Personel

Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Yazıcı
Doktor Öğretim Üyesi
Muhammed Yazıcı
@ E-posta
myazici@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3164

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih 1999

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih 2002

Doktora

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih(Yeniçağ Tarihi) 2010

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yazıcı Muhammed, 2016. Osmanlı Dünyasında Rüya Görmek Üzerine. Asia Minor Studies
2-) Yazıcı, M., ”XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti’nde Kamu Düzeninin İşleyişini Etkileyen Unsurlar Üzerine”, Asia Minor Studies Dergisi, Cilt:1 Sayı:1, Ocak 2013, Kilis 2013, s.156-178. - 2013
3-) .,., 2012. Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler(XVI. Yüzyıl). The Journal of Academic Social Science Studies

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yazıcı, M., “1851 Meğri Depremi”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar 2012, Sayı 28, Muğla 2013, s. 114-129. - 2012
2-) Yazıcı, M.,“XVI. Yüzyıl Muğla Kazasında Yerleşme ve Nüfus”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 19 (Kasım 2003-Ocak 2004), s.195-216. - 2004

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Yazıcı, M., "Osmanlı Devleti'nde Kardeş Katli", Osmanlı Mecmuası, Sayı:10, İstanbul 2014, s. - 2014
2-) Yazıcı, M.,“Bayram Akça, Sosyal-Siyasal ve Ekonomik Yönüyle Muğla(1923-1960)”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.IV, S.2, (Aralık 2002), s.135-136. - 2002

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Batılı Seyyahların Gözünden Osmanlıda Yöneten-Yönetilen İlişkisi(16.-18. Yüzyıl), Uluslararası Orta ve Batı Asya'da Yönetim Kültürü Sempozyumu, 21-23 Ekim 2015, İstanbul - 2015
2-) Yazıcı, M., "Rüyaların Gözünden II. Abdülhamid Devri", Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu, Selanik 2014. - 2014
3-) Yazıcı, M.,-Ayan, E., "XVI. Yüzyılda Menteşe Sancağı'nda Konargöçerlerin İsim Almalarına Dair", IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 22-24 Aralık 2011, Muğla, (Basılmamış Bildiri) - 2011

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yazıcı Muhammed, 2017. 1566-1567 Yıllarında Manisa Kazası nda İşlenen Suçlar. Uluslararası Manisa Sempozyumu
2-) Yazıcı.,m., 2016. 1758 Yılında Bir Osmanlı Konağının Giderleri Üzerine. Uluslararası Medeniyet, Şehir ve Mimari Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yazıcı, M., “Fetih Öncesi Bizans ve Osmanlı Devleti”, İstanbul’un Fethinin 550. Yıldönümü Paneli, Muğla 2003. - 2003
2-) Yazıcı, M., “Osmanlı’da Rüya Görmek Üzerine”, II. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni, 08-10 Mayıs 2013. - 2003

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Muğla Şehir Yazııları/XVI. Yüzyılda Menteşe Sancağında Mekanın Organizasyonu. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2-) Yazıcı M., “Menteşe Sancağında Konar-Göçer Teşekküller”, Osmanlıdan Cumhuriyete Yörükler ve Türkmenler, Editörler Hayati Beşirli-İbrahim Erdal, Phoenix Kitabevi, Ankara 2008, s.155-184 - 2008

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) ASIA MINOR STUDIES DERGİSİ - 2014

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos Seferi esnasında bugünkü Muğla şehrinden geçtiği güzergah.. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Kanuni Yolu. 2016-2016

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 19. Yüzyılda Menteşe Sancağı'ndaki Vakıfların İdari ve Ekonomik Durumu. 2015-2017

Verdiği Dersler

TAR2004 2014-2015 Yaz

Osmanlı Paleografyası

TAR 5507 2018-2019 Bahar

Yeniçağ Osmanlı Tarihi Hukuk Metinleri

TAR4006 2018-2019 Bahar

Tarih Semineri II

TAR2004 2018-2019 Bahar

Osmanlı Paleografyası

TAR2002 2018-2019 Bahar

Osmanlı Tarihine Giriş

TAR2004 2018-2019 Bahar

Osmanlı Paleografyası

TAR2002 2018-2019 Bahar

Osmanlı Tarihine Giriş

TAR2001 2018-2019 Güz

Osmanlı Paleografyasına Giriş

TAR3001 2018-2019 Güz

Yeniçağ Osmanlı Tarihi

TAR4005 2018-2019 Güz

Tarih Semineri I

TAR 5505 2018-2019 Güz

Yeniçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları

TAR 6529 2018-2019 Güz

Yeniçağ’da Osmanlı Devleti-Batı Münasebetleri

TAR2001 2018-2019 Güz

Osmanlı Paleografyasına Giriş

TAR3001 2018-2019 Güz

Yeniçağ Osmanlı Tarihi

TAR3001 2018-2019 Güz

Yeniçağ Osmanlı Tarihi

TAR2004 2017-2018 Yaz

Osmanlı Paleografyası

TAR2001 2017-2018 Yaz

Osmanlı Paleografyasına Giriş

TAR3001 2017-2018 Yaz

Yeniçağ Osmanlı Tarihi

TAR2004 2017-2018 Bahar

Osmanlı Paleografyası

TAR2002 2017-2018 Bahar

Osmanlı Tarihine Giriş

TAR2002 2017-2018 Bahar

Osmanlı Tarihine Giriş

TAR 6527 2017-2018 Bahar

Osmanlı Tarihi Kaynakları I

TAR4006 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4006 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5504 2017-2018 Bahar

Osmanlı Arşiv Metinleri

TAR4005 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri I

TAR2002 2017-2018 Bahar

Osmanlı Tarihine Giriş

TAR4005 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri I

TAR2004 2017-2018 Bahar

Osmanlı Paleografyası

TAR2004 2017-2018 Bahar

Osmanlı Paleografyası

TAR 5505 2017-2018 Güz

Yeniçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları

TAR 6527 2017-2018 Güz

Osmanlı Tarihi Kaynakları I

TAR2001 2017-2018 Güz

Osmanlı Paleografyasına Giriş

TAR2001 2017-2018 Güz

Osmanlı Paleografyasına Giriş

TAR4005 2017-2018 Güz

Tarih Semineri I

TAR4005 2017-2018 Güz

Tarih Semineri I

TAR3001 2017-2018 Güz

Yeniçağ Osmanlı Tarihi

TAR3001 2017-2018 Güz

Yeniçağ Osmanlı Tarihi

TAR4006 2017-2018 Güz

Tarih Semineri II

TAR2001 2017-2018 Güz

Osmanlı Paleografyasına Giriş

TAR3001 2017-2018 Güz

Yeniçağ Osmanlı Tarihi

TAR2001 2016-2017 Yaz

Osmanlı Paleografyasına Giriş

TAR2004 2016-2017 Yaz

Osmanlı Paleografyası

TAR2001 2016-2017 Yaz

Osmanlı Paleografyasına Giriş

TAR4006 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4006 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri I

TAR 5504 2016-2017 Bahar

Osmanlı Arşiv Metinleri

TAR2002 2016-2017 Bahar

Osmanlı Tarihine Giriş

TAR2002 2016-2017 Bahar

Osmanlı Tarihine Giriş

TAR2004 2016-2017 Bahar

Osmanlı Paleografyası

TAR2004 2016-2017 Bahar

Osmanlı Paleografyası

TAR4006 2016-2017 Güz

Tarih Semineri II

TAR4006 2016-2017 Güz

Tarih Semineri II

TAR3001 2016-2017 Güz

Yeniçağ Osmanlı Tarihi

TAR2001 2016-2017 Güz

Osmanlı Paleografyasına Giriş

TAR 5507 2016-2017 Güz

Yeniçağ Osmanlı Tarihi Hukuk Metinleri

TAR4005 2016-2017 Güz

Tarih Semineri I

TAR4005 2016-2017 Güz

Tarih Semineri I

TAR 6527 2016-2017 Güz

Osmanlı Tarihi Kaynakları I

TAR 5505 2016-2017 Güz

Yeniçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları

TAR2001 2016-2017 Güz

Osmanlı Paleografyasına Giriş

TAR3001 2016-2017 Güz

Yeniçağ Osmanlı Tarihi

TAR2001 2016-2017 Güz

Osmanlı Paleografyasına Giriş

TAR3001 2016-2017 Güz

Yeniçağ Osmanlı Tarihi

TAR2001 2015-2016 Yaz

Osmanlı Paleografyasına Giriş

TAR2004 2015-2016 Yaz

Osmanlı Paleografyası

TAR2001 2015-2016 Yaz

Osmanlı Paleografyasına Giriş

TAR4006 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4006 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri II

TAR2002 2015-2016 Bahar

Osmanlı Tarihine Giriş

TAR 5504 2015-2016 Bahar

Osmanlı Arşiv Metinleri

TAR2004 2015-2016 Bahar

Osmanlı Paleografyası

TAR4005 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri I

TAR2002 2015-2016 Bahar

Osmanlı Tarihine Giriş

TAR2004 2015-2016 Bahar

Osmanlı Paleografyası

TAR2002 2015-2016 Bahar

Osmanlı Tarihine Giriş

TAR 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR3001 2015-2016 Güz

Yeniçağ Osmanlı Tarihi

TAR4006 2015-2016 Güz

Tarih Semineri II

TAR 5090 2015-2016 Güz

Seminer

TAR 5505 2015-2016 Güz

Yeniçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları

TAR 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR4006 2015-2016 Güz

Tarih Semineri II

TAR2001 2015-2016 Güz

Osmanlı Paleografyasına Giriş

TAR 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TAR4005 2015-2016 Güz

Tarih Semineri I

TAR3001 2015-2016 Güz

Yeniçağ Osmanlı Tarihi

TAR4005 2015-2016 Güz

Tarih Semineri I

TAR2001 2015-2016 Güz

Osmanlı Paleografyasına Giriş

TAR2002 2014-2015 Bahar

Osmanlı Tarihine Giriş

TAR4005 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri I

TAR2502 2014-2015 Bahar

Anadolu Beylikleri

TAR 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

TAR 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TAR 5504 2014-2015 Bahar

Osmanlı Arşiv Metinleri

TAR 6526 2014-2015 Bahar

Osmanlı Tarihi Kaynakları II

TAR4006 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri II

TAR2002 2014-2015 Bahar

Osmanlı Tarihine Giriş

TAR 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR4005 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri I

TAR2502 2014-2015 Bahar

Anadolu Beylikleri

TAR2002 2014-2015 Bahar

Osmanlı Tarihine Giriş

TAR4006 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri II

TAR2004 2014-2015 Bahar

Osmanlı Paleografyası

TAR2004 2014-2015 Bahar

Osmanlı Paleografyası

TAR4005 2014-2015 Güz

Tarih Semineri I

TAR 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TAR4006 2014-2015 Güz

Tarih Semineri II

TAR2001 2014-2015 Güz

Osmanlı Paleografyasına Giriş

TAR3001 2014-2015 Güz

Yeniçağ Osmanlı Tarihi

TAR3001 2014-2015 Güz

Yeniçağ Osmanlı Tarihi

TAR3001 2014-2015 Güz

Yeniçağ Osmanlı Tarihi

TAR 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5505 2014-2015 Güz

Yeniçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları

TAR4005 2014-2015 Güz

Tarih Semineri I

TAR4006 2014-2015 Güz

Tarih Semineri II

TAR 5090 2014-2015 Güz

Seminer

TAR2001 2014-2015 Güz

Osmanlı Paleografyasına Giriş