Personel

Doktor Öğretim Üyesi Leman İnanç
Doktor Öğretim Üyesi
Leman İnanç
@ E-posta
lemaninanc@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5230

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) ALTINTAŞ.,M., İNANÇ.,L., ORUÇ.,A., ARPACIOĞLU.,S., GÜLEÇ.,H., 2016. Clinical characteristics of synthetic cannabinoid-induced psychosis in relation to schizophrenia: a single-center cross-sectional analysis of concurrently hospitalized patients. Neuropsychiatric Disease and Treatment
2-) ULUOCAK.,N., KULU.,M., ACAR.,O., ATILGAN.,D., PARLAKTAŞ.,B., KILIÇ.,S., İNANÇ.,L., ERDEMİR.,F., 2016. IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN ALCOHOL/DRUG ABUSE AND LUTS/ED?. Acta Medica Mediterranea,

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) altıntaş.,m., kesebir.,s., inanç.,l., 2016. Güneydoğu’da Bir İlçe Devlet Hastanesine Başvuran Erken ve Erişkin Yaştaki Gebeliklerin Anksiyete, Depresyon ve Bağlanma Açısından Karşılaştırılması. Yeni Sempozyum

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) ALTINTAŞ.,M., İNANÇ.,L., GÜLEÇ.,H., 2016. Üç Olgu ile Sentetik Kannabinoidler ve Kliniğe Yansımaları: Bir Gözden Geçirme. Bağımlılık dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) SEMİZ.,B., İNANÇ.,L., 2016. Gençlerde ÇalıGma Metodolojisi ve BaGarılı Olmanın Kurallar. SÖZLÜ SUNUM
2-) Semiz Ümit Başar, İnanç Leman, 2016. Gençlerde Çalışma Metodolojisi ve Başarılı Olmanın Kuralları. uluslararası gençlik araştırmaları kongresi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Ünal Yasemin, İnanç Leman, Semiz Ümit Başar, Kutlu Gülnihal, 2017. Psychiatric Morbidity of The Patients with Epilepsy. 23. World Congress of Neurology,Kyoto, 2017

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) AKKAYA.,Ö., MOHEB.,K., İNANÇ.,L., ÜNAL.,Y., SEMİZ.,B., 2016. DOPAMİN REPLASMAN TEDAVİSİ ALAN PARKİNSON HASTALARINDA ORTAYA ÇIKAN DUYGUDURUM BOZUKLUĞU: OLGU SUNUMU. POSTER BİLDİRİ

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi.

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) 10. ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI KONGRESİ ARALIK 2016- 'BAĞIMLILIĞA YATKINLIK VE EŞTANI'-KURS. TÜRKİYE. . 2016

Verdiği Dersler

TIP 6007 2018-2019 Güz

PSİKİYATRİ

TIP 6007 2018-2019 Güz

PSİKİYATRİ

TIP 6007 2018-2019 Güz

PSİKİYATRİ

TIP 6007 2018-2019 Güz

PSİKİYATRİ

TIP 5007 2018-2019 Güz

PSİKİYATRİ

TIP 6007 2018-2019 Güz

PSİKİYATRİ

TIP 5007 2018-2019 Güz

PSİKİYATRİ

TIP 6007 2018-2019 Güz

PSİKİYATRİ

TIP 5007 2018-2019 Güz

PSİKİYATRİ

TIP 6007 2018-2019 Güz

PSİKİYATRİ

TIP 5007 2017-2018 Güz

PSİKİYATRİ

TIP 6007 2017-2018 Güz

PSİKİYATRİ

TIP 5007 2017-2018 Güz

PSİKİYATRİ

TIP 5007 2017-2018 Güz

PSİKİYATRİ

TIP 5007 2017-2018 Güz

PSİKİYATRİ

TIP 5007 2016-2017 Güz

PSİKİYATRİ

TIP 6007 2016-2017 Güz

PSİKİYATRİ

TIP 5007 2016-2017 Güz

PSİKİYATRİ

TIP 5007 2016-2017 Güz

PSİKİYATRİ

TIP 5007 2016-2017 Güz

PSİKİYATRİ

TIP 5007 2015-2016 Güz

PSİKİYATRİ

TIP 5007 2015-2016 Güz

PSİKİYATRİ