Personel

Doktor Öğretim Üyesi Leyla Tekin
Doktor Öğretim Üyesi
Leyla Tekin
@ E-posta
leylatekin@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5215

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Süzen Alev, Tekin Leyla, Erdemli Mehmet Erman, Ertürk Nazile, Aksungur Zeynep, Aktaş Serdar, 2017. Protective Effects of Hypericum perforatum and Quercetin in a Rat Model of Ischemia/Reperfusion Injury of Testes. European Journal of Pediatric Surgery
2-) Bulut Uğurlu Nezihe, Kostakoğlu Nazife, Ağca Duygu, Tekin Leyla, 2017. Determination of Sleep States Before and After Sleep Hygiene Training in Psychiatric Patients. Journal of Psychiatric Nursing

SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Çelik Serkan Yaşar, Tekin Leyla, İlhan Çelik Özgür, 2017. Metaplastic carcinoma of the breast. VIRCHOWS ARCHIV

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Süzen Alev, Tekin Leyla, Erdemli Mehmet Erman, Ertürk Nazile, Aksungur Zeynep, Aktaş Serdar, 2017. Comparision of Hipericum Perforatum and Quercetin Protective role against ischemia/reperfusion injury of the testis in rats. EUPSA 2017 European Paediatric Surgeon’xxs Association 18 th European Congress. Limassol/Cyprus

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çelik Serkan Yaşar, İlhan Çelik Özgür, Dere Yelda, Tekin Leyla, 2017. Nephrogenic adenoma of the prostatic urethra: A case report. 29. European Congress of Pathology
2-) İlhan Çelik Özgür, Çelik Serkan Yaşar, Dere Yelda, Tekin Leyla, 2017. Osteomas of the tongue and the external ear: Two case reports. European congress of pathology
3-) Çelik Serkan Yaşar, İlhan Çelik Özgür, Dere Yelda, Tekin Leyla, 2017. Nephrogenic adenoma of the prostatic urethra: A case report. European congress of pathology

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tekin Leyla, 2017. Seröz kistadenomlu overde ektopik adrenal dokusu, bir olgu sunumu. 27.ulusal patoloji kongresi

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kolorektal karsinom ve öncü lezyonlarında immunohistokimyasal olarak mikrosatellit instabilitesinin(MSI) değerlendirilmesi. 2016-2017

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: akciğer adenokarsinomalrında rol oynayan miRNA ların saptanması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. AKCİĞER ADENOKARSİNOM GELİŞİMİNDE VE KLİNİKOPATOLOJİK PROGNOZUNDA MikroRNA’LARIN ROLÜ. 2016-2017