Personel

Doç.Dr. Metin Pıçakçıefe
Doç.Dr.
Metin Pıçakçıefe
@ E-posta
metinpicakciefe@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 4872

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi (Tıp Fakültesi)

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi (Tıp Fakültesi)

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi (Halk Sağlığı AD)

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Pıçakçıefe.,M., Mutlu.,D., Kocaturk.,E., 2016. Association Between Unemployment Duration and Depression in the South West Region of Turkey: A Cross-Sectional Study. . Journal Of Social Service Research
2-) KARA.,A., KIRKAĞAÇ.,A., ALATAŞ.,T., DOĞAN.,G., PIÇAKÇIEFE.,M., 2016. A Comparison of Quality of Life Of Patients in Puplic and Private Hospitals Admitted with Acne Vulgaris. TURKISH JOURNAL OF DERMATOLOGY

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) .,., .,., 2014. Picakciefe M, Yilmaz N. Prevention of benign liver lesions.Turkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol-Special Topics 2014;7(1):104-106.. Turkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol-Special Topics
2-) .,., .,., 2014. Yilmaz N, Picakciefe M. Epidemiology, Classification and Clinical Approach to Benign Focal Liver Lesions. Turkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol-Special Topics 2014;7(1):1-6.. Turkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol-Special Topics

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) .,., .,., .,., .,., 2014. Yildirim B, Picakciefe M, Acar E, Karagoz U. Methyl Alcohol (Methanol) Intoxication: A Case Report. Editöre Mektup/Letter To The Editor. J Turgut Ozal Med Cent 2014;21(2):170-1.. J Turgut Ozal Med Cent

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kara.,A., Alataş.,T., Doğan.,G., Pıçakçıefe.,M., 2016. Muğla İl Merkezinde Huzurevlerindeki Deri Hastalıkları Prevalansı. 11. Ege Dermatoloji Günleri
2-) C.N. Kocabas, M. Picakciefe, A.B. Buyuktiryaki, Y. Topal, U. Kirli, A. Kaya, H. Topal, P.U. Cetinkaya. Prevalence of allergic reactions, in the members of Beekeepers Association, in Muğla.4 th. International Beekeeping and Pine Hones Congress-20 Apislavia Congress. November 4-9 2014, Mugla/Turkey. - 2014

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Picakciefe M, Mutlu D, Kocaturk E. Evaluation of the features of unemployed persons in Turkey. XX World Congress on Safety and Health at Work 2014. Global Forum for Prevention.FO5.12, 24–27 August 2014, Frankfurt/Germany. - 2014

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Pıçakçıefe M. Üniversitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri: Ülke Örnekleri. Üniversitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Çalıştayı. Hacettepe Üniversitesi.23 Aralık 2014, Ankara. - 2014

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) CEYHAN.,N., DEDE.,B., PIÇAKÇIEFE.,M., AKKAYA.,V., ERBAŞ.,E., ÇÖPOĞLU.,A., YÜKSEL.,N., YILDIZ.,M., BÖLÜK.,U., 2016. Muğla Menteşe Eğitim Araştırma Toplum Sağlığı Merkezi Bazı Sağlık Düzeyi Göstergelerinin, İzlem ve Bakım Hizmetlerinin İncelenmesi ve Sağlığı Geliştirici Faaliyetler. . 8.Temel Sağlık Hizmetleri Buluşması, 06-07 Mayıs 2016
2-) Picakciefe.,M., Akkaya.,V., Erbas.,E., 2016. Health and Safety Problems of Older Healthcare Workers: A Cross-Sectional Study in Turkey. . The Second Macedonian Congress on Occupational Health

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Yıldırım B, Pıçakçıefe M, Acar E, Karagöz U. Metil Alkol Alcoho(Methanol) Zehirlenmesi:Bir olgu sunmu.10.Ulusal Acil Tıp Kongresi. 1st İntercontinental Emergency Medicine Ccngress. 15-18 May 2014, Antalya. - 2014

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Pıçakçıefe.,M., . 2016. Çalışma Yaşamıyla İlgili Özel Konular: Çalışma Yaşamıyla İlgili Özel Günler.. Yayın Evi: Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)
2-) Pıçakçıefe M.Türkiye Sağlık Raporu 2014. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER). İş Sağliği ve Güvenliği ile İlgili Bazi Temel Göstergeler. Ankara; 392-295. ISBN: 978-605-84926-4-6. - 2014
3-) Ayoğlu, F.N., Tanır, F., Deveci, S., Pıçakçıefe, M., Açıkgöz, B. Türkiye Sağlık Raporu 2014. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER). İş kazaları. Ankara; 412-425. ISBN: 978-605-84926-4-6. - 2014
4-) Pıçakçıefe M.Türkiye Sağlık Raporu 2014. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER).Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet ve Sıklığı. Ankara; 439-445. ISBN: 978-605-84926-4-6. - 2014
5-) Pıçakçıefe M.Türkiye Sağlık Raporu 2014. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER). İşyerinde Şiddete Yaklaşım ve Korunma. Ankara; 446-450. ISBN: 978-605-84926-4-6. - 2014

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2016. Çalışma Yaşamıyla İlgili Özel Konular.
2-) Pıçakçıefe M.Türkiye Sağlık Raporu 2014. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER). İş Sağlığı Bölümü Editörü. Ankara; 391-470. ISBN: 978-605-84926-4-6. - 2014

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) TAF Preventive Medicine Bulletin.Reviewer - 2014
2-) Journal of Health Science. Reviewer - 2014
3-) Turkish Journal of Public Health.Reviewer - 2014
4-) Journal of US-China Medical Science. Reviewer - 2014
5-) Sosyal Politika ve Yardımlaşma Dergisi. Reviewer - 2014

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)
3-)
4-)

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) 17. Halk Sağlığı Kongresi. Oturum Başkanlığı. 20-24 Ekim 2014, Trakya Üniversitesi, Edirne.. Ekim. Türkiye. 2014

Alanı ile ilgili olarak; uluslar arası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Pıçakçıefe, M. Temel İş Sağlığı Epidemiyolojisi Kursu. Eğitici. International Conference on Occupational Health and Safety (OHS). 4-7 May 2014, İstanbul.. Mayıs. Türkiye. 2014

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Rahim Ağzı, Kolorektal ve Serviks Kanseri Taramaları: Kanser taramaları; Kavramı, önemi, durumu, ne yapılbilir? . Türkiye. . 2016
2-) Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi-1: Meslek hastalıklarının nedenleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması.. Türkiye. . 2016
3-) Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi-2: Meslek hastalıklarının nedenleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması.. Türkiye. . 2016
4-) Akılcı İlaç Kullanımı: Akılcı İlaç Kullanımıyla İlgili Yapılan Çalışmalar. . Türkiye. . 2016
5-) Hastane Çalışanlarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri. Konuşmacı. Sağlık çalışanlarına yönelik mobbing ve korunma. Muğla Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi.14-15 Ekim 2014.Muğla. . Ekim. Türkiye. 2014

Verdiği Dersler

TIP 6001 2019-2020 Güz

HALK SAĞLIĞI

TIP 6001 2018-2019 Güz

HALK SAĞLIĞI

ISG 7022 2018-2019 Bahar

İş Kazaları ve Korunma

TIP 6001 2017-2018 Güz

HALK SAĞLIĞI