Personel

Doktor Öğretim Üyesi Nagehan Kırkbeşoğlu
Doktor Öğretim Üyesi
Nagehan Kırkbeşoğlu
@ E-posta
nagehank@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5692

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk 08.06.2002

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü 14.06.2005

Doktora

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü 09.11.2010

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) KIRKBEŞOĞLU.,N., 2012. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu İle Getirilen Faiz Sınırları Üzerine Bir Değerlendirme. BATİDER

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Druzin Bryan, Li Jessica, Kırkbeşoğlu Nagehan, 2017. Yalan Söyleme Eyleminin Suç Olarak Öngörülmesi:Eğer Mümkün İse Hangi Şartlar Altında Yalan Söylemek Suç Olarak Öngörülebilir? (Çeviren: Nagehan KIRKBEŞOĞLU). Küresel Bakış Dergisi
2-) KIRKBEŞOĞLU.,N., 2016. 28.02.2008 TARİHLİ İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ KARARININ (BGE 134 III 241) ÇEVİRİSİ VE KÖKENİNİ ÖĞRENME HAKKI İLE İLGİLİ GENEL BİR DEĞERLENDİRME. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
3-) KIRKBEŞOĞLU.,N., 2009. Sınaî Mülkiyet ve Rekabet Hukukunda Zorunlu Lisans. Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ'ye ARMAĞAN
4-) KIRKBEŞOĞLU.,N., 2006. Milletlerarası Ticaret Hukukunda Hakemlerin Lex Mercatoria’yı Uygulamasından Kaynaklanan Sorunlar. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) KIRKBEŞOĞLU.,N., . 2011. Türk Özel Hukukunda Kısmi Hükümsüzlük. Yayın Evi: Vedat Yayıncılık
2-) KIRKBEŞOĞLU.,N., . 2006. Soybağı Alanında Biyoetik ve Hukuk Sorunları. Yayın Evi: Vedat Yayıncılık

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Kırkbeşoğlu.,N., Kurt.,N., Gökalp.,T., Kılıç.,Ü., Dolmacı.,N., Gök.,F., Karaman.,D., Çetin.,P., . 2016. Genel Hukuk. Yayın Evi: Lisans Yayıncılık
2-) AKİPEK.,Ş., KIRKBEŞOĞLU.,N., TOKBAŞ.,H., . 2016. Sorularla 12 Bankaya Karşı Üç Kat Tazminat (Kartel Tazminatı) Davası Rehberi . Yayın Evi: Aristo Yayınevi

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Toplu Konutlarda Yöneticinin Hukuki Sorumluluğu. Konu: Toplu Yapılar, Kat Mülkiyeti. Songül. 2015
2-) Tez Adı: Türk Hukukunda Velayetin Kapsamı ve Hükümleri. Konu: Velayet. Hilal. 2014

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu konulu Sempozyum (İstanbul Barosu ve Maltepe Üniversitesi ortak sempozyum). Türkiye. . 2011
2-) XVII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi. Türkiye. . 2010