Personel

Doç.Dr. Mustafa Gökçe
Doç.Dr.
Mustafa Gökçe
@ E-posta
mustafagokce@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih 1999

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 2001

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi 07.12.2007

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gökçe Mustafa, 2018. Hazar Denizi’nde Ruslar ile Türkmenler Arasındaki Ticari İlişkiler. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
2-) Gökçe Mustafa, Tombuloğlu Tuba, 2018. 10. ve 15. Yüzyıl Seyyahlarının İzlenimlerinde Semerkand. History Studies
3-) IŞIK.,H., GÖKÇE.,M., 2016. İpek Yolu’nun Sosyal Bilgiler Derslerinde Bir Tema Olarak Kullanılmasının Önemi. TUHED
4-) GÖKÇE.,M., 2014. İki Kardeş Devletin Ortak Sorunu: Karabağ ve Ermeni Meselesi. Yeni Türkiye
5-) GÖKÇE.,M., 2012. Eugene Schuyler’in Kazaklarla İlgili İzlenimleri. Türk Dünyası Araştırmaları
6-) GÖKÇE.,M., 2012. 9-17. Yüzyıl Kaynaklarına Göre Hazar Denizi Çevresinde Neft (Petrol) Üretimi ve Ticareti. History Studies
7-) GÖKÇE.,M., 2011. Soğuk Savaş Öncesinden Günümüze İran’ın Hazar Denizi Siyaseti. Tarihin Peşinde
8-) GÖKÇE.,M., IŞIK.,H., 2011. Orta Asya Türk Tarihi Konularının Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme. Turkish Studies
9-) GÖKÇE.,M., 2011. Yukarı Karabağ Sorunu ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme. Turkish Studies
10-) GÖKÇE.,M., 2008. Seyyahlara Göre 19. Yüzyıl Türkmenistan’ında Kadın. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
11-) GÖKÇE.,M., 2008. Sovyet Sonrası Dönemde Hazar Çevresinde Yaşanan Rekabet. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Gökçe Mustafa, 2018. Türk Dünyası Ortak Türk Tarihi Ders Kitabı. Türk Yurdu

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gökçe Mustafa, 2018. Türk Destan ve Yazıtlarında İdeal Devlet. Orhun’dan Anadolu’ya Türkoloji Sempozyumu
2-) Gökçe Mustafa, 2018. Kuzey İpek Yolu’nda Bir Hazar Başkenti: İtil. II. Uluslararası Kültürel Miras Kongresi
3-) Gökçe Mustafa, Işık Hasan, 2018. Göç Üzerine Bir Sözlü Tarih Çalışması: Hamidiye Örneği. Uluslararası Orta Asya Sempozyumu
4-) Gökçe Mustafa, Işık Hasan, 2018. Kök Türk Yazıtlarının Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
5-) Gökçe Mustafa, Kalkan Tuba, 2017. Seyyahlara Göre Bozkırda Göç ve Yolculuk. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
6-) Gökçe Mustafa, Eroğlu Eren Fehmi, 2017. Geçmişten Günümüze Beşkaza Yörüklerinin Göç Hareketleri ve Yolları. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GÖÇ SEMPOZYUMU
7-) GÖKÇE.,M., 2016. İpek Yolu’nun İşleyişinde Kök Türklerin Rolü. III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
8-) Gökçe Mustafa, Işık Hasan, 2016. Orta Asya Enerji Nakil Hatları Yeni İpek Yolu mu. Uluslararası İpek Yolu'nun Yükselişi ve Türk Dünyası
9-) Gökçe Mustafa, 2016. İpek Yolu nun İşleyişinde Kök Türklerin Rolü. 3. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
10-) GÖKÇE.,M., 2014. Birinci Dünya Savaşı Döneminde Bakü Petrolleri İçin Yaşanan Rekabet. 12. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gökçe Mustafa, 2017. Hazar Havzasında Enerji, İstikrar ve Darbe. Uluslararası Darbe Sempozyumu
2-) Işık Hasan, Gökçe Mustafa, 2017. Bir Tarih Yazım Yöntemi Olarak Yerel Tarihçiliğin Dünya Ve Türkiye’deki Gelişim Süreci. XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences
3-) Işık Hasan, Gökçe Mustafa, 2017. İpek Yolu, Kültür Aktarımı Ve Eğitim. International Conference on New Horizons in Education
4-) Gökçe Mustafa, 2015. Türkiye de Orta Asya Sosyal Tarihi Araştırmalarının Sorunları. Uluslararası Ortak Türk Tarih Yazımı Çalıştayı
5-) Gökçe Mustafa, Keleş Adem, 2015. Kayı Köy mü Kaya Köy mü Bir Harfle Neler Değişti. I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gökçe Mustafa, 2012. Kök Türk Yazıtlarının Tarih Bilinci ve Vatandaşlık Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi. Beşinci Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gökçe Mustafa, 2017. Seyyahlara Göre 19. Yüzyılda Türkmen Ailesi. Yörük-Türkmen Çalıştayı-ıı

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Gökçe.,M., . 2012. Siyah Altın Peşinde Hazar’da Bin Yıl. Yayın Evi: Berikan Yayınları

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2018. "Türk Milliyetçiliğinin Temelleri", Alparslan Türkeş’e Armağan. Yayın Evi: Berikan
2-) . 2018. Ebulfez Elçibey’e Armağan/Azerbaycan ve Hazar Enerji Kaynakları. Yayın Evi: Berikan
3-) . 2018. Altaylardan Toroslara Konargöçer Türkler/Konargöçer Türk Kültürünün Kökenleri. Yayın Evi: Muğla Büyükşehir Belediyesi
4-) . 2017. "Türk Devlet Anlayışının Mitolojik Kökenleri", Dede Korkut'un İzinde 30 Yıl. Yayın Evi: Gece Kitaplığı
5-) . 2017. "Yolların ve Medeniyetlerin Buluşma Noktası Havzar Havzası", Atsız Armağanı II. Yayın Evi: Altınordu
6-) . 2017. "Ahmet Yesevi’nin Yetiştiği Kültürel Ortam", Kültür Dünyamızın Mimarları II. Yayın Evi: MSKU
7-) . 2017. "Türkiye’nin Hazar Enerji Kaynakları Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme", Türk Tarihine Dair Yazılar II. Yayın Evi: Gece Kitaplığı
8-) Gökçe.,M., . 2013. "Tarihsel Perspektiften Rusya’nın Hazar Denizi’ne Olan İlgisi ve Bölge Politikaları", Rusya’nın Doğu Politikası. Yayın Evi: Ekin
9-) . 2008. "Seyyahlara Göre 19. Asırda Hazar Ötesi Türkmenlerinin Sosyal ve Ekonomik Yaşamı” Osmanlı'dan Cumhuriyete Yörükler ve Türkmenler. Yayın Evi: Phoenix

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Bayterek.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Turkish Studies.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
5-) Editörlük Türü: Bildiri Kitabı. 2016. IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu .

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Altaylardan Toroslara Konargöçer Türkler.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Turkish Studies.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. History Studies.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Yukarı Karabağ Sorunu ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) İki Kardeş Devletin Ortak Sorunu: Karabağ ve Ermeni Meselesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
2-) Seyyahlara Göre 19. Yüzyıl Türkmenistan’ında Kadın - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
3-) Orta Asya Türk Tarihi Konularının Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Yukarı Karabağ Sorunu ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
2-) Sovyet Sonrası Dönemde Hazar Çevresinde Yaşanan Rekabet - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Sovyet Sonrası Dönemde Hazar Çevresinde Yaşanan Rekabet - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Yukarı Karabağ Sorunu ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Uzman. Konu: Ortak Türk Tarihi Dersi. Proje Türü: Diğer(Uluslararası). Ortak Türk Tarihi (15. Yüzyıla Kadar). 2017-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje İzleyiciliği. Konu: Tarih Eğitimi. Proje Türü: Avrupa Birliği. Building Tolerance through History Education in Georgia. 2010-2010
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Tarih Eğitimi. Proje Türü: Avrupa Birliği. A Key to Europe. 2009-2012

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yönetici. Konu: Tarihi Mekanların Eğitimde Kullanımı. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Müze ve Tarihi Mekanlar İle Eğitim. 2011-2011