Personel

Doktor Öğretim Üyesi Kübra Karaosmanoğlu
Doktor Öğretim Üyesi
Kübra Karaosmanoğlu
@ E-posta
kkara@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3194

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü / Pazarlama Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MUĞLA İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU İŞLETME 1983

Yüksek Lisans

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME 1986

Doktora

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME 5 TEMMUZ 1995

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kızgın, Yı., Karaosmanoğlu K, Benli T, Hız G, A Field Study on the Determination of the Credit Card Users’ Awareness of the Products/Services Offered with Credit Cards: Turkey Case, International Journal of Business and Management , Vol. 8, N. 23, pp. 13-29, DOI: 10.5539/ijbm.v8n23p13, Canada. - 2013

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kızgın Y., Karaosmanoğlu K.,The Importance of Computer Based Education in Vocational and Techical Training: A Field Study on Accounting Programs in Vocational and Trainig in Turkey ( Ortak Çalışma), The 3rd International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications, July 14-17,2005 Orlondo,Florida-USA. - 2005

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Benli Tahir, Karaosmanoğlu Kübra, Taş Özlem, 2017. Çalışan Bireylerin Yeşil Ürün Reklamlarına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin Demografik Özelliklerine Göre Farklılıkları. Business and Management Studies: An International Journal
2-) Benli Tahir, Karaosmanoğlu Kübra, 2017. Bir Pazarlama Stratejisi Olarak İçerik Pazarlama. Mesleki Bilimler Dergisi
3-) Karaosmanoğlu K., Hız G.; Tüketicilerin Şikayet Deneyimleri ve Şikayeti Algılamalarının Ölçümlenmesi: GSM Müşterilerine Yönelik Bir Uygulama, Mesleki Bilimler Dergisi, Cilt 3 , Sayı 1 , pp. 98-128. - 2014
4-) Hız G., Dinçer O., Karaosmanoğlu K.; Tüketim Kültürünün Var Ettiği Reklam Objesi Kadınlar ve Satın Alma Kararlarına Etkisi, Anadolu Üniversitesi, Kurgu Online İnternational Journal of Communication Studies, vol.:2, June 2010 - 2010
5-) Benli, Karaosmanoğlu K.,TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERDE MESLEK STAJINI YAPAN ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ALAN ÇALIŞMASI Yıl: 8, Sayı: 88 - 2005
6-) Karaosmanoğlu K., Dinçer O.,Reklamlar Aracılığıyla Değişen Genç Ebeveyn Kimlikleri, Uluslar arası Medya Okuryazarlığı Konferansı, Basılı Tebliğ, Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 25 Mayıs 2005 İstanbul - 2005
7-) Karaosmanoğlu K.,E- Ticaretin Türkiye Profili ve İnternet , Başar Bilgi Bankası Mevzuat Dergisi Yıl:5, Sayı: 53, Mayıs 2002) - 2002

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Hız.,G., Karaosmanoğlu.,K., 2015. Başarılı Girişimciler Girişimci Adaylarına Rol Model Olabiliyorlar mı?. II. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER SEMPOZYUMU
2-) Karaosmanoğlu K, Hız G, Hız Koşar; Avrupa Birliği Sürecinde Türk Gençliğinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusunda Tüketim Kavramına Bakışı: Muğla (Üniversitesi) Örneği, Türkiye Ekonomi Kurumu, Uluslar arası Ekonomi Konferansı, Ankara, 11-13 Eylül 2006 - 2006
3-) Karaosmanoğlu K., Dinçer O.,Reklamlar Aracılığıyla Değişen Genç Ebeveyn Kimlikleri, Uluslar arası Medya Okuryazarlığı Konferansı, Basılı Tebliğ, Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 25 Mayıs 2005 İstanbul - 2005
4-) Oktik, Ş., Karaosmanoğlu K., Eltez A.,Benli T., Güneş-Elektrik Enerjisi Dönüşüm Sistemlerinin Anket Değerlendirmeleri V.Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu,UTES 2004 Bildiri Kitabı II, S:185-196 - 2004
5-) Kraosmanoğlu K., Kızgın Y., Benli T. Konaklama İşletmelerinde İstihdam Edilen Personel Profili ve Meslek Eğitimin Önemi Üzerine Bir Alan Çalışması: Marmaris Örneği, Mesleki ve Teknik Eğitimde Bölgesel ve Uluslararası İşbirliği Konferansı IVETA, 20-22 Ekim 2003 - 2003
6-) Karaosmanoğlu K., Benli T., Kızgın Y.,Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Esnafların Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerine İlişkin Alan Çalışması: Marmaris Örneği, II.Turizm Şurası Bildirileri, II.Cilt,2002 Ankara, s: 99-110 - 2002

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ - 2014

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) ULUSLARARSI GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI - 2013
2-) II.Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı Kitabı - 2006

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Leonardo da Vinci Projesi çerçevesinde: MYO Öğretim Elemanlarının Bilgi, Beceri İşbirliği ve Endüstri Deneyimlerini Paylaşım Projesi Üyeliği, Almanya Temmuz 2006 - 2006

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) ULUSLARARSI GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER SEMPOZYUMU. KASIM . TÜRKİYE. 2013

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Önbüro Hizmetlerinde Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması” ” Fethiye Likya World Tatilköyü “Likya World Vizyon 2004 Semineri”, 27 mart 2004. MART. 1. 2004
2-) Kalite Standartları ve Turizm Hizmetleri” Fethiye Likya World Tatilköyü “Likya World Vizyon 2004 Semineri”, 24 mart 2004. MART. 1. 2004

Verdiği Dersler

DŞT2504 2014-2015 Yaz

MESLEK ETİĞİ

DŞT2504 2014-2015 Yaz

MESLEK ETİĞİ

PZR1802 2017-2018 Bahar

PAZARLAMA İLKELERİ

PZR2816 2017-2018 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

PZR2816 2017-2018 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

PZR2008 2017-2018 Bahar

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

İŞY1804 2017-2018 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

PZR1802 2017-2018 Bahar

PAZARLAMA İLKELERİ

PZR2006 2017-2018 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

PZR2504 2017-2018 Bahar

SATIŞ SAHA PLANLAMASI

İŞY1816 2017-2018 Bahar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

SGP1804 2017-2018 Bahar

ÇEVRE KORUMA

İŞY1804 2017-2018 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

PZR1001 2017-2018 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

PZR2009 2017-2018 Güz

SATIŞ YÖNETİMİ

İŞY1801 2017-2018 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR2801 2017-2018 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

MBD1005 2017-2018 Güz

MESLEK ETİĞİ

MBD1005 2017-2018 Güz

MESLEK ETİĞİ

İŞY1801 2017-2018 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR2801 2017-2018 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

İŞY2813 2017-2018 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR2801 2016-2017 Yaz

PAZARLAMA VE SATIŞ

AET1502 2016-2017 Bahar

MESLEK ETİĞİ

PZR1502 2016-2017 Bahar

HALKLA İLİŞKİLER

PZR2816 2016-2017 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

İŞY1804 2016-2017 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

PZR2008 2016-2017 Bahar

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

PZR1802 2016-2017 Bahar

PAZARLAMA İLKELERİ

İŞY1804 2016-2017 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

PZR1802 2016-2017 Bahar

PAZARLAMA İLKELERİ

PZR2816 2016-2017 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

AET1502 2016-2017 Bahar

MESLEK ETİĞİ

PZR2006 2016-2017 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

PZR2801 2016-2017 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

PZR2009 2016-2017 Güz

SATIŞ YÖNETİMİ

PZR2801 2016-2017 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

PZR1001 2016-2017 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

ELK2503 2016-2017 Güz

MESLEK ETİĞİ

İŞY2813 2016-2017 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY2813 2016-2017 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

ELK2503 2016-2017 Güz

MESLEK ETİĞİ

İŞY1801 2016-2017 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY1801 2016-2017 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR2801 2015-2016 Yaz

PAZARLAMA VE SATIŞ

PZR2806 2015-2016 Yaz

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

PZR1802 2015-2016 Yaz

PAZARLAMA İLKELERİ

DŞT2504 2015-2016 Bahar

MESLEK ETİĞİ

PZR1802 2015-2016 Bahar

PAZARLAMA İLKELERİ

PZR1802 2015-2016 Bahar

PAZARLAMA İLKELERİ

İŞY1804 2015-2016 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY2814 2015-2016 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

PZR2006 2015-2016 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

AET1502 2015-2016 Bahar

MESLEK ETİĞİ

PZR2806 2015-2016 Bahar

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

İŞY2814 2015-2016 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY2814 2015-2016 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

PZR2806 2015-2016 Bahar

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

AET1502 2015-2016 Bahar

MESLEK ETİĞİ

PZR2504 2015-2016 Bahar

SATIŞ SAHA PLANLAMASI

PZR2008 2015-2016 Bahar

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

İŞY1804 2015-2016 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

PZR2816 2015-2016 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

DŞT2504 2015-2016 Bahar

MESLEK ETİĞİ

PZR2816 2015-2016 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

İŞY2814 2015-2016 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY2813 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR2009 2015-2016 Güz

SATIŞ YÖNETİMİ

PZR2801 2015-2016 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

İŞY1815 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ

İŞY1815 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ

İŞY2813 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY2813 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY2813 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY2813 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY1803 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY2813 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

ELK2503 2015-2016 Güz

MESLEK ETİĞİ

PZR1001 2015-2016 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

ELK2503 2015-2016 Güz

MESLEK ETİĞİ

İŞY2813 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ-1

İŞY2813 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ-1

PZR2801 2015-2016 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

İŞY1801 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY1801 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY1803 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

DŞT2504 2014-2015 Bahar

MESLEK ETİĞİ

İŞY1804 2014-2015 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

PZR2008 2014-2015 Bahar

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

PZR2816 2014-2015 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

PZR1802 2014-2015 Bahar

PAZARLAMA İLKELERİ

DŞT2504 2014-2015 Bahar

MESLEK ETİĞİ

PZR2816 2014-2015 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

PZR1802 2014-2015 Bahar

PAZARLAMA İLKELERİ

PZR2006 2014-2015 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

İŞY1804 2014-2015 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY1804 2014-2015 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY1804 2014-2015 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

PZR1001 2014-2015 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

İŞY1801 2014-2015 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR2801 2014-2015 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

PZR2009 2014-2015 Güz

SATIŞ YÖNETİMİ

İŞY1815 2014-2015 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ

PZR2801 2014-2015 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

İŞY1801 2014-2015 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY1801 2014-2015 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY1815 2014-2015 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ

İŞY1801 2014-2015 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I