Personel

Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Alkan
Öğretim Görevlisi
Mehmet Ali Alkan
@ E-posta
maalkan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5126

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu / Elektrik Ve Enerji Bölümü / Gaz Ve Tesisatı Teknolojisi Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dumlupınar Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine 2004

Yüksek Lisans

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi 2009

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gök Arif, Gök Kadir, Bilgin Mehmet Burak, Alkan Mehmet Ali, 2017. Effects of cutting parameters and tool-path strategies on tool acceleration in ball-end milling. Materiali in tehnologije
2-) keçebaş.,p., gökgedik.,h., alkan.,a., keçebaş.,a., 2014. An economic comparison and evaluation of two geothermal district heating systems for advanced exergoeconomic analysis. Energy Conversion and Management
3-) alkan.,a., keçebaş.,a., yamankaradeniz.,n., 2013. Exergoeconomic analysis of a district heating system for geothermal energy using specific exergy cost method. Energy
4-) keçebaş.,a., alkan.,a., yabanova.,i., yumurtacı.,m., 2013. Energetic and economic evaluation of geothermal district heating systems by using ANN. Energy Policy
5-) keçebaş.,a., alkan.,a., bayhan.,m., 2011. Thermo-economic analysis of pipe insulation for district heating piping systems. Applied Thermal Engineering
6-) Karabulut.,A., Gedik.,E., Keçebaş.,A., Alkan.,A., 2011. An investigation on renewable energy education at the university level in Turkey. RENEWABLE ENERGY
7-) keçebaş.,a., alkan.,a., 2009. Educational and consciousness-raising movements for renewable energy in Turkey. Energy Education Science and Technology Part B Social and Educational Studies

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) gök.,k., erdem.,m., alkan.,a., gök.,a., 2015. The effects onto springback of waiting time in sheet metal forming . Journal of Engineering and Fundamentals

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) keçebaş.,a., alkan.,a., 2015. The Educatıon And Traınıng Of Renewable Energy Resources For Sustaınable Development In Turkey. Mugla Journal of Science and Technology
2-) şen.,f., alkan.,a., 2015. Determınatıon Of Thermal Shear Stresses On Termoplastıc Composıte Adherents Joıned Hybrıd Type . Mugla Journal of Science and Technology
3-) gök.,a., gök.,k., ünal.,g., alkan.,a., 2007. Aynı kalınlığa sahip levhaların alın kaynağı ile birleştirilme durumlarının gerilme yağılmasına etkisi. Teknoloji Dergisi
4-) gök.,a., gök.,k., ünal.,g., alkan.,a., gayretli.,a., 2007. Farklı Malzemelerin Derin Çekilebilirliklerinin Sonlu Elemanlar Metodu ile Non-Lineer Analizi. Metalurji - Malzeme Dergisi
5-) alkan.,a., gök.,k., gök.,a., ünal.,g., 2007. Farklı Malzeme Özelliklerine Sahip Yük Kancasının Nümerik Olarak Modellenmesi . Metal Makine Dergisi
6-) alkan.,a., gök.,k., gök.,a., ünal.,g., 2007. Kalıp Rehberi Dergisi (2007) CAD/CAM Sistemlerinin Kalıp İmalatında Uygulanması. Kalıp Rehberi Dergisi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yumurtacı Mehmet, Alkan Mehmet Ali, 2018. ARDUINO UNO İLE FARKLI TİP DİSPLAYLERİN KULLANIMI VE MESAFE ÖLÇER UYGULAMASI. ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ(UNESAK 2018)
2-) kayfeci.,m., keçebaş.,a., alkan.,a., 2013. Economic assessments for external wall used blocks having insulation capability. The Seventh International Advanced Technologies Symposium (IATS’13)
3-) alkan.,a., yumurtacı.,m., keçebaş.,a., 2013. The education and training of renewable energy resources for sustainable development in Turkey. The Seventh International Advanced Technologies Symposium (IATS’13
4-) karabulut.,a., alkan.,a., 2009. An empirical study investigating the teaching of renewable energy sources which are important in the global financial crisis environment at university level. The First International Conference on Critical Issues in Business and Economics ICCIBE’09
5-) yumurtacı.,m., keçebaş.,a., alkan.,a., 2009. Turkey’s renewable energy sources in the global financial crisis. The First International Conference on Critical Issues in Business and Economics ICCIBE’09
6-) alkan.,a., tan.,m., keçebaş.,a., 2008. Energy and environment in Turkey. The Third Business and Economy International Workshop

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şen Faruk, Alkan Mehmet Ali, 2017. Gençlerin İstihdamı Açısından Meslek Yüksekokullarının Önemi. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) şen.,f., alkan.,a., 2015. Hibrit tip bağlantılı termoplastik kompozit plaklardaki ısıl normal gerilmelerin bulunması. 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi
2-) çallı.,E.., keçebaş.,a., alkan.,a., 2013. Yer Altina Gömülü Plastik Ve Çelik Borular Için Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi. 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’13)Samsun
3-) alkan.,a., keçebaş.,a., 2013. Yapay Sinir Ağlari Ile Afyon Jeotermal Bölgesel Isıtma Sisteminin Termodinamik Yönden Optimizasyonu. 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’13)Samsun

(B-6)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) alkan.,a., gedik.,e., keçebaş.,a., 2007. Türkiye’deki güneş enerjisi eğitiminden beklentiler ve öneriler. 3. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi

(D-10)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Pamukkale üniversitesi mühendislik bilimleri dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. Journal of Energy Engineering - ASCE .

(D-10-Eski)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi.

(E-1)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Thermo-economic analysis of pipe insulation for district heating piping systems - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:3
2-) Educational and consciousness-raising movements for renewable energy in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
3-) Energetic and economic evaluation of geothermal district heating systems by using ANN - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:4
4-) Exergoeconomic analysis of a district heating system for geothermal energy using specific exergy cost method - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:5
5-) An economic comparison and evaluation of two geothermal district heating systems for advanced exergoeconomic analysis - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:2
6-) An investigation on renewable energy education at the university level in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:4
7-) Effects of cutting parameters and tool-path strategies on tool acceleration in ball-end milling - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:4
8-) An investigation on renewable energy education at the university level in Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
9-) An economic comparison and evaluation of two geothermal district heating systems for advanced exergoeconomic analysis - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
10-) Energetic and economic evaluation of geothermal district heating systems by using ANN - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
11-) Energetic and economic evaluation of geothermal district heating systems by using ANN - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:4
12-) Thermo-economic analysis of pipe insulation for district heating piping systems - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:6
13-) Exergoeconomic analysis of a district heating system for geothermal energy using specific exergy cost method - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:3
14-) An investigation on renewable energy education at the university level in Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:3
15-) An economic comparison and evaluation of two geothermal district heating systems for advanced exergoeconomic analysis - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:6
16-) An economic comparison and evaluation of two geothermal district heating systems for advanced exergoeconomic analysis - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
17-) Thermo-economic analysis of pipe insulation for district heating piping systems - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:9
18-) Energetic and economic evaluation of geothermal district heating systems by using ANN - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
19-) Exergoeconomic analysis of a district heating system for geothermal energy using specific exergy cost method - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:3

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) An investigation on renewable energy education at the university level in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:2
2-) Thermo-economic analysis of pipe insulation for district heating piping systems - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2

(E-3)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Effects of cutting parameters and tool-path strategies on tool acceleration in ball-end milling - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1

(E-4)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Thermo-economic analysis of pipe insulation for district heating piping systems - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:2
2-) An investigation on renewable energy education at the university level in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:2

(G-8)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: 2. Üniversite Sanayi İşbirliği Çalıştayı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 2. Üniversite Sanayi İşbirliği Çalıştayı. 2018-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Kalın Bağırsak Anastomoz Tiplerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kalın Bağırsak Anastomoz Tiplerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi. 2018-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Nimax Çeliğinin Tel Erozyon Yöntemi İle İşlemesinde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne, Sertliğe Ve İşleme Süresine Etkisi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Nimax Çeliğinin Tel Erozyon Yöntemi İle İşlemesinde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne, Sertliğe Ve İşleme Süresine Etkisi. 2018-2018
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Dışbükey Yüzeylerin Frezelenmesinde ve Lazer Kesiminde Şekil Hatlarının Nümerik ve Deneysel İncelenmesi. 2017-2017
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Üniversite sanayinin barındırdığı problemleri ortaya koyulması adına çalıştay düzenlenip çözüm yollarının bulunması amaçlanmaktadır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı. 2017-2017

(Ğ-2)Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Sıtkı Koçman Vakfı. Sıtkı Koçman Vakfı. 2014
2-) Kurum Adı: TÜBİTAK . UBYT-Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı . 2014
3-) Kurum Adı: TÜBİTAK. UBYT-Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı . 2013
4-) Kurum Adı: TÜBİTAK. UBYT-Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı . 2013
5-) Kurum Adı: Sıtkı Koçman Vakfı. Sıtkı Koçman Vakfı. 2013
6-) Kurum Adı: TÜBİTAK. UBYT-Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı . 2011
7-) Kurum Adı: TÜBİTAK. UBYT-Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı . 2011

(I-6)Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 3. Anadolu Enerji Sempozyumu. 2015. Türkiye. . 2015

Verdiği Dersler

ELK2809 2019-2020 Güz

GÜNEŞ ENERJİSİ

ETP2809 2019-2020 Güz

OTOMATİK KONTROL

GTT1007 2019-2020 Güz

TEMEL TESİSAT İŞLEMLERİ

GTT1503 2019-2020 Güz

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

GTT2001 2019-2020 Güz

DOĞALGAZ TESİSATI I

GTT2005 2019-2020 Güz

SIHHİ TESİSAT I

GTT2501 2019-2020 Güz

ETÜD VE PROJE TEKNİĞİ I

GTT2503 2019-2020 Güz

TERMODİNAMİK

GTT2507 2019-2020 Güz

DOĞALGAZ DAĞITIM HATLARI

İŞY1829 2019-2020 Güz

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

ELK2506 2019-2020 Bahar

HİDROLİK PNÖMATİK

GTT1506 2019-2020 Bahar

BAKIM ARIZA ONARIM

GTT1510 2019-2020 Bahar

MESLEK ETİĞİ

GTT2002 2019-2020 Bahar

DOĞALGAZ TESİSATI II

GTT2006 2019-2020 Bahar

SIHHİ TESİSAT II

GTT2008 2019-2020 Bahar

BORU KAYNAKÇILIĞI

GTT2502 2019-2020 Bahar

ETÜD VE PROJE TEKNİĞİ II

GTT2504 2019-2020 Bahar

MALZEME TEKNOLOJİSİ II

GTT2506 2019-2020 Bahar

YALITIM UYGULAMALARI

İŞY1822 2019-2020 Bahar

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

ELK2809 2018-2019 Güz

GÜNEŞ ENERJİSİ

ETP2809 2018-2019 Güz

OTOMATİK KONTROL

GTT1007 2018-2019 Güz

TEMEL TESİSAT İŞLEMLERİ

GTT1503 2018-2019 Güz

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

GTT2001 2018-2019 Güz

DOĞALGAZ TESİSATI I

GTT2005 2018-2019 Güz

SIHHİ TESİSAT I

GTT2501 2018-2019 Güz

ETÜD VE PROJE TEKNİĞİ I

GTT2503 2018-2019 Güz

TERMODİNAMİK

GTT2507 2018-2019 Güz

DOĞALGAZ DAĞITIM HATLARI

GTT2511 2018-2019 Güz

TESİSAT SERVİS HİZMETLERİ

İŞY1829 2018-2019 Güz

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

ELK2506 2018-2019 Bahar

HİDROLİK PNÖMATİK

GTT1502 2018-2019 Bahar

MALZEME TEKNOLOJİSİ I

GTT1506 2018-2019 Bahar

BAKIM ARIZA ONARIM

GTT1510 2018-2019 Bahar

MESLEK ETİĞİ

GTT2002 2018-2019 Bahar

DOĞALGAZ TESİSATI II

GTT2006 2018-2019 Bahar

SIHHİ TESİSAT II

GTT2008 2018-2019 Bahar

BORU KAYNAKÇILIĞI

GTT2502 2018-2019 Bahar

ETÜD VE PROJE TEKNİĞİ II

GTT2504 2018-2019 Bahar

MALZEME TEKNOLOJİSİ II

GTT2506 2018-2019 Bahar

YALITIM UYGULAMALARI

GTT2508 2018-2019 Bahar

BUHAR TESİSATI

İŞY1822 2018-2019 Bahar

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI