Personel

Prof.Dr. Muammer Tuna
Prof.Dr.
Muammer Tuna
@ E-posta
mtuna@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1410 , 0 252 211 1610

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji Bölümü / Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji 20.07.1987

Yüksek Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi 20.07.1992

Doktora

Mississippi State University Graduate School Sosyoloji 20.05.1998

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tuna.,M., 2001. The Historical Evolution of Human-Environment Relationships: Appearence of Modern Environmentalism. Sosyoloji Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Tuna.,M., 2007. Türkiye'de Çevreye İlişkin Toplumsal Eğilimler: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
2-) Tuna Muammer, 2001. Nasyonal Sosyalizmin Siyaset Sosyolojisi Açısından Değerlendirilmesi. Düşünen Siyaset
3-) Tuna Muammer, 2001. Çevre Sosyolojisinde Toplumsal Kurgusalcı Model. Mülkiyeliler Birliği Dergisi
4-) Tuna Muammer, 2001. The Historical Evolution of Human Environment Relationships Appearence of Modern Environmentalism. Sosyoloji Dergisi
5-) Tuna.,M., 2001. Çevre Sosyolojisinde Toplumsal Kurgusalcı Model. Mülkiyeliler Birliği Dergisi
6-) Tuna.,M., 2001. Nasyonal Sosyalizmin Siyaset Sosyolojisi Açısından Değerlendirilmesi. Düşünen Siyaset
7-) Tuna.,M., 2000. Demokrasi Kültürü. Felsefe Logos
8-) Tuna.,M., 2000. Batı Demokrasilerinde Siyasal Meşruiyetin Yapısı. Düşünen Siyaset
9-) Tuna.,M., 2000. Çevre-Toplum İlişkilerinin Tarihsel Evrimi ve Modern Çevreciliğin Oluşumu. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
10-) Tuna.,M., 2000. Küreselleşme ve Çevre. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
11-) Tuna Muammer, 2000. Çevresel Sorunların Küreselleşmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiüsü Dergisi
12-) Tuna Muammer, 2000. Küreselleşme ve Çevre. Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
13-) Tuna Muammer, 2000. Çevre Toplum İlişkilerinin Tarihsel Evrimi ve Modern Çevreciliğin Oluşumu. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
14-) Tuna Muammer, 2000. Batı Demokrasilerinde Siyasal Meşruiyetin Yapısı. Düşünen Siyaset
15-) Tuna Muammer, 2000. Demokrasi Kültürü. Felsefe Logos
16-) Tuna Muammer, 1992. Bir Yenileşme Denemesi Nizam ı Cedid. Katılım
17-) Tuna Muammer, 1992. Eleştirel Teori Bağlamında Liberal Demokrasi Gerçek Demokrasi mi. Katılım
18-) Tuna.,M., 1992. Eleştirel Teori Bağlamında Liberal Demokrasi Gerçek Demokrasi mi?. Yıldız Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
19-) Tuna.,M., 1992. Bir Yenileşme Denemesi: Nizam-ı Cedid. Yıldız Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
20-) Tuna Muammer, 1991. Türkiye de Politik Önderliğin Oluşumu. Katılım
21-) Tuna.,M., 1991. Türkiye'de Politik Önderliğin Oluşumu. Yıldız Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tuna.,M., Kaymaz.,M., 2014. Environmental Management System in Tourism Sector: On Case of Marmaris. 3rd Interdisciplinary Tourism Research Conference
2-) Tuna.,M., 2011. Bilim Dili Olarak Türkçe. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla Üniversitesi
3-) Tuna.,M., 2010. The Social and Environmental Impacts of Tourism Development in Turkey. The 5th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure
4-) Tuna.,M., 2009. Müzakere Süreci ve Demokrasi Kültürü. 1. Uluslararası Müzakereci Demokrasi Sempozyumu, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul
5-) Tuna.,M., 2009. Social Impacts of 1999 Düzce Earthquake. 10th Anniversary Marmara Earthquake Symposium, İzmit, Turkey
6-) Tuna.,M., 2008. International Migration and Nation-State in Globalized World . The International Conference on Social Science and Humanities, Universiti Sains Malaysia
7-) Tuna.,M., 2008. Tourism, International Migration and Nation-State in Globalized World . The 4. World Conference for Graduate Research in Tourism in Tourism, Hospitality and Leisure
8-) Tuna.,M., 2002. Globalization of Environmentalism: World Environmentalism System. XV. Dünya Sosyoloji Kongresinde
9-) Tuna.,M., 2001. Environmentalism: An Empirical Test of Environmental Attitudes in more and Less Developed Countries. Detecing Environmental Change: Science and Society Meeting
10-) Tuna, Muammer, 1998. “The Development of Environmental Attitudes,” Bu bildiri Mississippi-Alabama Sosyoloji Derneğinin 1998 yıllık toplantısında sunulmuştur. - 1998
11-) Tuna, Muammer, 1997. “Voting Behavior in the U.S. Adults”, Bu bildiri Mississippi-Alabama Sosyoloji Derneğinin 1997 yıllık toplantısında sunulmuştur. - 1997
12-) Tuna, Muammer, 1997. “The Effects of Modernization on the Environment”, Bu bildiri "Mid-South Sociological Association" (Orta-Güney Sosyoloji Derneği, ABD) 1997 yıllık toplantısında sunulmuştur. - 1997

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tuna.,M., Gökalp Yılmaz.,G., 2013. Gündelik Hayatta Sıradan Bireyin Yaratıcı Taktikleri: İktidara Karşı Yeni Üretim Biçimleri ve Direniş. VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar
2-) Tuna.,M., Tenlik.,Ö., 2013. Yeni Toplumsal Muhalefet: Gezi Parkı Olayları. VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar
3-) Tuna.,M., Nas.,F., 2013. Midyat’ta Etnik Gruplar Arası İlişkiler ve Aidiyet Sorunu. VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar
4-) Tuna.,M., Özdemir.,O.., 2009. Türk Toplumunun Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) Kullanımına İlişkin Eğilimleri. VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Adnan Menderes Üniversitesi
5-) Tuna.,M., Özbek.,Ç., 2009. Küreselleşen Dünyada Turizm Bağlantılı Uluslararası Göçler ve Ulus-Devlete Olan Aidiyetin Değişen Anlamı. VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi-Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Adnan Menderes Üniversitesi
6-) Tuna.,M., 2005. Bilimsel Bilgi ve Sosyoloji Disiplini. Muğla Üniversitesi Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
7-) Tuna.,M., 2001. İnternet ve Üniversiteler. Bilişim Toplumuna Giderken...Psikoloji, Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu
8-) Tuna.,M., 2000. Türkiye'de Üniversitelerde Internet Kullanımı. VI. Türkiye Internet Konferansı
9-) Tuna.,M., 2000. Çevre-Toplum İlişkilerinde Toplumsal Yapısalcı Model: Yatağan Termik Santrali Örneği. İTÜ ve Temiz Enerji Vakfı’nın düzenlediği III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tuna.,M., 2013. Güney Ege Bölgesi’ne Yerleşen Yabancı Uyrukluların Toplumsal Entegrasyonları. Yeni Uluslararası Göçler Çalıştayı
2-) Tuna.,M., Özbek.,Ç., 2012. Uluslararası Göçler ve Ulus-Devletin Çözülmesi Bağlamında Yurttaşlık ve Yeni Kategorileri. Küreselleşme Yeni Eşitsizlikler ve Yurttaşlık Uluslararası Katılımlı Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
3-) Tuna.,M., 2012. Yeni Uluslararası Göçler ve Türkiye. Uluslararası Göç ve Türkiye Uluslararası Katılımlı Çalıştay, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Isparta
4-) Tuna.,M., 2010. Turizm ile Birlikte Değişen Kent: Marmaris. 13. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi-Bölgesel Gelişme İçin Yapılanma Gündemi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
5-) Tuna.,M., 2010. Sosyolojinin Özgürleştirme, Meşrulaştırma Paradoksu ve Mesleksel Beklenti. Sosyolojinin Bilim ve Meslek Olarak Geleceği Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi
6-) Tuna.,M., Özbek.,Ç., 2009. Küreselleşme ve Ulus-Devlet: Kimlik ve Aidiyetin Değişen Anlamı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü-Sosyolojik Düşünce Topluluğu Atölye Çalışmaları
7-) Tuna.,M., 2001. Çevresel Sorunların Küreselleşmesi. Uluslar arası Türk Halk Kültürü Kongresinde
8-) Tuna.,M., 2000. Kültür ve Demokrasi. Demokrasi Projesi semineri, Türk Demokrasi Vakfı
9-) Tuna.,M., 2000. Çevre Sosyolojisinde Toplumsal Yapısalcı Model. III. Ulusal Sosyoloji Kongresi
10-) Tuna.,M., 2000. Çevre-Toplum İlişkilerinde Toplumsal yapısalcı Model: Yatağan Termik Santrali Örneği. III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu
11-) Tuna.,M., 2000. Turizmin İnsan ilişkileri Boyutu. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Alanya Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Alanya Kentinden Turizmin Sorunları ve Çözüm Arayışları Toplantısı
12-) Tuna.,M., 2000. Türkiye'de Üniversitelerde Internet Kullanma Olanakları. VI. Türkiye Internet Konferansı
13-) Tuna.,M., 1999. Yatağan Termik Santrali’nin Toplumsal ve Çevresel Etkileri. Türk Sosyal Bilimler Derneği yıllık toplantısı, ODTÜ

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Tuna.,M., . 2010. Globalization Environmentalism: Impacts of Multi-Level Effects on Environmental Attitudes. Yayın Evi: Lambert Academic Publishing

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Tuna.,M., . 2014. Kömürün Karası: Kömür Kaynaklı Termik Enerji Üretiminin Toplumsal Boyutu-Yatağan Termik Santrali Örneği. Yayın Evi: Sentez Yayıncılık
2-) Tuna.,M., Özbek.,Ç., . 2012. Yerlileşen Yabancılar-Güney Ege Bölgesi’nde Göç, Yurttaşlık ve Kimliğin Dönüşümü. Yayın Evi: Detay Yayıncılık
3-) Tuna.,M., . 2007. Turizm, Çevre ve Toplum: Marmaris Örneği. Yayın Evi: Detay Yayıncılık
4-) Tuna.,M., . 2006. Türkiye’de Çevrecilik: Türkiye’de Çevreye İlişkin Toplumsal Eğilimler. Yayın Evi: Nobel Yayınları
5-) Tuna.,M., . 2002. Marmaris Kentinde Sürdürülebilir Bir Turizm Stratejisi Geliştirilmesi. Yayın Evi: Marmaris Turizm, Kültür ve Tanıtma Vakfı Yayını
6-) Tuna.,M., . 2001. Yatağan Termik Santrali’nin Çevresel ve Toplumsal Etkileri. Yayın Evi: Muğla Üniversitesi Yayını

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Tuna.,M., Gökalp Yılmaz.,G., . 2014. "Considering Everyday Life Practices as Tactics for a New Perspective for German Turks", in Interdisciplinary Perspectives on Social Sciences. Yayın Evi: Cambridge Publishing.
2-) Tuna.,M., . 2011. “Social and Environmental Impacts of Tourism Development in Turkey,” in Sustainability of Tourism:Cultural and Environmental Perspectives. Yayın Evi: Cambridge Scholars
3-) Tuna.,M., . 2011. Modern Toplumun İnşası (Tarihsel ve Sosyolojik Bir Perspektif). Yayın Evi: Detay Yayıncılık
4-) Tuna.,M., . 2006. “Cultural Approximation and Tourist Satisfaction,” Progress in Tourism Marketing . Yayın Evi: Elsevier Publishing
5-) Tuna.,M., . 2004. “Public Environmental Attitudes in Turkey” in Environmental Justice and Global Citizenship. Yayın Evi: The Inter-Disciplinary Press
6-) Tuna.,M., . 2004. “An Investigation on the Environmental Awereness of Primary School Students in Turkey,” in Environmental Justice and Global Citizenship. Yayın Evi: The Inter-Disciplinary Press

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Tuna.,M., Özbek.,Ç., . 2014. Uluslararası Göçlerin Yeni Kategorileri, Ulus-Devlet ve Aidiyet: Türkiye'deki Yabancı Yerleşimcilerin Toplumsal Entegrasyonları , (Türkiye ve Yeni Uluslararası Göçler kitabı içinde). Yayın Evi: Sentez Yayıncılık
2-) Tuna.,M., Özbek.,Ç., . 2014. Uluslararası Göçler Sonrası Kimlik Tartışmaları ve Alternatif İki Model: Çok-Kültürlülük ve Avrupa Birliği Yurttaşlığı (Yurttaşlığı Yeniden Düşünmek: Sosyolojik Hukuki, Siyasal Tartışmalar içinde).. Yayın Evi: İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları
3-) . 2014. Turizm Sosyolojisi/. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi
4-) . 2014. Çevre Sosyolojisi/. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi
5-) . 2013. Çevre sosyolojisi/. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi
6-) . 2013. Turizm Sosyolojisi/. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi
7-) Tuna.,M., . 2012. Çevre Sosyolojisi, (Sosyolojiye Giriş-Sosyolojinin Temel Tartışmaları içerisinde). Yayın Evi: Detay Yayıncılık
8-) Tuna.,M., . 2012. “Niceliksel Araştırma" (Sosyolojiye Giriş-Sosyolojinin Temel Tartışmaları içerisinde). Yayın Evi: Detay Yayıncılık
9-) Tuna.,M., . 2012. “Pozitivizm” , Sosyolojiye Giriş-Sosyolojinin Temel Tartışmaları içinde. Yayın Evi: Detay Yayıncılık
10-) Tuna.,M., . 2012. “Giriş: Sosyolojinin Ortaya Çıkış Koşulları”, Sosyolojiye Giriş-Sosyolojinin Temel Tartışmaları içinde. Yayın Evi: Detay Yayıncılık
11-) Tuna.,M., . 2012. Sosyolojiye Giriş-Sosyolojinin Temel Tartışmaları. Yayın Evi: Detay Yayıncılık
12-) Tuna.,M., . 2012. Çevre Sosyolojisi. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Yayınları
13-) Tuna.,M., . 2011. “Batı Toplumlarında Modernleşme Sürecinin Ortaya Çıkışı ve Gelişim Süreci”, Modern Toplumun İnşası (Tarihsel ve Sosyolojik Bir Perspektif) içinde. Yayın Evi: Detay Yayıncılık
14-) Tuna.,M., . 2007. "Çevrecilik: Tarihsel, Teorik, Felsefi Temelleri ve Küreselleşmesi", Çevre ve Politika içinde. Yayın Evi: İmge Kitabevi
15-) Tuna.,M., . 2002. “Çevre ve Toplum,” Sosyolojiye Giriş içinde. Yayın Evi: Martı Yayıncılık

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2014. Türkiye ve Yeni Uluslararası Göçler.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2014. Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı I-II-III.
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2013. Çevre Sosyolojisi.
4-) Editörlük Türü: Kitap. 2012. Sosyolojiye Giriş: Sosyolojinin Temel Tartışmaları.
5-) Editörlük Türü: Kitap. 2012. Turizm Sosyolojisi.

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Dönüşen Kentte Bir Altkültür: Kadifekale Gençliği Örneği. Konu: Kentleşme alt kültür. Ezgi -Burgan. 2012
2-) Tez Adı: Marmaris’teki Turistik İşletmelerin Çevre Yönetimi. Konu: Turizm işletmelerinde çevre yönetimi. Melike -Kaymaz. 2012
3-) Tez Adı: “Uluslararası Göçler Bağlamında Yurttaşlık ve Kimliğin Değişen Anlamı (Marmaris Örneği)”. Konu: Uluslararası göçler . Çağlar -Özbek. 2008
4-) Tez Adı: Bauman Bağlamında Modernleşme ve Küreselleşmenin Açmazları. Konu: Bauman'ın modernleşme ve küreselleşme yaklaşımı. Cenk -Boz. 2008

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Eko turizm. Proje Türü: Diğer (Ulusal). Bafa Gölü Havzasında Ekoturizm Potansiyelinin Araştırılması (GEKA). 2015-2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Kıyı Yönetimi. Proje Türü: Diğer (Ulusal). Göcek Kıyılarında Kıyı Yönetimi Sorunları. 2005-2005
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Sürdürülebilir Turizm. Proje Türü: Diğer (Ulusal). “Marmaris Kentinde Sürdürülebilir Bir Turizm Stratejisi Geliştirilmesi Araştırması”. 2002-2003

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: GDO. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. “GDO’lu Ürünlerin Kullanımına İlişkin Toplumsal Eğilimler”. 2010-2012
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Alan Yönetimi . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. “Aspat (Bodrum) Teritoryumunda Sürdürülebilir Turizm ve Arkeoloji Parkı Projesi,” Proje No: 106K176.. 2010-2012

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Göç . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ortadoğu’da Etnik ve Dilsel Bağlamda Göç ve Kimlik Sorunu (Lübnan’da Yaşayan Türkiyeliler Örneği). 2013-2014
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Sivil Toplum. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Demokrasinin Yeni Aktörleri: ekolojik, Feminist ve LGBT Hareketleri Bağlamında Sivil Toplum Örgütleri. 2013-2015
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: kentsel dönüşüm. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Dönüşen Kentte Bir Altkültür: Kadifekale Gençliği Örneği. 2012-2013
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Sivil Toplum. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Küresel Dünyanın Yeni Aktörleri: Demokrasi Kültürü Bağlamında Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları. 2012-2015
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Kent sosyolojisi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. “Güney Ege Yöresine Yerleşen Yabancı Uyruklu Vatandaşların Toplumsal Entegrayon Sorunlarının Araştırılması,” Proje No: 106K167. 2008-2009
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Çevre Sosyolojisi. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Türkiye'de Çevresel Değerler. 2005-2005
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. “Yatağan Termik Santralinin Toplumsal ve Çevresel Etkileri”. 1999-1999

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi . Ekim . Türkiye. 2014
2-) Uluslararası Göçler Çalıştayı. Mart. Türkiye. 2013