TAŞKIN DUMAN.,H., 2008. Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Sigara Kullanma Özellikleri. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
10-) TAŞKIN DUMAN.,H., 2008. Muğla İli Fethiye İlçesi Karaçulha Sağlık Ocağına Başvuran Bireylerin KOAH Risk Profilinin Belirlenmesi. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
11-) TAŞKIN DUMAN.,H., 2006. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar ve Internet Kullanım Durumlarının Belirlenmesi. 6. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
12-) Yavuz Cemil, Erdem Neşe, Taşkın Duman Halise, 2006. Hemşirelik Dergilerinin Yazım Kuralları Yazarlara Nekadar Bilgi verici. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
13-) SOHBET.,R., TAŞKIN DUMAN.,H., 2006. Evli Kadınların Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklardan Korunma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. 1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi
14-) ERDEM.,N., TAŞKIN DUMAN.,H., 2006. Hastaların Hasta Hakları Konusundaki Bilgileri. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Verdiği Dersler

HEM2007 2019-2020 Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği

HEM3547 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması - I

HEM3548 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması - II

HEM2007 2018-2019 Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği

HEM2522 2018-2019 Bahar

Onkoloji Hemşireliği

HEM2526 2018-2019 Bahar

Diyaliz Hemşireliği

HEM3526 2018-2019 Bahar

Yaşam Kalitesi

HEM2001 2017-2018 Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği

HEM2009 2017-2018 Güz

Meslek Stajı - I (İç.Hast.Hemş)

HEM2519 2017-2018 Güz

Kardiyoloji Hemşireliği

HEM3527 2017-2018 Güz

Yoğun Bakım Hemşireliği

HELİTAM 1006 2017-2018 Bahar

Hemşirelik Bakımı I

HELİTAM 1008 2017-2018 Bahar

Hemşirelik Uygulaması I

HEM2522 2017-2018 Bahar

Onkoloji Hemşireliği

HEM3526 2017-2018 Bahar

Yaşam Kalitesi