Personel

Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Karahasan
Doktor Öğretim Üyesi
Mehmet Karahasan
@ E-posta
mkarahas@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1574

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / İstatistik Teorisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Fen Fakültesi İstatistik 1989

Yüksek Lisans

Wisconsin Üniversity Graduate School Statistics 1993

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik 1999

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ünal Cengiz, Karahasan Mehmet, 2019. A new statistical early outbreak detectionmethod for biosurveillance and performance comparisons.. Statistics in Medicine
2-) KARAHASAN.,M., ENE.,N., 2017. New Estimators Based on Order Statistics in Some Families of Scale Distributions. Communications in Statistics-Simulation and Computation
3-) ENE.,N., KARAHASAN.,M., 2016. A New Estimation Method Based on Order Statistics in the Families of Symmetric Location-Scale Distributions. Communications in Statistics- Simulation and Computation
4-) GÜRÜLER.,H., İSTANBULLU.,A., KARAHASAN.,M., 2010. A new student analysing system using knowledge discovery in higher educational databases.. Computers & Education

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) GÜLER.,N., KARAHASAN.,M., 2013. Zaman Serisi Kümelemesi Yaklaşımı İle OECD Ülkelerinin İthalatının Tahmini. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) KARAHASAN.,M., 2014. A New Robust Approach to Testing Significance of Correlation. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
2-) GÜRÜLER.,H., KARAHASAN.,M., İSTANBULLU.,A., 2007. Üniversite Öğrenci Profilini Belirleme: Muğla Üniversitesi Veri Tabanları Üzerinde Durum Çalışması. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) CENGİZ.,Ü., AVCI.,F., KARAHASAN.,M., 2015. Applied to Time Series Clustering of Gross National Income OECD Countries and Long-Term Investment Rate Forecasts. XV Ith INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATION RESEARCH AND STATISTICS

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) • Girgin, M.(2012) Pedagojik Değerler. Vize Yayıncılık, Ankara, 184s. künyeli kitapta “Ölçme” başlıklı kısa bölüm - 2012

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) A new student analysing system using knowledge discovery in higher educational databases. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
2-) A new student analysing system using knowledge discovery in higher educational databases. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
3-) A new student analysing system using knowledge discovery in higher educational databases. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:3
4-) A new student analysing system using knowledge discovery in higher educational databases. - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:2

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Güvenilirlik çalışmalarında sıralı istatistiklere dayanan bazı uyum iyiliği yöntemleri. Konu: Uyum İyiliği Testleri. Anıl-KOYUNCU. 2019
2-) Tez Adı: Halk Sağlığı İzlemesi İçin Bazı İstatistiksel Salgın Belirleme Yöntemleri. Konu: Halk sağlığını olumsuz etkileyebilecek hastalık salgınlarını en az hatayla mümkün olan en kısa zamanda belirleme amaçlı kullanılan çeşitli istatistiksel salgın belirleme yöntemleri. Ünal-CENGİZ. 2018
3-) Tez Adı: Bazı çok değişkenli istatistiksel süreç kontrol grafikleri. Konu: Hastalık Salgınlarının İzlenmesi İçin Bazı Yönsel Çok Değişkenli İstatistiksel Kontrol Grafikleri. Derya-AYDIN TUTAL. 2017
4-) Tez Adı: Ölçek, Konum-Ölçek Dağılım Ailelerinde Sıralı İstatistiklere Dayanan Bazı Kestirim Yöntemleri. Konu: Ölçek, Konum-Ölçek Dağılım Ailelerinde Sıralı İstatistiklere Dayanan Bazı Kestirim Yöntemleri. Nehir-ENE. 2013
5-) Tez Adı: Klinik Denemelerde Bazı Grup Ardışık Analiz Yöntemleri. Konu: Klinik Denemelerde Bazı Grup Ardışık Analiz Yöntemleri. Aynur -ÖZKAN. 2012
6-) Tez Adı: Hibrid ve İndirgenmiş Kümeleme Analizi İle Türkiye'deki İlçelerin Sosyo-Ekonomik Özelliklerine Göre Sınıflandırılması. Konu: Hibrid ve İndirgenmiş Kümeleme Analizi İle Türkiye'deki İlçelerin Sosyo-Ekonomik Özelliklerine Göre Sınıflandırılması. Gökhan-SAYIN. 2010
7-) Tez Adı: Karar Kuramında Bayesci Yaklaşım ve Bir uygulama. Konu: Karar Kuramında Bayesci Yaklaşım ve Bir uygulama. Ayhan-DARGIN. 2006
8-) Tez Adı: Veri Zarflama Analizi ve Türk Yargı Sisteminin Etkinliğinin İncelenmesi. Konu: Veri Zarflama Analizi ve Türk Yargı Sisteminin Etkinliğinin İncelenmesi. H. Hatice -GÖRGÜLÜ. 2005
9-) Tez Adı: Java Teknolojisi Kullanarak İnternet Tabanlı Öğrenci Kayıt Sistemi. Konu: Java Teknolojisi Kullanarak İnternet Tabanlı Öğrenci Kayıt Sistemi. Kürşat -KURT. 2005
10-) Tez Adı: İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri ve Uygulaması. Konu: İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri ve Uygulaması. Aytaç-PEKMEZCİ. 2005
11-) Tez Adı: Muğla'da Tüketim Harcamaları Analizi. Konu: Muğla'da Tüketim Harcamaları Analizi. Seval -ERKENCİ. 2005
12-) Tez Adı: Veri Madenciliği ve Bir Uygulaması. Konu: Veri Madenciliği ve Bir Uygulaması. Zeynep-DEMİR. 2005
13-) Tez Adı: Veritabanları Üzerinde Veri Madenciliği Uygulaması. Konu: Veritabanları Üzerinde Veri Madenciliği Uygulaması. Hüseyin-GÜRÜLER. 2005

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Milli Eğitim Bakanlığı. Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursu. 1990
2-) Kurum Adı: Hacettepe Üniversitesi. İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü. 1989
3-) Kurum Adı: Hacettepe Üniversitesi. Fen Fakültesi Birinciliği. 1989

Verdiği Dersler

IST2801 2019-2020 Güz

Mühendislikte İstatistik

TIP1803 2019-2020 Güz

TIBBİ İSTATİSTİK

İST 6525 2019-2020 Güz

Ölçüm Kuramı

İST2001 2019-2020 Güz

Matematiksel İstatistik I

IST2801 2018-2019 Güz

Mühendislikte İstatistik

İST2001 2018-2019 Güz

Matematiksel İstatistik I

İST2002 2018-2019 Bahar

Matematiksel İstatistik II

İST3504 2018-2019 Bahar

Biyoistatistik

İST4509 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma 1

İST4512 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma II

IST2801 2017-2018 Güz

Mühendislikte İstatistik

İST2001 2017-2018 Güz

Matematiksel İstatistik I

İST3501 2017-2018 Güz

İstatistiksel Kalite Denetimi

İST4512 2017-2018 Güz

Özel Çalışma II

İST2002 2017-2018 Bahar

Matematiksel İstatistik II

İST4509 2017-2018 Bahar

Özel Çalışma 1

İST4509 2017-2018 Bahar

Özel Çalışma I

İST4512 2017-2018 Bahar

Özel Çalışma II