Personel

Doç.Dr. Murat Keçiş
Doç.Dr.
Murat Keçiş
@ E-posta
muratkecis@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3127

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 07.07.1998

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Ortaçağ Tarihi) Anabilim Dalı 25.02.2003

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Ortaçağ Tarihi) Anabilim Dalı 20.05.2009

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Murat KEÇİŞ, “XIII-XIV. Yüzyıl Bizans ve İslam Kaynaklarına Göre Kuzeybatı Anadolu Yol Ağları”, Belleten, Cilt: LXXVII, Sayı: 280, Ankara 2013, s. 849-874. - 2013

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Keçiş Murat, Güneş Cüneyt, 2017. Bizans ve Kafkasya’sının Yönetimine Dair Bazı Tespitler. Karadeniz İncelemeleri Dergisi
2-) Keçiş Murat, 2013. II Manuel Palaiologos un Mekuplarında Sultan Yıldırım Beyazid ve Osmanlılar. The Journal of Academic Social Science Studies
3-) KEÇİŞ.,M., 2013. II. Manuel Palaiologos’un Mektuplarında Sultan Yıldırım Bayezid ve Osmanlılar. International Journal of Social Science
4-) Murat KEÇİŞ, “Mikhael Panaretos ve Eseri”, Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Sayı 12 (Bahar 2012), s. 25-38. - 2012
5-) Murat KEÇİŞ, “XIII-XV. Yüzyıl Bizans Tarihçilerinin Trabzon İmparatorları Hakkında Kullandıkları İfadeler”, Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Sayı: 8 (Bahar 2010), s. 9-28. - 2010
6-) Keçiş Murat, 2009. Georgios Akropolites ve “Tarih” Adlı Eseri. Tarih Araştırmaları Dergissi

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Demir Muzaffer, Keçiş Murat, 2017. Nisibis at The Border of Romans And Sasanians Between The Third and Fifth Centuries AD.. Tarih Arsaştırmaları Derdisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Murat KEÇİŞ, “Miryokefalon Savaşı’nda Bizans Ordusunun Stratejisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19-20 Haziran 2014, Özel Sayı, s. 119-138. - 2014
2-) Murat KEÇİŞ, “Türkiye Selçukluları’nın 1223 Yılında Trabzon Üzerine Düzenledikleri Sefer Hakkında Yeni Bir Kaynak ve Bazı Yeni Bilgiler”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Spring/Bahar 2012-Issue/Sayı 28, s. 40-55. - 2012
3-) Murat KEÇİŞ, “Georgios Akropolites ve “Tarih” Adlı Eseri”, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: XXVIII, Sayı: 45 (Ankara 2009), s. 191-206. - 2009
4-) Murat KEÇİŞ, “Trabzon İmparatorluğu’nun Kuruluşunda Çevreyle Olan İlişkileri”, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: XXVIII, Sayı: 46 (Ankara 2009), s. 143-162. - 2009

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Murat KEÇİŞ, “Miryokephalon Savaşı’nda Bizans Ordusunun Stratejisi”, Isparta Bölgesinin Tarihi Coğrafyası ve Miryokephalon Savaşı Sempozyumu, 19-20 Haziran 2014/Isparta. - 2014
2-) Murat KEÇİŞ, “Trabzon İmparatorluğu’na Türk Tesirleri Hakkında Bazı Yeni Tespitler”, XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014 Ankara. - 2014
3-) Murat KEÇİŞ, “Aydınoğulları Beyliği’nde Mehmed Bey’den Sonra “Uluğ Bey” Kim Olduğu Konusunda Yeni Bir Yorum”, Uluslararası Batı Anadolu Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu I (Aydınoğulları Tarihi), 4-6 Kasım 2010, Aydın. Ed. Mehmet Ersan-Mehmet Şeker-Cüneyt Kanat, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2013, s. 63-73. - 2013
4-) Murat KEÇİŞ, “Trabzon İmparatorluğu’nun Önemli Tarihi Kaynakları: Vazelon Aktaları ve Akçaabat”, Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, 26-28 Nisan 2013, Akçaabat/Trabzon, s. 27-33. - 2013
5-) Murat KEÇİŞ, “Trabzon İmparatoru III. Aleksios’un (??????? ?? ????? ??µ?????, Aleksios III Megas Komnenos,) Khrisoboulloslarına Göre Venediklilerin Trabzon Ticareti Hakkında Gözlemler”, Üçüncü Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Çalışmaları Sempozyumu/Bizans’ta Ticaret, 24-27 Haziran 2013 İstanbul. - 2013
6-) Murat KEÇİŞ, “Menteşeoğlu İlyas Bey Tarafından Venediklilerin Girit Dukası Marco Faledro’ya Verilen 24 Temmuz 1403 Tarihli Ahidname”, IIND International Symposium on the History, Culture and Civilization of Western Anatolian Principalities Menteşe Principality, 25-27 April 2012, Muğla. - 2012
7-) Murat KEÇİŞ, “Nisibis at the border of Romans and Sassanids between the third and seventh centuries A.D.”, XXII. International Roman Limes, 6-12 September Ruse/Bulgaria. (Doç. Dr. Muzaffer DEMİR ile birlikte - 2012
8-) Murat KEÇİŞ, “II. Manuel Palaiologos’un Mektupları’nda Sultan Yıldırım Bayezid ve Osmanlılar”, 1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi, 09-12 Ekim 2012. - 2012
9-) Murat KEÇİŞ, “Batı Anadolu Beyliklerinde Türkçe”, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 22-24 Aralık 2011 Muğla C. I, s. 651-656. - 2011
10-) Murat KEÇİŞ, “Türkiye Selçuklularının 1223 yılında Trabzon Üzerine Düzenledikleri Sefer Hakkında Yeni Bir Kaynak ve Bazı Yeni Bilgiler”, XVI. Türk Tarih Kongresi, 20-24 Eylül 2010, Ankara. - 2010
11-) KEÇİŞ.,M., 2010. Türkiye Selçuklularının 1223 yılında Trabzon Üzerine Düzenledikleri Sefer Hakkında Yeni Bir Kaynak ve Bazı Yeni Bilgiler. XVI. Türk Tarih Kongresi
12-) Murat KEÇİŞ, “Myriokephalon Savaşı Hakkında Yeni Bir Yorum”, Çivril Belediyesi, 17.09.2008, Çivril/Denizli. - 2008

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Keçiş Murat, 2017. Georgios Pakhimeres’te XIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Bizans-Selçuklu Hududu: Sakarya Savunma Hattı. Uluslararası Sakarya Sempozyumu
2-) Keçiş Murat, 2017. Haçlılar ve Ege Denizi: 1332-1334 İzmir Haçlı Seferi. Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu
3-) Keçiş Murat, 2017. Trabzon İmparatorluğu Tarih Yazıcılığının Sorunları. Uluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu
4-) KEÇİŞ.,M., 2015. Sakarya Boyunda Bizans-Türk Mücadelesinde Önemli Bir Geçit: Malagina. 2. Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu
5-) KEÇİŞ.,M., 2015. Ortaçağ Trabzon’unda Aziz Eugenios Kültü. I. Ulusalarası Geçmişten Günümüze Trabzon’da Dinî Hayat Sempozyumu
6-) Murat KEÇİŞ, “XIII.-XIV. Yüzyıl Kaynaklarına Göre Kuzey Batı Anadolu Yol Ağları”, Kuzey Anadolu’da Beylikler Dönemi Sempozyumu, 3-8 Ekim 2011, Kastamonu-Sinop-Çankırı. - 2011
7-) Murat KEÇİŞ, “Türkiye Selçuklu Merkezi Otoritesinin Dağılması Sonucu Anadolu’da Yeni Bilim ve Sanat Merkezlerinin Ortaya Çıkması”, II. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti “Selçuklularda Bilim ve Düşünce” Sempozyumu, 20-22 Ekim 2011, Konya. - 2011

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2017. Byzantion’dan Constantinopolis’e İstanbul Kuşatmaları Tarih Boyunca İstanbul Kuşatmaları/İznik İmparatorluğu Dönemi’nde 1235-1236 Yılı Konstantinopolis Kuşatması. Yayın Evi: İstanbul Araştırmaları Enstitüssü
2-) Keçiş.,M., . 2013. Trabzon İmparatorluğu ve Türkler (1204-1404). Yayın Evi: Türk Tarih Kurumu Yayınları

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) KEÇİŞ.,M., . 2015. Bizans İmparatorluğu Döneminde İstanbul’un Kent Yönetimi. Yayın Evi: İBBKültür AŞ

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Murat KEÇİŞ, “Latin İşgali ve Sonrasında Balkanlar’da Bizans”, Balkanlar El Kitabı, Cilt: I, ed. Bilgehan A. Gökdağ-Osman Karatay, 2. Baskı, Ankara 2013, s. 269-281. - 2013
2-) Murat KEÇİŞ, “Trabzon Rum Devleti’nde Kadına Dair Diplomatik Bir Usul: Evlilik İttifakları”, Ortaçağda Kadın, Ed. Altan Çetin, Lotus Yayınevi, Ankara 2011, s. 337-353. - 2011
3-) Murat KEÇİŞ, “Ankara: Bizans’tan Türklere”, Taş Devrinden Cumhuriyet’e Ankara, Bilim Teknoloji Kültür ve Sanat Kitap Serisi 1, Ankara 2009, s. 77-86. - 2009
4-) Murat KEÇİŞ, “Ortaçağ Türk Tarihi Bizans Kaynakları”, Ortaçağ Türk Tarihi Ana Kaynakları, Ed. Altan Çetin, İstanbul 2008, s. 134-152. - 2008
5-) Murat KEÇİŞ, “Geçmişten Günümüze Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 66. Kuruluş Yıldönümü Anı Kitabı, Ankara 2003, s. 297–305 - 2003

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) ZACHARIADOU.,E., . 2015. Trabzon’da Kuman Adları. Yayın Evi: Serander
2-) Anthony A. M. BRYER, “Rumlar ve Türkmenler: Karadeniz İstisnası”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Sayı: 16, Trabzon 2014, s. 177-232. (Dr. M. Sibel Dinçel ile beraber.). - 2014
3-) Jonathan HARRIS, “Laonikos Chalkokondyles ve Osmanlı Türklerinin Yükselişi”, OTAM, Sayı: 31 (Bahar 2012), s. 243-257 (Ali Mıynat ile birlikte). - 2012
4-) Ian BOOTH, “Kuzeybatı Anadolu’da Gaziler, Yollar ve Ticaret 1179-1291”, Tarih İncelemeleri Dergisi, Sayı: XXVII-I (2012 Temmuz), s. 243-266. (Şahin Çeler ile beraber) - 2012
5-) Elizabeth A. ZACHARIADOU, “I. Bayezid ve Kadı Burhaneddin Arasındaki Çekişmede II. Manuel Palaiologos”, OTAM, Sayı: 30 (Güz 2011), s. 213-224. (Şahin Çeler ile beraber.) - 2011
6-) Andrew C. S. PEACOCK, “Kırım’a Karşı Selçuklu Seferi ve Alaaddin Keykubad’ın Hâkimiyetinin İlk Yıllarındaki Genişleme Politikası”, Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı: 47 (Ankara 2010), s. 243-265, (Ali Mıynat ile beraber). - 2010
7-) S. D. GOITEIN, “Akdeniz Sosyal Tarihinin Bir Kaynağı Olarak Kahire Geniza Vesikaları”, Belleten, Sayı: 269, Cilt: LXXIV (Nisan 2010), s. 227-242 (Altan Çetin ile beraber). - 2010
8-) Rustam SHUKUROV, “Şeyh Cüneyd Safevî’nin Trabzon Seferi (M. 1456/H. 860)”, Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Sayı: 9 (Güz 2010), s. 145-156. - 2010
9-) Michel KURŠANSKIS, “Trabzon İmparatorluğu ve Gürcistan”, Belleten, Sayı: 271, Cilt: LXXIV (Aralık 2010), s. 905-925, (Fransızca’dan Tercüme). - 2010
10-) Elizabeth A. ZACHARIADOU, “Trabzon ve Türkler (1352-1402)”, OTAM, Sayı: 22 (Güz 2007), s. 221-241. - 2007
11-) Keçiş.,M., Çeler.,Ş., . 2007. I. Beyazid ve Kadı Burhaneddin Arasındaki Çekişmede II. Manuel Palaiologos. Yayın Evi: OTAM
12-) Angeliki LAIOU, “Marino Sanudo Torsello, Bizans ve Türkler: 1332-1334 Türklere Karşı İttifakın Perde Arkası”, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt XXII, Sayı: 34 (2003), s. 183-204. - 2003

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Karadeniz İncelemeleri Dergisi.

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2016. Menteşeoğulları Beyliği Sempozyum Bildirileri.
2-) Diplomatarium Veneto-Levantinum Sive Acta et Diplomatica res Venetas Graecas Atque Levantis Illustrantia a. 1300-1350 - 2015
3-) Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-III: Germiyanoğulları Beyliği - 2015
4-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. Osmanoğulları (Kuruluş).
5-) Yakın-Doğu Ticaret Tarihi - 2013
6-) Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-II - 2012

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Türk Tarih Kurumu, Belleten Dergisi - 2013

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - 2014
2-) Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi - 2012
3-) Ege Üniversitesi, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi - 2012
4-) Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi - 2009

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Bartın Üniversitesi “Osmanlı’dan Cumhuriyete Belge ve Fotoğraflarla Bartın Şehri”, adlı 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bilim Araştırma Projesinde Dış Uzman Hakem. - 2013
2-) Fatih Üniversitesi “Doğu Roma İmparatorluğunda Sanatın Değişken İşlevselliğinin Teori ve Biçemi” adlı 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bilim Araştırma Projesinde Dış Uzman Hakem. - 2012
3-) Fatih Üniversitesi “Anadolu Sanatları ve Kültürü Araştırması” adlı 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bilim Araştırma Projesinde Dış Uzman Hakem. - 2012
4-) Tübitak 2012-1-BİDEB 2214/2219 Tarih Paneli-Panelist, 18 Nisan 2012, Ankara. - 2012

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) I. ULUSLARARASI ANADOLU UYGARLIKLARI SEMPOZYUMU. TÜRKİYE. . 2015

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Murat Keçiş, “Trabzon Rum İmparatorluğu ve Türkler (1204-1404)”, 8 Şubat 2010, Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi.. . 1. 2010

Verdiği Dersler

TAR3005 2014-2015 Yaz

Ortaçağ Avrupa Tarihi

YDB2910 2018-2019 Bahar

Eski Yunan Dili II

TAR2516 2018-2019 Bahar

Bizans İmparatorluğu Tarihi II

TAR 5530 2018-2019 Bahar

Türk Tarihinin Bizans Kaynakları II

TAR 6518 2018-2019 Bahar

Bizans Tarih ve Medeniyeti II

TAR4006 2018-2019 Bahar

Tarih Semineri II

TAR1010 2018-2019 Bahar

İslam Tarihi

TAR2516 2018-2019 Bahar

Bizans İmparatorluğu Tarihi II

TAR2516 2018-2019 Bahar

Bizans İmparatorluğu Tarihi II

YDB2910 2018-2019 Bahar

Eski Yunan Dili II

TAR1010 2018-2019 Bahar

İslam Tarihi

TAR2513 2018-2019 Güz

Bizans İmparatorluğu Tarihi I

TAR4005 2018-2019 Güz

Tarih Semineri I

TAR4005 2018-2019 Güz

Tarih Semineri I

TAR 5541 2018-2019 Güz

Türk Tarihinin Bizans Kaynakları I

TAR 6517 2018-2019 Güz

Bizans Tarihi ve Medeniyeti I

TAR3005 2018-2019 Güz

Ortaçağ Avrupa Tarihi

TAR3005 2018-2019 Güz

Ortaçağ Avrupa Tarihi

TAR2509 2018-2019 Güz

Haçlı Seferleri Tarihi

TAR2513 2018-2019 Güz

Bizans İmparatorluğu Tarihi I

TAR2509 2018-2019 Güz

Haçlı Seferleri Tarihi

TAR2513 2018-2019 Güz

Bizans İmparatorluğu Tarihi I

TAR3901 2017-2018 Yaz

Türk Tarihi

TAR3901 2017-2018 Yaz

Türk Tarihi

TAR3514 2017-2018 Bahar

Sömürgecilik Tarihi

TAR 2516 2017-2018 Bahar

Bizans İmparatorluğu Tarihi II

TAR4006 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4006 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri II

TAR1010 2017-2018 Bahar

İslam Tarihi

TAR4005 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri I

TAR 6518 2017-2018 Bahar

Bizans Tarih ve Medeniyeti II

TAR 5530 2017-2018 Bahar

Türk Tarihinin Bizans Kaynakları II

TAR4005 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri I

TAR2516 2017-2018 Bahar

Bizans İmparatorluğu Tarihi II

YDB2910 2017-2018 Bahar

Eski Yunan Dili II

TAR2516 2017-2018 Bahar

Bizans İmparatorluğu Tarihi II

TAR1010 2017-2018 Bahar

İslam Tarihi

YDB2910 2017-2018 Bahar

Eski Yunan Dili II

TAR1010 2017-2018 Bahar

İslam Tarihi

TAR2516 2017-2018 Bahar

Bizans İmparatorluğu Tarihi II

TAR4005 2017-2018 Güz

Tarih Semineri I

TAR2513 2017-2018 Güz

Bizans İmparatorluğu Tarihi I

YDB2909 2017-2018 Güz

Eski Yunan Dili I

TAR2513 2017-2018 Güz

Bizans İmparatorluğu Tarihi I

YDB2909 2017-2018 Güz

Eski Yunan Dili I

TAR2513 2017-2018 Güz

Bizans İmparatorluğu Tarihi I

TAR 5541 2017-2018 Güz

Türk Tarihinin Bizans Kaynakları I

TAR3901 2017-2018 Güz

Türk Tarihi

TAR4005 2017-2018 Güz

Tarih Semineri I

TAR 6517 2017-2018 Güz

Bizans Tarihi ve Medeniyeti I

TAR3005 2017-2018 Güz

Ortaçağ Avrupa Tarihi

TAR3005 2017-2018 Güz

Ortaçağ Avrupa Tarihi

TAR2516 2016-2017 Yaz

Bizans İmparatorluğu Tarihi II

TAR2516 2016-2017 Yaz

Bizans İmparatorluğu Tarihi II

TAR1010 2016-2017 Yaz

İslam Tarihi

TAR2516 2016-2017 Bahar

Bizans İmparatorluğu Tarihi II

TAR4005 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4006 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5530 2016-2017 Bahar

Türk Tarihinin Bizans Kaynakları II

TAR2516 2016-2017 Bahar

Bizans İmparatorluğu Tarihi II

TAR4005 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4006 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri II

TAR1010 2016-2017 Bahar

İslam Tarihi

TAR1010 2016-2017 Bahar

İslam Tarihi

TAR3514 2016-2017 Bahar

Sömürgecilik Tarihi

TAR 6518 2016-2017 Bahar

Bizans Tarih ve Medeniyeti II

TAR3514 2016-2017 Bahar

Sömürgecilik Tarihi

TAR2513 2016-2017 Güz

Bizans İmparatorluğu Tarihi I

TAR4005 2016-2017 Güz

Tarih Semineri I

TAR4006 2016-2017 Güz

Tarih Semineri II

TAR2509 2016-2017 Güz

Haçlı Seferleri Tarihi

TAR2513 2016-2017 Güz

Bizans İmparatorluğu Tarihi I

TAR 5541 2016-2017 Güz

Türk Tarihinin Bizans Kaynakları I

TAR4006 2016-2017 Güz

Tarih Semineri II

TAR 6517 2016-2017 Güz

Bizans Tarihi ve Medeniyeti I

TAR3005 2016-2017 Güz

Ortaçağ Avrupa Tarihi

TAR2509 2016-2017 Güz

Haçlı Seferleri Tarihi

TAR2513 2016-2017 Güz

Bizans İmparatorluğu Tarihi I

TAR4005 2016-2017 Güz

Tarih Semineri I

TAR3005 2016-2017 Güz

Ortaçağ Avrupa Tarihi

TAR2513 2015-2016 Yaz

Bizans İmparatorluğu Tarihi I

TAR4006 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4005 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri I

TAR1010 2015-2016 Bahar

İslam Tarihi

TAR2514 2015-2016 Bahar

XII-XIV Yüzyıllarda Orta Asya ve Orta Doğu

TAR2516 2015-2016 Bahar

Bizans İmparatorluğu Tarihi II

YDB2910 2015-2016 Bahar

Eski Yunan Dili II

TAR2516 2015-2016 Bahar

Bizans İmparatorluğu Tarihi II

TAR 5530 2015-2016 Bahar

Türk Tarihinin Bizans Kaynakları II

TAR1010 2015-2016 Bahar

İslam Tarihi

TAR2514 2015-2016 Bahar

XII-XIV Yüzyıllarda Orta Asya ve Orta Doğu

TAR1010 2015-2016 Bahar

İslam Tarihi

TAR4006 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2015-2016 Güz

Tarih Semineri I

TAR 6000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

YDB2909 2015-2016 Güz

Eski Yunan Dili I

TAR 5541 2015-2016 Güz

Türk Tarihinin Bizans Kaynakları I

TAR3005 2015-2016 Güz

Ortaçağ Avrupa Tarihi

TAR 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TAR 5090 2015-2016 Güz

Seminer

TAR 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR2509 2015-2016 Güz

Haçlı Seferleri Tarihi

TAR2513 2015-2016 Güz

Bizans İmparatorluğu Tarihi I

TAR4006 2015-2016 Güz

Tarih Semineri II

TAR2509 2015-2016 Güz

Haçlı Seferleri Tarihi

TAR2513 2015-2016 Güz

Bizans İmparatorluğu Tarihi I

TAR 6517 2015-2016 Güz

Bizans Tarihi ve Medeniyeti I

TAR3005 2015-2016 Güz

Ortaçağ Avrupa Tarihi

TAR4005 2015-2016 Güz

Tarih Semineri I

TAR4006 2015-2016 Güz

Tarih Semineri II

TAR 6090 2015-2016 Güz

Seminer

TAR2516 2014-2015 Bahar

Bizans İmparatorluğu Tarihi II

TAR1010 2014-2015 Bahar

İslam Tarihi

TAR 6000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TAR3512 2014-2015 Bahar

Müslümanlarda Tarih ve Coğrafya Yazıcılığı

TAR 6700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TAR 5530 2014-2015 Bahar

Türk Tarihinin Bizans Kaynakları II

TAR4005 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4005 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri I

TAR 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 6518 2014-2015 Bahar

Bizans Tarih ve Medeniyeti II

TAR4006 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

TAR2516 2014-2015 Bahar

Bizans İmparatorluğu Tarihi II

TAR3512 2014-2015 Bahar

Müslümanlarda Tarih ve Coğrafya Yazıcılığı

TAR1010 2014-2015 Bahar

İslam Tarihi

TAR4006 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri II

TAR1010 2014-2015 Bahar

İslam Tarihi

TAR4005 2014-2015 Güz

Tarih Semineri I

TAR3901 2014-2015 Güz

Türk Tarihi

TAR4006 2014-2015 Güz

Tarih Semineri II

TAR4006 2014-2015 Güz

Tarih Semineri II

TAR 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TAR3901 2014-2015 Güz

Türk Tarihi

YDB2909 2014-2015 Güz

Eski Yunan Dili I

TAR 6000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TAR2509 2014-2015 Güz

Haçlı Seferleri Tarihi

TAR2513 2014-2015 Güz

Bizans İmparatorluğu Tarihi I

TAR3005 2014-2015 Güz

Ortaçağ Avrupa Tarihi

TAR3005 2014-2015 Güz

Ortaçağ Avrupa Tarihi

TAR2509 2014-2015 Güz

Haçlı Seferleri Tarihi

TAR2513 2014-2015 Güz

Bizans İmparatorluğu Tarihi I

TAR 6517 2014-2015 Güz

Bizans Tarihi ve Medeniyeti I

TAR 5541 2014-2015 Güz

Türk Tarihinin Bizans Kaynakları I

TAR 6700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

YDB2909 2014-2015 Güz

Eski Yunan Dili I

TAR4005 2014-2015 Güz

Tarih Semineri I