Personel

Doç.Dr. İlknur Türe
Doç.Dr.
İlknur Türe
@ E-posta
ilknurture@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset Ve Sosyal Bilimler Abd

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

(A-3)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Türe İlknur, 2020. neoliberalizmin karanlık yüzü: yağmacılık ve hukuk devleti retoriği. the journal of turk-islam world social studies
2-) Türe Celal Fatih, Türe İlknur, 2019. Bentham, Faydacılık ve Panoptikon. Asos Journal
3-) Türe İlknur, 2016. BAŞKANLIK SİSTEMİNDE YÜRÜTME ORGANININ GÜCÜ:ABD, ARJANTİN VE BREZİLYA. rssstudies
4-) Türe İlknur, 2009. Küreselleşme Kapitalizm ve Ulus Devlet. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar

(A-4)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Türe İlknur, 2020. AMERİKAN KOLONİ DÖNEMİNDE Ve AMERİKAN DEVRİMİNDE YAHUDİLER ,51,11DOI: 10.26450/jshsr.1769. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR

(A-5)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Türe İlknur, Türe Celal Fatih, 2017. Meşrutiyet Dönemi Entelijansiyası İçinde ”İttihatçılar”ın Düşünsel Temelleri. Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
2-) Türe İlknur, Türe Fatih, 2014. Liberalizm Mülkiyet Hakları ve Hukuk Devleti Üzerine. Asos Journal
3-) Türe İlknur, 2006. Anayasa Mahkemesi ve Parlamenter Demokrasi. Akademik Araştırmalar Dergisi

(A-7)ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Türe İlknur, 2001. Koalisyon Hükümetlerinde Başbakanlık. Mülkiye

(A-8)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Türe İlknur, 2019. AMERİKAN TARİHİNİ FARKLI OKUMAK: KURULUŞ VE ANAYASA TARİHİNE ALTERNATİF BİR BAKIŞ. TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ
2-) Türe İlknur, Türe Fatih, 2013. Yeni Anayasacılık ve Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Anayasallaştırılması. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi
3-) Türe İlknur, 2012. Neoliberalizm Hukuk Devleti Yağmacılık. Türkiye Günlüğü
4-) Türe İlknur, 2011. Yeni Anayasacılık ve Neoliberalizm. Türkiye Günlüğü
5-) Türe İlknur, 2010. Türkiye de Anayasa Mahkemesi nin Oluşturulma Süreci ve 1961 Anayasası. Türkiye Günlüğü
6-) Türe İlknur, 2007. Anayasal Denetimin Gücü Üzerine Teoriler. Türkiye Günlüğü
7-) Türe İlknur, 2006. Ran Hirchl Anayasal Denetim Sekülarizm. Türkiye Günlüğü
8-) Türe İlknur, 2005. Çağdaş Demokrasinin Temel Koşulu Siyasal Temsil. Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF Akademik Fener Dergisi

(A-9)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Türe İlknur, 2008. Genç Türkler: Hudut Boylarının Çocukları (Eric Jan Zurcher). Muhafazakar Düşünce
2-) Türe İlknur, 2007. Fransız Devriminin Mirasına Hristiyan Demokrat Cevap: Modernizm ve Materyalizm Eleştirisi (Allan Carlson). Muhafazakar Düşünce

(C-2)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yazar Adı: TÜRE İLKNUR. 2018. yeni anayasacılık:neo-liberalizmin hukuku/. Yayın Evi: pınar yayınları Editör Adı: ilknur türe

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: TÜRE İLKNUR. 2010. İttihat ve Terakki den Günümüze Siyasal Partiler/İttihat ve Terakki Fırkası. Yayın Evi: Orion Kitabevi Editör Adı: Turgay Uzun
2-) Yazar Adı: TÜRE İLKNUR. 2008. Devlet ve Sermayenin Yeni Biçimleri/Devlet ve Entelektüel. Yayın Evi: Dipnot Yayınları Editör Adı: Ramazan Günlü

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: 27 Mayıs İhtilali ve Adnan Menderes'in İdam Süreci. Konu: 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi: Öncesi ve Darbe Süreci . Hatice Burçin-Tuna. 2019
2-) Tez Adı: Kent Güvenliğinin Sağlanmasında Güvenlik Yönetişiminin Etkinliği Sorunu: Muğla Örneği . Konu: Muğla İli Örneği Üzerinden, Türkiye'de Kent Güvenliğinin Sağlanması Konusunda Emniyet Teşkilatı ile Halk Arasındaki İşbirliğinin İncelenmesi. Zeynel-Kizir. 2017
3-) Tez Adı: Başkanlık Sistemi Üzerine Bir İnceleme: ABD, Arjantin ve Brezilya Örneği . Konu: Türkiye'nin Başkanlık Sistemine Geçiş Aşamasında, Bu Yeni Sisteme Dair Dünyadan Çeşitli Örnekler. Senem -Özgirgin. 2016
4-) Tez Adı: Küreselleşme, Arap Baharı ve Yeni Dünya Düzeni İçerisinde Suriye. Konu: Arap Baharı'nın Suriye'deki Etkileri ve İç Savaş. Hasan-Özteke. 2015
5-) Tez Adı: Kafkasya Jeopolitiği İçinde Güney Kafkasya'nın Stratejik Önemi ve Güvenlik Sorunları . Konu: Güney Kafkasya Bölgesindeki Yapı ve Özellikle Azerbaycan ile Ermenistan Arasındaki Anlaşmazlıklar. Veli-Mirzayev. 2015
6-) Tez Adı: 1970'lerde CHP'nin, 2000'lerde AKP'nin Yükselişi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Konu: Ecevit Liderliğindeki CHP ile Erdoğan Liderliğindeki AKP Arasında İdeoloji, Söylem ve Yöntem Açısından Karşılaştırma. Gözde Müşerref-Gezgüç. 2011
7-) Tez Adı: Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Kuruluşların, Ulus-Devletlerin Ekonomik ve Siyasal Yapılarına Etkileri: Türkiye Örneği . Konu: Özellikle IMF, Dünya Bankası gibi Kuruluşların Türkiye'nin Siyasal ve Ekonomik Yapısı Üzerine Etkileri . Sadık-Yılmaz. 2011
8-) Tez Adı: Değişen Terörizmle Mücadele Kavramı Çerçevesinde Haklı Savaş. Konu: Bir Savaş Hukuku Terimi Olan Haklı Savaş (Just War) Konseptinin, Terörizmle Mücadelede Uygulanıp Uygulanamayacağı Tartışmaları. Sibel-Bozkaya. 2010
9-) Tez Adı: 28 Şubat Sürecinin Siyasal Açıdan Neden ve Sonuçları. Konu: 28 Şubat Post-Modern Darbesinin İncelenmesi. Ali -Özgan. 2008
10-) Tez Adı: Türkiye'de Parlamenter Sistem ve Hükümet Sistemi Tartışmaları . Konu: Türkiye'de Parlamenter Sistemden Başkanlık Sistemine Geçiş . Şadiye-Deniz. 2005

Verdiği Dersler

KAY 5519 2019-2020 Güz

Hükümet Sistemleri

KAY 6515 2019-2020 Güz

Güncel Uluslararası Sorunlar

KAY4507 2019-2020 Güz

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

KAY 5522 2019-2020 Bahar

Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar

KAY 6502 2019-2020 Bahar

Çağdaş Demokrasi Tartışmaları

KAY4504 2019-2020 Bahar

Demokrasi Kuramları

SBE10002 2019-2020 Bahar

SİYASET BİLİMİ

KAY 5519 2018-2019 Güz

Hükümet Sistemleri

KAY 6515 2018-2019 Güz

Güncel Uluslararası Sorunlar

KAY 7519 2018-2019 Güz

Hükümet Sistemleri

KAY3505 2018-2019 Güz

Karşılaştırmalı Siyasal Sistem

KAY 5522 2018-2019 Bahar

Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar

KAY 6502 2018-2019 Bahar

Çağdaş Demokrasi Tartışmaları

KAY4504 2018-2019 Bahar

Demokrasi Kuramları