Personel

Doç.Dr. Müesser Özcan
Doç.Dr.
Müesser Özcan
@ E-posta
muesserozcan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3213

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özcan Müesser, Yeniçeri Emine Neşe, Çekiç Edip Güvenç, 2019. The Impact of Gender and Academic Achievement on the Violation of Academic Integrity for Medical Faculty Students, a descriptive cross-sectional survey study. BMC Medical Education
2-) Ergin Ayla, Özcan Müesser, Ağ Sena Dilek, 2019. The compassion levels of midwives working in the delivery room. NURSING ETHICS
3-) Demir Küreci Hatice, Tanrıverdi Özgür, Özcan Müesser, 2019. Attitudes towards and experiences of ethical dilemmas in treatment decision-making process among medical oncologists. . JOURNAL OF EVALUATION IN CLINICAL PRACTICE
4-) Akpınar Aslıhan, Özcan Müesser, Deniz Ülker, 2019. Patient’s companions as a vulnerable group in Turkish hospitals:A descriptive study. JOURNAL OF EVALUATION IN CLINICAL PRACTICE
5-) Özcan.,M., Akpınar.,A., Birgili.,F., Beydilli.,H., 2014. Ethıcal Challenges In Emergency Medıcal Servıces And Ethıcal Reasonıng Among Emergency Care Provıders. . Acta Medica Mediterranea
6-) Ergin Ayla, Özcan Müesser, Ersoy Nermin, Acar Zeynep, Kahraman Nazan, 2013. Determination of national midwifery ethical values and ethical codes: In Turkey.. Nursing Ethics
7-) Özcan.,M., Birgili.,F., Ceyhan.,N., 2013. Healthy Turkish adults’ perception of good death.. Heathmed
8-) Özcan Müesser, Akpınar Aslıhan, Ergin Ayla, 2012. Personal and professional values grading among midwifery students. Nursing Ethics
9-) Aydın Er Rahime, Özcan Müesser, Akpınar Aslıhan, Ersoy Nermin, 2011. Ethical Problems About Informed Consent in Orthopedics A Sample from Kocaeli. Turkiye Klinikleri J Med Sci
10-) Ersoy Nermin, Özcan Müesser, Aydın Er Rahime, 2010. Acil tıp’ta aydınlatılmış onam. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg,
11-) Akpınar Aslıhan, Özcan Müesser, Aydın Er Rahime, 2009. Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care. nursing ethics

(A-3)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Özcan Müesser, Çekiç Edip Güvenç, Özel Türkcü Ümmühani, Elbe Hülya, 2019. Uzun Vaka Olarak Sinema Filmlerinin Kullanımına Bir Örnek: The Doctor. Tıp Eğitimi Dünyası
2-) Akpınar Aslıhan, Özcan Müesser, 2018. Türkiye’de Sıtma Mücadelesinin Önemli Tanığı: Milaslı İsmail Hakkı ve ‘Sıtma Hakkında Kimler Neler Biliyor’ Risalesi. Konuralp Tıp Dergisi
3-) Özcan Müesser, Demir Küreci Hatice, Tanrıverdi Özgür, 2018. The Scientific Efforts in the Turkish Oncological History During the First Ten Years of the Turkish Republic. Haseki Tıp Bülteni
4-) Akpınar Aslıhan, Özcan Müesser, Deniz Ülker, Öksüzler Oğuz, 2018. Ethical Assessment of Blank Consent Forms for Medical Interventions in a Training and Research Hospital in Turkey. Bezmialem Science
5-) Özcan Müesser, Demir Küreci Hatice, Kılınç Rabia Mihriban, Tanrıverdi Özgür, 2017. An Important Document for the History of Turkish Radiation Oncology: “The Principles of Radium Treatment”. Journal of History Culture and Art Research
6-) Özcan Müesser, Demir Küreci Hatice, 2016. SAVAŞ CERRAHİSİ TARİHİMİZDEN ÖNEMLİ BİR BELGE CERRAHİ İ HARBİYE DAİR MALUMAT VE MÜŞAHEDAT. Journal of History School
7-) Özcan Müesser, Demir Küreci Hatice, Özer Fehime Esra, 2016. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bebek Ölümlerinin Önlenmesine Yönelik Çalışmalara Bir Örnek Memedeki Çocuk Nasıl Beslenir. Akademik Bakış Dergisi
8-) Özcan Müesser, Balcı Yasemin, 2016. Akademisyenlerin Arastirma ve Yayin Etigine Iliskin Düsünceleri . İş Ahlakı Dergisi
9-) Gezgüç Gözde Müşerref, Balcı Yasemin, Akça Bayram, Özcan Müesser, 2015. Muğla da 100 Yılda 100 Kadın. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi

(A-4)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Özcan Müesser, Demir Küreci Hatice, Ersoy Nermin, 2016. Ethical analysis of the case study which the transplantation is terminated due to parental pressure. Journal of Contemporary Medicine

(A-5)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özcan Müesser, Akpınar Aslıhan, Çitil Burak Ekrem, 2018. On Dokuzuncu Yüzyıl Sonu Yirminci Yüzyıl Başında Sıtmayla Mücadele Çalışmaları: Muğla Örneği Sıtmayla Mücadele.. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
2-) Ergin Ayla, Özcan Müesser, Ersoy Nermin, Acar Zeynep, 2013. Definition of the ethical values and ethics codes for Turkish midwifery a focused group study in kocaeli. Nurs Midwifery Stud.
3-) Özcan Müesser, Ersoy Nermin, 2012. Attitudes of Neonatal Intensive Care Nurses and Physicians Regarding Quality and Value of Life: Preliminary Results of a Turkish Survey.. J Palliative Care Med

(A-7)ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Özcan Müesser, 2017. Preimplantasyon ve Prenatal Genetik Testlerde Etik Konular. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Özel Dergisi
2-) Özcan Müesser, Demir Küreci Hatice, 2016. Yüz yıl öncesinde yanıt aranan soru Teşkilat ı Sıhhiyemiz Nasıl Olmalı. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi
3-) Özcan Müesser, Ülker Deniz, İftar Mehpare, İzan Fatmana, 2015. NAZİ DÖNEMİNDE HEMŞİRELİK. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi
4-) Özcan Müesser, Ülker Deniz, 2014. 1937 Internatıonal Councıl of Nurses Congress And Turkısh Nurses- Uluslararası Hemşireler Konseyi 1937 Yılı Kongresi Ve Türk Hemşireler.. Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine
5-) Özcan Müesser, Naki Bulut, 2013. Tıp Dışındaki Farklı Alanlarda da İz Bırakan Muğlalı Üç Hekim. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi
6-) Özcan.,M., Bulut.,N., 2013. Daha Az Bilinen Özellikleriyle Türk Tıbbının Üçüncü Nöroşirürji uzmanı: Dr. Cemil Şerif Baydur. . Türk Nöroşirürji Dergisi
7-) Özcan.,M., Harmancı.,E., 2012. On Yedinci Yüzyılda Bir İlaç Mecmuasında (Mecmû‘A-İ U‘Âlece) Tanımlanan Cinsel Sorunlar ve Önerilen Tedaviler. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi
8-) Birgili.,F., Özcan.,M., 2012. Kök Boya Ustasından Bitki Kökleri ile Yanık Uygulaması. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

(A-8)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Özcan Müesser, Ülker Deniz, 2015. Kök Hücre Naklinde Etik Sorunlar ve Yaklaşımlar. SAĞLIKLA
2-) Özcan Müesser, Ergin Ayla, Acar Zeynep, 2013. Sexual and Reproductive Rights in Turkey An Overview. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3-) Özcan.,M., Ersoy.,N., 2012. Türkiye’de Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışanlarının Yaşam Sonu Kararlarına İlişkin Görüş Ve Uygulamaları. Sağlık Hukuku Digestası Dergisi
4-) Özcan.,M., Ersoy.,N., 2011. Hasta Çocuğun Bilgilenme Hakkı. Sendrom
5-) Özcan.,M., Aydın.,R., 2007. 19. Yüzyılda Osmanlı'da Hemşirelik. Sağlık ve Toplum
6-) Aydın.,R., Özcan.,M., 2006. 19. Yüzyılda Osmanlı'da Ebelik. Hemşirelik Forumu
7-) Özcan.,M., Ağırbaş.,K., 2003. Kocaeli Huzurevinde kalan Yaşlıların İlaç kullanımına Genel Bakış. Hemşirelik Forumu
8-) Yıldızoğlu.,İ., Ökten.,Ş., Özcan.,M., 2002. Erkek Öğrencilerinin Kadın Doğum Servislerinde Verdikleri Bakımın Değerlendirilmesi. Hemşirelik Forumu
9-) Özcan Şenses.,M., Yıldızoğlu.,İ., 2002. Sekiz Ayrı İldeki Gelin ve Kaynanaların Loğusalık ve Çocuk Bakımında Geleneksel Uygulamalar. Hemşirelik Formu
10-) Özcan.,M., Eriş.,N., Ağırbaş.,K., Ökten.,Ş., Kılınç.,A., Yıldızoğlu.,İ., 2001. Dünyada ve Türkiye’de Hasta Bakımında Erkeklerin Yeri. Hemşirelik Forumu
11-) Eriş.,N., Ağırbaş.,K., Özcan Şenses.,M., Ökten.,Ş., Yıldızoğlu.,İ., Kılınç.,A., 2001. Kocaeli Merkez ve Gölcük İlçelerinde Koruyucu ve Tedavi Edici Sağlık Memurluğu Mesleğinin Erkek Üyelerine İlişkin Düşünceleri. Hastane Yönetimi Dergisi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özcan Müesser, Aydın Er Rahime, Polatel Oğuz, 2014. 20. Yüzyıl Başlarında İzmit’te Salgın Hastalıklarla Mücadelede Aşı Çalışmaları. Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu
2-) Özcan Müesser, Elibol Neriman, 2010. Hemşirelik Tanısı: Ahlaki Sıkıntı. Türkiye Biyoetik Derneği V. Tıp Etiği Kongresi “Biyoetikte Yeni Ufuklar” 2010,
3-) Özcan Müesser, Ersoy Nermin, 2009. Yenidoğan Yoğun Bakım Hekim ve Hemşirelerinin Nafile Tedaviye İlişkin Görüş ve Tercihleri. 2. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, Bursa.

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ergin Ayla, Özcan Müesser, Ağ Sena Dilek, 2019. Merhamet Değerini Yeniden Keşfediyoruz: Ebelik ve Merhamet. 5. Uluslararası 6.Ulusal Ebelik Kongresi
2-) Özcan Müesser, Balcı Yasemin, 2015. Akademisyenlerin Araştırma ve Yayın Etiğine İlişkin Düşünceleri. VIII. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi “Biyoetik, Biyoteknoloji ve Biyopolitikalar Üçgeninde İnsan
3-) Gezgüç Gözde Müşerref, Balcı Yasemin, Akça Bayram, Özcan Müesser, 2015. 100 women in 100 years. EMU-CWS 5. International Conference on Gender/Women's Studies Neoliberal Discourse, and Gender Equality
4-) Özcan.,M., ülker.,D., 2015. Kara Kıtanın Renksiz Çocukları-Colorless Children of Black Comtinental. VIII. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi “Biyoetik, Biyoteknoloji ve Biyopolitikalar Üçgeninde İnsan
5-) Özcan Müesser, Gökbel Serap, Gider Nuray, 2014. Arşiv Belgelerine Dayanarak Safiye Hüseyin Elbi’nin Uluslararası Başarıları.. I. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir
6-) Özcan Müesser, Ülker Deniz, İftar Mehpare, İzan Fatma, 2014. Nazi Döneminde Hemşirelik. I. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir
7-) Özcan Müesser, Ülker Deniz, 2014. Uluslararası Hemşirelik Birliğinin 1937 Yılı Kongresi ve Türk Hemşireler. I. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Tarihi Kongresi, 18-21 Haziran 2014. İzmir
8-) Özcan Müesser, Harmancı Mahmut Esat, Evecen Doğan, Bulut Naki, 2014. Principles of Rejuvenation by Grafting. 6th International Congress of the International Society for the History of Islamic Medicine . Van
9-) Özcan Müesser, Bulut Naki, 2012. Daha Az Bilinen Özellikleriyle Türk Tıbbının Üçüncü Nöroşirurji Uzmanı: Dr. Cemil Şerif Baydur. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi -2nd Internatıonal Congress On The Turkısh Hıstory Of Medıcıne- İstanbul
10-) Özcan Müesser, Akpınar Aslıhan, Birgili Fatma, Mülayim Burak, Beydilli Halil, 2012. Muğla İli Örneğinde Türkiye’de Acil Tıp Hizmetlerinde Karşılaşılan Etik Sorunlar ve Kullanılan Çözüm Yöntemler. Uluslararası Katılımlı Türkiye Biyoetik Derneği VII. Kongresi -Değişen Dünyada Biyoetik- İstanbul
11-) Ergin.,A., Özcan.,M., Acar.,Z., 2012. Cinsellik, Üreme Hakları ve Etik Yükümlülükler. Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi. Çeşme
12-) Özcan Müesser, Ergin Ayla, Acar Zeynep, 2012. Cinsellik,Üreme Hakları ve Etik Yükümlülükler. Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi. Çeşme
13-) ÖZCAN .,M., Ergin.,A., Elibol.,N., 2010. Ethical Violations in Application According to Intern Nursing and Midwifery Students . 5th Balkan Congress on The Hıstory & Ethıcs of Medıcıne Istanbul.
14-) ÖZCAN .,M., Ersoy.,N., 2009. Attitudes of Turkish Physicians and Nurses Towards End-of-Life Decisions in Neonatal Intensive Care Units: The Quality of Life or the Value of Life?” . 10th World Congress of Bioethics, 2010,Singapore
15-) Aydın.,R., Özcan.,M., Harmancı.,E., 2007. Mecmua-i Mualece’de Bedeni Güzelleştirme ve Güçlendirme Önerileri. Uluslararası Türk Kültüründe Beden Sempozyumu. İstanbul

(B-3)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Demir Küreci Hatice, Tanrıverdi Özgür, Özcan Müesser, 2019. Attitudes toward and experiences of ethical dilemmas in treatment decision-making process among medical oncologists. EACME Annual Conference: Rethinking Ethics in 21st CenturyEurope
2-) ÖZCAN .,M., Ergin.,A., Ersoy.,N., 2011. National midwifery ethic values and determination code of ethics: An example” . European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) 25th Annual Conference.15-17 September, 2011, Istanbul.

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özcan Müesser, Ersoy Nermin, 2015. PEDİATRİDE ETİK SORUNLAR. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi
2-) Harmancı.,E., ÖZCAN .,M., Aydın.,R., 2006. On Yedinci Yüzyıla Ait Bir Tıp Yazması: Mecmua-i Mualece. IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi- XXIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri
3-) Eriş.,N., Ağırbaş.,K., Şenses Özcan.,M., KIlınç.,A., Ökten.,Ş., Yıldızoğlu.,İ., 2000. Eriş N, Ağırbaş K, Şenses MÖ, Kılınç A, Ökten Ş, Yıldızoğlu İ. Sağlık Memuru Lisans Öğrencilerinin Beklentileri, , 2000.. İnönü Üniversitesi 2000’li yıllarda Sağlık Yüksek Okullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu, Malatya

(B-5)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ülker Deniz, Özcan Müesser, 2017. Modernite ve Varoluşçu Felsefe Bakış Açısında Ölüm Kavramı. MORE 2017Muğla Multidisipliner Onkolojik Araştırmalar Sempozyumu Klinik Onkolojide Tartışmalı Konular ve Kök Hücre Araştırmalarında Etik Yaklaşımlar-
2-) Tanrıverdi Özgür, Yılmaz Mustafa, Sezer Selin, Taşar Melih, Durak Muhamet Furkan, Demir Küreci Hatice, Özcan Müesser, 2017. Kanseri Konu Alan Nobel Ödüllerinin Değerlendirilmesi. Muğla Multidisipliner Onkolojik Araştırmalar Sempozyumu Klinik Onkolojide Tartışmalı Konular ve Kök Hücre Araştırmalarında Etik Yaklaşımlar-13-15 Ekim 2017. Bodrum
3-) Özcan.,M., Ülker.,D., 2016. Dünyada ve Türkiye'de Savaşlarda Hemşirelik Kartpostalları. . II. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi.
4-) Özcan.,M., Demir Küreci.,H., Kılınç.,R., Tanrıverdi.,Ö., 2016. Genç Türkiye Cumhuriyetinden Önemli Bir Eser: Radyumla Tedavi Esasları. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi
5-) Özcan Müesser, Ülker Deniz, 2015. II Dünya Savası Sürecinde Mesleğe Çağrı Posterleri. IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri
6-) Özcan Müesser, Birgili Fatma, Ceyhan Mustafa Nuri, 2014. Sağlıklı Bireylerde İyi Ölüm Algısı. 6. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu
7-) ÖZCAN .,M., Ersoy.,N., 2010. Yenidoğan Yoğun Bakım Hekim ve Hemşirelerin Yaşam Sonu Kararlarında Gözettiği Değer: Yaşamın Değeri mi? Yaşam Kalitesi mi?. Türkiye Biyoetik Derneği V. Tıp Etiği Kongresi “Biyoetikte Yeni Ufuklar
8-) ÖZCAN .,M., Aydın.,R., Harmancı.,E., 2009. 17. Yüzyılda İlaç Mecmuası’nda (Mecmû‘a-İ Mu‘Âlece) Tanımlanan Cinsel Sorunlar Ve Önerilen Tedaviler. VI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Hatay
9-) Akpınar.,A., ÖZCAN .,M., Aydın.,R., 2008. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Pediatride Yaşamın Sonu Hakkındaki Tutumları. V. Tıp Etiği Kongresi Ankara
10-) Aydın.,R., ÖZCAN .,M., Akpınar.,A., Ersoy.,N., 2008. Ortopedide Aydınlatılmış Onama Ait Etik Sorunlar: Kocaeli’nden Bir Örnek. V. Tıp Etiği Kongresi “Tıbbi Etikten Biyoetiğe"
11-) Özcan Müesser, Ersoy Nermin, 2008. Hasta Çocuğun Bilgilenme Hakkı. V. Tıp Etiği Kongresi “Tıbbi Etikten Biyoetiğe” Ankara
12-) ÖZCAN .,M., 2006. Teknoloji Yararlı mı? Zararlı mı?. Tıbbi Hukuk, Tıbbi Etik ve Tıp Felsefesi Sempozyumu, Çorlu/Tekirdağ
13-) Akpınar.,A., ÖZCAN .,M., Aydın.,R., 2005. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Pediatride Yaşamın Sonuna İlişkin Tutumları. II. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Çeşme
14-) Şenses ÖZCAN .,M., Yıldızoğlu.,İ., 2001. Sekiz Ayrı İldeki Kaynana ve Gelinlerinin loğusalık ve çocuk bakımında Geleneksel Uygulamaları. Ulusal Jinokoloji ve Obstetrik Kongresi,

(B-6)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Demir Küreci Hatice, Tanrıverdi Özgür, Özcan Müesser, 2019. Attitudes toward and experiences of ethical dilemmas in treatment decision-making process among medical oncologists. EACME Annual Conference: Rethinking Ethics in 21st CenturyEurope
2-) Demir Küreci Hatice, Özcan Müesser, Tanrıverdi Özgür, 2017. Kanser Hastası Neden Öldürülmeyi İstedi?. Muğla Multidisipliner Onkolojik Araştırmalar Sempozyumu Klinik Onkolojide Tartışmalı Konular ve Kök Hücre Araştırmalarında Etik Yaklaşımlar. Bodrum
3-) Özcan Müesser, Demir Küreci Hatice, Tanrıverdi Özgür, 2017. Cumhuriyetin ilk On YılındaTürk Onkoloji Tarihinde Bilimsel Çabalar. MORE 2017
4-) Balcı Yasemin, Özcan Müesser, 2011. Muğla Tıp Fakültesi’nin İlk Öğrencilerinin İyi Hekim Tanımı. Sağlık Bilimlerinde Klinik ve İletişim Beceri Eğitimleri Kongresi. 25–26 Kasım, 2011, Ankara.
5-) Elibol Neriman, Özcan Müesser, 2009. Gözlükten Kontakt Lense.. VI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Hatay
6-) Özcan Müesser, Elibol Neriman, 2009. Bir Ebenin Anılarından Yirminci Yüzyıl Başlarında Halk Ebeliği”. Hatay.. VI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 27–30 Mayıs 2009
7-) Özcan Müesser, Ersoy Nermin, Türker Gülcan, 2009. Yenidoğan Yoğun Bakım Hekim ve Hemşirelerinin Yenidoğanın Ağrı ve Acısını Dindirme ile Ötenazisine İlişkin Görüşleri: Türkiye Örneği. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO), 27- 30 Nisan, 2009- Çeşme.
8-) Özcan Müesser, Ersoy Nermin, 2009. Yenidoğan Yoğun Bakım Hekim ve Hemşirelerinin Nafile Tedaviye İlişkin Görüş ve Tercihleri. 2. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi

(C-2)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yazar Adı: Nermin ERSOY, Müesser ÖZCAN. 2012. Yenidoğan Etiği. Yayın Evi: İstanbul Tıp Kitabevi Editör Adı: Nermin ERSOY, Müesser ÖZCAN

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: ÖZCAN MÜESSER,DEMİR KÜRECİ HATİCE. 2017. Dahili Bilimler Öykü Alma ve Fizik Muayene/BÖLÜM-2. Yayın Evi: MSKU Editör Adı: MERT KÜÇÜK
2-) Yazar Adı: ÖZCAN MÜESSER,DEMİR KÜRECİ HATİCE. 2016. Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Mesleki Beceriler Uygulama Rehberi/. Yayın Evi: Muğla üniversitesi Editör Adı: Mert Küçük
3-) Yazar Adı: BALCI YASEMİN,ÖZCAN MÜESSER,GEZGÜÇ GÖZDE MÜŞERREF,TARIMCIOĞLU DUYGU. 2015. Muğla da Yüz Yılda Yüz Kadın/. Yayın Evi: Printer Ofset Matbaacılık Editör Adı: BALCI YASEMİN,ÖZCAN MÜESSER,GEZGÜÇ GÖZDE MÜŞERREF,TARIMCIOĞLU DUYGU
4-) Yazar Adı: ÖZCAN MÜESSER,BULUT NAKİ. 2014. Dr Cemil Şerif Baydur Muğlalı Hekimler I. Yayın Evi: ESİN YAYINEVİ Editör Adı: MÜESSER ÖZCAN
5-) Yazar Adı: nermin -ersoy,müesser-özcan,ayla-ergin. 2013. Kadın Kitabı, Sağlık Hizmetlerinde Türk Kadını, Umutepe yayınları. Yayın Evi: ummuttepe Editör Adı: Münevver Tekcan

(Ç-1)Alanında kitap çevirisi

1-) Yazar Adı: NERMİN ERSOY MÜESSER ÖZCAN AYLA ERGİN. 2015. Professional Ethics in Midwifery Practice. Yayın Evi: NOBEL Akademik Yayıncılık Editör Adı: yok

(Ç-2)Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Yazar Adı: ÖZCAN MÜESSER. 2016. Pediatride Klinik Etik/Kısım 3:Ölüm sürecindeki çocuk; Yaşamın Sonunda Etik Konular. Yayın Evi: EMA TIP Editör Adı: Özcan Müesser Demir Küreci Hatice
2-) Yazar Adı: ÖZCAN MÜESSER. 2016. Pediatride Klinik Etik/Kısım 6: Pediatri Etiğinde Özel konular. Yayın Evi: Ema Tıp Kitapevi Yayıncılık, Editör Adı: Müesser Özcan,Hatice Demir Küreci

(D-12)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Tıp Tarih Hukuk ve Etiği Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi.

(D-3)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Kök Hücre ve Etik (Özel Sayısı).

(D-9)Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap (Çeviri). 2016. Klinik Pediatride Etik Konular.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. Muğla’da 100 Yılda 100 Kadın.
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2014. Dr. Cemil Şerif Baydur-Tıp Tarihi İçinde Muğla.

(E-1)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Akademisyenlerin Arastirma ve Yayin Etigine Iliskin Düsünceleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) Determination of national midwifery ethical values and ethical codes: In Turkey. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
3-) Personal and professional values grading among midwifery students - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
4-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
5-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
6-) Personal and professional values grading among midwifery students - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:3
7-) Definition of the ethical values and ethics codes for Turkish midwifery a focused group study in kocaeli - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
8-) Sexual and Reproductive Rights in Turkey An Overview - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
9-) Personal and professional values grading among midwifery students - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
10-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
11-) Ethical Problems About Informed Consent in Orthopedics A Sample from Kocaeli - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
12-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:2
13-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:2
14-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
15-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Ethıcal Challenges In Emergency Medıcal Servıces And Ethıcal Reasonıng Among Emergency Care Provıders. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) Akademisyenlerin Arastirma ve Yayin Etigine Iliskin Düsünceleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
3-) Definition of the ethical values and ethics codes for Turkish midwifery a focused group study in kocaeli - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
4-) Personal and professional values grading among midwifery students - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:3
5-) Acil tıp’ta aydınlatılmış onam - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
6-) Determination of national midwifery ethical values and ethical codes: In Turkey. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
7-) Ethıcal Challenges In Emergency Medıcal Servıces And Ethıcal Reasonıng Among Emergency Care Provıders. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
8-) Akademisyenlerin Arastirma ve Yayin Etigine Iliskin Düsünceleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
9-) Akademisyenlerin Arastirma ve Yayin Etigine Iliskin Düsünceleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
10-) Determination of national midwifery ethical values and ethical codes: In Turkey. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
11-) Acil tıp’ta aydınlatılmış onam - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
12-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
13-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
14-) Personal and professional values grading among midwifery students - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
15-) Definition of the ethical values and ethics codes for Turkish midwifery a focused group study in kocaeli - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
16-) Definition of the ethical values and ethics codes for Turkish midwifery a focused group study in kocaeli - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
17-) Acil tıp’ta aydınlatılmış onam - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
18-) Ethical Problems About Informed Consent in Orthopedics A Sample from Kocaeli - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
19-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
20-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
21-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
22-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1

(E-3)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Akademisyenlerin Arastirma ve Yayin Etigine Iliskin Düsünceleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) Determination of national midwifery ethical values and ethical codes: In Turkey. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
3-) Personal and professional values grading among midwifery students - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
4-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
5-) Ethical Problems About Informed Consent in Orthopedics A Sample from Kocaeli - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
6-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
7-) Personal and professional values grading among midwifery students - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:3
8-) Determination of national midwifery ethical values and ethical codes: In Turkey. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
9-) Definition of the ethical values and ethics codes for Turkish midwifery a focused group study in kocaeli - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
10-) Sexual and Reproductive Rights in Turkey An Overview - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
11-) Personal and professional values grading among midwifery students - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
12-) Ethical Problems About Informed Consent in Orthopedics A Sample from Kocaeli - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
13-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
14-) Acil tıp’ta aydınlatılmış onam - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
15-) Personal and professional values grading among midwifery students - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
16-) Determination of national midwifery ethical values and ethical codes: In Turkey. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
17-) Ethical Problems About Informed Consent in Orthopedics A Sample from Kocaeli - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
18-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:2
19-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:2
20-) Ethical Problems About Informed Consent in Orthopedics A Sample from Kocaeli - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
21-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
22-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1

(E-4)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Ethıcal Challenges In Emergency Medıcal Servıces And Ethıcal Reasonıng Among Emergency Care Provıders. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) Akademisyenlerin Arastirma ve Yayin Etigine Iliskin Düsünceleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
3-) Definition of the ethical values and ethics codes for Turkish midwifery a focused group study in kocaeli - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
4-) Personal and professional values grading among midwifery students - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:3
5-) Acil tıp’ta aydınlatılmış onam - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
6-) Determination of national midwifery ethical values and ethical codes: In Turkey. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
7-) Ethıcal Challenges In Emergency Medıcal Servıces And Ethıcal Reasonıng Among Emergency Care Provıders. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
8-) Akademisyenlerin Arastirma ve Yayin Etigine Iliskin Düsünceleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
9-) Akademisyenlerin Arastirma ve Yayin Etigine Iliskin Düsünceleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
10-) Sexual and Reproductive Rights in Turkey An Overview - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
11-) Determination of national midwifery ethical values and ethical codes: In Turkey. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
12-) Acil tıp’ta aydınlatılmış onam - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
13-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
14-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
15-) Personal and professional values grading among midwifery students - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
16-) Definition of the ethical values and ethics codes for Turkish midwifery a focused group study in kocaeli - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
17-) Definition of the ethical values and ethics codes for Turkish midwifery a focused group study in kocaeli - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
18-) Acil tıp’ta aydınlatılmış onam - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
19-) Ethical Problems About Informed Consent in Orthopedics A Sample from Kocaeli - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
20-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
21-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
22-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
23-) Attitudes to end of life decisions in paediatric intensive care - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1

(E-6)Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Definition of the ethical values and ethics codes for Turkish midwifery a focused group study in kocaeli - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Yaşlı Hastaya Bakım Veren Aile Üyelerinin Yaşamın Sonuna İlişkin Kişisel Tercihleri. Konu: yaşam sonu etik kararlar. Deniz-Ülker. 2016

(G-3)TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Tıp Tarihi. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Türk Tıp Tarihine Yön Veren Hekimler. 2017-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Çocuk Dostu Kent. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Çocuk Dostu Kent Muğla. 2015-2016
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), MUTSO Kadın Girişimciler Kurulu ortaklığı ile fark yaratan kadınlar tarihi. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). 100 Yılda 100 Kadın” Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. 2013-2015
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Tıp tarihi ve Muğlalı hekimlerin tıp tarihine katkısı. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Tıp Tarihi İçinde Muğla-Muğlalı Hekimler Hekimler Projesi. 2012-2015

(G-7)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Tıp Eğitimi. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Tıp Fakültesi Öğrencilerine Etik ve Profesyonel Değerler Eğitiminde Sinema Filmlerinin Kullanımı . 2016-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Tıp etiği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. YAŞLI HASTAYA BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİNİN YAŞAM SONUNA İLİŞKİN KİŞİSEL TERCİHLERİ . 2015-2016
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Tıp Etiği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ulusal Ebelik Değer ve Etik Kodlarının Belirlenmesi” Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2010-2012. Proje yürütücüsü. 2010-2011
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye'de Yenidoğan Yoğun Bakım Hekim Ve Hemşirelerinin Yaşam Sonu Kararlarına İlişkin Tutumları” Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2007-2009. Proje yürütücüsü. 2009-2010

(Ğ-1)Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Üniversite. Mark S. Ehrenreich Prize Finalists:10th World Congress of Bioethics to be considered for the 2010 Mark S. Ehrenreich University of Southern California Gould School of Law Prize in Healthcare Ethics Research. 2010

(Ğ-2)Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Onkoloji Derneği. Poster Birinciliği. 2017
2-) Kurum Adı: Türkiye Biyoetik Derneği. Sözlü Bildiri Biricilik ödülü. 2010

(I-13)Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Tıp Fakültesi- Tıp Tarihi ve Etik Anablimdalı Başkanlığı. . . 2015

(I-15)Rektörlük tarafından oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak (her yıl için)

1-) MSKU İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Üyeliği. . . 2019
2-) MSKU Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği. . . 2012

(I-4)Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. Ulusal spor teşkilatları yönetim kurulu, genel kurul, teknik kurul, eğitim kurulu, hakem kurulu üyeliği yapmak.ulusal sportif organizasyonlarda yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) SB. Onaylı: Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım ve Düşünceler Temel Kursu- Muğla. (Kurs Koordinatörü) . Türkiye. . 2017
2-) Yenidoğan ve Etik Sempozyumu. 17 Kasım 2015. Muğla. Türkiye. . 2015
3-) . I. Kök Hücre ve Biyoetik Sempozyumu. 13 Mayıs 2016. Muğla. Türkiye. . 2015
4-) Sağlık Bakanlığı Onaylı: Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım ve Düşünceler Temel Kursu -1 14 Şubat 15 Şubat 2015 Muğla. (Kurs Koordinatörü) . Türkiye. . 2015
5-) Sağlık Bakanlığı Onaylı: İyi Klinik Uygulamalar Temel Eğitim Kursu 28 Ağustos 2015 Muğla. (Kurs Koordinatörü. Türkiye. . 2015

(I-6)Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Çocuk Dostu Kent Sempozyumu. 20 Kasım 2015. Muğla. Türkiye. . 2015

(I-8)Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) “Akademisyenin etik Bütünlüğünü gölgeleyen özel durumlar”- Flört Şiddeti ve Cinsel Taciz- 18. Nisan- 2019. Türkiye. . 2019
2-) Sağlık Hizmetlerinde Etik Yaklaşımlar" 30 Nisan 2019. Marmaris. . Türkiye. . 2019
3-) Danışmanlık Etiği- MÜPKOM Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimleri Etkinliği (İçinde)- 21 Ocak 2019.. Türkiye. . 2019
4-) İnsan Araştırmalarının Tarihi Arka Planı- MÜPKOM Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimleri Etkinliği (içinde)- 21 Ocak 2019. Türkiye. . 2019
5-) Olgu örnekleriyle etik konular ve yaklaşımlar. Muğla Multidisipliner Onkolojik Araştırmalar Sempozyumu Klinik Onkolojide Tartışmalı Konular ve Kök Hücre Araştırmalarında Etik Yaklaşımlar-13-15 Ekim 2017. Bodrum. Türkiye. . 2017
6-) Yaşlı Hastanın Bakımında Etik Konular ve Yaklaşımlar. Avrupa Birliği Projesi: Datça’da Hayat Boyu Güçlü Kadınlar Sağlıklı Yaşlılar” Yaşlı Sağlığında Temel Konular ve Güncel Yaklaşımlar-1. 13.02.2017/Datça . Türkiye. . 2017
7-) . Klinik Araştırmalar Tarihsel Arka Plan. Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım ve Düşünceler Temel Kursu. 2. Aralık 2017. Muğla . Türkiye. . 2017
8-) Tarih Araştırmalarında online veri tabanları ve kullanımı- Ege Üniversitesi  Sağlık / Hemşirelik Araştırmaları Kursu. 1 – 4 Haziran 2016. Türkiye. . 2016
9-) Şiddetli Sevme Beni (PANEL). Türkiye. . 2016
10-) Çocuklarda Genetik Hastalıklar ve Etik. Birinci Basamak Hekimleri için Çocuk Genetik Hastalıkları Sempozyumu IV., Muğla, 7 Kasım 2016. Türkiye. . 2016
11-) Sağlık Disiplinlerinde Etik Yaklaşımlar “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. 30. Mart. 2015.. Türkiye. . 2015
12-) İnsanlar Üzerinde Araştırmaların Tarihsel Süreci. SB. Onaylı: Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım ve Düşünceler Temel Kursu -1 14 Şubat 15 Şubat 2015 Muğla. Türkiye. . 2015
13-) Yararlılık İlkesi ve Etik Yükümlülükleri. SB. Onaylı: Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım ve Düşünceler Temel Kursu -1 14 Şubat 15 Şubat 2015 Muğla. Türkiye. . 2015
14-) Tıp Tarihi Araştırmaları Metodolojisi- Tarihi Araştırmaları Kursu I- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 18 Haziran 2014, İzmir. Türkiye. . 2014
15-) "Kök Hücre Naklinde Etik Sorunlar ve Yaklaşımlar II” 26 Nisan 2013 I. Kemik İliği Nakli Hemşireliği Sempozyumu, . Türkiye. KAYSERİ. 2013
16-) Ulusal Ebelik Etik Kodları Projesi Ön Sonuçları” I. Uluslararası & II. Ulusal Ebelik Kongresi. 13–16 Ekim 2011, . Türkiye. SAFRANBOLU . 2011
17-) “Ulusal Ebelik Etik Kodları ve Değerleri” I. Ulusal Ebelik Günleri, 5-6 Mayıs 2011. . Türkiye. ANKARA . 2011
18-) Hemşirelik Etik Kodları” Dicle Üniversitesi, 13 Mayıs 2011.. Türkiye. DİYARBAKIR. 2011
19-) “Yerel Yönetimler ve Çocuğun Sağlık Hakkı” Çocuk Dostu Belediyecilik Sempozyumu. 21 Nisan 2011, . Türkiye. KOCAELİ. 2011
20-) “Yenidoğanda Karşılaşılabilen Etik İkilemler. Erciyes Üniversitesi, 22 Kasım 2010 . Türkiye. KAYSERİ. 2010
21-) “Araştırma Etiği” 2010, Bozok Üniversitesi . Türkiye. YOZGAT. 2010
22-) “ Hemşirelik Değerleri” Hemşirelik Etiği Sempozyumu, 14 Mayıs 2010, Karadeniz Teknik Üniversitesi . Türkiye. TRABZON. 2010
23-) “ Hasta Haklarının Yüklediği Sorumluluklar” Hemşirelik Etiği Sempozyumu, 2010, Karadeniz Teknik Üniversitesi TRABZON. Mayıs. TRABZON. 2010
24-) “ Yoğun Bakım Hemşireliğinde Etik ve Hasta Hakları” S.B. SEKA Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, 19 Şubat 2010.. Türkiye. KOCAELİ. 2010
25-) .“Yenidoğanda Karşılaşılabilen Etik İkilemler/Sorunlar ve Bunlar Karşısında Sağlık Çalışanlarının Etik Yükümlülükleri” Erciyes Üniversitesi, 22 Mayıs-2009.(Sabah oturumu)-. Mayıs. KAYSERİ. 2009
26-) .“Çocuk Hastada Aydınlatılmış Onam” Erciyes Üniversitesi, 22 Mayıs-2009 (Öğlen oturumu)-KAYSERİ. Mayıs. KAYSERİ. 2009
27-) “Yenidoğanda Karşılaşılabilen Etik İkilemler/Sorunlar ve Bunlar Karşısında Hemşirenin Etik Yükümlülükleri” 5. Uludağ Pediatri Kış Kongresi 15 Şubat–18 Şubat 2009 – BURSA. Şubat. BURSA. 2009
28-) “Yenidoğanda Karşılaşılabilen Etik İkilemler/Sorunlar ve Bunlar Karşısında Hemşirenin Etik Yükümlülükleri” Zekayi Tahir Burak Yenidoğan Günleri, 20-21 Mart 2009- ANKARA. MART. ANKARA. 2009
29-) Hastane Dışında Sağlanan Acil Tıp Hizmetlerinde Aydınlatılmış Onam “Çocuk Acil Hastanın Aydınlatılmış Onamı” Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 28 Ocak 2009. OCAK. KOCAELİ. 2009
30-) Hekim ve Hemşire Hakları: Etik ve Yasal Hakları, Sorumlulukları İzmit Devlet Hastanesi, 7 Şubat 2007. Şubat. KOCAELİ. 2007
31-) Hasta Çocuğun, Yaşlının ve Diğer Yetersiz Hastaların Hakları: Bilgilenme, haberdar edilme hakkı Gebze Fatih Devlet Hastanesi, 4 Nisan 2007. Nisan. KOCAELİ. 2007
32-) Bireyin özerkliğine saygı, aydınlatılmış ret (Çocuğun Tedaviyi Ret Hakkı), Körfez Kaymakamlığı Konferans Salonu, 3 Ekim 2007. Ekim. KOCAELİ. 2007
33-) “Kök Hücre Naklinde Etik Sorunlar ve Yaklaşımlar” , I. Kemik İliği Nakli Hemşireliği Kursu, KAYSERİ. Türkiye. 23-24 Kasım . 2001

(S-8)Kendi rehberliğinde hazırlanan öğrenci eser yada yorumlarıyla gerçekleştirilen etkinlikler (sergi, konser, workshop, heykel, sempozyum vb.)

1-) Biyografiler. 2017. Türk Tıbbına İz Bırakan Hekimler
2-) SERGİLER/. 2016. Hemşireliğe Çağrı Posterleri-2. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi

Verdiği Dersler

MED 4009 2019-2020 Güz

CLİNİCAL PHARMACOLOGY

TIP 4502 2019-2020 Güz

BİYOETİK KONULAR VE KARAR VERME SÜREÇLERİ

YSA6099 2019-2020 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği