Personel

Doktor Öğretim Üyesi Melike Sarıkçıoğlu
Doktor Öğretim Üyesi
Melike Sarıkçıoğlu
@ E-posta
msarikcioglu@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3162

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

19 Mayıs Ünv. İlahiyat Fak. 1998

Yüksek Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri, Dinler Tarihi 2002

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sarıkçıoğlu.,M., 2016. ŞEYH UBEYDULLAH’IN OĞULLARI SEYYİT MUHAMMED SIDDIK (SADIK) VE SEYYİT ABDÜLKADİR . Journal of History School (JOHS)

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sarıkçıoğlu.,M., 2013. İran’da Nasereddin Şah ve Muzaffereddin Şah Dönemi’nde (1848-1907) İngiltere Rusya ve Fransa’ya Verilen İmtiyazlar. Historystudies
2-) Sarıkçıoğlu.,M., 2013. İran Arşivlerine Göre Şeyh Ubeydullah İsyanı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
3-) Sarıkçıoğlu.,M., 2011. Birinci Dünya Savaşı Yıllarında İran. SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Sarıkçıoğlu.,M., 2006. Sarıkçıoğlu, M., (2006), “İran Hatıralarım”, , Sayı:17, Isparta, 2006/2 . SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Sarıkçıoğlu.,M., 2015. Sayentoloji Kilisesi'nde İnanç ve İbadet. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Degisi
2-) Sarıkçıoğlu.,M., Çiçek.,E., Eltetik.,H., demirel.,Ö., 2010. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde “Son Dönem” . Niğde İİBF Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sarıkçıoğlu.,M., 2014. İran Kaynakları Işığında II.Abdülhamid Han'ın İran Politikası ve İran'ın Panislamizm'e Bakışı. Sultan II.Abdülhamid Sempozyumu
2-) Sarıkçıoğlu.,M., 2013. 18.ve 19.Yüzyıllarda Yabancılar Gözüyle Osmanlı’da Gündelik Yaşam. II.Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni
3-) Sarıkçıoğlu.,M., 2012. Osmanlı Devleti’nin İran ile Sürdürdüğü1912 İstanbul Görüşmelerinde İzlediği Politika. Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu,
4-) Sarıkçıoğlu.,M., 2010. Normhay-I Ahlak-I Kabil-I Tatbik Sahavi der Diyalog-u Beyne Edyan (Islam-Hinduzm-Budizm). Three day International Seminer İnter Cultural and Inter Religious Dialogue Specially In Budhism, Hinduism and Islam: The India, Iran, Afghanistan, South East Asia and Central Asia Context
5-) Sarıkçıoğlu.,M., 2008. Atatürk Dönemi Türkiye-İran İlişkileri ve İran. Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sarıkçıoğlu.,M., 2008. Osmanlı-İran Meşrutiyet İlişkileri. Yüzüncü Yılında İkinci Meşrutiyet

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Sarıkçıoğlu, M., Osmanlı-İran Hudut Sorunları (1847-1913), 2013,Türk Tarih Kurumu. - 2013

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Sarıkçıoğlu.,M., . 2013. Osmanlı-İran Hudut Sorunları (1847-1913). Yayın Evi: Türk Tarih Kurumu

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Türk Tarih Kurumu, Belleten Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Tarih Okul Degisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) İran Arşivlerine Göre Şeyh Ubeydullah İsyanı - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
2-) Osmanlı-İran Hudut Sorunları (1847-1913) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
3-) İran Arşivlerine Göre Şeyh Ubeydullah İsyanı - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
4-) Birinci Dünya Savaşı Yıllarında İran - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde “Son Dönem” - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) İran’da Nasereddin Şah ve Muzaffereddin Şah Dönemi’nde (1848-1907) İngiltere Rusya ve Fransa’ya Verilen İmtiyazlar - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
2-) İran’da Nasereddin Şah ve Muzaffereddin Şah Dönemi’nde (1848-1907) İngiltere Rusya ve Fransa’ya Verilen İmtiyazlar - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Osmanlı-İranlı Savaşları (1722-1746). Konu: Osmanlı-İran ilişkileri. İbrahim . 2014

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: 1823- 1908 Osmanlı Devleti ile İran arasında cereyan eden sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkiler . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. DÜVEL-İ ECNEBİYE DEFTERLERİNE GÖRE 1823-1908 YILLARI ARASI İRAN AHKAM DEFTERİ . 2015--1

Verdiği Dersler

TAR3002 2018-2019 Bahar

Yakınçağ Osmanlı Tarihi

TAR 6552 2018-2019 Bahar

Osmanlı Toplum Yapısı II

TAR 5511 2018-2019 Bahar

Yakınçağ Osmanlı Dış Politikası

TAR2520 2018-2019 Bahar

Farsça Tarihi Metinleri II

TAR2520 2018-2019 Bahar

Farsça Tarihi Metinleri II

TAR3002 2018-2019 Bahar

Yakınçağ Osmanlı Tarihi

TAR 5515 2018-2019 Güz

Yakınçağ Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi

TAR2005 2018-2019 Güz

İslam Medeniyeti Tarihi

TAR4005 2018-2019 Güz

Tarih Semineri I

TAR4005 2018-2019 Güz

Tarih Semineri I

TAR2005 2018-2019 Güz

İslam Medeniyeti Tarihi

TAR2512 2017-2018 Bahar

Osmanlı Medeniyet Tarihi

TAR4006 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4006 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri II

TAR3002 2017-2018 Bahar

Yakınçağ Osmanlı Tarihi

TAR3502 2017-2018 Bahar

Osmanlı Diplomatik Metinleri

TAR3002 2017-2018 Bahar

Yakınçağ Osmanlı Tarihi

YDB2902 2017-2018 Bahar

Arapça II

TAR4005 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri I

TAR3002 2017-2018 Bahar

Yakınçağ Osmanlı Tarihi

TAR4005 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri I

TAR 5528 2017-2018 Bahar

Farsça II

TAR 5548 2017-2018 Bahar

Yakınçağ Osmanlı-İran İlişkileri

TAR3502 2017-2018 Bahar

Osmanlı Diplomatik Metinleri

TAR 5515 2017-2018 Güz

Yakınçağ Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi

TAR 6549 2017-2018 Güz

Osmanlı Toplum Yapısı I

TAR2005 2017-2018 Güz

İslam Medeniyeti Tarihi

TAR2005 2017-2018 Güz

İslam Medeniyeti Tarihi

TAR4005 2017-2018 Güz

Tarih Semineri I

TAR4517 2017-2018 Güz

Dinler Tarihi

TAR4517 2017-2018 Güz

Dinler Tarihi

TAR4005 2017-2018 Güz

Tarih Semineri I

TAR3002 2016-2017 Yaz

Yakınçağ Osmanlı Tarihi

TAR 5528 2016-2017 Bahar

Farsça II

TAR 5548 2016-2017 Bahar

Yakınçağ Osmanlı-İran İlişkileri

TAR 6552 2016-2017 Bahar

Osmanlı Toplum Yapısı II

TAR4006 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4006 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri I

TAR3002 2016-2017 Bahar

Yakınçağ Osmanlı Tarihi

TAR4005 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri I

TAR3002 2016-2017 Bahar

Yakınçağ Osmanlı Tarihi

TAR3508 2016-2017 Bahar

Osmanlı Devletinin Dış Politikası

TAR3002 2016-2017 Bahar

Yakınçağ Osmanlı Tarihi

TAR3508 2016-2017 Bahar

Osmanlı Devletinin Dış Politikası

TAR3508 2016-2017 Bahar

Osmanlı Devletinin Dış Politikası

TAR4006 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5515 2016-2017 Güz

Yakınçağ Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi

TAR 6549 2016-2017 Güz

Osmanlı Toplum Yapısı I

TAR4005 2016-2017 Güz

Tarih Semineri I

TAR4006 2016-2017 Güz

Tarih Semineri II

TAR4005 2016-2017 Güz

Tarih Semineri I

TAR2005 2016-2017 Güz

İslam Medeniyeti Tarihi

TAR4006 2016-2017 Güz

Tarih Semineri II

TAR4517 2016-2017 Güz

Dinler Tarihi

TAR2005 2016-2017 Güz

İslam Medeniyeti Tarihi

TAR4517 2016-2017 Güz

Dinler Tarihi

TAR 6549 2015-2016 Bahar

Osmanlı Toplum Yapısı I

TAR 5511 2015-2016 Bahar

Yakınçağ Osmanlı Dış Politikası

TAR3002 2015-2016 Bahar

Yakınçağ Osmanlı Tarihi

TAR3002 2015-2016 Bahar

Yakınçağ Osmanlı Tarihi

TAR4005 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri I

YDB3902 2015-2016 Bahar

Arapça IV

TAR4006 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri II

TAR3002 2015-2016 Bahar

Yakınçağ Osmanlı Tarihi

TAR4005 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri I

TAR3502 2015-2016 Bahar

Osmanlı Diplomatik Metinleri

TAR4006 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

YDB3902 2015-2016 Güz

Arapça IV

TAR 6090 2015-2016 Güz

Seminer

TAR 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5090 2015-2016 Güz

Seminer

TAR 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TAR 5515 2015-2016 Güz

Yakınçağ Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi

TAR 6552 2015-2016 Güz

Osmanlı Toplum Yapısı II

TAR2005 2015-2016 Güz

İslam Medeniyeti Tarihi

TAR4006 2015-2016 Güz

Tarih Semineri II

TAR3501 2015-2016 Güz

Osmanlı Diplomatikasına Giriş

TAR2005 2015-2016 Güz

İslam Medeniyeti Tarihi

TAR4005 2015-2016 Güz

Tarih Semineri I

TAR4517 2015-2016 Güz

Dinler Tarihi

TAR4005 2015-2016 Güz

Tarih Semineri I

TAR4517 2015-2016 Güz

Dinler Tarihi

TAR4006 2015-2016 Güz

Tarih Semineri II

YDB3901 2015-2016 Güz

Arapça III

TAR3002 2015-2016 Güz

Yakınçağ Osmanlı Tarihi

TAR3502 2015-2016 Güz

Osmanlı Diplomatik Metinleri

TAR 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 6090 2014-2015 Bahar

Seminer

TAR4005 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri I

TAR 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TAR 6000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TAR 6700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5511 2014-2015 Bahar

Yakınçağ Osmanlı Dış Politikası

TAR 6549 2014-2015 Bahar

Osmanlı Toplum Yapısı I

TAR2512 2014-2015 Bahar

Osmanlı Medeniyet Tarihi

TAR3002 2014-2015 Bahar

Yakınçağ Osmanlı Tarihi

TAR4006 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri II

TAR2512 2014-2015 Bahar

Osmanlı Medeniyet Tarihi

TAR3002 2014-2015 Bahar

Yakınçağ Osmanlı Tarihi

TAR4005 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4006 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

TAR 6700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

YDB2901 2014-2015 Güz

Arapça I

TAR 6000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TAR 6090 2014-2015 Güz

Seminer

TAR 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 6552 2014-2015 Güz

Osmanlı Toplum Yapısı II

TAR 5090 2014-2015 Güz

Seminer

TAR 5515 2014-2015 Güz

Yakınçağ Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi

TAR4006 2014-2015 Güz

Tarih Semineri II

TAR4005 2014-2015 Güz

Tarih Semineri I

TAR4006 2014-2015 Güz

Tarih Semineri II

TAR4005 2014-2015 Güz

Tarih Semineri I

YDB2901 2014-2015 Güz

Arapça I

TAR2005 2014-2015 Güz

İslam Medeniyeti Tarihi

TAR3501 2014-2015 Güz

Osmanlı Diplomatikasına Giriş

YDB3901 2014-2015 Güz

Arapça III

TAR3501 2014-2015 Güz

Osmanlı Diplomatikasına Giriş

YDB3901 2014-2015 Güz

Arapça III

TAR2005 2014-2015 Güz

İslam Medeniyeti Tarihi

TAR 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması