Personel

Doç.Dr. Müesser Özcan
Doç.Dr.
Müesser Özcan
@ E-posta
muesserozcan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3213

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özcan.,M., Ülker.,D., 2015. Kök Hücre Naklinde Etik Sorunlar ve Yaklaşımlar. Sağlıkla
2-) Özcan M, Akpınar A, Birgili F. Beydilli H. Ethıcal Challenges In Emergency Medıcal Servıces And Ethıcal Reasonıng Among Emergency Care Provıders. Acta Medica Mediterranea, 2014, 30: 241 - 2014
3-) Determination of national midwifery ethical values and ethical codes: In Turkey - 2013
4-) Healthy Turkish adults’ perception of good death. - 2013
5-) Personal and professional values grading among midwifery students Nurs Ethics, January 2009; vol. 16, 1: pp. 83-92 - 2012
6-) Ethical Problems About Informed Consent in Orthopedics: A Sample from Kocaeli,Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(2):455-63 - 2011
7-) Informed Consent in Emergency Medicine/ Acil Tıpta Aydınlatılmış Onam. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 16 (1), 2010: 1-8. - 2010
8-) Attitudes to End-of-Life Decisions in Paediatric Intensive Care. Nurs Ethics, 16, 2009: 83-92. - 2009

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özcan.,M., Balcı.,Y., 2016. Akademisyenlerin Araştırma ve Yayın Etiğine İlişkin Düşünceleri. İş Ahlakı
2-) Özcan.,M., Demir Küreci.,H., 2016. Savaş Cerrahisi Tarihimizden Önemli Bir Belge: Cerrahi-İ Harbiye Dair Malumat Ve Müşahedat .. Tarih Okulu
3-) Özcan.,M., Demir Küreci.,H., Özer.,E., 2016. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bebek Ölümlerinin Önlenmesine Yönelik Çalışmalara Bir Örnek: Memedeki Çocuk Nasıl Beslenir? . Akademik Bakış
4-) Ergin A, Özcan M, Ersoy N, Acar Z, Definition of the Ethical Values and Ethics Codes for Turkish Midwifery: A Focused Group Study in Kocaeli. Nursing and Midwifery Studies. 2013 2(1): 21-7. DOI: 10.5812/nms.11222 - 2013

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Özcan.,M., Demir Küreci.,H., 2016. "Yüz yıl öncesinde yanıt aranan soru: Teşkilat-ı Sıhhiyemiz Nasıl Olmalı? . Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi
2-) Gezgüç.,G., Balcı.,Y., Akça.,B., Özcan.,M., 2015. Muğla’da 100 Yılda 100 Kadın. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
3-) Özcan.,M., Ülker.,D., İftar.,M., İzan.,F., 2015. Nursing During Nazi Period. Lokman Hekim Journal
4-) Özcan M, Berkiten AE, Acar Z. Sexual and Reproductive Rights in Turkey: An Owerview . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 26: 122 - 136 - 2013
5-) Özcan M, Bulut N., Daha Az Bilinen Özellikleriyle Türk Tıbbının Üçüncü Nöroşirürji uzmanı: Dr. Cemil Şerif Baydur. Türk Nöroşirürji Dergisi 2013, Cilt: 23, Sayı: 1, 18-26. - 2013
6-) Özcan M, Bulut N., Tıp Dışındaki Farklı Alanlarda da İz Bırakan Muğlalı Üç Hekim. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 2013;3(2):1-10 - 2013
7-) Özcan M, Er RA, Harmancı ME., On Yedinci Yüzyılda Bir İlaç Mecmuasında (Mecmû‘A-İ U‘Âlece) Tanımlanan Cinsel Sorunlar ve Önerilen Tedaviler. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2012;2 (2):1-10 - 2012
8-) . Birgili F, Özcan M. Kök Boya Ustasından Bitki Kökleri ile Yanık Uygulaması. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 2012; 2 (3): 73-76. - 2012
9-) Ersoy N, Özcan M. “Türkiye’de Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışanlarının Yaşam Sonu Kararlarına İlişkin Görüş Ve Uygulamaları” Sağlık Hukuku Digestası Dergisi. 2012; 2 (2): 11-30. - 2012
10-) Ersoy N. Özcan MŞ. Hasta Çocuğun Bilgilenme Hakkı. Sendrom, 2011, 23(3) :60-64. - 2012
11-) Şenses, MÖ., Aydın, R., 19. Yüzyılda Osmanlı'da Hemşirelik. Sağlık ve Toplum, 2007, 2: 12-19. - 2007
12-) Aydın, R., Şenses, MÖ., 19. Yüzyılda Osmanlı'da Ebelik. Hemşirelik Forumu, Mayıs-Haziran, Temmuz- Ağustos sayısı, Bilimsel Medikal Yayıncılık, 2006:1-5. - 2006
13-) Ağırbaş, K., Şenses, MÖ., Kocaeli Huzurevinde kalan Yaşlıların İlaç kullanımına Genel Bakış. Hemşirelik Forumu 2003; 6 (2):11. - 2003
14-) Yıldızoğlu, İ., Ökten Ş, Şenses MÖ., Erkek Öğrencilerinin Kadın Doğum Servislerinde Verdikleri Bakımın Değerlendirilmesi, Hemşirelik Forumu 2002; 5(1): 26-32. - 2002
15-) Şenses, MÖ., Yıldızoğlu, İ. ; Sekiz Ayrı İldeki Gelin ve Kaynanaların Loğusalık ve Çocuk Bakımında Geleneksel Uygulamalar. Hemşirelik Formu, 2002; 5(2):44-48. - 2002
16-) Şenses MÖ, Eriş N, Ağırbaş K, Ökten Ş, Kılınç A, Yıldızoğlu İ. Dünyada ve Türkiye’de Hasta Bakımında Erkeklerin Yeri, Hemşirelik Forumu, 2001, 4 (2): 62-64. - 2001
17-) Eriş N, Ağırbaş K, Şenses MÖ, Ökten Ş, Yıldızoğlu İ, Kılınç, A., Kocaeli Merkez ve Gölcük İlçelerinde Koruyucu ve Tedavi Edici Sağlık Memurluğu Mesleğinin Erkek Üyelerine İlişkin Düşünceleri. Hastane Yönetimi Dergisi, 2001, Ocak-Şubat: 27. - 2001

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özcan.,M., Ülker.,D., 2016. Dünyada ve Türkiye'de Savaşlarda Hemşirelik Kartpostalları. . II. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi.
2-) Özcan.,M., 2016. Çocuklarda Genetik Hastalıklar ve Etik. Birinci Basamak Hekimleri için ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARI SEMPOZYUMU IV
3-) Özcan M, Akpınar A, Birgili F, Mülayim AB, Beydilli H. “Muğla İli Örneğinde Türkiye’de Acil Tıp Hizmetlerinde Karşılaşılan Etik Sorunlar ve Kullanılan Çözüm Yöntemler” Uluslararası Katılımlı Türkiye Biyoetik Derneği VII. Kongresi -Değişen Dünyada Biyoetik- İstanbul, 12-13 Ekim 2012 - 2013
4-) Ergin A, Özcan M, Acar Z. “ Cinsellik, Üreme Hakları ve Etik Yükümlülükler” Uluslararası Katılımlı 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi. Çeşme, 21-23 Eylül 2012. - 2012
5-) Özcan M, Bulut N. “Daha Az Bilinen Özellikleriyle Türk Tıbbının Üçüncü Nöroşirurji Uzmanı: Dr. Cemil Şerif Baydur-The Third Neurosurgery Specialist in Turkish Medicine Dr. Cemil Şerif Baydur and His Less Known Features- Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi -2nd Internatıonal Congress On The Turkısh Hıstory Of Medıcıne- İstanbul, 10-13 Aralık 2012 - 2012
6-) Özcan M. “National midwifery ethic values and determination code of ethics: An example” European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) 25th Annual Conference.15-17 September, 2011, Istanbul. - 2012
7-) Özcan M, Berkiten AE, Elibol N.“Ethical Violations in Application According to Intern Nursing and Midwifery Students “ 5th Balkan Congress on The Hıstory & Ethıcs of Medıcıne. October 11–15, 2011, Istanbul. - 2011
8-) Şenses, M.Ö., Ersoy, N., “Attitudes of Turkish Physicians and Nurses Towards End-of-Life Decisions in Neonatal Intensive Care Units: The Quality of Life or the Value of Life?” 10th World Congress of Bioethics, 2010, Singapore - 2011
9-) Şenses, M.Ö., Ersoy, N., “Attitudes of Turkish Physicians and Nurses Towards End-of-Life Decisions in Neonatal Intensive Care Units: The Quality of Life or the Value of Life?” 10th World Congress of Bioethics, 2010, Singapore - 2011
10-) Aydın, R., Şenses, M.Ö. Harmancı, M.E., Mecmua-i Mualece’de Bedeni Güzelleştirme ve Güçlendirme Önerileri", Uluslar arası Türk Kültüründe Beden Sempozyumu, 2007. İstanbul. - 2008

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özcan.,M., ülker.,D., 2015. Kara Kıtanın Renksiz Çocukları-Colorless Children of Black Comtinental. VIII. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi “Biyoetik, Biyoteknoloji ve Biyopolitikalar Üçgeninde İnsan

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özcan.,M., Demir Küreci.,H., Kılınç.,R., Tanrıverdi.,Ö., 2016. Genç Türkiye Cumhuriyetinden Önemli Bir Eser: Radyumla Tedavi Esasları. 37. Ulusal Radyoloji Kongresi
2-) Özcan.,M., Ülker.,D., 2015. II. Dünya Savası Sürecinde Mesleğe Çağrı Posterleri. X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri
3-) Özcan.,M., 2015. Pediatride Etik Sorunlar", 5-7 Mart 2015. Kayseri. . Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi
4-) Şenses, M.Ö., Ersoy, N.,"Yenidoğan Yoğun Bakım Hekim ve Hemşirelerin Yaşam Sonu Kararlarında Gözettiği Değer: Yaşamın Değeri mi? Yaşam Kalitesi mi?, Türkiye Biyoetik Derneği V. Tıp Etiği Kongresi “Biyoetikte Yeni Ufuklar” 2010, İstanbul - 2010
5-) Şenses, M.Ö., Elibol N.,"Hemşirelik Tanısı: ahlaki sıkıntı, Türkiye Biyoetik Derneği V. Tıp Etiği Kongresi “Biyoetikte Yeni Ufuklar” 2010, İstanbul - 2010
6-) Şenses, M.Ö. Er, R. A. Harmancı, M. E. “ 17. Yüzyılda İlaç Mecmuası’nda (Mecmû‘a-İ Mu‘Âlece) Tanımlanan Cinsel Sorunlar Ve Önerilen Tedaviler” VI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 27–30 Mayıs 2009. Hatay - 2009
7-) Şenses, M.Ö. Er, R. A. Harmancı, M. E. “ 17. Yüzyılda İlaç Mecmuası’nda (Mecmû‘a-İ Mu‘Âlece) Tanımlanan Cinsel Sorunlar Ve Önerilen Tedaviler” VI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 27–30 Mayıs 2009. Hatay - 2009
8-) Akpınar A., Şenses, M. Ö. Aydın, R. E. “Yoğun Bakım Hemşirelerinin Pediatride Yaşamın Sonu Hakkındaki Tutumları", V. Tıp Etiği Kongresi “Tıbbi Etikten Biyoetiğe” 2008. - 2008
9-) . Aydın Er, R., Şenses, Ö. M, Akpınar, A., Ersoy, N., “Ortopedide Aydınlatılmış Onama Ait Etik Sorunlar: Kocaeli’nden Bir Örnek" V. Tıp Etiği Kongresi “Tıbbi Etikten Biyoetiğe’ 2008. Ankara. - 2008
10-) Harmancı, E., Şenses, M., Aydın, R. On Yedinci Yüzyıla Ait Bir Tıp Yazması: Mecmua-i Mualece, IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi- XXIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 24-27 Mayıs, 2006. Kayseri - 2007
11-) Akpınar A, Şenses , M., Aydın R., Yoğun Bakım Hemşirelerinin Pediatride Yaşamın Sonuna İlişkin Tutumları. II. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Çeşme/İzmir, 2005. - 2006
12-) Şenses, M., Teknoloji Yararlı mı? Zararlı mı?- Haziran, Tıbbi Hukuk, Tıbbi Etik ve Tıp Felsefesi Sempozyumu, Çorlu/Tekirdağ, 2006. - 2005
13-) Şenses, M., Teknoloji Yararlı mı? Zararlı mı?- Haziran, Tıbbi Hukuk, Tıbbi Etik ve Tıp Felsefesi Sempozyumu, Çorlu/Tekirdağ, 2006. - 2005
14-) Şenses MÖ., Yıldızoğlu, İ. Sekiz Ayrı İldeki Kaynana ve Gelinlerinin loğusalık ve çocuk bakımında Geleneksel Uygulamaları, 3.Ulusal Jinokoloji ve Obstetrik Kongresi,13-16 Eylül, 2001. - 2001
15-) Eriş N, Ağırbaş K, Şenses MÖ, Kılınç A, Ökten Ş, Yıldızoğlu İ. Sağlık Memuru Lisans Öğrencilerinin Beklentileri, İnönü Üniversitesi 2000’li yıllarda Sağlık Yüksek Okullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu, Malatya, 2000. - 2001

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Özcan.,M., Özer.,E., Küçük.,M., Demir Küreci.,H., Kasap.,B., Topal.,Y., . 2016. Pediatride Klinik Etik. Yayın Evi: Ema Tıp Kitapevi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Balcı.,Y., Özcan.,M., Gezgüç.,G., . 2015. Muğla'da Yüz Yılda Yüz Kadın . Yayın Evi: Printer Ofset Matbaacılık.
2-) Özcan.,M., Bulut.,N., Türkeş.,Ü., Harmancı.,E., Evecen.,D., . 2015. Muğlalı Hekimler- Doktor Cemil Şerif Baydur. Yayın Evi: Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlar. Esin Yayınevi
3-) yenidoğan etiği, İstanbul Tıp Kitapevi - 2012

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Kadın Kitabı, Sağlık Hizmetlerinde Türk Kadını, Umutepe yayınları - 2013

Alanında kitap çevirisi

1-) Ersoy.,N., Özcan.,M., Berkiten .,A., . 2015. Professional Ethics in Midwifery Practice/ Ebelik Uygulamalarında Profesyonel Etik. Yayın Evi: NOBEL Akademik Yayıncılık.

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi.

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Yaşlı Hastaya Bakım Veren Aile Üyelerinin Yaşamın Sonuna İlişkin Kişisel Tercihleri. Konu: yaşam sonu etik kararlar. Deniz-Ülker. 2016

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Çocuk Dostu Kent. Proje Türü: Diğer(Ulusal). Çocuk Dostu Kent Muğla. 2015-2016

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Tıp etiği eğitimi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Tıp Fakültesi Öğrencilerine Etik ve Profesyonel Değerler Eğitiminde Sinema Filmlerinin Kullanımı. 2016--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Etik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yaşlı Hastaya Bakım Veren Aile Üyelerinin Yaşamın Sonuna İlişkin Kişisel Tercihleri. 2015-2016
3-) 100 Yılda 100 Kadın” Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), MUTSO Kadın Girişimciler Kurulu, Nisan 2013- devam etmekte, Proje yürütücüsü - 2013
4-) Türkiye'de Yenidoğan Yoğun Bakım Hekim Ve Hemşirelerinin Yaşam Sonu Kararlarına İlişkin Tutumları” Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2007-2009. Proje yürütücüsü - 2009
5-) Ulusal Ebelik Değer ve Etik Kodlarının Belirlenmesi” Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2010-2012. Proje yürütücüsü - 2009
6-) Tıp Tarihi içinde Muğla” Muğla Belediyesi, Muğla Tabip Odası, 2011- 2013. Proje yürütücüsü - 2009

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) - Mark S. Ehrenreich Prize Finalists:10th World Congress of Bioethics to be considered for the 2010 Mark S. Ehrenreich University of Southern California Gould School of Law Prize in Healthcare Ethics Research - 2011

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) - 2010

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-)

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-)

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) şiddetli sevme beni (PANEL). Türkiye. . 2016
2-)
3-) 2. Özcan M. “Kök Hücre Naklinde Etik Sorunlar ve Yaklaşımlar II” 26 Nisan 2013 I. Kemik İliği Nakli Hemşireliği Sempozyumu, . Nisan. KAYSERİ. 2013
4-) 3. Özcan M. “Ulusal Ebelik Etik Kodları Projesi Ön Sonuçları” I. Uluslararası & II. Ulusal Ebelik Kongresi. 13–16 Ekim 2011, . Ekim. SAFRANBOLU . 2011
5-) 4. Özcan M. “Ulusal Ebelik Etik Kodları ve Değerleri” I. Ulusal Ebelik Günleri, 5-6 Mayıs 2011. . Mayıs. ANKARA . 2011
6-) 5. Özcan M. “Hemşirelik Etik Kodları” Dicle Üniversitesi,13 Mayıs 2011.. Mayıs. DİYARBAKIR. 2011
7-) 6. Özcan M “Yerel Yönetimler ve Çocuğun Sağlık Hakkı” Çocuk Dostu Belediyecilik Sempozyumu. 21 Nisan 2011, . Nisan. KOCAELİ. 2011
8-) 7. Şenses, M.Ö. “Yenidoğanda Karşılaşılabilen Etik İkilemler. Erciyes Üniversitesi, 22 Kasım 2010 . Kasım. KAYSERİ. 2010
9-) 8. Şenses, M.Ö. “Araştırma Etiği” 2010, Bozok Üniversitesi . Mayıs. YOZGAT. 2010
10-) “ Hemşirelik Değerleri” Hemşirelik Etiği Sempozyumu, 14 Mayıs 2010, Karadeniz Teknik Üniversitesi . Mayıs. TRABZON. 2010
11-) “ Hasta Haklarının Yüklediği Sorumluluklar” Hemşirelik Etiği Sempozyumu, 2010, Karadeniz Teknik Üniversitesi TRABZON. Mayıs. TRABZON. 2010
12-) “ .“ Yoğun Bakım Hemşireliğinde Etik ve Hasta Hakları” S.B. SEKA Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, 19 Şubat 2010.. Şubat. KOCAELİ. 2010
13-) .“Yenidoğanda Karşılaşılabilen Etik İkilemler/Sorunlar ve Bunlar Karşısında Sağlık Çalışanlarının Etik Yükümlülükleri” Erciyes Üniversitesi, 22 Mayıs-2009.(Sabah oturumu)-. Mayıs. KAYSERİ. 2009
14-) .“Çocuk Hastada Aydınlatılmış Onam” Erciyes Üniversitesi, 22 Mayıs-2009 (Öğlen oturumu)-KAYSERİ. Mayıs. KAYSERİ. 2009
15-) “Yenidoğanda Karşılaşılabilen Etik İkilemler/Sorunlar ve Bunlar Karşısında Hemşirenin Etik Yükümlülükleri” 5. Uludağ Pediatri Kış Kongresi 15 Şubat–18 Şubat 2009 – BURSA. Şubat. BURSA. 2009
16-) “Yenidoğanda Karşılaşılabilen Etik İkilemler/Sorunlar ve Bunlar Karşısında Hemşirenin Etik Yükümlülükleri” Zekayi Tahir Burak Yenidoğan Günleri, 20-21 Mart 2009- ANKARA. MART. ANKARA. 2009
17-) Hastane Dışında Sağlanan Acil Tıp Hizmetlerinde Aydınlatılmış Onam “Çocuk Acil Hastanın Aydınlatılmış Onamı” Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 28 Ocak 2009. OCAK. KOCAELİ. 2009
18-) Hekim ve Hemşire Hakları: Etik ve Yasal Hakları, Sorumlulukları İzmit Devlet Hastanesi, 7 Şubat 2007. Şubat. KOCAELİ. 2007
19-) Hasta Çocuğun, Yaşlının ve Diğer Yetersiz Hastaların Hakları: Bilgilenme, haberdar edilme hakkı Gebze Fatih Devlet Hastanesi, 4 Nisan 2007. Nisan. KOCAELİ. 2007
20-) Bireyin özerkliğine saygı, aydınlatılmış ret (Çocuğun Tedaviyi Ret Hakkı), Körfez Kaymakamlığı Konferans Salonu, 3 Ekim 2007. Ekim. KOCAELİ. 2007
21-) 1. Özcan M. “Kök Hücre Naklinde Etik Sorunlar ve Yaklaşımlar” , I. Kemik İliği Nakli Hemşireliği Kursu, KAYSERİ. 2012. 23-24 Kasım . 2001

Verdiği Dersler

HEM3503 2014-2015 Yaz

Sağlık Sosyolojisi

HEM5559 2016-2017 Bahar

Araştırma ve Yayın Etiği

HEM5559 2016-2017 Güz

Araştırma ve Yayın Etiği

HEM3521 2016-2017 Güz

Sağlık Sosyolojisi

HEM3516 2015-2016 Yaz

Hemşirelikte Etik

HEM3521 2015-2016 Yaz

Sağlık Sosyolojisi

HEM5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

HEM5000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

HEM5559 2015-2016 Bahar

Araştırma ve Yayın Etiği

HEM3521 2015-2016 Güz

Sağlık Sosyolojisi

BDB 2501 2015-2016 Güz

Beslenme ve Diyetetikte Etik

BDB 2501 2015-2016 Güz

Beslenme ve Diyetetikte Etik

HEM3503 2015-2016 Güz

Sağlık Sosyolojisi

BDB 2501 2015-2016 Güz

Beslenme ve Diyetetikte Etik

HEM3503 2015-2016 Güz

Sağlık Sosyolojisi

HEM5554 2015-2016 Güz

Biyoetik

YRY2505 2015-2016 Güz

MESLEK ETİĞİ

YRY2505 2015-2016 Güz

MESLEK ETİĞİ

HEM5090 2015-2016 Güz

Seminer

HEM5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

HEM5559 2015-2016 Güz

Araştırma ve Yayın Etiği

HEM5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

HEM5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

HEM5700-2 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

HEM3502 2014-2015 Bahar

Hemşirelikte Etik

HEM5090 2014-2015 Güz

Seminer

BDB 2501 2014-2015 Güz

Beslenme ve Diyetetikte Etik

HEM3503 2014-2015 Güz

Sağlık Sosyolojisi

BDB 1005 2014-2015 Güz

Sağlık Sosyolojisi

HEM5567 2014-2015 Güz

Klinik Etik

HEM5700-1 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi