Personel

Araştırma Görevlisi Melike Özgül Önal
Araştırma Görevlisi
Melike Özgül Önal
@ E-posta
melikeozgul@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özgül Melike, Türköz Uluer Elgin, Tanrıöver Gamze, İnan Vissun Sevinç, 2016. EVALUATION OF THE APOPTOTIC EFFECTS OF WORTMANNIN AND THALIDOMIDE ON BREAST CANCER CELL LINES. Turkish Journal of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi
2-) O'donnell Aisling, Azeema Moollan, Samantha Baneham, Özgül Melike, Ritesh M Pabari, Dermot Cox, Brian P Kirby, Zebunnissa Ramtoola, 2015. Intranasal and intravenous administration of octa arginine modified poly lactic co glycolic acid nanoparticles facilitates central nervous system delivery of loperamide. Journal of Pharmacy and Pharmacology

(A-2)SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Özgül Melike, Uyar Yıldız, Öztürk Ulviye Cansu, Vatansever Hafize Seda, 2018. Effects of Different Controlled Ovarian Hyperstimulation Protocols on Epithelial-Mesencymal Transition on Human Endometrium Cells. Turkish Journal of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi
2-) Özgül Melike, Türköz Uluer Elgin, Önal Tuna, Akoğulları Damla, Özbilgin Mahmut Kemal, İnan Vissun Sevinç, 2017. The Effects of Paclitaxel and Metformin and Combined Treatments on TLR Signaling Pathway on MDA-MB-231 Breast Cancer Cell Lines. Proceedings
3-) Türköz Uluer Elgin, Özgül Melike, Önal Tuna, Özbilgin Mahmut Kemal, İnan Vissun Sevinç, 2017. The Effects of Wortmannin and EGCG and Combined Treatments on MDA-MB-231 Breast Cancer Cell Lines via Inactivation of PI3K Signaling Pathway. Proceedings
4-) Ekerbiçer Nuran, Çavuşoğlu Tuğba, Menteşe Beste, Özgül Melike, İnan Vissun Sevinç, 2015. The Effects of Dexamethasone on the Paraquat-Induced Acute Lung Injury in Rat Model. ACTA PHYSIOLOGICA
5-) Özgül Melike, Türköz Uluer Elgin, Sancı Muzaffer, Sayhan Sevil, İnan Vissun Sevinç, 2014. The Importance of Immunohistochemical Distributions of IGF, TGF-B, PDGF and PCNA on Uterine Smooth Muscle Tumors.. ANTICANCER RESEARCH
6-) Önal Tuna, Temel Merve, Özgül Melike, Türköz Uluer Elgin, İnan Vissun Sevinç, Özbilgin Mahmut Kemal, 2014. The Importance of PACAP Receptors in the Rapamycin-Treated Lung Cancer Cell Line.. ANTICANCER RESEARCH
7-) İnan Vissun Sevinç, Özgül Melike, Türköz Uluer Elgin, Önal Tuna, Özbilgin Mahmut Kemal, 2014. The Effects of Rapamycin on Lung Cancer Cell Line Through FOXO and PTEN.. ANTICANCER RESEARCH

(A-7)ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Özgül Melike, Kabadayı Hilal, Vatansever Hafize Seda, 2017. Kolon Kanseri Hücresi Kültürü Ortam Değişikliği ve Proliferasyonuna Etkisi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

(A-9)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Albayrak Gülşah, Türköz Uluer Elgin, Özgül Melike, İnan Vissun Sevinç, 2017. TALİDOMİDİN 4T1 MEME KANSER HÜCRE HATTINDA VEGF, FİBRONEKTİN VE E-KADERİNDAĞILIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
2-) Akoğulları Damla, Türköz Uluer Elgin, Özgül Melike, İnan Vissun Sevinç, 2017. MDA-MB-231 MEME KANSERİ HÜCRE HATTINDA WORTMANNİN VE BEVACİZUMAB KULLANIMININVEGF, PI3K, TGF-?, EGF VE E-KADERİN DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
3-) Özgül Melike, Türköz Uluer Elgin, İnan Vissun Sevinç, 2017. METASTATİK MEME KANSER HÜCRE HATTINDAPAKLİTAKSEL UYGULAMASININ TOLL-LIKERESEPTO¨R SİNYAL YOLAĞI ÜZERİNE ETKİSİ. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

(B-3)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özgül Melike, Uyar Yıldız, Öztürk Ulviye Cansu, Vatansever Hafize Seda, 2018. Effects of Different Controlled Ovarian Hyperstimulation Protocols on Exosome Marker CD63 on Human Endometrial Cells. 3rd International Postgraduate Congress