Personel

Doç.Dr. Hülya Bulut
Doç.Dr.
Hülya Bulut
@ E-posta
hulyabulut@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1661

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji Bölümü / Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü 1994

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 1998

Doktora

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 2007

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) BULUT.,H., 2014. Early Iron Age Pottery from Halicarnassus Peninsula: Two New Amphora Fragments from Pedasa. OLBA

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) BULUT.,H., 2013. West Slope Ware from Daskyleion. IStanbuler Mitteilungen
2-) BULUT.,H., 2009. The Destruction Date of the Bulla Archive at Daskyleion Reconsidered: the Evidence from the Black-Glazed and Partially-Glazed Pottery. ÖJh

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) BULUT.,H., 2013. Pedasa’da Bulunan Bir Kemik Heykelcik. Arkeoloji ve Sanat

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) DİLER.,A., BULUT.,H., ÖZER.,B., 2009. Pedasa Kazı ve Araştırmaları 2007/2008. Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) BULUT.,H., 2015. To Be a Foreigner in a Sanctuary: Imported Artefacts from the Sanctuary of Athena in Pedasa on the Halicarnassian Peninsula. Contacts, Migrations and Climate Change. In honour of Jan Bouzek's illustrious 80th birthday. May 19th-22rd, 2015. Clam-Gallas Palace, Prague
2-) DİLER.,A., ÖZER.,B., BULUT.,H., GÜMÜŞ.,Ş., ADIGÜZEL.,G., KASAR.,Ö., ERYILMAZ.,N.Seda., ÇUR.,M., 2013. Pedasa 2011 – 2012. Kazı Sonuçları Toplantısı
3-) Diler, A.- Özer, B.- Bulut, H.- Gümüş, Ş.,“Pedasa 2010”, Kazı Sonuçları Toplantısı 33 (Ankara 2012)167-193. - 2012
4-) BULUT.,H., 2011. Early Iron Age Pottery From Pedasa. Keramos: A Cultural Approach. May 9-13 2011 (İzmir)
5-) DİLER.,A., ÖZER.,B., BULUT.,H., GÜMÜŞ.,Ş., 2011. Pedasa 2010. Kazı Sonuçları Toplantısı
6-) DİLER.,A., ÇAKMAKLI.,D., KLEINE ÖZEN.,B., MITTAG.,I., WIENKEMEIER.,A., BULUT.,H., BARAN.,A., ÖZER.,B., GÜMÜŞ.,Ş., AYSEL.,R., KÜÇÜK.,S., 2010. Pedasa 2008-2009. Kazı Sonuçları Toplantısı
7-) BAKIR.,T., BULUT.,H., HEKİMOĞLU.,A., İREN.,K., KOÇAK.,A., ÖZDEMİR.,F., 2008. Daskyleion 2007 Yılı Kazıları. Kazı Sonuçları Toplantısı
8-) BAKIR.,T., ERDOĞAN.,A., BULUT.,H., YILDIZHAN.,H., 2003. Daskyleion 2002. Kazı Sonuçları Toplantısı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) BULUT.,H., 2008. Daskyleion: Hellenisation of the Persian Capital at The End of the Fourth Century and Third Century BC. Meetings between Cultures in the Ancient Mediterranean, 17th International Congress of Classical Archaeology, Rome, Italian and Foreign Archaeological Research Institutes 22-26 September 2008, Rome/Italy.

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) BULUT.,H., 2012. Daskyleion’dan Batı Karadeniz Kıyılarına Bir Kantharos’un İzinde. Arkeoloji Bölümü Çalışmaları

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)
3-)
4-)

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Muğla İli, Milas İlçesi, YKÜTAŞ Dekopaj Sahasında Arkeolojik Kazıların Gerçekleştirilmesi. Proje Türü: Diğer (Ulusal). Muğla İli, Milas İlçesi, YKÜTAŞ Kurtarma Kazısı. 2015-2015

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Teos Antik Kenti Sondajlarından Gelen Erken Demir Çağı ve Arkaik Dönem Seramikleri. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 1962-1965 Yılları Arası Teos Antik Kenti Sondajlarından Gelen Erken DEmir Çağı ve Arkaik Dönem Seramiklerinin Belgeleme ve Yayın Çalışması (Proje No: 15/104). 2015--1

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Erken Demir Çağ Ölü Gömme Gelenekleri. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Milas Müzesi Kurtarma Kazılarında Ortaya Çıkarılan Erken Demir Çağ Mezarları ve Buluntuları Belgeleme ve Yayın Çalışması (BAP Proje No: 1399). 2013-2015

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) "T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu", 27-31 Mayıs 2013 Muğla/Türkiye. Sempozyum Yürütme Kurulu Üyeliği. . . 2013

Alanı ile ilgili olarak; uluslar arası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Bulut, H., “Early Iron Age Pottery from Halicarnassus Peninsula in the light of Current Research” Alman Arkeoloji Enstitüsü Atina Şubesi, 19 Şubat 2014 tarihinde davetli konferans. . . . 2014

Verdiği Dersler

ARK 5507 2019-2020 Güz

Antik Dönem'de Kolonizasyon ve Ticaret

ARK 5516 2019-2020 Güz

Batı Anadolu Pers Satraplık Merkezleri

ARK 6509 2019-2020 Güz

Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadoludaki İthal Seramik Grupları

ARK 6510 2019-2020 Güz

Ege’de Kült Yerleri

ARK2001 2019-2020 Güz

Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı I

ARK4501 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK4519 2019-2020 Güz

Hellenistik Dönem Seramiği

ARK 4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK 4503 2018-2019 Güz

Seminer I

ARK 6509 2018-2019 Güz

Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadoludaki İthal Seramik Grupları

ARK2001 2018-2019 Güz

Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı I

ARK3513 2018-2019 Güz

Klasik Dönem Plastiği I

ARK4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK4504 2018-2019 Güz

Seminer II

ARK 5516 2018-2019 Bahar

Batı Anadolu Pers Satraplık Merkezleri

ARK 6509 2018-2019 Bahar

Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadoludaki İthal Seramik Grupları

ARK2002 2018-2019 Bahar

Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı II

ARK3006 2018-2019 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

ARK3514 2018-2019 Bahar

Klasik Dönem Plastiği II

ARK 4503 2017-2018 Güz

Seminer I

ARK 5507 2017-2018 Güz

Antik Dönem'de Kolonizasyon ve Ticaret

ARK 5516 2017-2018 Güz

Batı Anadolu Pers Satraplık Merkezleri

ARK 6509 2017-2018 Güz

Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadoludaki İthal Seramik Grupları

ARK 6514 2017-2018 Güz

Helenistik Dönem’de Seramik Üretim Merkezleri ve Taşra

ARK2001 2017-2018 Güz

Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı I

ARK4508 2017-2018 Bahar

Pers Dönemi’nde Anadolu