Personel

Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Gürbüzer
Doktor Öğretim Üyesi
Mehmet Gürbüzer
@ E-posta
mgurbuzer@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1613

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji Bölümü / Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü/Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 2002

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Bölümü 2006

Doktora

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Bölümü/Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 2015

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gürbüzer Mehmet, 2018. Late Roman Pottery from a Building in Klazomenai. OLBA

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) İren.,K., Gürbüzer.,M., 2006. İdyma İlkçağ Kenti ve Çevresi 2005 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması. Journal of the Cultural Inventory
2-) İren.,K., Gürbüzer.,M., 2005. İdyma İlkçağ Kenti ve Çevresi 2004 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması. Journal of the Cultural Inventory

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Gürbüzer Mehmet, 2017. Aigai’den Bir Bothros. Arkeoloji Dergisi
2-) Gürbüzer Mehmet, 2016. Menias’ın İdyma’daki Oda Mezarı. Arkeoloji Dergisi
3-) Özlem Aytaçlar Pınar, Gürbüzer Mehmet, 2007. The Chamber Tomb of a Woman from Symbra in Idyma. Arkeoloji Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gürbüzer Mehmet, 2018. Hellenistik ve Roma Dönemlerinde İdyma Ölü Gömme Gelenekleri Üzerine Bir Ön Değerlendirme. Anadolu’da Hellenistik ve Roma Dönemleri’nde Ölü Gömme Adetleri
2-) Doğer.,E., Sezgin.,Y., Gürbüzer.,M., 2013. 2009–2011 Yılı Aigai Kazıları. Kazı Sonuçları Toplantısı
3-) Gürbüzer.,M., 2013. Aegae: An Ancient City in Aeolis. The Aegean Roots
4-) Gürbüzer.,M., 2012. 2011 Yılı Aigai Kazıları 28 Mayıs – 1 Haziran 2012, Hitit Üniversitesi, Çorum.. 34. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu
5-) Doğer.,E., Sezgin.,Y., Gürbüzer.,M., 2009. Aigai 2007–2008. Kazı Sonuçları Toplantısı
6-) Gürbüzer.,M., 2006. 2005 Yılı Antik İdyma Kenti ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırması. 28. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu
7-) Gürbüzer.,M., 2005. 2004 Yılı Antik İdyma Kenti ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırması. 27. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Doğer.,E., Doğer.,L., Sezgin.,Y., Gürbüzer.,M., Kan.,H., . 2012. Ege Üniversitesi Arkeoloji Kazıları. Yayın Evi: Ege Üniversitesi Yayın Evi

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) İdyma İlkçağ Kenti ve Çevresi 2004 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Ege Üniversitesi Arkeoloji Kazıları - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
2-) Aigai 2007–2008 - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
3-) İdyma İlkçağ Kenti ve Çevresi 2005 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
4-) İdyma İlkçağ Kenti ve Çevresi 2004 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Ege Üniversitesi Arkeoloji Kazıları - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar. Daskyleion İlk Çağ Kenti Kazıları. 2017-2017

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Daskyleion İlk Çağ Kentindeki Kaya Mezarı IIden Ele Geçen Süs Eşyalarının Araştırılması. 2017--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Aigai Antik Kenti'ndeki Kutsal Alanlar. 2016-2017

Verdiği Dersler

ARK4504 2018-2019 Bahar

Seminer II

ARK4518 2018-2019 Bahar

Roma Dönemi Plastiği

ARK2510 2018-2019 Bahar

Attika Siyah Figürlü Vazoları

ARK 5538 2018-2019 Bahar

Antik Çağda Günlük Yaşam

ARK1008 2018-2019 Bahar

Erken Demir Çağı’nda Ege Bölgesi ve Çevresi

ARK4502 2018-2019 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK3505 2018-2019 Güz

Antik Dönemde Yerleşim Evrimi ve Kentleşme

ARK 5538 2018-2019 Güz

Antik Çağda Günlük Yaşam

ARK4504 2018-2019 Güz

Seminer II

ARK4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK 4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK4523 2018-2019 Güz

Helenistik Dönem Mimarlığı

ARK3505 2018-2019 Güz

Antik Dönemde Yerleşim Evrimi ve Kentleşme

ARK 4503 2018-2019 Güz

Seminer I

ARK4504 2017-2018 Bahar

Seminer II

ARK4518 2017-2018 Bahar

Roma Dönemi Plastiği

ARK4503 2017-2018 Bahar

Seminer I

ARK3505 2017-2018 Güz

Antik Dönemde Yerleşim Evrimi ve Kentleşme

ARK3505 2017-2018 Güz

Antik Dönemde Yerleşim Evrimi ve Kentleşme

ARK 4503 2017-2018 Güz

Seminer I