Personel

Doktor Öğretim Üyesi Nagehan Kırkbeşoğlu
Doktor Öğretim Üyesi
Nagehan Kırkbeşoğlu
@ E-posta
nagehank@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5692

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk 08.06.2002

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü 14.06.2005

Doktora

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü 09.11.2010

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) KIRKBEŞOĞLU.,N., 2012. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu İle Getirilen Faiz Sınırları Üzerine Bir Değerlendirme. BATİDER

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kırkbeşoğlu Nagehan, 2019. Tüketici Hukuku Çerçevesinde Reklam Denetiminde Yasal Sınırlar ve Gelişmeler. istanbul ticaret üniversitesi sosyal bilimler dergisi
2-) Karabulut Ali Naci, Kırkbeşoğlu Nagehan, 2019. ÇEVRİMİÇİ TÜKETİCİ YORUMLARI İÇİN YASALGEREKSİNİMLER: eWOM’A HEP GÜVENEBİLİR MİYİZ?. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
3-) Kırkbeşoğlu Nagehan, 2019. Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
4-) Druzin Bryan, Li Jessica, Kırkbeşoğlu Nagehan, 2017. Yalan Söyleme Eyleminin Suç Olarak Öngörülmesi:Eğer Mümkün İse Hangi Şartlar Altında Yalan Söylemek Suç Olarak Öngörülebilir? (Çeviren: Nagehan KIRKBEŞOĞLU). Küresel Bakış Dergisi
5-) KIRKBEŞOĞLU.,N., 2016. 28.02.2008 TARİHLİ İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ KARARININ (BGE 134 III 241) ÇEVİRİSİ VE KÖKENİNİ ÖĞRENME HAKKI İLE İLGİLİ GENEL BİR DEĞERLENDİRME. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
6-) KIRKBEŞOĞLU.,N., 2009. Sınaî Mülkiyet ve Rekabet Hukukunda Zorunlu Lisans. Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ'ye ARMAĞAN
7-) KIRKBEŞOĞLU.,N., 2006. Milletlerarası Ticaret Hukukunda Hakemlerin Lex Mercatoria’yı Uygulamasından Kaynaklanan Sorunlar. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası

(C-2)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2019. NAGEHAN KIRKBEŞOĞLU; Ödünç Sözleşmeleri Kısa Şerhi/. Yayın Evi: Aristo
2-) . 2019. Yüklenicinin İfa Engelleri/. Yayın Evi: Aristo
3-) . 2019. Önalım Hakkı/. Yayın Evi: Aristo
4-) . 2017. Sorularla 12 Bankaya Karşı Üç Kat Tazminat (Kartel Tazminatı) Davası Rehberi/Oniki Bankaya Karşı Üç Kat Tazminat Davası. Yayın Evi: ARİSTO
5-) . 2011. Türk Özel Hukukunda Kısmi Hükümsüzlük/. Yayın Evi: Vedat Yayınevi
6-) KIRKBEŞOĞLU.,N., . 2011. Türk Özel Hukukunda Kısmi Hükümsüzlük. Yayın Evi: Vedat Yayıncılık
7-) KIRKBEŞOĞLU.,N., . 2006. Soybağı Alanında Biyoetik ve Hukuk Sorunları. Yayın Evi: Vedat Yayıncılık
8-) . 2006. Soybağı Alanında Biyoetik ve Hukuk Sorunları/. Yayın Evi: Vedat Yayınevi

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Kırkbeşoğlu.,N., Kurt.,N., Gökalp.,T., Kılıç.,Ü., Dolmacı.,N., Gök.,F., Karaman.,D., Çetin.,P., . 2016. Genel Hukuk. Yayın Evi: Lisans Yayıncılık
2-) AKİPEK.,Ş., KIRKBEŞOĞLU.,N., TOKBAŞ.,H., . 2016. Sorularla 12 Bankaya Karşı Üç Kat Tazminat (Kartel Tazminatı) Davası Rehberi . Yayın Evi: Aristo Yayınevi
3-) . 2016. Genel Hukuk/Hukukun Kaynakları. Yayın Evi: Lisans Yayıncılık

(E-5)Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu İle Getirilen Faiz Sınırları Üzerine Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
2-) Türk Özel Hukukunda Kısmi Hükümsüzlük - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
3-) Soybağı Alanında Biyoetik ve Hukuk Sorunları - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:4

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Toplu Konutlarda Yöneticinin Hukuki Sorumluluğu. Konu: Toplu Yapılar, Kat Mülkiyeti. Songül. 2015
2-) Tez Adı: Türk Hukukunda Velayetin Kapsamı ve Hükümleri. Konu: Velayet. Hilal. 2014

(I-8)Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu konulu Sempozyum (İstanbul Barosu ve Maltepe Üniversitesi ortak sempozyum). Türkiye. . 2011
2-) XVII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi. Türkiye. . 2010