Personel

Doktor Öğretim Üyesi Melike Nur Akın
Doktor Öğretim Üyesi
Melike Nur Akın
@ E-posta
melikenurakin@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5199

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Akın.,N., Kasap.,B., Uslu Yuvacı.,H., Turhan.,N., 2015. Association between platelet indices and first trimester miscarriage.. Blood Coagulation & Fibrinolysis
2-) Bezircioğlu.,İ., Kırmacı Akın.,N., Baloğlu.,A., Biçer.,M., 2012. The efficacy of dinoprostone vaginal insert for active management of premature rupture of membranes at term: a randomized controlled trial.. Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology

SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Akın.,N., Kasap.,B., Akın.,F., 2015. Confounding Factors Should be Considered in Determining the Utility of Platelet Indices for Prediction of Recurrent Pregnancy Loss.. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis
2-) Akın.,N., Kasap.,B., Uslu Yuvacı.,H., 2015. Neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet distribution in patients with endometrial cancer.. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research
3-) Tekin.,L., Yazıcı.,A., Akbaba.,E., Akın.,N., 2015. Mesonephric adenocarcinoma of the uterine cervix: A case report and review of the literature.. Journal Of Pakistan Medical Association

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bozkurt Köseoğlu.,S., Deveer.,R., Akın.,N., Gürbüz.,S., Kasap.,B., Güney.,H., 2016. Is There Any Impact of Copper Intrauterine Device on Female Sexual Functioning?. Journal of Clinical and Diagnostic Research

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Kasap.,B., Akbaba.,G., Yeniçeri.,N., Akın.,N., Akbaba.,E., Öner.,G., Turhan.,N., Duru.,M., 2016. Adequate iodine levels in healthy pregnant women. A cross-sectional survey of dietary intake in Turkey. Saudi Medical Journal

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çekiç Edip Güvenç, Filiz Başaran Nesrin, Kasap Burcu, Duran Müzeyyen, Akın Melike Nur, Öner Gökalp, Küçük Mert, Turhan Nilgün, 2017. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Konsültasyon Hizmetine Başvuran Olguların Değerlendirilmesi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi
2-) Kasap.,B., Akbaba.,E., Öner.,G., Küçük.,M., Akın.,N., Turhan.,N., Deveer.,R., 2016. Evaluation of Patients with Postpartum Hemorrhage Patients in a University-Affiliated Tertiary Care Hospital. Haseki Tıp Bülteni

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Kasap.,B., Yılmaz.,N., Akbaba.,E., Turhan.,N., Koşan.,U., Küçük.,M., Akın.,N., 2015. Brenner tumor of the ovary with isolated elevation of the serum alkaline phosphatase level . Journal of Cases in Obstetrics & Gynecology
2-) Akın.,N., Kasap.,B., Turhan.,N., Akbaba.,E., Öner.,G., Küçük.,M., 2015. Conservative Management of Rectovestibular Fistula in a Pregnant Woman. Journal of Cases in Obstetrics & Gynecology
3-) Kasap.,B., Akın.,N., Turhan.,N., Akbaba.,E., Küçük.,M., 2015. Heterotopic triplet pregnancy after ovulation induction with recombinant gonadotropin and intrauterine insemination. Journal of Cases in Obstetrics & Gynecology
4-) Kasap.,B., Akbaba.,E., Turhan.,N., Küçük.,M., Akın.,N., 2014. Successful treatment with single dose methotrexate in MTHFR mutant ectopic pregnant woman with extremely high serum beta-hCG levels . Journal of Cases in Obstetrics & Gynecology

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akın.,N., Kasap.,B., Tekin.,L., Köseoğlu.,S., Deveer.,R., 2016. Subamniotic hematom: a rare reported condition. TAJEV 2016

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Bozkurt Köseoğlu.,S., Deveer.,R., Akın.,N., Gürbüz.,S., Kasap.,B., Güvey.,H., 2016. Is there any impact of copper intrauterine device on female sexual functioning?. TAJEV 2016
2-) Malatyalı.,E., Sankur.,F., Akın.,N., Ertabaklar.,H., Ertuğ.,S., 2015. The Frequency and Subtype Distribution of Blastocstis in Pregnant Women and Analysis of Possible Factors: A Preliminary Study . 1st İnternational Blastocystis Symposium
3-) Akın.,N., Kasap.,B., Turhan.,N., Akbaba.,E., Küçük.,M., 2014. Rectovestibular Fistula in a Pregnant Woman: Conservative Management. X.Türk Alman Jinekoloji Kongresi
4-) Kasap.,B., Yılmaz.,N., Akbaba.,E., Turhan.,N., Koşan.,U., Küçük.,M., Akın.,N., 2014. Brenner tumor of the ovary with isolated elevation of the serum alkaline phosphatase level. X.Türk Alman Jinekoloji Kongresi
5-) Kasap.,B., Akbaba.,E., Turhan.,N., Küçük.,M., Akın.,N., 2014. Successful treatment with single dose methotrexate in MTHFR mutant ectopic pregnant woman with extremely high serum beta-hCG levels . X.Türk Alman Jinekoloji Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Akın.,N., Kasap.,B., Uslu Yuvacı.,H., Turhan.,N., 2015. İlk Trimestır Gebelik Kayıplarının Belirteçleri; Vaka - Kontrollü Çalışma. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.
2-) Yeniçeri.,N., Kasap.,B., Akbaba.,E., Akın.,N., Sarıyıldız.,B., Küçük.,M., Turhan.,N., 2015. Gebelerin Prenatal Tarama Ve Tanı Testleri İle İlgili Danışmanlık Sonrası Bilgi Ve Tutum Değişiklikleri. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
3-) Kasap.,B., Yeniçeri.,N., Akın.,N., Akbaba.,E., Küçük.,M., Turhan.,N., Akbaba.,G., 2015. Antenatal Kadınların Gestasyonel Diyabet ve Gestasyonel Tarama Testleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri Ve Tutumları. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.
4-) Kasap.,B., Yeniçeri.,E.Neşe., Akın.,N., Akbaba.,E., Küçük.,M., Turhan.,N., Sağlam.,A., 2015. Antenatal Kadınların Gebelik Ultrasonu İle İlgili Bilgi Düzeyleri ve Beklentileri . 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.
5-) Kasap.,B., Akbaba.,E., Öner.,G., Akın.,N., Küçük.,M., Turhan.,N., Akbaba.,R., 2015. Üçüncü Basamak Üniversite Hastanesinde Postpartum Hemoraji Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi : Histerektomi - İstenmeyen Son! . 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.
6-) Çekiç.,G., Filiz Başaran.,N., Kasap.,B., Duran.,M., Akın.,N., Öner.,G., Küçük.,M., Turhan.,N., 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Konsültasyon Hizmetine 1 Yılda Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi . 223. Ulusal Farmakoloji Kongresi
7-) Kasap.,B., Akın.,N., Akbaba.,E., Sarıyıldız.,B., Hançer.,K., Turhan.,N., 2013. Heterotopik gebelik: Nadir bir olgu sunumu. XIV.Ulusal Perinatoloji Kongresi 19-22 Eylül 2013

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Archives of Gynecology and Obstetrics.