Personel

Öğretim Görevlisi Halise Taşkın Duman
Öğretim Görevlisi
Halise Taşkın Duman
@ E-posta
htaskin@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5124

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / İç Hastalıkları Hemşireliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1999

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik/İç Hastalıkları Anabilim Dalı 2004

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) TAŞKIN DUMAN.,H., ERDEM.,N., 2009. Sağlık Ocağına Başvuran Bireylerde Diyabet Risk Profilinin Belirlenmesi. Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu
2-) TAŞKIN DUMAN.,H., OLGUN.,N., 2005. Maske ile CPAP uygulanan hastalarda ağız ve yüz ülserasyonlarının önlenmesinde hemşirenin rolü. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi
3-) OLGUN.,N., TAŞKIN DUMAN.,H., 2005. Management of patients with non-invasive positive pressure ventilation therapy in intensive care unit.. The World of Critical Care Nursing

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) TAŞKIN DUMAN.,H., 2012. Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Meslekte Güç Oluşturmayla İlgili Düşünceleri. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
2-) YAVUZ.,C., ÖZCAN.,Z., TAŞKIN DUMAN.,H., 2006. Fethiye Ilçesinde Evde Bakım Hizmetlerine Gereksininmin Değerlendirilmesi ve Mevcut Durum. 1. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) BAYBEK.,H., KIVRAK.,A., TAŞKIN DUMAN.,H., 2015. Acil Sağlık Hizmetleri Öğrencilerinin Acil Kalp Hastalıklarında Görülen EKG Bulgularını Tanıyabilme Değerlendirebilme Düzeyleri. 14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
2-) ERDEM.,N., TAŞKIN DUMAN.,H., 2011. Entegre Eğitim Sistemini Uygulayan Öğretim Elemanlarının Egitim Sistemi Hakkındaki Düşünceleri. 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi
3-) ERDEM.,N., TAŞKIN DUMAN.,H., 2011. Entegre Eğitim Sistemi İle Eğitim Gören Öğrencilerin Entegre Egitim Sistemi Hakkındaki Düşünceleri. 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi
4-) SOHBET.,R., TAŞKIN DUMAN.,H., 2009. Sağlık Alanında çalışan Kadın Özellikleri. 1.Kadın Sağlığı Kongresi
5-) SOHBET.,R., TAŞKIN DUMAN.,H., 2008. Üniversite Öğrencilerinin Sigara Bağımlılığı Durumlarının Belirlenmesi. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
6-) SOHBET.,R., TAŞKIN DUMAN.,H., 2008. Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Sigara Kullanma Özellikleri. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
7-) TAŞKIN DUMAN.,H., 2008. Muğla İli Fethiye İlçesi Karaçulha Sağlık Ocağına Başvuran Bireylerin KOAH Risk Profilinin Belirlenmesi. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
8-) TAŞKIN DUMAN.,H., 2006. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar ve Internet Kullanım Durumlarının Belirlenmesi. 6. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
9-) SOHBET.,R., TAŞKIN DUMAN.,H., 2006. Evli Kadınların Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklardan Korunma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. 1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi
10-) ERDEM.,N., TAŞKIN DUMAN.,H., 2006. Hastaların Hasta Hakları Konusundaki Bilgileri. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Verdiği Dersler

HEM2001 2014-2015 Yaz

İç Hastalıkları Hemşireliği

HEM2007 2018-2019 Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği

HEM2519 2018-2019 Güz

Kardiyoloji Hemşireliği

HEM3527 2018-2019 Güz

Yoğun Bakım Hemşireliği

HEM2007 2018-2019 Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği

HEM2001 2017-2018 Yaz

İç Hastalıkları Hemşireliği

HELİTAM 1006 2017-2018 Bahar

Hemşirelik Bakımı I

HELİTAM 1008 2017-2018 Bahar

Hemşirelik Uygulaması I

HELİTAM 1006 2017-2018 Bahar

Hemşirelik Bakımı I

HELİTAM 1008 2017-2018 Bahar

Hemşirelik Uygulaması I

HEM3526 2017-2018 Bahar

Yaşam Kalitesi

HEM2522 2017-2018 Bahar

Onkoloji Hemşireliği

HEM2009 2017-2018 Güz

Meslek Stajı - I (İç.Hast.Hemş)

HEM2001 2017-2018 Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği

HEM2001 2017-2018 Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği

HEM3527 2017-2018 Güz

Yoğun Bakım Hemşireliği

HEM2519 2017-2018 Güz

Kardiyoloji Hemşireliği

HEM2001 2016-2017 Yaz

İç Hastalıkları Hemşireliği

HEM2519 2016-2017 Güz

Kardiyoloji Hemşireliği

HEM3527 2016-2017 Güz

Yoğun Bakım Hemşireliği

HEM2001 2016-2017 Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği

HEM2009 2016-2017 Güz

Meslek Stajı - I (İç.Hast.Hemş)

HEM2001 2016-2017 Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği

HEM2001 2015-2016 Yaz

İç Hastalıkları Hemşireliği

HELİTAM 1008 2015-2016 Bahar

Hemşirelik Uygulaması I

HEM3512 2015-2016 Bahar

Yaşam Kalitesi

HEM2508 2015-2016 Bahar

Onkoloji Hemşireliği

HELİTAM 1006 2015-2016 Bahar

Hemşirelik Bakımı I

HEM3512 2015-2016 Bahar

Yaşam Kalitesi

HELİTAM 1008 2015-2016 Bahar

Hemşirelik Uygulaması I

HELİTAM 1006 2015-2016 Bahar

Hemşirelik Bakımı I

HEM2009 2015-2016 Güz

Meslek Stajı - I (İç.Hast.Hemş)

HEM2001 2015-2016 Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği

HEM2001 2015-2016 Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği

HEM2505 2015-2016 Güz

Kardiyoloji Hemşireliği

HEM2001 2015-2016 Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği

HELİTAM 1007 2015-2016 Güz

Sağlığın Değerlendirilmesi

HELİTAM 1007 2015-2016 Güz

Sağlığın Değerlendirilmesi

HEM2508 2014-2015 Bahar

Onkoloji Hemşireliği

HEM1002 2014-2015 Bahar

Hemşirelik Esasları

HEM2009 2014-2015 Güz

Meslek Stajı - I (İç.Hast.Hemş)

HEM2505 2014-2015 Güz

Kardiyoloji Hemşireliği

HEM3509 2014-2015 Güz

Yoğun Bakım Hemşireliği

HEM2001 2014-2015 Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği

HEM2001 2014-2015 Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği

HEM2001 2014-2015 Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği