Personel

Doktor Öğretim Üyesi Melike Nur Akın
Doktor Öğretim Üyesi
Melike Nur Akın
@ E-posta
melikenurakin@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5199

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yeniçeri Emine Neşe, Kasap Burcu, Akbaba Eren, Akın Melike Nur, Sarıyıldız Behiye, Küçük Mert, Turhan Nilgün, 2017. Knowledge and Attitude Changes of Pregnant Women Regarding Prenatal Screening and Diagnostic Tests After Counselling.. Clinical and Experimental Obstetrics Gynecology
2-) Akın Melike Nur, Kasap Burcu, Uslu Yuvacı Hilal, Turhan Nilgün, 2016. Association between platelet indices and first trimester miscarriage. BLOOD COAGULATION & FIBRINOLYSIS
3-) Bezircioğlu.,İ., Kırmacı Akın.,N., Baloğlu.,A., Biçer.,M., 2012. The efficacy of dinoprostone vaginal insert for active management of premature rupture of membranes at term: a randomized controlled trial.. Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology

(A-2)SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Kasap.,B., Akbaba.,G., Yeniçeri.,N., Akın.,N., Akbaba.,E., Öner.,G., Turhan.,N., Duru.,M., 2016. Adequate iodine levels in healthy pregnant women. A cross-sectional survey of dietary intake in Turkey. Saudi Medical Journal
2-) Kasap Burcu, Kasap Şükrü, Vatansever Hafize Seda, Kendirci Remziye, Yılmaz Osman, Çalışır Meryem, Özel Türkçü Ümmühani, Akın Melike Nur, Akbaba Eren, Özturk Turhan Nilgün, 2016. PROTECTIVE EFFECTS OF ADIPOSE DERIVED MESENCHYMAL STEM CELLS ON OVARIAN ISCHEMIA REPERFUSION INJURY IN RATS. Türk Biyokimya Dergisi
3-) Akın.,N., Kasap.,B., Akın.,F., 2015. Confounding Factors Should be Considered in Determining the Utility of Platelet Indices for Prediction of Recurrent Pregnancy Loss.. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis
4-) Akın.,N., Kasap.,B., Uslu Yuvacı.,H., 2015. Neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet distribution in patients with endometrial cancer.. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research
5-) Tekin.,L., Yazıcı.,A., Akbaba.,E., Akın.,N., 2015. Mesonephric adenocarcinoma of the uterine cervix: A case report and review of the literature.. Journal Of Pakistan Medical Association

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bozkurt Köseoğlu.,S., Deveer.,R., Akın.,N., Gürbüz.,S., Kasap.,B., Güney.,H., 2016. Is There Any Impact of Copper Intrauterine Device on Female Sexual Functioning?. Journal of Clinical and Diagnostic Research
2-) Kasap Burcu, Yeniçeri Emine Neşe, Akın Melike Nur, Akbaba Eren, Küçük Mert, Özturk Turhan Nilgün, Sağlam Aylin, 2016. Ultrasound in Pregnancy A Cross sectional Studyof Knowledge and Expectations among PregnantWomen in Southwest Turkey. Haseki Tıp Bülteni

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çekiç Edip Güvenç, Filiz Başaran Nesrin, Kasap Burcu, Duran Müzeyyen, Akın Melike Nur, Öner Gökalp, Küçük Mert, Turhan Nilgün, 2017. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Konsültasyon Hizmetine Başvuran Olguların Değerlendirilmesi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi
2-) Kasap Burcu, Öner Gökalp, Küçük Mert, Turhan Nilgün, Akın Melike Nur, Arıkan Sevim, Dirgen Çaylak Selmin, 2017. The Evaluation of Toxoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus and Hepatitis Prevalence of Pregnant Women in Muğla. The Journal of Tepecik Education and Research Hospital
3-) Kasap.,B., Akbaba.,E., Öner.,G., Küçük.,M., Akın.,N., Turhan.,N., Deveer.,R., 2016. Evaluation of Patients with Postpartum Hemorrhage Patients in a University-Affiliated Tertiary Care Hospital. Haseki Tıp Bülteni

(A-9)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Sezgin Burak, Karakaş Ezgi, Camuzcuoğlu Aysun, Akın Melike Nur, 2018. Term Gebelikte Bilateral Dev Vulvar VArisler. Ege Klinikleri Tıp Dergisi
2-) Kasap.,B., Yılmaz.,N., Akbaba.,E., Turhan.,N., Koşan.,U., Küçük.,M., Akın.,N., 2015. Brenner tumor of the ovary with isolated elevation of the serum alkaline phosphatase level . Journal of Cases in Obstetrics & Gynecology
3-) Akın.,N., Kasap.,B., Turhan.,N., Akbaba.,E., Öner.,G., Küçük.,M., 2015. Conservative Management of Rectovestibular Fistula in a Pregnant Woman. Journal of Cases in Obstetrics & Gynecology
4-) Kasap.,B., Akın.,N., Turhan.,N., Akbaba.,E., Küçük.,M., 2015. Heterotopic triplet pregnancy after ovulation induction with recombinant gonadotropin and intrauterine insemination. Journal of Cases in Obstetrics & Gynecology
5-) Kasap.,B., Akbaba.,E., Turhan.,N., Küçük.,M., Akın.,N., 2014. Successful treatment with single dose methotrexate in MTHFR mutant ectopic pregnant woman with extremely high serum beta-hCG levels . Journal of Cases in Obstetrics & Gynecology

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akın Melike Nur, 2018. GESTASYONEL DİYABET TANISINDA YANLIŞ MEDYATİK YAYINLARIN DRAMATİK SONUÇLARI. 4.Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
2-) Kasap Burcu, Kasap Şükrü, Vatansever Hafize Seda, Kendirci Remziye, Yılmaz Osman, Çalışır Meryem, Akın Melike Nur, 2017. THE EFFECTS OF ADIPOGENIC AND BONE MARROW DERIVED MESENCHYMAL STEM CELLS ON VAGINAL ATROPHY IN RAT MENOPAUSE MODEL. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology
3-) Akın Melike Nur, Kasap Burcu, Camuzcuoğlu Aysun, Köseoğlu Sezen, 2017. MANAGEMENT OF FIRST TRIMESTER FETAL MEGACYSTIS: A CASE REPORT. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology
4-) Akın.,N., Kasap.,B., Tekin.,L., Köseoğlu.,S., Deveer.,R., 2016. Subamniotic hematom: a rare reported condition. TAJEV 2016
5-) Kasap Burcu, Kasap Şükrü, Vatansever Hafize Seda, Kendirci Remziye, Yılmaz Osman, Çalışır Meryem, Özel Türkçü Ümmühani, Akın Melike Nur, Akbaba Eren, Özturk Turhan Nilgün, 2016. PROTECTIVE EFFECTS OF ADIPOSE DERIVED MESENCHYMAL STEM CELLS ON OVARIAN ISCHEMIA REPERFUSION INJURY IN RATS. 1st International Cell Death Research Congress-Turkey. Abstract Book(2nd Congress of Cell Death Research Society-Turkey)

(B-3)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Bozkurt Köseoğlu.,S., Deveer.,R., Akın.,N., Gürbüz.,S., Kasap.,B., Güvey.,H., 2016. Is there any impact of copper intrauterine device on female sexual functioning?. TAJEV 2016
2-) Malatyalı.,E., Sankur.,F., Akın.,N., Ertabaklar.,H., Ertuğ.,S., 2015. The Frequency and Subtype Distribution of Blastocstis in Pregnant Women and Analysis of Possible Factors: A Preliminary Study . 1st İnternational Blastocystis Symposium
3-) Akın.,N., Kasap.,B., Turhan.,N., Akbaba.,E., Küçük.,M., 2014. Rectovestibular Fistula in a Pregnant Woman: Conservative Management. X.Türk Alman Jinekoloji Kongresi
4-) Kasap.,B., Yılmaz.,N., Akbaba.,E., Turhan.,N., Koşan.,U., Küçük.,M., Akın.,N., 2014. Brenner tumor of the ovary with isolated elevation of the serum alkaline phosphatase level. X.Türk Alman Jinekoloji Kongresi
5-) Kasap.,B., Akbaba.,E., Turhan.,N., Küçük.,M., Akın.,N., 2014. Successful treatment with single dose methotrexate in MTHFR mutant ectopic pregnant woman with extremely high serum beta-hCG levels . X.Türk Alman Jinekoloji Kongresi

(B-6)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Akın.,N., Kasap.,B., Uslu Yuvacı.,H., Turhan.,N., 2015. İlk Trimestır Gebelik Kayıplarının Belirteçleri; Vaka - Kontrollü Çalışma. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.
2-) Yeniçeri.,N., Kasap.,B., Akbaba.,E., Akın.,N., Sarıyıldız.,B., Küçük.,M., Turhan.,N., 2015. Gebelerin Prenatal Tarama Ve Tanı Testleri İle İlgili Danışmanlık Sonrası Bilgi Ve Tutum Değişiklikleri. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
3-) Kasap.,B., Yeniçeri.,N., Akın.,N., Akbaba.,E., Küçük.,M., Turhan.,N., Akbaba.,G., 2015. Antenatal Kadınların Gestasyonel Diyabet ve Gestasyonel Tarama Testleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri Ve Tutumları. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.
4-) Kasap.,B., Yeniçeri.,E.Neşe., Akın.,N., Akbaba.,E., Küçük.,M., Turhan.,N., Sağlam.,A., 2015. Antenatal Kadınların Gebelik Ultrasonu İle İlgili Bilgi Düzeyleri ve Beklentileri . 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.
5-) Kasap.,B., Akbaba.,E., Öner.,G., Akın.,N., Küçük.,M., Turhan.,N., Akbaba.,R., 2015. Üçüncü Basamak Üniversite Hastanesinde Postpartum Hemoraji Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi : Histerektomi - İstenmeyen Son! . 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.
6-) Çekiç Edip Güvenç, Filiz Başaran Nesrin, Kasap Burcu, Duran Müzeyyen, Akın Melike Nur, Öner Gökalp, Küçük Mert, Turhan Nilgün, 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Konsültasyon Hizmetine 1 Yılda Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. 223. Ulusal Farmakoloji Kongresi
7-) Kasap.,B., Akın.,N., Akbaba.,E., Sarıyıldız.,B., Hançer.,K., Turhan.,N., 2013. Heterotopik gebelik: Nadir bir olgu sunumu. XIV.Ulusal Perinatoloji Kongresi 19-22 Eylül 2013

(D-10)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis .
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis .
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis .
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis .
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Archives of Gynecology and Obstetrics.

(D-10-Eski)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi.

Verdiği Dersler

TIP 4012 2018-2019 Güz

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

TIP 6005 2018-2019 Güz

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM