Personel

Doktor Öğretim Üyesi Kübra Karaosmanoğlu
Doktor Öğretim Üyesi
Kübra Karaosmanoğlu
@ E-posta
kkara@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3194

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü / Pazarlama Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MUĞLA İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU İŞLETME 1983

Yüksek Lisans

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME 1986

Doktora

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME 5 TEMMUZ 1995

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Benli Tahir, Karaosmanoğlu Kübra, Taş Özlem, 2018. ÇALIŞAN BİREYLERİN YEŞİL ÜRÜN REKLAMLARINA YÖNELİK TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE FARKLILIKLARI1. BUSINESS MANAGEMENT STUDIES:AN INTERNATIONAL JOURNAL
2-) Karaosmanoğlu Kübra, Taş Özlem, 2018. TÜKETİCİLERİN HEDONİK SATINALMA DAVRANIŞLARININ SOSYO EKONOMİK FAKTÖRLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI. Turkish Studies
3-) Kızgın Yıldıray, Karaosmanoğlu Kübra, Hız Gülay, Benli Tahir, 2013. A Field Study on the Determination of the Credit Card Users’xx Awareness of the Products/Services Offered with Credit Cards: Turkey Case.. International Journal of Business and Management
4-) Hız.,G., Dinçer.,O., 2005. The Importance of Computer Based Education in Vocational and Techical Training: A Field Study on Accounting Programs in Vocational and Trainig in Turkey . The 3rd International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Benli Tahir, Karaosmanoğlu Kübra, Taş Özlem, 2017. Çalışan Bireylerin Yeşil Ürün Reklamlarına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin Demografik Özelliklerine Göre Farklılıkları. Business and Management Studies: An International Journal
2-) Benli Tahir, Karaosmanoğlu Kübra, 2017. Bir Pazarlama Stratejisi Olarak İçerik Pazarlama. Mesleki Bilimler Dergisi
3-) Karaosmanoğlu Kübra, Kızgın Yıldıray, 2009. Tüketicilerin Satın Aldıkları MarkalıMobilya Ürünleri Tercihlerine Etki Eden Degiskenlerin Belirlenmesi. Finans Politik Ekonomik Yorumlar
4-) Benli, Karaosmanoğlu K.,TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERDE MESLEK STAJINI YAPAN ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ALAN ÇALIŞMASI Yıl: 8, Sayı: 88 - 2005
5-) Karaosmanoğlu K., Dinçer O.,Reklamlar Aracılığıyla Değişen Genç Ebeveyn Kimlikleri, Uluslar arası Medya Okuryazarlığı Konferansı, Basılı Tebliğ, Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 25 Mayıs 2005 İstanbul - 2005
6-) Karaosmanoğlu K.,E- Ticaretin Türkiye Profili ve İnternet , Başar Bilgi Bankası Mevzuat Dergisi Yıl:5, Sayı: 53, Mayıs 2002) - 2002

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kızgın Yıldıray, Karaosmanoğlu Kübra, Örmeci Güney Gülay, Taş Özlem, 2017. TÜKETİCİLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM BAĞLAMINDA YEŞİLTÜKETİM EĞİLİMLERİ VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖREFARKLILIKLARI. 1ST INTERNATIONAL SUSTAINABLETOURISM CONGRESS
2-) Karaosmanoğlu Kübra, Taş Özlem, 2017. Tüketicilerin Hedonik Satın Alma Davranışlarının Sosyo EkonomikFaktörlere Göre Karşılaştırılması. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu
3-) Marangoz.,M., Hız.,G., Karaosmanoğlu.,K., 2016. Girişimciliğin Gelişmesinde Sosyal Sermayenin Rolü ve Önemi. III.Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
4-) Hız Gülay, Karaosmanoğlu Kübra, 2015. Başarılı Girişimciler Girişimci Adaylarına Rol Model Olabiliyor Mu?. II. Uluslar arası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
5-) Hız.,G., Karaosmanoğlu.,K., 2015. Başarılı Girişimciler Girişimci Adaylarına Rol Model Olabiliyorlar mı?. II. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER SEMPOZYUMU
6-) Hız.,K., Hız.,G., Karaosmanoğlu.,K., 2006. Avrupa Birliği Sürecinde Türk Gençliğinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusunda Tüketim Kavramına Bakışı: Muğla (Üniversitesi Örneği) . Türkiye Ekonomi Kurumu, Uluslar arası Ekonomi Konferansı
7-) Karaosmanoğlu.,K., Dinçer.,O., 2005. Karaosmanoğlu K., Dinçer O.,Reklamlar Aracılığıyla Değişen Genç Ebeveyn Kimlikleri, , Basılı Tebliğ, Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 25 Mayıs 2005 İstanbul. Uluslar arası Medya Okuryazarlığı Konferansı
8-) Karaosmanoğlu.,K., Kızgın.,Y., Benli.,T., 2003. Konaklama İşletmelerinde İstihdam Edilen Personel Profili ve Meslek Eğitimin Önemi Üzerine Bir Alan Çalışması: Marmaris Örneği. Mesleki ve Teknik Eğitimde Bölgesel ve Uluslararası İşbirliği Konferansı IVETA,
9-) Karaosmanoğlu.,K., Benli.,T., Kızgın.,Y., 2002. Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Esnafların Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerine İlişkin Alan Çalışması: Marmaris Örneği. II.Turizm Şurası

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Benli Tahir, Karaosmanoğlu Kübra, Taş Özlem, 2017. Çalışan Bireylerin Yeşil Ürün Reklamlarına Yönelik Tüketici Tutumlarını Etkileyen Faktörler ve Demografik Özelliklere Göre Farklılıkları. Al-Farabi I. Uluslararasi Sosyal Bilimler Kongresi
2-) Benli Tahir, Karaosmanoğlu Kübra, Kartal Suat, 2017. Kuşaklar Arası Helâl Sertifikalı Ürün Tercihleri ve İlgilenim Düzeylerinin Demografik Özelliklere Göre Farklılıkları. II. Uluslararasi Sosyal Bilimler Sempozyumu
3-) Benli Tahir, Karaosmanoğlu Kübra, Ertürk Esma, 2017. Tüketicilerin Etnosentrizm Düzeyleri ve Demografik Özelliklerinin Marka Bağlılığı, Ürün kalitesi ve Tuketici Satın Alma Niyetleri Açısından İncelenmesi. Al-Farabi I. Uluslararasi Sosyal Bilimler Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Oktik.,Ş., Karaosmanoğlu.,K., Eltez.,A., Benli.,T., 200. Güneş-Elektrik Enerjisi Dönüşüm Sistemlerinin Anket Değerlendirmeleri. V.Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu,UTES 2004

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ.

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) ULUSLARARSI GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI - 2013
2-) II.Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı Kitabı - 2006

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Leonardo da Vinci Projesi çerçevesinde: MYO Öğretim Elemanlarının Bilgi, Beceri İşbirliği ve Endüstri Deneyimlerini Paylaşım Projesi Üyeliği, Almanya Temmuz 2006 - 2006

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) ULUSLARARSI GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER SEMPOZYUMU. KASIM . TÜRKİYE. 2013

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Uluslararsı Pazarlarda Müşteri Bulmak. Aralık. 1. 2013
2-) Yönetimde İnsan İlişkileri ve Motivasyon (08.09.2005) Muğla Emniyet Müdürlüğü. EYLÜL. 1. 2005
3-) Kalite Standartları ve Turizm Hizmetleri” Fethiye Likya World Tatilköyü “Likya World Vizyon 2004 Semineri”, 24 mart 2004. MART. 1. 2004
4-) Önbüro Hizmetlerinde Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması” ” Fethiye Likya World Tatilköyü “Likya World Vizyon 2004 Semineri”, 27 mart 2004. MART. . 2004
5-) Önbüro Hizmetlerinde Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması” ” Fethiye Likya World Tatilköyü “Likya World Vizyon 2004 Semineri”, 27 mart 2004. MART. 1. 2004
6-) İnsan İlişkileri ve Müşteri Memnuniyetinde Başarı Yöntemleri (Seminer), 11.06.2001 Muğla Telekom Müdürlüğü ve 14.06.2001 Bodrum Telekom Müdürlüğü. HAZİRAN. 1. 2001
7-) Satın Alma Karar Sürecinde TV Reklamlarının Satın Alma Kararına Etkisinin Ölçülmesine Yönelik Bir Anket Çalışması ( Mart-1997, İİBF, Muğla. MART. 1. 1997
8-) Genç Tüketicinin Jean Pantolon Satın Alma Kararında Markanın Önemi ve Etkinliği Üzerine Bir Uygulama(Şubat-1996, İİBF, Muğla. ŞUBAT. 1. 1996
9-) İş Görenlerde İş Doyumunun Etkilediği Faktörler Açısından Ölçülmesi ve GELİ işletmesi örneği (Kasım-1995,İİBF, Muğla. KASIM. 1. 1995
10-) Tüketicinin Korunması ve Tüketiciyi Koruma Yasasının İrdelenmesi, 8 Eylül 1995 , (Konferans), Marmaris Ticaret Odası.. EYLÜL. 1. 1995

Verdiği Dersler

PZR1001 2018 Bahar Ek Sınav 1

PAZARLAMA İLKELERİ

YPD2005 2018 Bahar Ek Sınav 1

BİNA BİLGİSİ ve İMAR MEVZUATI

İŞY1804 2018 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY1801 2018 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY1804 2018 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY1801 2018 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY2813 2018 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR2801 2018 Bahar Ek Sınav 1

PAZARLAMA VE SATIŞ

İŞY1801 2018 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY1801 2018 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR1802 2018 Bahar Ek Sınav 1

PAZARLAMA İLKELERİ

İŞY2813 2018 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY1816 2018 Bahar Ek Sınav 1

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

PZR2816 2017 Bahar Ek Sınav 2

PERAKENDE YÖNETİMİ

İŞP111 2017 Bahar Ek Sınav 2

İŞLETME

İŞP208 2017 Bahar Ek Sınav 2

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

MUH108 2017 Bahar Ek Sınav 2

İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞM

İŞY2814 2017 Bahar Ek Sınav 2

İŞLETME YÖNETİMİ II

PZR2806 2017 Bahar Ek Sınav 2

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

İŞY2813 2017 Bahar Ek Sınav 2

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY1804 2017 Bahar Ek Sınav 2

İŞLETME YÖNETİMİ II

DŞT2504 2017 Bahar Ek Sınav 2

MESLEK ETİĞİ

PZR1802 2017 Bahar Ek Sınav 2

PAZARLAMA İLKELERİ

İŞP227 2017 Bahar Ek Sınav 2

PAZARLAMA VE SAT. TEK.

İŞY2813 2017 Bahar Ek Sınav 2

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞP210 2017 Bahar Ek Sınav 2

İŞLETME YÖNETMİ

İŞP205 2017 Bahar Ek Sınav 2

PAZARLAMA VE SATIŞ

PZR2008 2017 Bahar Ek Sınav 2

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

TOİ220 2017 Bahar Ek Sınav 2

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA

İŞP208 2017 Bahar Ek Sınav 2

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

DŞT2504 2017 Bahar Ek Sınav 2

MESLEK ETİĞİ

ELK2503 2017 Bahar Ek Sınav 2

MESLEK ETİĞİ

İŞP227 2017 Bahar Ek Sınav 2

PAZARLAMA VE SAT. TEK.

İŞY2814 2017 Bahar Ek Sınav 2

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY1801 2017 Bahar Ek Sınav 2

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞP208 2017 Bahar Ek Sınav 2

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

İŞP208 2017 Bahar Ek Sınav 2

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

PAZ230 2017 Bahar Ek Sınav 2

MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER

TOİ220 2017 Bahar Ek Sınav 2

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA

TSİ220 2017 Bahar Ek Sınav 2

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA

İPD214 2017 Bahar Ek Sınav 2

İŞLETME YÖNETİMİ

PAZ211 2017 Bahar Ek Sınav 2

SATIŞ YÖNETİMİ

PZR2006 2017 Bahar Ek Sınav 2

PERAKENDE YÖNETİMİ

TSİ220 2017 Bahar Ek Sınav 2

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA

İŞP209 2017 Bahar Ek Sınav 2

İŞLETME YÖNETİMİ

İŞY2813 2017 Bahar Ek Sınav 2

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞP210 2017 Bahar Ek Sınav 2

İŞLETME YÖNETİMİ

İŞP210 2017 Bahar Ek Sınav 2

İŞLETME YÖNETMİ

PZR2801 2017 Bahar Ek Sınav 2

PAZARLAMA VE SATIŞ

İŞY2813 2017 Bahar Ek Sınav 2

İŞLETME YÖNETİMİ I

PAZ236 2017 Bahar Ek Sınav 2

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI

TOİ220 2017 Bahar Ek Sınav 2

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA

İŞY2814 2017 Bahar Ek Sınav 2

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞP209 2017 Bahar Ek Sınav 2

İŞLETME YÖNETİMİ

İŞP208 2017 Bahar Ek Sınav 2

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR

İŞP101 2017 Bahar Ek Sınav 2

GENEL İŞLETME

PZR2806 2017 Bahar Ek Sınav 2

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

PZR2801 2017 Bahar Ek Sınav 2

PAZARLAMA VE SATIŞ

BRO209 2017 Bahar Ek Sınav 2

KONUŞMA EĞİTİMİ

İŞY1801 2017 Bahar Ek Sınav 2

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR2816 2017 Bahar Ek Sınav 2

PERAKENDE YÖNETİMİ

İŞY2813 2017 Bahar Ek Sınav 2

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞP208 2017 Bahar Ek Sınav 2

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

PAZ236 2017 Bahar Ek Sınav 2

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI

PZR2009 2017 Bahar Ek Sınav 2

SATIŞ YÖNETİMİ

TSİ220 2017 Bahar Ek Sınav 2

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA

İŞY1816 2017 Bahar Ek Sınav 2

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞP111 2017 Bahar Ek Sınav 2

İŞLETME

İŞP208 2017 Bahar Ek Sınav 1

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

PZR2806 2017 Bahar Ek Sınav 1

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

TSİ220 2017 Bahar Ek Sınav 1

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA

PZR2806 2017 Bahar Ek Sınav 1

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

İŞY2814 2017 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞP210 2017 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME YÖNETMİ

PAZ230 2017 Bahar Ek Sınav 1

MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER

BRO209 2017 Bahar Ek Sınav 1

KONUŞMA EĞİTİMİ

PZR2801 2017 Bahar Ek Sınav 1

PAZARLAMA VE SATIŞ

PAZ236 2017 Bahar Ek Sınav 1

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI

İPD214 2017 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME YÖNETİMİ

İŞP208 2017 Bahar Ek Sınav 1

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR

İŞY2813 2017 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞP208 2017 Bahar Ek Sınav 1

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

İŞP210 2017 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME YÖNETMİ

İŞY2814 2017 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY2813 2017 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME YÖNETİMİ I

MUH108 2017 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞM

İŞY1801 2017 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR2801 2017 Bahar Ek Sınav 1

PAZARLAMA VE SATIŞ

PAZ236 2017 Bahar Ek Sınav 1

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI

PZR2008 2017 Bahar Ek Sınav 1

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

PZR2009 2017 Bahar Ek Sınav 1

SATIŞ YÖNETİMİ

PAZ211 2017 Bahar Ek Sınav 1

SATIŞ YÖNETİMİ

PZR2006 2017 Bahar Ek Sınav 1

PERAKENDE YÖNETİMİ

İŞY1801 2017 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞP208 2017 Bahar Ek Sınav 1

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

İŞP205 2017 Bahar Ek Sınav 1

PAZARLAMA VE SATIŞ

İŞP101 2017 Bahar Ek Sınav 1

GENEL İŞLETME

İŞY1804 2017 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME YÖNETİMİ II

TOİ220 2017 Bahar Ek Sınav 1

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA

İŞP227 2017 Bahar Ek Sınav 1

PAZARLAMA VE SAT. TEK.

PZR1802 2017 Bahar Ek Sınav 1

PAZARLAMA İLKELERİ

DŞT2504 2017 Bahar Ek Sınav 1

MESLEK ETİĞİ

İŞP111 2017 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME

PZR2816 2017 Bahar Ek Sınav 1

PERAKENDE YÖNETİMİ

İŞY2813 2017 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞP210 2017 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME YÖNETİMİ

DŞT2504 2017 Bahar Ek Sınav 1

MESLEK ETİĞİ

TOİ220 2017 Bahar Ek Sınav 1

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA

TOİ220 2017 Bahar Ek Sınav 1

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA

İŞP111 2017 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME

PZR2816 2017 Bahar Ek Sınav 1

PERAKENDE YÖNETİMİ

İŞP227 2017 Bahar Ek Sınav 1

PAZARLAMA VE SAT. TEK.

TSİ220 2017 Bahar Ek Sınav 1

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA

İŞY2813 2017 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞP209 2017 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME YÖNETİMİ

ELK2503 2017 Bahar Ek Sınav 1

MESLEK ETİĞİ

İŞP209 2017 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME YÖNETİMİ

İŞY2813 2017 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞP208 2017 Bahar Ek Sınav 1

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

İŞY2814 2017 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME YÖNETİMİ II

TSİ220 2017 Bahar Ek Sınav 1

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA

DŞT2504 2014-2015 Yaz

MESLEK ETİĞİ

DŞT2504 2014-2015 Yaz

MESLEK ETİĞİ

PZR1802 2018-2019 Bahar

PAZARLAMA İLKELERİ

PZR2006 2018-2019 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

İŞY1804 2018-2019 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

PZR2816 2018-2019 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

İŞY1804 2018-2019 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

PZR1802 2018-2019 Bahar

PAZARLAMA İLKELERİ

PZR2816 2018-2019 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

İŞY2813 2018-2019 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY2813 2018-2019 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY1801 2018-2019 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY1801 2018-2019 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR2801 2018-2019 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

PZR2009 2018-2019 Güz

SATIŞ YÖNETİMİ

PZR1001 2018-2019 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

İŞY1801 2018-2019 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY1801 2018-2019 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY1801 2018-2019 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR2801 2018-2019 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

İŞY1801 2018-2019 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR1802 2017-2018 Yaz

PAZARLAMA İLKELERİ

DŞT2504 2017-2018 Yaz

MESLEK ETİĞİ

PZR2816 2017-2018 Yaz

PERAKENDE YÖNETİMİ

PZR1802 2017-2018 Yaz

PAZARLAMA İLKELERİ

DŞT2504 2017-2018 Yaz

MESLEK ETİĞİ

PZR2816 2017-2018 Yaz

PERAKENDE YÖNETİMİ

PZR2806 2017-2018 Yaz

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

İŞY1801 2017-2018 Yaz

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR2801 2017-2018 Yaz

PAZARLAMA VE SATIŞ

İŞY1804 2017-2018 Yaz

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY2813 2017-2018 Yaz

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR1001 2017-2018 Yaz

PAZARLAMA İLKELERİ

PZR2009 2017-2018 Yaz

SATIŞ YÖNETİMİ

İŞY1816 2017-2018 Yaz

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

SGP1804 2017-2018 Yaz

ÇEVRE KORUMA

PZR2006 2017-2018 Yaz

PERAKENDE YÖNETİMİ

PZR2008 2017-2018 Yaz

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

PZR2504 2017-2018 Yaz

SATIŞ SAHA PLANLAMASI

PZR2504 2017-2018 Bahar

SATIŞ SAHA PLANLAMASI

PZR2816 2017-2018 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

PZR2006 2017-2018 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

PZR1802 2017-2018 Bahar

PAZARLAMA İLKELERİ

İŞY1804 2017-2018 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

SGP1804 2017-2018 Bahar

ÇEVRE KORUMA

İŞY1804 2017-2018 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

PZR2816 2017-2018 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

PZR1802 2017-2018 Bahar

PAZARLAMA İLKELERİ

İŞY1816 2017-2018 Bahar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

PZR2008 2017-2018 Bahar

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

İŞY2813 2017-2018 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR2801 2017-2018 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

İŞY1801 2017-2018 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

MBD1005 2017-2018 Güz

MESLEK ETİĞİ

PZR2009 2017-2018 Güz

SATIŞ YÖNETİMİ

PZR2801 2017-2018 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

İŞY1801 2017-2018 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR1001 2017-2018 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

MBD1005 2017-2018 Güz

MESLEK ETİĞİ

PZR2801 2016-2017 Yaz

PAZARLAMA VE SATIŞ

AET1502 2016-2017 Bahar

MESLEK ETİĞİ

AET1502 2016-2017 Bahar

MESLEK ETİĞİ

PZR1502 2016-2017 Bahar

HALKLA İLİŞKİLER

PZR2816 2016-2017 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

PZR2006 2016-2017 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

İŞY1804 2016-2017 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

PZR1802 2016-2017 Bahar

PAZARLAMA İLKELERİ

İŞY1804 2016-2017 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

PZR1802 2016-2017 Bahar

PAZARLAMA İLKELERİ

PZR2816 2016-2017 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

PZR2008 2016-2017 Bahar

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

PZR2801 2016-2017 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

PZR2009 2016-2017 Güz

SATIŞ YÖNETİMİ

PZR2801 2016-2017 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

PZR1001 2016-2017 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

İŞY1801 2016-2017 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY2813 2016-2017 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY2813 2016-2017 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

ELK2503 2016-2017 Güz

MESLEK ETİĞİ

İŞY1801 2016-2017 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

ELK2503 2016-2017 Güz

MESLEK ETİĞİ

PZR1802 2015-2016 Yaz

PAZARLAMA İLKELERİ

PZR2806 2015-2016 Yaz

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

PZR2801 2015-2016 Yaz

PAZARLAMA VE SATIŞ

İŞY1804 2015-2016 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

PZR2816 2015-2016 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

PZR2008 2015-2016 Bahar

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

PZR2504 2015-2016 Bahar

SATIŞ SAHA PLANLAMASI

AET1502 2015-2016 Bahar

MESLEK ETİĞİ

PZR2806 2015-2016 Bahar

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

İŞY2814 2015-2016 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY2814 2015-2016 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

PZR2806 2015-2016 Bahar

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

AET1502 2015-2016 Bahar

MESLEK ETİĞİ

İŞY2814 2015-2016 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY2814 2015-2016 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY1804 2015-2016 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

PZR1802 2015-2016 Bahar

PAZARLAMA İLKELERİ

PZR1802 2015-2016 Bahar

PAZARLAMA İLKELERİ

DŞT2504 2015-2016 Bahar

MESLEK ETİĞİ

PZR2816 2015-2016 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

DŞT2504 2015-2016 Bahar

MESLEK ETİĞİ

PZR2006 2015-2016 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

İŞY1801 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY2813 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY1801 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR2801 2015-2016 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

İŞY2813 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ-1

İŞY2813 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ-1

ELK2503 2015-2016 Güz

MESLEK ETİĞİ

PZR1001 2015-2016 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

ELK2503 2015-2016 Güz

MESLEK ETİĞİ

İŞY2813 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY1803 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY2813 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY2813 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY2813 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY2813 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY1815 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ

İŞY1815 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ

PZR2801 2015-2016 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

PZR2009 2015-2016 Güz

SATIŞ YÖNETİMİ

İŞY1803 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

DŞT2504 2014-2015 Bahar

MESLEK ETİĞİ

İŞY1804 2014-2015 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY1804 2014-2015 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

PZR2006 2014-2015 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

PZR1802 2014-2015 Bahar

PAZARLAMA İLKELERİ

İŞY1804 2014-2015 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

DŞT2504 2014-2015 Bahar

MESLEK ETİĞİ

PZR1802 2014-2015 Bahar

PAZARLAMA İLKELERİ

PZR2816 2014-2015 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

PZR2008 2014-2015 Bahar

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

İŞY1804 2014-2015 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

PZR2816 2014-2015 Bahar

PERAKENDE YÖNETİMİ

İŞY1801 2014-2015 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR2801 2014-2015 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

PZR1001 2014-2015 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

İŞY1815 2014-2015 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ

PZR2009 2014-2015 Güz

SATIŞ YÖNETİMİ

İŞY1801 2014-2015 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY1801 2014-2015 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

PZR2801 2014-2015 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

İŞY1801 2014-2015 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY1815 2014-2015 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ