Personel

Araştırma Görevlisi Mehmet Sait Benek
Araştırma Görevlisi
Mehmet Sait Benek
@ E-posta
m.s.benek@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ

Yüksek Lisans

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI

Doktora

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) BENEK.,S., 2016. III. Antiokhos’un Dış Siyasi Politikası (MÖ 223-MÖ 190). Mavi Atlas Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) BENEK.,S., 2015. Lidyalılar : Mythos’tan Logos’a. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) BENEK.,S., 2016. Genç Plinius’un Anadolu Mektupları Işığında Traianus Döneminde Bithynia Eyalet Yönetimi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) BENEK.,S., 2014. Herodotos Tarihi’nde İskitler. I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu