Personel

Yrd.Doç.Dr. İbrahim Kıvrak
Yrd.Doç.Dr.
İbrahim Kıvrak
@ E-posta
ikivrak@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3072

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü / Kozmetik Teknolojileri Programı

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kıvrak.,İ., 2015. Free Amino Acid Profiles of 17 Turkish Unifloral Honeys. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies
2-) Kıvrak.,İ., 2015. Analytical Methods Applied to Assess Chemical Composition, Nutritional Value and In Vitro Bioactivities of Terfezia olbiensis and Terfezia claveryi from Turkey. Food Analytical Methods
3-) Novruzlu.,Ş., Özel Türkcü.,Ü., Kıvrak.,İ., Kıvrak.,Ş., Yüksel.,E., Deniz.,G., Bilgihan.,A., Bilgihan.,K., 2015. Can Riboflavin Penetrate Stroma Without Disrupting Integrity of Corneal Epithelium in Rabbits? Iontophoresis and Ultraperformance Liquid Chromatography With Electrospray Ionization Tandem Mass Spectrometry. Cornea

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) KIVRAK.,İ., KIVRAK.,Ş., HARMANDAR.,M., 2015. Çam Balının Orijin ve Orijinalitesinin Belirlenmesinde Serbest Amino Asit ve Fenolik Profillerin Kullanılması. Uluslararası Katılımlı Marmaris Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu
2-) KIVRAK.,Ş., KIVRAK.,İ., HARMANDAR.,M., 2015. Apiterapi Ürünü Olarak Kullanılan Bazı Arı Ürünlerinde Amitraz Kalıntısının UPLC-ESI-MS/MS ile Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı Marmaris Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Kıvrak.,İ., Kıvrak.,Ş., Harmandar.,M., 2015. Erica manipuliflora Bitkisinden Elde Edilen Püren Balı ve Polenlerinin UPLC-ESI-MS/MS ile Fenolik Profillerinin Belirlenmesi. 27. Ulusal Kimya Kongresi
2-) Kıvrak.,İ., Kıvrak.,Ş., Karababa.,E., 2015. CM-CRDS (Combustion Module-Cavity Ring-Down Spectroscopy) Cihazı Kullanılarak Balda C4 Şeker Tayini. 27. Ulusal Kimya Kongresi

Verdiği Dersler

KOZ1005 2017-2018 Güz

GENEL KİMYA I

KOZ1007 2017-2018 Güz

KOZMETİK BİLİMİNE GİRİŞ I

KOZ1007 2016-2017 Yaz

KOZMETİK BİLİMİNE GİRİŞ I

KOZ1006 2016-2017 Bahar

KOZMETİK BİLİMİNE GİRİŞ II

KOZ1007 2016-2017 Güz

KOZMETİK BİLİMİNE GİRİŞ I

KOZ1003 2016-2017 Güz

ANALİTİK KİMYA

SGP1804 2015-2016 Bahar

ÇEVRE KORUMA

İŞY2802 2015-2016 Bahar

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

İŞY2802 2015-2016 Bahar

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

İŞY1822 2015-2016 Bahar

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

İŞY1822 2015-2016 Bahar

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

SGP1804 2015-2016 Bahar

ÇEVRE KORUMA

SGP1804 2015-2016 Bahar

ÇEVRE KORUMA

İŞY2802 2015-2016 Bahar

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

SGP1803 2015-2016 Güz

ÇEVRE KORUMA

SGP1803 2015-2016 Güz

ÇEVRE KORUMA