Personel

Doç.Dr. Murad Özkoç
Doç.Dr.
Murad Özkoç
@ E-posta
murad.ozkoc@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5092

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Matematik Bölümü / Topoloji Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi 1998

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik 2002

Doktora

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik/Topoloji 2011

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ayhan Burcu Sünbül, Özkoç Murad, 2016. Almost e{star}-continuous functions and their characterizations. The Journal of Nonlinear Science and Applications
2-) Özkoç Murad, Ayhan Burcu Sünbül, 2016. Almost strongly theta-e-continuous functions. Journal of Nonlinear Science and Applications
3-) Özkoç Murad, Aslım Gülhan, 2011. On weakly e-continuous functions. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics
4-) ÖZKOÇ.,M., ASLIM.,G., 2011. On weakly $e$-continuous functions. Hacet. J. Math. Stat.
5-) ÖZKOÇ.,M., ASLIM.,G., 2010. On strongly $\theta$-$e$-continuous functions. B. Korean Math. Soc.
6-) Özkoç Murad, Aslım Gülhan, 2010. On strongly theta-e-continuous functions. Bulletin of the Korean Mathematical Society

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özkoç Murad, Sarıkaya Atasever Kamile, 2019. On some forms of e{ast}-irresoluteness. Journal of Linear and Topological Algebra
2-) Ayhan Burcu Sünbül, Özkoç Murad, 2018. On contra e{ast}?-continuous functions. Divulgaciones Matematicas
3-) Özkoç Murad, Yılmaz Tuğçe, 2018. On characterizations of weakly e-irresolute functions. Journal of Linear and Topological Algebra
4-) Ayhan Burcu Sünbül, Özkoç Murad, 2018. On almost contra e{ast}-continuous functions. Jordan Journal of Mathematics and Statistics
5-) Özkoç Murad, Burcu Sünbül Ayhan, 2016. On Lambda_e-sets and V_e-sets and the associated topology tau{Lambda_e}. General Mathematics Notes
6-) Ayhan Burcu Sünbül, Özkoç Murad, 2016. On pi ge-closed sets and related topics. Journal of Advanced Studies in Topology
7-) Özkoç Murad, Ayhan Burcu Sünbül, 2016. On weakly eR-open functions. Journal of Linear and Topological Algebra
8-) Özkoç Murad, Ayhan Burcu Sünbül, 2014. On generalized e-closed sets. Journal of Advanced Studies in Topology
9-) Özkoç Murad, Kına Hüseyin, 2013. On generalized weak structures. International Journal of Pure and Applied Mathematical Sciences
10-) Özkoç Murad, 2013. On z-theta-open sets and strongly theta-z-continuous functions. International Journal of Contemporary Mathematical Sciences

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Özkoç Murad, Yılmaz Tuğçe, 2017. Two new types of irresolute functions via $e$-open sets. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
2-) Özkoç Murad, 2017. Topolojik uzaylarda hemen hemen e-süreklilik üzerine (On almost e-continuity in topological spaces). Anadolu University Journal of Science and Technology B-Theoritical Sciences (AUJST-B)
3-) Özkoç Murad, 2017. On almost e-continuity in topological spaces. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi B - Teorik Bilimler
4-) Güney Zekeriyya, Özkoç Murad, Korkmaz Nebiye, 2016. Matematik felsefesi ve eğitimine dair. MSKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi
5-) Güney Zekeriyya, Özkoç Murad, Korkmaz Nebiye, 2015. Matematik eğitiminde kavram yanlışlıkları üzerine. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi
6-) Güney Zekeriyya, Özkoç Murad, 2010. Peano uzayları ve Hahn Mazurkiewicz teoremi üzerine. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özkoç Murad, Ayhan Burcu Sünbül, 2018. Kontra e{ast}-teta-sürekli fonksiyonlar üzerine. 2. Multidisipliner Çalışmaları Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özkoç Murad, Ayhan Burcu Sünbül, 2019. Zayıf e{ast}-sürekli fonksiyonlar üzerine. 14. Ankara Matematik Günleri
2-) Ayhan Burcu Sünbül, Özkoç Murad, 2018. Hemen hemen kontra e{ast}-teta-sürekli fonksiyonlar üzerine. 13. Ankara Matematik Günleri
3-) Özkoç Murad, Yılmaz Tuğçe, 2017. Zayıf e-kararsız Fonksiyonların Karakterizasyonları Üzerine. 30. Ulusal Matematik Sempozyumu
4-) Ayhan Burcu Sünbül, Özkoç Murad, 2016. e-sürekli fonksiyonların zayıf formları üzerine. 29. Ulusal Matematik Sempozyumu
5-) Özkoç Murad, Sarıkaya Kamile, 2016. e{ast}-kararsız fonksiyonların zayıf ve güçlü formları üzerine. 11. Ankara Matematik Günleri
6-) Özkoç Murad, Ayhan Burcu Sünbül, 2015. Hemen hemen güçlü teta-e-sürekli fonksiyonlar üzerine. 28. Ulusal Matematik Sempozyumu
7-) Özkoç Murad, Yılmaz Tuğçe, Ayhan Burcu Sünbül, 2014. Genelleştirilmiş zayıf yapılarda V_g-kümeler ve Lambda_g-kümeleri üzerine. 13. Matematik Sempozyumu
8-) Güney Zekeriyya, Özkoç Murad, 2014. Matematikte doğru bilinen bazı yanlışlar üzerine. 13. Matematik Sempozyumu
9-) Güney Zekeriyya, Özkoç Murad, 2004. Peano uzayları ve Hahn Mazurkiewicz teoremi üzerine. II. Geometri Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Özkoç Murad, Ayhan Burcu Sünbül, 2016. Zayıf eR-fonksiyonlar üzerine. 11. Ankara Matematik Günleri

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) GÜNEY.,Z., ÖZKOÇ.,M., . 2015. Soyut Matematik. Yayın Evi: Dinozor Kitabevi

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Filomat.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. European Journal of Pure and Applied Mathematics.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Heliyon.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Universal Journal of Mathematics and Applications.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Analele Universitatii de Vest in Timisoara.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Journal of Advanced Studies in Topology.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) On strongly $\theta$-$e$-continuous functions - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:2

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) On weakly $e$-continuous functions - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
2-) On strongly $\theta$-$e$-continuous functions - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
3-) On weakly $e$-continuous functions - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
4-) On strongly $\theta$-$e$-continuous functions - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:2
5-) On strongly $\theta$-$e$-continuous functions - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:2

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: e-sürekli fonksiyonların zayıf ve güçlü formları üzerine. Konu: e-sürekli fonksiyonların zayıf ve güçlü formları üzerine. Burcu Sünbül-AYHAN. 2019

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: e*-kararsız fonksiyonların zayıf ve güçlü formları üzerine. Konu: Genel Topoloji. Kamile-SARIKAYA ATASEVER. 2018
2-) Tez Adı: e-kararsız fonksiyonların bazı formları üzerine. Konu: Genel Topoloji. Tuğçe-YILMAZ. 2016
3-) Tez Adı: Genelleştirilmiş zayıf yapılar üzerine. Konu: Genel Topoloji. Hüseyin-KINA. 2014
4-) Tez Adı: Genelleştirilmiş e-kapalı kümeler ve genelleştirilmiş e-sürekli fonksiyonlar üzerine. Konu: Genel Topoloji. Burcu Sünbül-AYHAN. 2014

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. e*-kararsız fonksiyonların zayıf ve güçlü formları üzerine. 2017-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. e-sürekli fonksiyonların zayıf ve güçlü formları üzerine. 2017-2019
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. e-kararsız fonksiyonların bazı formları üzerine. 2015-2017

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Talim ve Terbiye Kurulu Kitap İnceleme Panelinde Panelist. Türkiye. . 2016
2-) Talim ve Terbiye Kurulu Kitap İnceleme Panelinde Panelist. Nisan 2015. Türkiye. 2015
3-) Talim ve Terbiye Kurulu Kitap İnceleme Panelinde Panelist. Ekim 2015. Türkiye. 2015
4-) Talim ve Terbiye Kurulu Kitap İnceleme Panelinde Panelist. Nisan-2014. Türkiye. 2014
5-) Talim ve Terbiye Kurulu Kitap İnceleme Panelinde Panelist. Kasım-2014. Türkiye. 2014
6-) Talim ve Terbiye Kurulu Kitap İnceleme Panelinde Panelist. Mayıs-2013. Türkiye. 2013

Verdiği Dersler

MAT 5530 2019-2020 Güz

Fonksiyonel Analiz

MAT 5533 2019-2020 Güz

Topoloji

MAT 5539 2019-2020 Güz

Topolojik Süreklilikler

MAT1821 2019-2020 Güz

Genel Matematik I

MAT4503 2019-2020 Güz

Topolojiden Seçme Konular

MAT 5533 2018-2019 Güz

Topoloji

MAT1003 2018-2019 Güz

Soyut Matematik I

MAT1821 2018-2019 Güz

Genel Matematik I

MAT4503 2018-2019 Güz

Topolojiden Seçme Konular

MAT1004 2018-2019 Bahar

Soyut Matematik II

MAT1822 2018-2019 Bahar

Genel Matematik II

MAT4510 2018-2019 Bahar

Analizde Karşıt Örnekler

MAT 5539 2017-2018 Güz

Topolojik Süreklilikler

MAT1821 2017-2018 Güz

Genel Matematik I

MAT2505 2017-2018 Güz

Sayılar Teorisi I

MAT1822 2017-2018 Bahar

Genel Matematik II