Personel

Bilgisayar İşletmeni Hüsniye Yayalık
Bilgisayar İşletmeni
Hüsniye Yayalık
@ E-posta
hyayalik@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi

Kadro Birimi

Fen Fakültesi

Öğrenim Bilgileri