Personel

Prof.Dr. Hatice Nur Erkızan
Prof.Dr.
Hatice Nur Erkızan
@ E-posta
nerkizan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1625

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Felsefe Bölümü / Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe 1987

Yüksek Lisans

University of Essex School of Comparative Studies Department of Philosophy 08.01.1992

Doktora

University of Bristol Faculty of Art Department of Philosophy 10.09.1997

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Erkızan Hatice Nur, 2018. Aristotelesçi Var Oluşçuluk ya da Umutsuzluğun Aşılması Üzerine. Cogito
2-) Erkızan Hatice Nur, 2018. İnsan Hakları, Adalet ve Eğitim Üzerine ya da İnsanileşme ve İnsandışılaştırma/İnsandışılaşma”,. Arkhe logos
3-) Erkızan, H.N., "Erkek-Merkezcilikten(Androcentrism)İnsan-MerkezciliğeYolculuk (Anthropocentrism): Antik Felsefe ve Cinsiyet Üzerine (Pre-Sokratikler)",Woman 2000; 2011 - 2011
4-) Erkızan, H.N., "İlkçağ Felsefesi ve Temel Kavramları Üzerine: Presokratikler (1)”, Vehbi Hacıkadiroğlu Armağanı, Felsefe Tartışmaları, (Hazırlayanlar: Doğan Özlem- Hayrettin Ökçesiz, Şükrü Argın), Everest Yayınları, İstanbul, Mayıs 2002, s. 180–203 - 2002
5-) Erkızan, H.N., "Aristoteles’te Entelecheia Ve Energeia Terimlerine İlişkin Bazı Tartışmalar –II", Felsefe Tartışmaları, Sayı:29, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2002, s. 51-56 - 2002
6-) Erkızan, H.N., "The Conception of God Qua Energeia In Aristotle", Journal of Academic Research, Yıl: 2, Sayı: 7–8, İstanbul, 2001, s.9–16 - 2001
7-) Erkızan, H.N., "Farabi’nin Politika Felsefesinde Halk ve Halk Kültürünün Kavranımı", Felsefelogos, Sayı: 13, İstanbul, 2001, s.145-150 - 2001
8-) Erkızan, H.N., "Batılı Aydınlanmaya Etkileri Bakımından İbn-i Rüşd “, Felsefelogos Sayı: 14, İstanbul, 2001, s. 107-115 *(Ayrıca; Muğla Üniversitesi, Salı Konferanslarında bildiri olarak sunulmuştur) - 2001
9-) Erkızan, H.N., "Plotinos’ta Çıkarımsal Olmayan Düşünmenin Doğası Üzerine Bir İnceleme", Felsefe Tartışmaları, Sayı: 28, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2001, s. 1-9 - 2001
10-) Erkızan, H.N., "Feminizm ve Çağdaş Aristotelesçi Feminizm", Felsefelogos Sayı: 15, İstanbul, 2001, s.125–140 - 2001

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Erkızan.,H.Nur., 2016. Aristoteles ve Nussbaum'da İnsan: "Kinetik Varoluşuna" Eleştirisi Üzerine(1). Özne Özel Sayısı
2-) Erkızan.,N., 2016. Aristoteles'in Kinetik-Olmayan Mutluluk (Eudaimonia) Anlayışı Üzerine . Arkhe-logos
3-) Erkızan, H.Nur., "Aristoteles’te İnsan Üzerine, Cogito Sayı 77, Aristoteles Özel Sayısı, 2014, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul." - 2015
4-) Erkızan, H.N., "Aristoteles’te Düşünmenin İki Ayrı Boyutu: Tanrı ve İnsan”, Felsefe Tartışmaları, Sayı:27, s.98–107, 2000, İstanbul." - 2015
5-) Erkızan, H.N., "Aristoteles’in Teolojisi’nin İslam Düşüncesi Üzerindeki Etkileri: Bir Yanlışın Sonuçları Üzerine", Dört Öğe, Sayı:2, Ankara, 2012, s.107- 115 - 2012
6-) Erkızan, H.N., "Demokratik Bireyin Neliği/Kimliği Üzerine", Özne – Felsefenin Aynasında Siyaset, 15 Kitap, Adana, 2011, s. 23- 29 - 2011
7-) Erkızan, H.N., "Çağdaş Aristotelesçi Düşüncede İnsan: Nussbaum’ın Özcü (Essentialist) İnsan Anlayışı Üzerine Bir İnceleme", Özne - Aristoteles Özel Sayı, Kitap 11-12, Adana, 2009-2010, s.86-103 - 2010
8-) Erkızan, H.N., "İbn Rüşdcülük: Batı’daki Tarihsel ve Felsefi Gelişimi Üzerine", İslami Araştırmalar Dergisi (Journal of Islamic Research), İbn Rüşdcülük: Batı’daki Tarihsel ve Felsefi Gelişimi Üzerine”, İslami Araştırmalar Dergisi (Journal of Islamic Research), Cilt. Vol:21, Sayı: 2, Ankara, 2009, s. 73-83 - 2009
9-) Erkızan, H.N., "Nominalizmin Etik ve Politik Sonuçları ve Türkiye’deki Görünümleri Üzerine Bir İnceleme (I)" , Özne -Bunalım Özel Sayı, 10. Kitap, Adana, 2009, s. 41- 53 - 2009
10-) Erkızan, H.N., "İoanna Kuçuradi’nin Düşünceleri Işığında Atatürk Devrimini Yeniden Düşünmek Üzerine", Atatürk’ün Doğumunun 125. yılı ve Cumhuriyetin 83. yılı Özel Sayı, Muğla: Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi- İlke, 2006, s.49-56 - 2006
11-) Erkızan, H.N., "Aristotelesçi Sosyal Bilim Anlayışı, Pozitivizm ve Hermeneutik", FLSF (Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi) Sayı:2, (Felsefe ve Çağımızın Sorunları), Isparta, 2006, s.3-16 - 2006
12-) Erkızan, H.N., "Arda Denkel’in Felsefe Anlayışı Üzerine Bir İnceleme", Arda Denkel’in Ardından, Derleyen: Gürol Irzık-İlhan İnan, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005, s.43–58 - 2005
13-) Erkızan, H.N., "Yaşamın Anlam Olanakları Olarak Etik", Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi- İlke, Sayı:15, Muğla, 2005, s.169-173 - 2005
14-) Erkızan, H.N., "Aristoteles’te Sevgi/Dostluk (Philia)Üzerine: Ya Da Philia’nın Kırılganlığı Hakkında (II)" Uluğ Nutku’ya Armağan, (Hazırlayanlar: Mehmet Elgin-Çetin Veysal), İnkılâp Yayınevi, İstanbul, 2004, s.191-204 - 2004
15-) Erkızan, H.N., "Aydınlanma Üzerine", Doğan Özlem Armağan Kitabı: Anlama ve Yorum, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 2004, s. 233-241 - 2004
16-) Erkızan, H.N., "Despotizmin Çağdaş Görünümü Olarak Bürokrasi", Düşünen Siyaset, Sayı:17, Ankara, 2003, s.129-143. *(26 Şubat 2003 Tarihinde Muğla Üniversitesi Salı Konferanslarında da sunulmuştur ). - 2003
17-) Erkızan, H.N., "Doğan Özlem’in Felsefesi", Evrensel Kültür; Aylık Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi Sayı: 138, İstanbul, Haziran 2003, s.51-52 - 2003
18-) Erkızan, H.N., "Doğan Özlem İle Felsefe Üzerine Bir Söyleşi", Düşünen Siyaset, Sayı:18, Ankara, 2003 - 2003
19-) Erkızan, H.N., "Doğal Kölelik, Kadın Ve Özne Olma Bilinci", Düşünen Siyaset Sayı:18, Ankara, 2003 - 2003
20-) Erkızan, H.N., "Sevginin Doğası Üzerine (I)", Mehmet Küçük’e ( Hazırlayan: Doğan Özlem) Editör: Şahabettin Yalçın, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2003, s. 159–170 - 2003
21-) Erkızan, H.N., "Küreselleşmenin Tarihsel ve Düşünsel Temelleri Üzerine", Doğu Batı, Sayı:18, Ankara, 2002 - 2002
22-) Erkızan, H.N., "Anarşist Düşüncenin Doğası Tarihsel Kökenleri Ve Max Stirner Üzerine Bir İnceleme", Düşünen Siyaset, Sayı: 11, Ankara, 2002, s. 47-60 - 2002
23-) Erkızan, H.N., "The Absolute Subject: Object of Desire But Qua Object of Love in Aristotle", Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz, Cilt; 1 Sayı: 2, Muğla, 2001, s.93-105 - 2001
24-) Erkızan, H.N., "Varlık, Akıl ve Kaygı", Felsefelogos, Sayı:9, İstanbul, 2000, s.133-143 - 2000
25-) Erkızan, H.N., "Aristoteles’te Düşünsel ve Politik Yaşamın Kavranımı Üzerine", Düşünen Siyaset, Sayı: 12, İstanbul, 2000, s.145-157 - 2000
26-) Erkızan, H.N., "Kadının Duygu ve Akıl Ayırımı Temelinde Kavranımı: Bir Aristotelian Yaklaşım", Düşünen Siyaset, Sayı:13, Ankara, 2000, s.155-165 - 2000
27-) Erkızan, H.N., "Bilim, Felsefe ve Demokrasi: Bir Aristotelian Yaklaşım", Felsefelogos, Sayı: 11, İstanbul, 2000, s.95-106 *(Ayrıca; Muğla Üniversitesi-Bilim ve Felsefe Toplantıları, Muğla, 24 Şubat, 2000) - 2000
28-) Erkızan, H.N., "Yıkıcılığın Bilgi-Kuramsal Temelleri Üzerine Bir Aristotelian İnceleme", Düşünen Siyaset, Sayı:14, Ankara, 2000, s.145–151 * (Ayrıca; Muğla Üniversitesi -2000 Yılının Fikir Akımları adlı panelde bildiri olarak sunulmuştur). - 2000
29-) Erkızan, H.N., "Aristoteles’te Varlık, Doğa ve İnsan", Felsefelogos, Sayı: 6, İstanbul, 1999, s.125-135 - 1999
30-) Erkızan, H.N., "Aristoteles’te Mutlak Aktivite Olarak Tanrı", Felsefe Tartışmaları, 24.Kitap, İstanbul, 1999, s. 77-93 - 1999
31-) Erkızan, H.N., "Aristoteles’te Energeia ve Entelecheia Kavramları Üzerine Bir İnceleme (I)", Felsefelogos, Sayı:7, İstanbul, 1999, s.199-209 - 1999
32-) Erkızan, H.N., "Aristoteles’te Energeia ve Kinesis ayrımı Üzerine”, Felsefelogos, Sayı:8, İstanbul, 1999, s.149-155 - 1999
33-) Erkızan, H.N., "Aristoteles’te Akılsallığın Kavranımı ve Kadın", Doğu Batı, Sayı: 5, Ankara, 1998, s.198-209 - 1998

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Erkızan Hatice Nur, 2018. Aristotelesçi Var Oluşçuluk ya da Umutsuzluğun Aşılması Üzerine. Türkiye Kadın Felsefeciler Topluluğu (SWIP-TR) Birinci Yıllık KonferansıS
2-) Erkızan Hatice Nur, 2018. Adalet ve Barış Eğitimi Üzerine,. V. Uluslararası Felsefe Kongresi: Savaş ve Barış
3-) Erkızan Hatice Nur, 2018. ‘Freire’in Hümanist Eğitim Anlayışı Üzerine ya da Oluştan İnsani var Oluşa Doğru’. 4. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
4-) Erkızan, H.Nur., "21.yüzyıl Aydınlanması, Atatürk ve Türkiye Üzerine, Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi, 20-23 Ekim, 2014 Muğla.( Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Ankara Üniversitesi Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğinde 20-22 Ekim 2014 tarihleri arasında, Muğla’da “Halide Edip Adıvar’ın Ölümünün 50. Yıldönümü Anısına düzenlenecek olan “Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi”)" - 2015
5-) Erkızan, H.N., "Aristoteles’te İnsan: Yaşamak (energeia) Etkin Olmaktır", Kıbrıs, Yakın Doğu Üniversitesi, 4 Aralık, 2013 - 2013
6-) Erkızan, H.N., "Heraclitus and Aristotle On Psyche", Aydın-Selçuk, Turkey, 7-12 Ekim, 2012 - 2012
7-) Erkızan, H.N., "Yüksek Öğrenimde İnsani Bilimlerin Yeri ve İşlevi: Nussbaum" Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, İstanbul, 27-29 Mayıs 2011 - 2011
8-) Erkızan, H.N., "Türkçe’nin Dünya Dili Olma Olanağı Üzerine Felsefi Bir İnceleme", IV. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Cilt: 2, Muğla, 22-24 Aralık, 2011, s.9-17, - 2011
9-) Erkızan, H.N., "Betül Çotuksöken’de Öznenin Ontik, Epistemik ve Etik Analizi Üzerine", I. Uluslararası Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 2010. (Aynı zamanda; Betül Çotüksöken Armağan Kitabı) - 2010
10-) Erkızan, H.N., "Kadının İnsan Hakları, Din Ve Liberal Değerler Üzerine", Sakarya Uluslararası Disiplinler Arası Kadın Çalışmaları Kongresi, Sakarya Üniversitesi, Mart 2009. Aynı zamanda; Sakarya Üniversitesi Uluslar arası-Disiplinler arası Kadın Çalışmaları Kongresi Kongre Bildirileri Cilt III, Sakarya, 2009, s.85-93 - 2009
11-) Erkızan, H.N., "Demokraside Çatışmanın Müzakere Yöntemi ile Dönüştürülmesi ve ‘Boston On Nokta Koalisyonu’ Örneği Üzerine", I.Uluslararası Müzakereci Demokrasi Sempozyumu, İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi, Nisan 2009 - 2009
12-) Erkızan, H.N., "Küresel Politik Liberalizmde (Global Political Liberalism) İnsan Ve Eğitim Üzerine", Uluslararası Eğitim Felsefesi Kongresi- (Küreselleşme Sürecinde Eğitim Sorunlarının Felsefi Boyutu) Bildiriler Kitabı, Eğitim-Bir-Sen, Ankara, 2009, s.682-692. - 2009
13-) Erkızan, H.N., "İyi Yaşam (Eu-zen) ve İyi Ölüm (Eu- thanasia) Üzerine Aristotelesçi Bir Yaklaşım", 2. Uluslar arası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiriler Kitabı, Nobel Yayın Dağıtm, Ankara, 2009, s. 191-198 - 2009
14-) Erkızan, H.N., "On Nussbaum’s Critique of Culturalism, Relativism and Traditionalism”, Fifth Balkan Countries Seminar of Philosophy –The Problem of Identities in South- Eastern Europe and Human Rights-, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 13-15 July 2009 - 2009
15-) Erkızan, H.N., "Yeni-Aristotelesçi Sivil Toplum Anlayışı Üzerine", V.Uluslararası STKlar Kongresi- Küresel Barış, Global Justice-, Çanakkale Üniversitesi, 24-26 Ekim 2008. Aynı zamanda, V. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Bildiriler Kitabı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Yayınları, Çanakkale, 2008, s.577-584 - 2008
16-) Erkızan, H.N., "Kantçı Konstruktivizm ve Onun Yeni-Aristotelesçi Eleştirisi Üzerine", Uluslar arası Kant Sempozyumu, Muğla Üniversitesi, 6-8 Ekim 2004. Ayrıca, Immanuel Kant, Uluslar arası Kant Sempozyumu Bildirileri, Vadi Yayınları, Ankara, 2006, s.474-486 - 2006
17-) Erkızan, H.N., "Farabi’nin Politika Felsefesinde Halk ve Halk Kültürünün Kavranımı", Muğla Üniversitesi ile Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) tarafından düzenlenen Uluslararası Türkistan Halk Kültürü Sempozyumu, Marmaris-Muğla, 25-27 Ekim 2000. Ayrıca; Uluslar arası Türkistan Halk Kültürü Sempozyumu, Muğla Üniversitesi Yayınları No: 23, Muğla, 2001, s. 71-78. Aynı zamanda, Felsefelogos, Sayı: 13, İstanbul, 2001, s.145-150 - 2001
18-) Erkızan, H.N., "İbn-i Sina’nın Yaşamı ve İnsan Anlayışı Üzerine Bir İnceleme", 1. Uluslararası Türk Dünyası, Çağdaş Lehçe ve Edebiyatları Sempozyum, Muğla Üniversitesi, Muğla, 21-23 Nisan 2000. Aynı zamanda; Muğla Üniversitesi- 1. Türk Dünyası Çağdaş Lehçe ve Edebiyatları Sempozyumu, Yayına Haz: Ali Abbas Çınar, Muğla: Muğla Üniversitesi Yayınları, 2001, s.81-91 - 2000
19-) Erkızan, H.N., "Energeia and Kinesis in Aristotle" , University of Bristol, Department of Philosophy, England, 1996 - 1996
20-) Erkızan, H.N., "Felsefe ve Edebiyat Üzerine", Uluslararası Akyaka Edebiyat Günleri, Akyaka-Muğla, 22–24 Mayıs 2009 - 1996
21-) Erkızan, H.N., "On Discursive and Non-Discursive Thinking In Aristotle", University of Bristol, Department of Philosophy, England, 1995 - 1995

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Erkızan Hatice Nur, 2018. İnsan Hakları, Adalet ve Eğitim Üzerine ya da İnsanileşme ve İnsandışılaştırma/İnsandışılaşma. 4. Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Erkızan Hatice Nur, 2018. ‘Hakların Metafizigˆinden Olanakların Fizigˆine ya da Aristoteles’ten Nussbaum’a’. 1.Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu
2-) Erkızan Hatice Nur, 2018. ‘Anaksagoras’tan Atatürk’e’ Anadolu’da Felsefeye Yolculuk Çalıştayı,. Anadolu’da Felsefeye Yolculuk Çalıştayı,
3-) Erkızan Hatice Nur, 2018. ‘Felsefe ve İnsan: Olanaktan Olmaya Doğru’. “Akasya Felsefe Söyleşileri:
4-) Erkızan Hatice Nur, 2018. “Aristotelesçi Var Oluşçuluk: Olanaktan Özgürlüğe”. 2. Adana Felsefe Festivalinde: Çukurova Üniversites
5-) Erkızan Hatice Nur, 2018. “Aristoteles’te Anlama/Bilme Arzusu, Varlık ve Biz”. Mersin Ulusal Aristoteles Sempozyumu, Mersin Üniversitesi
6-) Erkızan, H.Nur., "Tarihte ve Felsefede Kadın Olmak: Aspasia ve Hypatia", 2014, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü - 2015
7-) Erkızan, H.Nur., "Aristoteles, Mutluluğun (Eudaimonia) Yitirilişi ve Günümüz Üzerine” Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu- VII, İstanbul Üniversitesi, 4-7 Kasım,2014, İstanbul." - 2015
8-) Erkızan, H.N., “Miletoslu Aspasia Ya da Tarihte Bir Kadın Felsefeci Olmak Üzerine”, (Anadolu’da Felsefeye Yolculuk III), Türkiye Felsefe Kurumu, Aydın, 8-9 Kasım, 2013 - 2013
9-) Erkızan, H.N., “Demokrasi, Akıl ve Duygu Üzerine”, Felsefe Konferansları Serisi, Uludağ Üniversitesi-Bursa, 16 Kasım, 2013 - 2013
10-) Erkızan, H.N., “Eğitim ve Demokratik Değerler: Nussbaum”, Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, 26- 28 Ekim 2011. Burada sunulan bildiri yeniden gözden geçirilerek yayınlanmıştır. “Demokratik Bireyin Neliği/Kimliği Üzerine”, Özne– Felsefenin Aynasında Siyaset, 15 Kitap, Adana,2011, s. 23- 29 - 2011
11-) Erkızan, H.N., “Aristoteles’in Teolojisi’nin İslam Düşüncesi Üzerindeki Etkisi: Bir Yanlışın Sonuçları Üzerine", Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 2010 - 2010
12-) Erkızan, H.N., “Nussbaum’ın İnsan Felsefesi”, Muğla Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Topluluğu, 27 Aralık, 2010 - 2010
13-) Erkızan, H.N., “Aristoteles’in Anlam Kuramı ya da De In terpretatione Üzerine”, Anlam Kongresi, ODTÜ, 19-21 Aralık, 2008. Anlam Kavramı Üzerine Yeni Denemeler (Anlam Kongresi ODTÜ Felsefe Günleri 19-21 Aralık 2008 Bildiriler Kitabı), Devlet ve Hukuk Kuramı Kitaplığı, Birinci Baskı, No:5, Legal Kitapevi, İstanbul, 2010, s.97-110 - 2010
14-) Erkızan, H.N., “Liberal Feminizm Üzerine Tartışmalar” Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar IV. Sempozyum, İstanbul, 25–29 Ağustos, 2008. Aynı zamanda Hukuk Felsefesi Sosyoloji Arkivi HFSA 20. Kitap, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2010, s. 36-43 - 2010
15-) Erkızan, H.N., “Hilmi Yavuz’un Aydınlanma Felsefesi Nedir?”, Hilmi Yavuz Akademik Sempozyumu, Mardin Artuklu Üniversitesi, 19-Nisan 2009. Aynı Zamanda: Hilmi Yavuz Akademik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Mardin Artuklu Üniversitesi Kültür Yayınları, Mardin, No:2, 2010, s. 341-352 - 2010
16-) Erkızan, H.N., "Nussbaum’da Sosyal Adalet ve Cinsiyet", İstanbul, HFSA, 2010 - 2010
17-) Erkızan, H.N.,“Aristotelesçi Feminizm”, Maltepe Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Felsefe Kulübü, İstanbul, 19 Kasım, 2009 - 2009
18-) Erkızan, H.N., “Feminizm ve Rasyonalizm Üzerine”, Türkiye Felsefe Kurumu, İstanbul Seminerleri, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 4-5 Aralık 2009 - 2009
19-) Erkızan, H.N., “Felsefenin İşlevi”, Muğla Üniversitesi, Fen –Edebiyat Fakültesi, Felsefe Topluluğu Muğla, 2009 - 2009
20-) Erkızan, H.N., “Özgürlük, Toplum ve Erdem Üzerine”, Muğla Üniversitesi Sıtkı Koçman Günleri, Muğla, 10-14 Kasım, 2008 - 2008
21-) Erkızan, H.N., “Aristoteles’in Varlık Anlayışı”, Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü Geleneksel Felsefe Söyleşileri, Bursa, 21 Eylül, 2007 - 2007
22-) Erkızan, H.N., "Aristoteles’te Adaletin ve Mutluluğun Ontolojisi Üzerine", İstanbul Barosu- Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar III. Sempozyumu, İstanbul, 07–09 Eylül 2006. Aynı zamanda, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 16. Kitap, İstanbul, 2007, s. 123-134 - 2007
23-) Erkızan, H.N.,“Eğitime Aristotelesçi Bir Yaklaşım: Erdem Eğitimi Üzerine”, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi, XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 13–15 Eylül, Muğla, 2006 - 2006
24-) Erkızan, H.N., “Aydınlanma, Türk Aydınlanması ve Atatürk”, Muğla Üniversitesi Sıtkı Koçman Günleri, Muğla,13–17 Kasım, 2006 - 2006
25-) Erkızan, H.N., “Aristotelesçi Yaşama Felsefesi ya da Yaşama Bilgeliği Üzerine”, Uludağ Üniversitesi ve Nilüfer Belediyesi İşbirliği ile Yapılan Felsefe ve Sanat Konferansları, Bursa, 24 Kasım, 2006 - 2006
26-) Erkızan, H.N., "Aristotelesçi Sosyal Bilim Anlayışı: Yaşamak, Birlikte Yaşamak ve İyi yaşamak", Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Muğla Üniversitesi, 05- 07 Ekim 2005. Aynı zamanda; Felsefe ve Sosyal Bilimler, Vadi Yayınları, Ankara,2006, s. 63-72 - 2006
27-) Erkızan, H.N., "Aristotelesçi Sosyal Bilim Anlayışı, Pozitivizm ve Hermeneutik", Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi – Felsefe ve Çağımızın Sorunları Ulusal Sempozyumu, 03-05 Mayıs 2006. Aynı zamanda yeniden gözden geçirilerek; FLSF Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, Sayı:2, (Felsefe ve Çağımızın Sorunları), Isparta, 2006, s. 3-16 - 2006
28-) Erkızan, H.N.,“Mutluluk (Eudaimonia) nedir?”, Muğla Üniversitesi Sıtkı Koçman Günleri, 17 Kasım, Muğla, 2005 - 2005
29-) Erkızan, H.N., "Yeni- Aristotelesçi Sosyal Adalet Kuramı: Bir Yeni-Liberalizm Eleştirisi", Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar-II Sempozyum, İstanbul, 7-11 Eylül 2004.. Aynı zamanda; Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi (13. Kitap), İstanbul, 2005, s.133-143 - 2005
30-) Erkızan, H.N., “Aristoteles’te Sevgi/Dostluk (Philia)Üzerine: Ya Da Philia’nın Kırılganlığı Hakkında (II)”, Türkiye Felsefe Kurumu- İstanbul Seminerleri-, İstanbul, 24–25 Kasım 2004. *Aynı zamanda; Uluğ Nutku’ya Armağan, Hazırlayanlar: Mehmet Elgin-Çetin Veysal, İnkılap Yayınevi,İstanbul, 2006, s.191-204 - 2004
31-) Erkızan, H.N., "Adalet Ve İyi Üzerine: Adalet İyiden Bağımsız Olabilir mi?", Muğla Üniversitesi Felsefe Günleri II. 9-12 Ekim 2003, Adalet Sempozyumu. Aynı zamanda; Hukuk Felsefesi Ve Sosyolojisi Arkivi, (9. Kitap), İstanbul, 2004, s. 166-172 - 2004
32-) Erkızan, H.N., "Despotizmin Çağdaş Görünümü Olarak Bürokrasi", Muğla Üniversitesi-Salı Konferansları, 26 Şubat, 2003 - 2003
33-) Erkızan, H.N., "Çağdaş Aristotelesçi Düşüncede İnsanın Bir Değer Varlığı Olarak Kavranımı", Muğla Üniversitesi Bilgi Ve Değer Sempozyumu, 16-17 Mayıs 2002. Aynı zamanda; Bilgi Ve Değer Sempozyumu Bildirileri, Editör: Şahabettin Yalçın, Vadi Yayınları, Ankara, Kasım- 2002, s.235-248 - 2002
34-) Erkızan, H.N., “İbn-i Arabî Üzerine Bir İnceleme”, Muğla Üniversitesi-Salı Konferansları, 9 Ekim, Muğla, 2001. - 2001
35-) Erkızan, H.N., "Batılı Aydınlanmaya Etkileri Bakımından İbn-i Rüşd", Muğla Üniversitesi, Salı Konferansları, 2001 - 2001
36-) Erkızan, H.N., "Bilim, Felsefe ve Demokrasi: Bir Aristotelian Yaklaşım", Bilim ve Felsefe Toplantıları, Muğla Üniversitesi, Muğla, 24 Şubat, 2000 - 2000
37-) Erkızan, H.N., "Yıkıcılığın Bilgi-Kuramsal Temelleri Üzerine Bir Aristotelian İnceleme", Muğla Üniversitesi -2000 Yılının Fikir Akımları, Muğla, 2000 - 2000

(B-6)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Erkızan, H.N., "Hayalgücü Üzerine, II. Türk Dünyası Bilim Ve Kültür Şöleni, Muğla Üniversitesi, Muğla, 8 Mayıs, 2013. " - 2015

(C-2)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Erkızan, H.N., "Felsefe ve Feminizm" (Özel Sayı, Özne), İtalik Yayınları, 2013 - 2013
2-) Erkızan, H.N., "Aristoteles: Hayvanların Hareketi", (2.Basım; gözden geçirilmiş ve genişletilmiş), Sentez Yayınları, İstanbul, 2013 - 2013
3-) Erkızan, H.N., "Aristoteles Yazıları: Varlık, Bilgi ve Yaşam Üzerine", Sentez Yayınları, İstanbul, 2013 - 2013
4-) Erkızan, H.N., "Türkiye Felsefe Yazıları", Sentez Yayınları, İstanbul, 2013 - 2013
5-) Erkızan, H.N., "Aristoteles’ten Nussbaum’a İnsan", Sentez Yayınları, İstanbul, 2012 - 2012
6-) Erkızan, H.N., "Aristoteles Yazıları: Metafizik ya da İlk Felsefe Üzerine", Sentez Yayınları, İstanbul, 2012 - 2012
7-) Erkızan, H.N., "Aristoteles Yazıları: Etik ve Politika Üzerine", Sentez Yayınları, İstanbul, 2012 - 2012
8-) Erkızan, H.N., "Aristoteles Yazıları: Feminizm ve Çağdaş Aristotelesçi Feminizm", Sentez Yayınları, İstanbul, 2012 - 2012
9-) Erkızan, H.N., "Antik Çağ ve Orta Çağ Felsefesi", (Kadir Çüçen ile birlikte), Sentez Yayınları, İstanbul, 2012 - 2012
10-) Erkızan, H.N., Aristoteles (Özel Sayı, Özne), İtalik Yayınları, Ankara, 2009 - 2009
11-) Erkızan, H.N., "Doğan Özlem Armağan Kitabı", Ed. A.Kadir Çüçen, H.N.Erkızan ve Güçlü Ateşoğlu, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 2004 - 2004

(C-3)Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: ERKIZAN HATİCE NUR. 2018. Education and Human Rights/içinde: İnsan Hakları, Adalet ve Eğitim Üzerine Ya da İnsanileşme Olmadan İnsan Hakları Olanaklı mıdır…Part III, Chapter. Yayın Evi: Lambert Academic Publishing Editör Adı: Ed. Nevide Akpınar Dellal- Witold Stonkowski
2-) Yazar Adı: ERKIZAN HATİCE NUR. 2018. 200. Doğum yılında Marx-28. Kitap/“Aristoteles’te Varlık ve Anlama Bilme Arzusu Üzerine”,. Yayın Evi: Çizgi Yayınları Editör Adı: Mustafa Günay

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: ERKIZAN HATİCE NUR. 2018. Felsefeye Giriş Yolları ( Betül Çotuksöken’e Armağan)/Betül Çotuksöken’de Öznenin Ontik, Epistemik ve Etik Kuruluşu. Yayın Evi: Papatya Bilim/ Üniversite Yayıncılığı Editör Adı: Ahu Tunçel, Zekiye Kutlusoy, Güncel Önkal
2-) Yazar Adı: ERKIZAN HATİCE NUR. 2018. Stoa Felsefesi-29. Kitap/“ Kleanthes”. Yayın Evi: Çizgi Kitabevi Editör Adı: Hatice Nur Erkızan
3-) Yazar Adı: ERKIZAN HATİCE NUR. 2018. Stoa Felsefesi-29. Kitap/“ Kleanthes”. Yayın Evi: Çizgi Kitabevi Editör Adı: Hatice Nur Erkızan
4-) Yazar Adı: ERKIZAN HATİCE NUR. 2018. Stoa Felsefesi-29. Kitap/“ Kleanthes”. Yayın Evi: Çizgi Kitabevi Editör Adı: Hatice Nur Erkızan
5-) Yazar Adı: ERKIZAN HATİCE NUR. 2018. Stoa Felsefesi-29. Kitap/“ Kleanthes”. Yayın Evi: Çizgi Kitabevi Editör Adı: Hatice Nur Erkızan
6-) Yazar Adı: ERKIZAN HATİCE NUR. 2018. Stoa Felsefesi-29. Kitap/“ Kleanthes”. Yayın Evi: Çizgi Kitabevi Editör Adı: Hatice Nur Erkızan
7-) Yazar Adı: ERKIZAN HATİCE NUR. 2018. Stoa Felsefesi-29. Kitap/“ Kleanthes”. Yayın Evi: Çizgi Kitabevi Editör Adı: Hatice Nur Erkızan
8-) Yazar Adı: ERKIZAN HATİCE NUR. 2018. Eğitim Felsefesi/Demokratik Akıl ve Eğitim Üzerine. Yayın Evi: Çizgi Kitabevi Editör Adı: Mustafa Günay
9-) Yazar Adı: ERKIZAN HATİCE NUR. 2018. Metinlerle Felsefeye Giriş/Aristoteles’te Varlık, Doğa ve İnsan. Yayın Evi: Çizgi Kitabevi Editör Adı: Mustafa Günay
10-) Yazar Adı: ERKIZAN HATİCE NUR. 2018. Türk Düşüncesi Yolunda Mehmet Akgün’e Armağan/“Felsefe İnsanlığın Hizmetinde Nasıl Olabilir?”. Yayın Evi: AD Yayıncılık Editör Adı: Fazıl Karahan, Fikri Gül, Milay Köktürk
11-) Yazar Adı: ERKIZAN HATİCE NUR. 2018. Metinlerle Felsefeye Giriş/Felsefe ve Yaşam Üzerine. Yayın Evi: Çizgi Editör Adı: Mustafa Günay
12-) Yazar Adı: Hatice Nur-Erkızan. 2015. Miletoslu Aspasia ya da Tarihte Bir Kadın Felsefeci Olmak Üzerine. Yayın Evi: TFK Yayınları Editör Adı: A. Kadir Çüçen, Harun Tepe
13-) Erkızan, H.N., "Aristoteles: Yaşamı ve Yapıtları Üzerine", Say Yayınları, İstanbul, 2011 - 2011
14-) Erkızan, H.N., "Diogenes Leartios", Felsefe Ansiklopedisi, Cilt:4, Editör: Ahmet Cevizci, Babil Yayınları, Ankara, 2006, s.543-545 - 2006
15-) Erkızan, H.N., "Diogenes Oenondalı", Felsefe Ansiklopedisi, Cilt:4, Editör: Ahmet Cevizci, Babil Yayınları, Ankara, 2006, s.545-546 - 2006
16-) Erkızan, H.N., "Diogenes Apollonia", Felsefe Ansiklopedisi, Cilt:4, Editör: Ahmet Cevizci, Babil Yayınları, Ankara, 2006, s.541-543 - 2006
17-) Erkızan, H.N., "Sinoplu Diogenes", Felsefe Ansiklopedisi, Cilt:4, Editör: Ahmet Cevizci, Babil Yayınları, Ankara, 2006, s.546-549 - 2006
18-) Erkızan, H.N., "Callicles", Felsefe Ansiklopedisi Cilt: III, Editör: Ahmet Cevizci, Babil Yayınları, Ankara, 2005, s.11-12 - 2005
19-) Erkızan, H.N., "Cleanthes", Felsefe Ansiklopedisi Cilt: III, Editör: Ahmet Cevizci, Babil Yayınları, Ankara, 2005, s.258-259 - 2005
20-) Erkızan, H.N., "Craytlos", Felsefe Ansiklopedisi Cilt: III, Editör: Ahmet Cevizci, Babil Yayınları, Ankara, 2005, s.335-336 - 2005
21-) Erkızan, H,N., "Etiğin Tanımı, Tarihi ve Temel Kavramları Hakkında", Halkla İlişkiler ve Meslek Etiği kitabında bölümler. Bu kurs Kitabı 22.06.2004 tarih ve 5193 sayılı kanunun geçice 3. maddesi gereğince sağlık bakanlığınca açılan gözlükçülük kursunda okutulmak üzere hazırlanmıştır. Eskişehir, 2005 - 2005
22-) Erkızan, H.N., "Aristoteles", Felsefe Ansiklopedisi Cilt: I, Editör: Ahmet Cevizci, Etik Yayınları, İstanbul, 2003, s. 561–588 - 2003
23-) Erkızan, H.N., "Aristotelesçilik", Felsefe Ansiklopedisi Cilt: I, Editör: Ahmet Cevizci, Etik Yayınları, İstanbul, 2003, s. 588–597 - 2003
24-) Erkızan, H.N., "Arkhe", Felsefe Ansiklopedisi Cilt: I, Editör: Ahmet Cevizci, Etik Yayınları, İstanbul, 2003, s.607-610 - 2003
25-) Erkızan, H.N., "Rodoslu Andronikos", Felsefe Ansiklopedisi Cilt: I, Editör: Ahmet Cevizci, Etik Yayınları, İstanbul, 2003, s. 396-398 - 2003
26-) Erkızan, H.N., "Ammonios Sakkas", Felsefe Ansiklopedisi Cilt: I, Editör: Ahmet Cevizci, Etik Yayınları, İstanbul, 2003, s. 324-325 - 2003

(Ç-1)Alanında kitap çevirisi

1-) Erkızan, H.N., "Aristoteles’ten Yanıtlar", Sentez Yayınları, İstanbul, 2014 - 2014
2-) Erkızan, H.N., "Aristoteles: Hayvanların Hareketi Üzerine", Bulut Yayınları, İstanbul, 2000 - 2000

(Ç-2)Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) “Heidegger, Hermeneutik ve Ontoloji”, Çev. H.N.Erkızan, Özne, Adana, 2013 - 2013
2-) Hayvanların Hareketi Üzerine, Çev. H.N. Erkızan, Aristoteles Metinleri, Say Yayınları, İstanbul, 2009. (İlgili çeviri kitaptan bir bölüm burada yeniden yayınlanmıştır) - 2009
3-) Yasin Ceylan, “İslam, Batı Ve Terörizm (I)”, Evrensel Kültür Dergisi Sayı:140, İstanbul, s.8–10 - 2003
4-) Yasin Ceylan, “İslam, Batı Ve Terörizm (II)”, Evrensel Kültür Dergisi Sayı 141, İstanbul, 2003, s.58-60 - 2003
5-) J.O.Urmson,“Dostluk ve Bencillik Üzerine”, Çev. H.N. Erkızan, Felsefe Tartışmaları, Sayı: 29, İstanbul, 2002, s. 113–117 - 2002
6-) Aristoteles, “Parva Naturalia V; Uykudaki Kehanet Üzerine”, Felsefelogos, Sayı:13, İstanbul , 2001, s.141–144 - 2001
7-) J.O.Urmson, “ Aristoteles: Toplumsal İlişkiler”, Çev. H.N. Erkızan, Felsefelogos, Sayı:14, İstanbul, 2001, s.103–106 - 2001
8-) D.W. Modrak, “Aristoteles’in Bilgi Kuramı ve Feminist Epistemoloji”, Çev. H.N. Erkızan, Felsefelogos Sayı:15, İstanbul, 2001, s.87–104 - 2001
9-) M.C.Nussbaum, “Aristoteles’te İnsanın İşlevi”, Çev. H.N. Erkızan, Felsefelogos, Sayı: 9, İstanbul, 2000, s.163-169 - 2000
10-) M.C.Nussbaum, “Aristoteles, Feminizm ve İşlev için Gerekenler”, Çev. H.N. Erkızan, Felsefelogos, Sayı:10, İstanbul, 2000, s.175-185 - 2000
11-) Aristoteles, “Parva Naturalia; Yaşamın Uzunluğu ve Kısalığı Üzerine”, Felsefelogos, Sayı:12, İstanbul, 2000, s.119–124 - 2000
12-) Aristoteles, “Parva Naturalia; Gençlik ve Yaşlılık / Yaşam ve Ölüm Üzerine”, Felsefelogos, Sayı: 12, İstanbul, 2000, s.124–128 - 2000
13-) T. Nagel ,“Aristoteles’in Eudaimonia Üzerine Düşünceleri”, Çev. H.N. Erkızan, Doğu Batı, Sayı:4, Ankara, 1998, s.137-147 - 1998

(D-10)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Kilikya Felsefe Dergisi (How Could Aristotle Defend The Self-Sufficiency Of Political Life While Claming The Superiority Of Contemplative Life?).
2-) 9 Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011 - 2011
3-) Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011 - 2011

(D-10-Eski)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Kilikya Dergisi .
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Kaygı (Democracy and city shaping in Aristotle and Plato's viewpoint).
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Özne (Aşk ve Sessizlik Kavramlarında Bulduğum Kierkegaard ve Estetize Dönüşümler).
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Özne (Kierkegaard ve Dindarca Yaşam).
5-) Özne, Felsefe Sanat Edebiyat Seçkisi Dergisi - 2007

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Kaygı .
3-) FLSF, hakemlik - 2015
4-) Kaygı, Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, 28–06–2007 - 2007
5-) Felsefe Tartışmaları, Boğaziçi Üniversitesi Dergisi - 2007
6-) Kaygı, Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, 14–12–2005 - 2005

(D-2)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Arkhe-Logos.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Arkhe-Logos.

(D-3-Eski)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Arkhe-Logos.

(D-5)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafında taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği.

1-) Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, İlke, Editör yardımcılığı, 2005- 2007 - 2007

(D-9)Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Stoa Felsefesi.
2-) Özne Özel Sayı: Felsefe ve Feminizm, 2012 - 2012
3-) Özne Özel Sayı: Aristoteles, 2009-2010 - 2010

(F-1)Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Aristoteles’te Nous (Akıl) Kavramı - 2012
2-) Aristoteles’te Madde Kavramı ve Bilinebilirlik Problemi - 2012

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Aristoteles’in Bilim Anlayışı - 2012
2-) Greklerde ve Aristoteles’te Eğitim - 2011
3-) Sofistlerde Hak Kavramı - 2010
4-) Aristoteles’te Erdem ve Adalet Üzerine - 2007
5-) Aristoteles’te Hayal Gücü (Phantasia) Üzerine - 2007
6-) Aristoteles’te Mükemmel Yaşam Üzerine Bir İnceleme - 2007

(G-2)Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Oxford University, Faculty of Philosophy "Power Structuralism in Ancient Ontologies" (15.09.2012-15.12.2012) Araştırma Projesi, (Davetli Öğretim Üyesi Olarak) - 2012

(Ğ-1)Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Oxford, Felsefe Fakültesi, İngiltere - 2012
2-) Milli Eğitim Bakanlığı - 1988

(Ğ-2)Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Ege Üniversitesi - 1987

(I-5)Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Avrupa Konseyi’nin Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı ile işbirliği içinde Türkiye’de İnsan Hakları Reformları’nı Uygulanmasına Destek Projesi . 25-26 Ekim. Muğla /Türkiye. 2007
2-) Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Muğla Üniversitesi ve Konrad Adenaur Vakfı tarafından düzenlenen Avrupa Birliği Eğitim Kursu. 23 Mayıs- 20 Haziran. Ankara/Türkiye. 2003

(I-6)Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Aristoteles ve Nussbaum'da Ahlaki Kimliğin Analizi, 2400. Yılında Aristoteles ve Aristoteles'in Dünya Tefekküründeki Yeri Sempozyumu. KKTC-LEFKOŞA. . 2016
2-) Aristoteles, Mutluluğun (Eudaimonia) Yitirilişi ve Günümüz Üzerine . TÜRKİYE - İSTANBUL. . 2015

(I-7)Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) 2. Uluslararası Kadın Felsefeciler Kongresindeki Çalıştayda sunulan Bildiri: “Türkiye’de Kadın Olarak Felsefe Yapmak Hakkında Bir Degˆerlendirme. Türkiye. . 2019
2-) “Jakoben Akıl”, Düşünce İklimi-TRT 2, İstanbul. 16 Mayıs. İstanbul/Türkiye. 2009
3-) "İnsan ve Kadın Hakları Toplantısı İlk Adım: Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Arasında Diyalog Kurma ve Geliştirme Projesi". 1-2 Şubat. Ankara/Türkiye. 2008
4-) “İnsan Hakları Açısından Türk Aydınlanma Devrimi”, Dünya İnsan Hakları Günü Marmaris Kaymakamlığı. 10 Aralık. Muğla /Türkiye. 2006

(I-8)Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Doğumunun 100.Yılında Vehbi Hacikadiroğlu Anma Toplantısına Sunulan Bildiri: Hacıkadiroğlu’nun Atatürk Devrimleri Üzerine Görüşleri. Türkiye. . 2019
2-) Efesli Herakleitos Felsefe Günleri I: “ Herakleitos’tan Aristoteles’e, Aristoteles’ten Bize: İnsan Nedir? . Türkiye. . 2019
3-) Aristoteles'te Ousia Kavramı. TÜRKİYE-ANKARA. . 2016
4-) Aristoteles'te Ousia ve Energeia: Varlığın Varoluşu Üzerine. TÜRKİYE-BOLU. . 2016
5-) Ahlaki Kimlik Üzerine Aristotelesçi Bir Sorgulama . TÜRKİYE-BOLU. . 2016
6-) Günümüzde Türkiye'de ve Dünyada Aristoteles. TÜRKİYE-BOLU. . 2016
7-) Aristoteles'ten Atatürk'e: Yaşama Bilgeliği Üzerine. TÜRKİYE-MUĞLA. . 2016
8-) Akıl Hakikat ve Sorgulama: Sokrates'ten Günümüze (Panel). TÜRKİYE-MUĞLA-Bodrum. . 2016
9-) Aristoteles ve Nussbaum'da İnsan: Kinetik Varoluşun Eleştirisi Üzerine. TÜRKİYE-İSTANBUL. . 2016
10-) Aristoteles'te İnsanın İşlevi (Ergon) Üzerine-2400. Yıl Sonra Aristoteles'i Yeniden Düşünmek. TÜRKİYE-BURSA. . 2016
11-) Aristoteles ve Günümüz Üzerine. TÜRKİYE-ADANA. . 2016
12-) Aristoteles ve Türkiye Üzerine. TÜRKİYE-MERSİN-TARSUS. . 2016
13-) Aristoteles'in Yaşama Felsefesi. TÜRKİYE. . 2015
14-) Türk Aydınlanma Devrimi ve 21. Yüzyıl Üzerine (Atatürk ve Cumhuriyet Paneli). TÜRKİYE. . 2015
15-) Tarih Özne ve Kadın. TÜRKİYE. . 2015
16-) "21.Yüzyıl Aydınlanma Anlayışı Üzerine”, ( Atatürk ve Çağdaş Cumhuriyet Paneli). 27 Kasım. Muğla /Türkiye. 2013
17-) “Kadının İnsan Hakları: Cinsiyetçilik ve Sosyal Adalet”, İçmeler Kent Konseyi. 9 Mart. Muğla /Türkiye. 2011
18-) “Erdem ve Toplum Üzerine”, Muğla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Deniz Yıldızı Projesi, Konakaltı Kültür Merkezi . 19 Mart. Muğla /Türkiye. 2011
19-) "Eğitim ve Demokratik Değerler (1)" ,Türk Ocağı Konferansları. 18 Kasım. Muğla /Türkiye. 2011
20-) "Demokrasi Demokratik Birey Olmadan Mümkün mü”, Muğla Üniversitesi Felsefe Topluluğu. 28 Aralık. Muğla /Türkiye. 2011
21-) “Felsefe, Yaşam ve İnsan Üzerine”, Muğla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği- Deniz Yıldızı Projesi, Konakaltı Kültür Merkezi . 20 Mart. Muğla /Türkiye. 2010
22-) “Kadının İnsan Hakları, Din ve Liberal Değerler Üzerine”, Muğla Valiliği. 11 Mart. Muğla /Türkiye. 2009
23-) “STK’lar ve ÇYDD”, Deniz Yıldızı Projesi, ÇYDD Muğla Şubesi. 09 Mart. Muğla /Türkiye. 2008
24-) “Demokrasi”, Deniz Yıldızı Projesi, ÇYDD Muğla Şubesi. 30 Mart. Muğla /Türkiye. 2008
25-) “Felsefe ve Feminizm”, Deniz Yıldızı Projesi, ÇYDD Muğla Şubesi. 20 Nisan. Muğla /Türkiye. 2008
26-) “Kadınlar İnsandır”, Hamle televizyonu, İl İnsan Hakları Kurulu. 07 Mart. Muğla /Türkiye. 2008
27-) “Çocuk Haklarının Tarihi, Problemler ve Günümüz”, Muğla İl İnsan Hakları. 26 Aralık. Muğla /Türkiye. 2008
28-) “STK’ lar ve ÇYDD Hakkında” Yayındayız, Hamle Televizyonu. 25 Şubat. Muğla /Türkiye. 2008
29-) “Özgürlük, Yanılsamalar ve Kadının Özgürlüğü” ÇYDD Muğla Şubesi, Muğla İl Özel İdare Salonu. 9 Mart. Muğla /Türkiye. 2007
30-) “İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi: Dünü, Bugünü ve Yarını ile İnsan”, Muğla İl İnsan Hakları Kurulu Çalıştayı, Valilik İl İnsan Hakları Kurulu, Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Özlüce Köyü. 27-28 Ekim. Muğla /Türkiye. 2007
31-) "Felsefe ve İnsan Hakları Üzerine”, Muğla Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu, Gazeller Köyü İlköğretim Okulu. 10 Aralık. Muğla /Türkiye. 2007
32-) "İnsan Hakları Haftası", Muğla-Hamle Televizyonu’nda insan hakları ile ilgili Yayındayız adlı canlı televizyon programı. 5 Aralık. Muğla /Türkiye. 2007
33-) “Düşünmenin Trajedisi”, ÇYDD II. Gençlik Kampı. 02 Temmuz. Muğla /Türkiye. 2007
34-) "Cinsiyet Ayrımcılığının ve Şiddetin Nedenleri”, Dünya kadınlar Günü, Atatürkçü Düşünce Derneği Fethiye Şubesi . 8 Mart. Muğla /Türkiye. 2006
35-) “İnsan Hakları Nedir?” Ula Kaymakamlığı. 18 Temmuz. Muğla /Türkiye. 2006
36-) “Özgürlük ve Sorumluluk”, Atatürkçü Düşünce Derneği Kuşadası Şubesi, Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri. 28 Ekim. Muğla /Türkiye. 2005
37-) “Estetik Üzerine”, Akyaka Sanatseverler Derneği. 25 Mayıs. Muğla /Türkiye. 2005
38-) “Atatürkçü Düşünce Sisteminin Temel Özellikleri: Aydınlanma Felsefesi”, Polis Eğitimi Çalışmaları, Muğla Bölge Trafik Amirliği. 20 Nisan. Muğla /Türkiye. 2005
39-) “İnsan Haklarının Tarihsel ve Düşünsel Temelleri”, Polis Eğitimi Çalışmaları, Muğla Bölge Trafik Amirliği. 6 Haziran. Muğla /Türkiye. 2005
40-) “Kadına Yönelik Baskı ve Şiddetin Düşünsel Temelleri”, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Beldibi Turizmini Geliştirme-Dayanışma ve Yardım Derneği. 8 Mart. Muğla /Türkiye. 2005
41-) “Akıl, Özgürlük ve Kadın”, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Muğla Üniversitesi. Muğla/Türkiye. 10 Mart. 2005
42-) "Akıl, Özgürlük ve Politika” , 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Muğla Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksek Okulu. 16 Mart. Muğla /Türkiye. 2005
43-) “Felsefe ve Yaşam Üzerine”, Muğla Üniversitesi, Fethiye Sağlık Yüksek Okulu- Dünya İnsan Hakları Günü. 10 Aralık. Fethiye/Muğla. 2004
44-) "Cumhuriyetin Düşünsel Temeli: Aydınlanma”, Polis Eğitimi Çalışmaları, Muğla Bölge Trafik Amirliği. 22 Ekim. Muğla /Türkiye. 2003
45-) “Demokrasi Kültürü ve Kadın”, Muğla İl Özel İdare Salonu. 5 Mart. Muğla /Türkiye. 2003
46-) "Demokrasi, Felsefe ve Kadın”, Dünya Kadınlar Günü Etkinliği, ÇYDD Muğla Şubesi. 20 Mart. Türkiye/Muğla. 2002

Verdiği Dersler

FEL 5521 2019-2020 Güz

Feminist Epistemoloji ve Bilim Felsefesi

FEL 6521 2019-2020 Güz

Yaşama Felsefesi

FEL1003 2019-2020 Güz

Antik Yunan Felsefesi I

FEL4509 2019-2020 Güz

Feminist Felsefe

FEL 5504 2019-2020 Bahar

Aristoteles

FEL 6512 2019-2020 Bahar

Çağdaş Aristotelesçi Kuramlar

FEL1004 2019-2020 Bahar

Antik Yunan Felsefesi II

FEL4506 2019-2020 Bahar

İnsani Bilimler Felsefesi

FEL 5099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

FEL 5533 2018-2019 Güz

İnsani Bilimler ve Demokrasi

FEL1003 2018-2019 Güz

Antik Yunan Felsefesi I

FEL4509 2018-2019 Güz

Feminist Felsefe

FEL 5502 2018-2019 Bahar

Helenistik Felsefe

FEL 6512 2018-2019 Bahar

Çağdaş Aristotelesçi Kuramlar

FEL1004 2018-2019 Bahar

Antik Yunan Felsefesi II

FEL4506 2018-2019 Bahar

İnsani Bilimler Felsefesi