Personel

Doktor Öğretim Üyesi Muhammer İlkuçar
Doktor Öğretim Üyesi
Muhammer İlkuçar
@ E-posta
muhammerilkucar@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü / Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Verdiği Dersler

UİT5530 2018-2019 Bahar

E-Ticaret Uygulamaları

İŞL4912 2018-2019 Bahar

Optimizasyon Teknikleri

İŞL4514 2018-2019 Bahar

Optimizasyon Teknikleri

İŞL4912 2018-2019 Bahar

Optimizasyon Teknikleri

UTL3002 2018-2019 Bahar

Lojistik Planlama II

TUİ1006 2018-2019 Bahar

Turizm İşletmelerinde Bilişim Sistemleri

UTL2502 2018-2019 Bahar

Web Tasarımı

UTL2502 2018-2019 Bahar

Web Tasarımı

TUİ1006 2018-2019 Bahar

Turizm İşletmelerinde Bilişim Sistemleri

UTL3002 2018-2019 Bahar

Lojistik Planlama II

İŞL4514 2018-2019 Bahar

Optimizasyon Teknikleri

UTL2501 2018-2019 Güz

Yönetim Bilişim Sistemleri

UTL3003 2018-2019 Güz

Uluslararası Taşımacılık Yönetimi

UTL3001 2018-2019 Güz

Lojistik Planlama I

UTL2501 2018-2019 Güz

Yönetim Bilişim Sistemleri

EKF4505 2018-2019 Güz

E-Ticaret

UTL3003 2018-2019 Güz

Uluslararası Taşımacılık Yönetimi

UTL3001 2018-2019 Güz

Lojistik Planlama I

YBS3901 2018-2019 Güz

Yönetim Bilişim Sistemleri

YBS3901 2018-2019 Güz

Yönetim Bilişim Sistemleri

EKF4505 2018-2019 Güz

E-Ticaret