Personel

Prof.Dr. Nevide Dellal
Prof.Dr.
Nevide Dellal
@ E-posta
nevakdel@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5509

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / Alman Dili Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi 1987

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Mayıs, 1990

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Göttingen Georg August Üniversitesi-Almanya (2 yıllık DAAD Doktora bursu ile) Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Şubat, 1997

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Dellal Nevide, 2019. Almanca Konuşan Ülkelerin Yazılı Medyasında “Türk Sorunu” Kavramı. MILLI FOLKLOR
2-) Akpınar Dellal, Nevide, Schade Claudia, 2015. Lieder zur Wahrnehmung des kulturellen Wissens und ihre kontrastive Analyse für die Schulung des interkulturellen Bewusstseins. MUTTERSPRACHE
3-) Akpınar Dellal.,N., 2005. Interkulturelles Lernen“ in der Unterrichtspraxis: Ergebnisse einer empirischen Forschung an zwei Anadolu-Gymnasien. Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht (ZIF)

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Akpınar Dellal.,N., Akın.,B., 2016. Alman Dili Eğitimi Öğrencilerinin Öz Yeterlik İnançları - Self-Efficacy Beliefs of the German Language Teaching Students. Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
2-) Akpınar Dellal.,N., Turan.,S., 2016. Sensibilität und Bewusstsein der angehenden Lehrer für interkulturelle Differenzen und kulturbedingte Konflikte im Fremdsprachenunterricht / Sensitivities and Awareness of Teacher Candidates about Intercultural Differences and Culture-Based Conflict in Foreign Language Teaching. Turkish Studies. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
3-) Akpınar Dellal.,N., Şimşek.,C., 2016. Einstellungen von Lehramtsstudierenden zur Entwicklung des eigen- und fremdkulturellen Wahrnehmungsbewußtseins durch den Einsatz von literarischen Texten. Journal of Human Sciences
4-) Akpınar Dellal, Nevide, 2016. Intercultural Dialogue and Prejudice in a Multicultural Society, In the Caseof the Turkish Immigrants in Germany Çokkültürlü Bir Toplumda Kültürlerarası Diyalog ve Önyargılar, Almanya’daki Türk Kökenli Göçmenler Örneği. The International Journal of Educational Researchers. Educational Research Association
5-) Akpınar Dellal.,N., Akbay Pişkin.,M., 2015. Yabancı Dil Öğreten Eğitimcilerin Telkin Yöntemine İlişkin Algı ve Görüşleri. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
6-) Akpınar Dellal.,N., Seyhan Yücel.,M., 2015. Yabancı Dil Öğretmenlerinin Derslerinde Materyal Kullanımına İlişkin Tutum ve Görüşleri. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
7-) Akpınar Dellal.,N., Kuru Atadere.,Y., 2015. Erken Yaşta Yabancı Dil Eğitimine Yönelik Velilerin Bilinç ve Algı Düzeyleri . TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
8-) Akpınar Dellal.,N., 2013. Die Darstellung von Deutschen in den Veröffentlıchungen des Türkischen Schrıftstellers Haldun Taner. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
9-) Akpınar Dellal.,N., 2012. Akpınar Dellal, N., Vorurteile als Problem des interkulturellen Dialogs. Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010 Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit
10-) Akpınar Dellal.,N., Kuru Atadere.,Y., 2012. Bertolt Brecht’in “Sezuan’ın İyi İnsanı ve Haldun Taner’in “Keşanlı Ali Destanı”na Karşılaştırmalı Bir Bakış. Littera
11-) Dellal Nevide, 2010. Die Darstellung von Deutschen in den Veröffentlıchungen des Türkischen Schrıftstellers Haldun Taner The image of Germans in the Publications of the Turkish Writer Haldun Taner. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
12-) Dellal Nevide, 2005. Interkulturelles Lernen in der Unterrichtspraxis Ergebnisse einer empirischen Forschung an zwei Anadolu Gymnasien. Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht (ZIF)
13-) Akpınar Dellal.,N., 2004. Yabancı Dil Eğitimi’nde ve Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme’de “Karşılaştırmalı Edebiyat-/Yazınbilim” ve “İmgebilim”in Sunduğu Olanaklar. Littera
14-) Akpınar Dellal.,N., Gündoğdu.,M., 2003. Zustand und Zukunftsperspektive der Fremdsprachenpolitik in der Türkei. Zeitschrift für Türkeistudien/Journal for Studies on Turkey

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Akpınar Dellal.,N., Çınar.,S., 2011. Yabancı Dil Eğitiminde İletişimsel Yararcı Yaklaşım, Öğretmen Rolleri, Davranışları ve Sınıf İçi İletişim. Ankara Üniversitesi Dil Dergisi (Language Journal)
2-) Akpınar Dellal.,N., 2011. Avrupa’da ve Türkiye’de Erken Yaşta Yabancı Dil Eğitiminin Tarihsel Gelişimi. Alman Dili Edebiyatı ve Kültürü Üzerine Araştırmalar, Prof. Dr. Hüseyin Salihoğlu Armağanı
3-) Akpınar Dellal.,N., 2010. Theodor Fontane’nin “Effi Briest” ve İnci Aral’ın “Mor” Romanlarında Ana Motif Olarak Kadın-Erkek İlişkileri ve Bu İlişkileri Çevreleyen Toplumsal Gerçeklik. Çağdaş Yazın Yapıtlarına İlişkin Eleştiri Yazıları - Yazında Birey ve Toplum
4-) Akpınar Dellal.,N., 2010. Yüksel Pazarkaya’nın Köşetaşı Adlı Tiyatro Oyununda Aydının Sorumluluğu ve İkilemleri. Çağdaş Yazın Yapıtlarına İlişkin Eleştiri Yazıları - Yazında Birey ve Toplum
5-) Akpınar Dellal.,N., Kuru Atadere.,Y., 2010. Bertholt Brecht Oyunlarını Günümüzde De İzlenir Kılan Özellikler Ve “Sezuan’ın İyi İnsanı”. Çağdaş Yazın Yapıtlarına İlişkin Eleştiri Yazıları - Yazında Birey ve Toplum
6-) Yavuz.,A., Akpınar Dellal.,N., 2010. Samuel Beckett’ın ‘Godot’yu Beklerken’ Adlı Oyununda, Alışılmamış Bir Olay Örgüsü ve Etrafında Dönen Bireyler. Çağdaş Yazın Yapıtlarına İlişkin Eleştiri Yazıları - Yazında Birey ve Toplum
7-) Akpınar Dellal.,N., Kara.,Z., 2010. Yabancı Dil Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının “Yabancı Dil Eğitiminde Drama Teknikleri/ Stratejileri” Konusuna İlişkin Farkındalık Düzeyleri. Ankara Üniversitesi Dil Dergisi
8-) Akpınar Dellal.,N., 2009. Zülfü Livaneli’nin “Son Ada” Romanında Aydın Olma Sorunsalı Bağlamında Birey Ve Toplum İlişkisi. Littera
9-) Akpınar Dellal.,N., 2009. Hilal’in Gölgesinde. Eski Türkiye’den İzlenimler Adlı Gezi Güncesi'nde Doğu’daki (“Türkiye”deki) Kadınlar ve Tutsaklar. Ege Forschungen zur deutschen Sprach- und Literaturwisseschaft
10-) Akpınar Dellal.,N., 2009. 1945 Sonrası Barış Girişimleri, Demokratik Yönelimler ve Yabancı Dil Eğitimi. İlköğretmen Eğitimci Dergisi
11-) Akpınar Dellal.,N., Bora Günak.,D., 2009. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Öğrenen Öğrencilerin Öğrenme Motivasyonları. Ankara Üniversitesi Dil Dergisi (Language Journal)
12-) Akpınar Dellal.,N., Bora Günak.,D., 2009. İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Öğrenen Öğrencilerin Birinci yabancı Dil İngilizceye Bağlı Öğrenme Stratejileri. Ankara Üniversitesi Dil Dergisi (Language Journal)
13-) Akpınar Dellal.,N., Gencer.,Ö., 2007. Haldun Taner’in, “Berlin Mektupları”nda Almanlara İlişkin Önyargı ve İmgeler. Düş(v)eyaz, Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi
14-) Öztürk.,O., Akpınar Dellal.,N., 2007. Yabancı Dil Eğitimi’nde “Öz” ve Öteki” Konulu Kültürlerarası İçerikli Metinlerin Bireyde Demokratik Kültür Bilincinin Gelişimine Katkısı. Edebiyat Öğretimi
15-) Akpınar Dellal.,N., Gencer.,Ö., 2006. Haldun Taner’in “Şeytan Tüyü” Öyküsünde Alman İmgesi. Ünlem Sanat Dergisi
16-) Akpınar Dellal.,N., 2005. Drama İnceleme ve Öğretimi“ Dersinde Drama Yazar ve Kuramcısı Bertholt Brecht’in Yapıtı „Sezuan’ın İyi İnsanı“. Eğitim Bilim Toplum Dergisi
17-) Akpınar Dellal.,N., 2003. Jakob Philip Fallmerayer’in "Doğu’dan Fragmanlar" Adlı Yapıtında Türkler. Tarih ve Toplum Dergisi
18-) Akpınar Dellal.,N., 2001. ‘Tanrı’nın Cezası ve Gazabı: Türkler!. Bilim ve Ütopya, Bilim, Kültür ve Politika Dergisi
19-) Akpınar Dellal.,N., 2001. Yazın Eleştirisi, Hermeneutik ve İmgebilim. Evrensel Kültür Dergisi, Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi
20-) Akpınar Dellal.,N., 2001. Hans Rosenplüt’ün ‘Türk Karnaval Oyunu’nda Türk İmgesi. Tarih ve Toplum Dergisi
21-) Akpınar Dellal.,N., 2000. Karşılaştırmalı Yazınbilim: İmgebilim I . Evrensel Kültür Dergisi, Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi
22-) Akpınar Dellal.,N., 2000. Savaş Tekniği Özel Yazını’nın Başlangıcı: Bellifortis. Alman Kültüründe Türk İmgesi“. Tarih ve Toplum Dergisi
23-) Akpınar Dellal, Nevide, 2000. Karşılaştırmalı Yazınbilim İmgebilim II. Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi, Evrensel Kültür
24-) Akpınar Dellal.,N., 1998. Das Türkenbild in deutschsprachigen “Newen Zeitungen” aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts . Sosyal Bilimler Dergisi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tükenmez Aynur, Dellal Nevide, 2019. Zur Interkulturellen Motivation der Deutschlernenden in der Daf-Praxis. Der Anadolu-Gymnasien in Muğla/Türkei. The 5th International Contemporary Educational Research Congress (CEAD 2019)
2-) Cemal, Akpınar Dellal, Nevide, 2017. MSKÜ YABANCI DİL ALMANCA ÖĞRENCİLERİNİN SÖZCÜK ÖĞRENME STRATEJİLERİ. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı
3-) Akpınar Dellal.,N., Yaşar.,D., 2016. Lise Öğrencilerinin Öğrendikleri Birinci Yabancı Dile Karşı Tutumları, Anadolu Lisesi Örneği. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı
4-) Akpınar Dellal.,N., Tükenmez.,A., 2016. Muğla Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Almanca Dersine Karşı Tutumları ile Başarıları Arasındaki İlişki. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı
5-) Akpınar Dellal.,N., Akbay Pişkin.,M., 2016. Kültürlerarasi Öğrenme ve Değer Eğitimi Açısından Alman Dili Eğitimi Öğrenci Görüşlerine Göre Leonhard Thoma’nin Öyküleri. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı
6-) Akpınar Dellal.,N., Karacabey.,S., 2016. Beitrag der Märchen zur Werteerziehung und Deutsche Volksmärchen in der Türkei. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı
7-) Akpınar Dellal.,N., 2015. Der Beitrag der Newen Zeitungen zur Geschichte der deutschen Kultur, Literatur und Sprache. PUBLIKATIONEN DER INTERNATIONALEN VEREINIGUNG FÜR GERMANISTIK (IVG). Germanistik zwischen Tradition und Innovation . Akten des XIII. Internationalen Germanistenkongresses Shanghai 2015 Band 8. Frankfurt am Main 2017
8-) Akpınar Dellal, N. / Çınar S., Yabancı Dil Öğretmeni Adaylarının Çağdaş Öğretme Davranışları Konusundaki Farkındalık Düzeyleri, the IV. International Congress of Educational Research, “Education for Active Ageing and Active Citizenship”, Yildiz Technical University& Educational Research Association with the contributions of European Educational Research Association, World Education Research Association, International Association of Educators, International Association of Qualitative Research and Canakkale Onsekiz Mart University, 4-7 May 2012, Istanbul-Turkey, S. 1869-1885 - 2012
9-) Akpınar Dellal.,N., 2010. Vorurteile als Problem des interkulturellen Dialogs. Beitrag dreier deutscher Jugendbücher zum „Interkulturellen Lernen“ im DaF-Unterricht. "Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit". XII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG) Warschau/Polen, 30. Juli - 07. August 2010
10-) Akpınar Dellal, N. / Kara, Z., Yabancı Dil Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının “Yabancı Dil Eğitiminde Drama Teknikleri/ Stratejileri” Konusuna İlişkin Farkındalık Düzeyleri, The 1. International Congress of Educational Research, 01-03 May 2009,Canakkale-Turkey - 2009
11-) Akpınar Dellal, N. / Bora-Günak, D., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Öğrenen Öğrencilerin Öğrenme Motivasyonları, the I. International Congress of Educational Research, 01-03 May 2009, Canakkale-Turkey - 2009
12-) Akpınar Dellal.,N., Gencer.,Ö., 2008. Yabancı Dil Eğitimi’nde Kültürlerarası Ülke Bilgisi ve Öğrenme Motivasyonu Arasındaki İlişki. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu
13-) Öztürk.,O., Akpınar Dellal.,N., 2005. Nibelung’lar Destanı’nın Çevirisi ve Özgün Yapıtın Tarihsel-Kültürel Dokusuna ve Metinsel Biçimine Bağlılık. Tagungsbeiträge zum IX. Internationalen Germanistensymposium ‘Wissen-Kultur-Sprache und Europa’ Neue Konstruktionen und Neue Tendenzen”
14-) Akpınar Dellal.,N., 2004. Theodor Fontane’nin “Effi Briest” ve İnci Aral’ın “Mor” Romanlarında Ana Motif Olarak Kadın-Erkek İlişkileri ve Bu İlişkileri Çevreleyen Toplumsal Gerçeklik. 4. Uluslar arası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu (IV. Internationales Symposium für Sprache, Literatur und Stilistik) Bildirileri
15-) Akpınar Dellal.,N., 2003. Avrupa Yolunda Yabancı Dil Eğitimi; ‘Kültürlerarası Ülke Bilgisi’ ve ‘İletişimsel Yetiler’. Foreign Languages Symposıum, The Common European Framework For Languages And Foreign Language Education in Turkey
16-) Akpınar Dellal.,N., 2002. Das landeskundliche Lehr- und Lernverhalten der Lehrer und Schüler im Deutschunterricht. The First International Troy-Çanakkale Language Teaching and School Developmet Syposium "Foreign Language Teaching and School Development on the Way to Europe
17-) Akpınar Dellal.,N., Gündoğdu.,M., 2002. Zustand und Zukunftsperspektive der Fremdsprachenpolitik in der Türkei. The First International Troy-Çanakkale Language Teaching and School Developmet Syposium "Foreign Language Teaching and School Development on the Way to Europe

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Balkaya Şengül, Dellal Nevide, 2018. VORURTEILE UND STEREOTYPE VON TÜRKISCHEN GYMNASIASTEN GEGENÜBER DEUTSCHEN UND DEUTSCHER SPRACHE. 3rd INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
2-) Dellal Nevide, Balkaya Şengül, 2018. HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL KONUŞMA SINIF KAYGILARI. 3rd INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
3-) Akpınar Dellal, Nevide, Yurtseven, Cemal, 2017. TILL EULENSPIEGEL VE NASRETTİN HOCA HİKAYELERİNDE ELEŞTİREL İŞLEV VE TOPLUMUAYDINLATMA OLGUSU. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı
4-) Akpınar Dellal, Nevide, Balkaya, Şengül, 2017. TURKISH HIGH SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS GERMANS AND GERMANLANGUAGE. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı
5-) Akpınar Dellal, Nevide, Akın, Eşe Büşra, 2017. YABANCI DİL EĞİTİMİNDE DEMOKRATİK BİR YÖNELİM OLARAK KÜLTÜRLERARASIKARŞILAŞMA VE ALMANCA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE BİLİNÇDÜZEYLERİ. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
6-) Akpınar Dellal.,N., 2016. İlkokulda Yabancı Dil Eğitimi Ve Buna İlişkin Toplumsal Kaygı Boyutu. IIIrd International Eurasian Educational Research Congress
7-) Akpınar Dellal.,N., Balkaya.,Ş., 2015. Yabancı Dil Öğretmeni Adaylarının Deneyimleri Işığında Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Gerçeği. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 21. Yüzyılda Eğitim Politikaları: Kanıt, Araştırma, İnovasyon ve Değerler
8-) Akpınar Dellal.,N., 2014. Practices of Teaching Foreign Language to Young Learners in Turkey from Past to Present. 10th International Congress of Qualitative Inquiry, University of Illionois at Urbana-Champaign, USA
9-) Akpınar Dellal.,N., Şimşek.,C., 2013. Yabancı Dil Olarak Almanca Derslerinde Edebi Metinler Yardımıyla Öz Ve Ötekinin Alımlanması Eğitimi”. The V. International Congress of Educational Research, “Peace, Memory & Education Research
10-) Akpınar Dellal.,N., Akbay.,M., 2013. “Yabancı Dil Derslerinde Eylem Odaklı Öğretme ve Öğrenme Teknikleri ve Kültür Aktarımı”. V. International Congress of Educational Research, “Peace, Memory & Education Research” Educational Research Association with the contributions of European Educational Research Association, World Education Research Association, International Association of Educators, International Association of Qualitative Research and Canakkale Onsekiz Mart University
11-) Akpınar Dellal.,N., Turan.,S., 2013. Yabancı Dil Eğitiminde Kültürlerarası Farklılık Temelli Sorunlar ve İşlevselleştirilmesi” . V. International Congress of Educational Research, “Peace, Memory & Education Research, Educational Research Association with the contributions of European Educational Research Association, World Education Research Association, International Association of Educators, International Association of Qualitative Research and Canakkale Onsekiz Mart University
12-) Akpınar Dellal.,N., Akbay.,M., 2013. Yabancı Dil Öğretiminde Telkin Yöntemi. I. International Congress of the International Educational Researchers Association (ULEAD) , “Multi-paradigmatic Transformative Research in Education: Challenges and Opportunities”, International Association of Educational Researchers, 31 May – 2 June 2013, Ürgüp-Turkey
13-) Akpınar Dellal.,N., Kuru Atadere.,Y., 2012. Bertolt Brecht’in ‘Sezuan’ın İyi İnsanı’ ve Haldun Taner’in ‘Keşanlı Ali Destanı’ Adlı Oyunlarında İşlenen Tema ve Epik Tiyatroyu Temsil Eden Öğelere Karşılaştırmalı Bir Bakış. 12. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, 18-20 Ekim 2012

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akpınar Dellal.,N., Gencer.,Ö., 2006. Haldun Taner’in “Şeytan Tüyü” Öyküsünde Alman İmgesi. Doğumunun 90. Yılında Haldun Taner Sempozyumu
2-) Öztürk.,O., Gülmüş.,Z., 2003. Akpınar Dellal, N., “Jakob Philip Fallmerayer’in "Doğu’dan Fragmanlar" (“Fragmente aus dem Orient”) Adlı Yapıtında Türk İmgesi”, Eskişehir Anadolu Üniversitesi III. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Eskişehir 2003, s. 30-51. III. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Eskişehir 2003

(C-1)Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2013. Erziehung zur Interkulturalität und Europakompetenz. Überlegungen zur Landeskunde und Literatur im Fremdsprachenunterricht am Beispiel der Türkei/. Yayın Evi: Südwestdeutscher Verlag
2-) . 2010. Türkenbild in den deutschsprachigen Newen Zeitungen Zur Wahrnehmung der Türken im deutschsprachigen Gebiet am Beginn der Frühen Neuzeit/. Yayın Evi: Südwestdeutscher Verlag

(C-2)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Akpınar Dellal.,N., . 2011. Çocuklara Yabancı Dil Eğitimi ve Dil Edinimi, Nedir? Niçin? Nasıl?. Yayın Evi: Çanakkale Kitaplığı Akademi
2-) . 2006. Türk Sorunu. Asya Avrupa Ekseninde Türkler. Yayın Evi: Büke Yayınları
3-) Akpınar Dellal.,N., . 2002. Alman Kültür Tarihi´nden Seçme Tarihi ve Yazınsal Ürünlerde Türkler, Avrupa´da Türk İmgesi´ne Bir Katkı. Yayın Evi: Türk Tarih Kurumu Basımevi

(C-3)Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2019. Nevide Akpınar Dellal, Susanne Koch, Witold Stankowski (Edt). Theory and Practice in Education. Science, Experience and Knowledge/Theorie und Praxis der Fremdsprachenpolitik: Deutschland und Türkei im Vergleich. Yayın Evi: Lambert Academic Publishing LAP, Düsseldorf
2-) . 2019. Nevide Akpınar Dellal, Susanne Koch, Witold Stankowski (Edt). Theory and Practice in Education. Science, Experience and Knowledge/Theorie-Praxis-Verknüpfung in der Pädagogik als Wissenschaft der Erziehung und Bildung. Yayın Evi: Lambert Academic Publishing LAP, Düsseldorf
3-) . 2018. EDUCATION AND HUMAN RIGHTS / ALMANCA ÖĞRETMENİ ADAYI EĞİTİMİNDE İNSAN HAKLARI KONUSUNDA ELEŞTİREL FARKINDALIK İÇİN İKİ FİLM: “HAYAT GÜZELDİR” VE “DALGA”. Yayın Evi: Lambert Academic Publishing LAP
4-) . 2018. EDUCATION AND HUMAN RIGHTS / ROCK- UND POPSONGS IM DAF-UNTERRICHT ZUM THEMA GLEICHHEIT ALLER MENSCHEN UND MENSCHENRECHTE. Yayın Evi: Lambert Academic Publishing LAP
5-) . 2018. EDUCATION AND HUMAN RIGHTS / ERIC-EMMANUEL SCHMITT: “İBRAHİM BEY VE KURAN’IN ÇİÇEKLERİ” VE “NUH’UN ÇOCUĞU”. ÖNYARGILAR VE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ GİDERİLEBİLİR, KÜLTÜRLER BİRLİKTE BARIŞÇIL YAŞAYABİLİR. Yayın Evi: Lambert Academic Publishing LAP
6-) . 2017. Bilimde Etik ve Demokratik Eğitim, Ethics in Science and Democratic Education/Üniversite Kimliği Ve Akademik Sahtekârlık: Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Akademik Sahtekârlığa İlişkin Tutumları. Yayın Evi: Lambert Academic Publishing LAP
7-) . 2017. Bilimde Etik ve Demokratik Eğitim, Ethics in Science and Democratic Education/Yabancı Dil Eğitiminde Demokratik Bir Yönelim Olarak Kültürlerarası Karşılaşma ve Almanca Öğretmeni Adaylarının Konuya İlişkin Görüşleri ve Bilinç Düzeyleri. Yayın Evi: Lambert Academic Publishing
8-) . 2017. Demokratik Değerler Eğitimi, Democratic Values Education/Vielfalt der Kulturen, Fremdsprachenerziehung und Demokratısche Werte. Yayın Evi: Lambert Academic Publishing LAP
9-) . 2017. Demokratik Değerler Eğitimi, Democratic Values Education/Till Eulenspiegel ve Nasrettin Hoca Hikayelerinde Eleştirel İşlev ve Toplumu Aydınlatma Olgusu. Yayın Evi: Lambert Academic Publishing LAP
10-) . 2016. Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü Peace Culture in Child and Youth Literature/Leonhard Thoma’nın Gençlere Yönelik Öykülerinde Değer Eğitimi İçerikleri. Yayın Evi: Trakya Üniversitesi Yayınları
11-) . 2016. Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü Peace Culture in Child and Youth LiteratUre / Leonhard Thoma’nın Gençlere Yönelik Öykülerinde Değer Eğitimi İçerikleri. Yayın Evi: Trakya Üniversitesi Yayınları
12-) . 2014. Prof Dr Binnaz Baytekin e Armağan/Türkenbild in drei deutschsprachigen Jugendbüchern und dessen Funktion beim Abbau von Vorurteilen. Yayın Evi: Sakarya Üniversitesi Yeyınları
13-) . 2003. Germanistische Untersuchungen aus türkischer Perpektive/Pädagogisch-orientierte Reformbemühungen im Fremdsprachenunterricht. Yayın Evi: Shaker VERLAG

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2013. Farklı Boyutlarıyla Yabancı Dil Öğrenimi ve Öğretimi/Yabancı Dil Eğitiminde Dil-Kültür Bağlamı ve Kültürlerarası Öğrenme Uygulamaları. Yayın Evi: Eğitim Kitabevi
2-) . 2011. Alman Dili Edebiyatı ve Kültürü Üzerine Araştırmalar/Avrupa’da ve Türkiye’de Erken Yaşta Yabancı Dil Eğitiminin Tarihsel Gelişimi. Yayın Evi: Barış-Platin Yayınevi
3-) . 2007. Edebiyat Öğretimi/Yabancı Dil Eğitimi’nde “Öz” ve Öteki” Konulu Kültürlerarası İçerikli Metinlerin Bireyde Demokratik Kültür Bilincinin Gelişimine Katkısı. Yayın Evi: ANI YAYINCILIK
4-) . 2007. Edebiyat Öğretimi/Drama İnceleme ve Öğretimi“ Dersinde Drama Yazar ve Kuramcısı Bertholt Brecht’in Yapıtı „Sezuan’ın İyi İnsanı“. Yayın Evi: ANI YAYINCILIK

(Ç-2)Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Akpınar Dellal.,N., . 2011. Hüseyin Salihoğlu ile Söyleşi. Yayın Evi: Barış-Platin Yayınevi
2-) Akpınar Dellal.,N., Yılmaz.,S., . 2010. Akpınar Dellal, N. / Yılmaz, S. (Çev.), KISA ÖYKÜ: KURU HAVUZ, STEFAN ANDRES, içinde Akpınar Dellal, N. (Edt.), Çağdaş Yazın Yapıtlarına İlişkin Eleştiri Yazıları - Yazında Birey ve Toplum, Çanakkale Kitaplığı Akademi, İstanbul 2010, 208 sayfa, s.162-167. Yayın Evi: Çanakkale Kitaplığı Akademi
3-) Akpınar Dellal.,N., Yılmaz.,S., . 2010. Akpınar Dellal, N. / Yılmaz, S. (Çev.), KISA ÖYKÜ: İKİ ERKEK, GÜNTHER WEISENBORN , içinde Akpınar Dellal, N. (Edt.), Çağdaş Yazın Yapıtlarına İlişkin Eleştiri Yazıları - Yazında Birey ve Toplum, Çanakkale Kitaplığı Akademi, İstanbul 2010, 208 sayfa, s.168-173. Yayın Evi: Çanakkale Kitaplığı Akademi
4-) Akpınar Dellal.,N., . 2010. Akpınar Dellal, N. (Çev.), KISA ÖYKÜ: KURTLAR GERİ DÖNÜYOR, HANS BENDER, içinde Akpınar Dellal, N. (Edt.), Çağdaş Yazın Yapıtlarına İlişkin Eleştiri Yazıları - Yazında Birey ve Toplum, Çanakkale Kitaplığı Akademi, İstanbul 2010, 208 sayfa, s.174-183. Yayın Evi: Çanakkale Kitaplığı Akademi
5-) Akpınar Dellal.,N., Kaya Lin.,A., . 2010. Akpınar Dellal, N. / Kaya Lin, A. (Çev.), KISA ÖYKÜ: BÜYÜK WILDENBERG, SIEGFRIED LENZ, içinde Akpınar Dellal, N. (Edt.), Çağdaş Yazın Yapıtlarına İlişkin Eleştiri Yazıları - Yazında Birey ve Toplum, Çanakkale Kitaplığı Akademi, İstanbul 2010, 208 sayfa, s.184-190. Yayın Evi: Çanakkale Kitaplığı Akademi
6-) Akpınar Dellal.,N., Şimşek.,C., . 2010. Akpınar Dellal, N. / Şimşek, C., KANT ESTETİĞİ ve YAZIN KURAMI ÜZERİNE, içinde Akpınar Dellal, N. (Edt.), Çağdaş Yazın Yapıtlarına İlişkin Eleştiri Yazıları - Yazında Birey ve Toplum, Çanakkale Kitaplığı Akademi, İstanbul 2010, 208 sayfa, s.184-190. Yayın Evi: Çanakkale Kitaplığı Akademi
7-) Akpınar Dellal.,N., . 2010. Akpınar Dellal, N., “Marksist İdeoloji Eleştirisi ve Eleştirel Kuram Bağlamında Oya Baydar Romanlarına Bir Bakış, içinde Akpınar Dellal, N. (Edt.), Çağdaş Yazın Yapıtlarına İlişkin Eleştiri Yazıları - Yazında Birey ve Toplum, Çanakkale Kitaplığı Akademi, İstanbul 2010, 208 sayfa, s.1-184-190. Yayın Evi: Çanakkale Kitaplığı Akademi
8-) . 2010. Çağdaş Yazın Yapıtlarına İlişkin Eleştiri Yazıları - Yazında Birey ve Toplum/İki Erkek. Yayın Evi: Çanakkale Kitaplığı Akademi
9-) Akpınar Dellal.,N., Kuru Atadere.,Y., . 2009. Akpınar Dellal, N. / Kuru Atadere, Y., Avrupa’nın Kültürel Kimliği ve Türkiye, içinde, Ege Alman Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Ege Forschungen zur deutschen Sprach-und Literaturwisseschaft, Sayı 8, İzmir 2009, S.101 – 107. Yayın Evi: Ege Üni. Yayınevi
10-) Akpınar Dellal.,N., Şimşek.,C., . 2008. Kitap Tanıtım) Kant Estetiği ve Yazın Kuramı Üzerine, içinde Littera Edebiyat Yazıları, Dünya Edebiyatları Araştırma ve İnceleme Ortak Kitabı. Yayın Evi: Ürün Yayınları
11-) Akpınar Dellal.,N., . 2007. Akpınar Dellal, N., Pierre Loti ve Oryantalist Söylem, Galip Baldıran: Pierre Loti ve Oryantalist Söylem, Konya 2005: Çizgi Kitapevi Yayınları, ISBN: 975-8867-31-8, 134 s. Cumhuriyet Kitap, sayı 902, s. 18-19. Yayın Evi: C. Kitap
12-) Akpınar Dellal.,N., Öztürk.,O., . 2006. Yabancı Dil Eğitimi Bölümlerinde Dil Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Çevirinin Yeri. Yayın Evi: Çanakkale Eğitim Fakültesi
13-) Akpınar Dellal.,N., Öztürk.,O., . 2005. Öztürk, A. O., / Akpınar Dellal, N., 19. Yüzyıl Sonu Avrupası’ndan Türklere İlişkin Sansürsüz Önyargılar. Gustav Rasch’tan ’19. Yüzyıl Sonlarında Avrupa’da Türkler’ Cumhuriyet Kitap, sayı 783. Yayın Evi: C. Kitap
14-) Akpınar Dellal.,N., Öztürk.,O., . 2003. Fallmerayer’in "Doğu’dan Fragmanlar"ı ("Fragmente aus dem Orient”) Kendi Kültürel Değerlerimize Bakmak İçin. Yayın Evi: Cumhuriyet

(D-10)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi .

(D-10-Eski)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. The International Journal of Research in Teacher Education (IJRTE, http://ijrte.eab.org.tr/en/index.php, Uluslararası Dergide Hakem/ Reviewers.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. The Internatıonal Journal of Educatıonal Researchers (IJERs), http://ijrte.eab.org.tr/en/index.php, Uluslararası Dergide Hakem/ Reviewers.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Bilim Kurulu Üyeliği.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Journal of History School - JOHS.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. EUROPEAN JOURNAL OF RESEARCH ON EDUCATION (ISSN: 2147-6284) Special Issue: Human Resource Management published by International Association of Social Science Research (IASSR) .
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi .
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2010. Cambridge Dil Ansiklopedisi, 2. Baskı, (Edt.) Yunus Alyaz . Ebru Atak Damar, Bursa 2010, Danışma Kurulu Üyesi .

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. European Journal of Research on Education (EJRE).

(D-3-Eski)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. The Seventh International Congress of Educational Research, Full Text Book, "Educational , Policy in the 21st Century: Evidence, Research, Values & Innovation" 28 - 31 May, 2015 Muğla Sıtkı Koçman University.

(D-8)Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2019. Contemporary Educatİonal Researches: Theory and Practice in Education.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2019. Theory and Practice in Education. Science, Experience and Knowledge.
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. EDUCATION AND HUMAN RIGHTS, Editörler AKPINAR DELLAL, NEVİDE / STANKOWSKI WITOLD.
4-) Editörlük Türü: Diğer Yayınlar. 2018. ROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS Editörler, Nevide AKPINAR DELLAL, Özgür YILDIZ.
5-) Editörlük Türü: Diğer Yayınlar. 2018. CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCHES, EDİTÖRLER STANKOWSKI WITOLD,DELLAL NEVİDE,GLEITZE MATTHIAS,WADON KASPRZAK KATARZYNA .
6-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. EĞİTİM, GENÇLİK VE GELECEK, EDUCATION, YOUTH AND FUTURE, Editörler, Nevide AKPINAR DELLAL, Özgür YILDIZ.
7-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. Demokratik Değerler Eğitimi, Democratic Values Education, Editör, Nevide AKPINAR DELLAL.
8-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. Bilimde Etik ve Demokratik Eğitim, Ethics in Science and Democratic Education, Editörler, AKPINAR DELLAL, Nevide, COŞKUN, M. V..

(D-9)Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Diğer Yayınlar. 2018. ABSTRACT BOOK OF 3rd INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Tam Metin Bildiri Kitabı.
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı.
4-) Editörlük Türü: Kitap. 2016. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN BİLDİRİ KİTABI PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS .
5-) Editörlük Türü: Kitap. 2011. Alman Dili Edebiyatı ve Kültürü Üzerine Araştırmalar, Prof. Dr. Hüseyin Salihoğlu Armağanı.
6-) Editörlük Türü: Kitap. 2010. Çağdaş Yazın Yapıtlarına İlişkin Eleştiri Yazıları - Yazında Birey ve Toplum.
7-) Editörlük Türü: Diğer Yayınlar. 2004. IV. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu 17-19 Haziran 2004 Bildirileri tam Metin Kitabı.

(E-1)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-)

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-)
2-)

(E-3)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)
3-)
4-)

(E-4)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Çocuklara Yabancı Dil Eğitimi ve Dil Edinimi, Nedir? Niçin? Nasıl? - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
2-) Alman Kültür Tarihi´nden Seçme Tarihi ve Yazınsal Ürünlerde Türkler, Avrupa´da Türk İmgesi´ne Bir Katkı - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Interkulturelle Motivation der Deutschlernenden an den Anadolu-Gymnasien in Muğla. Ein Beitrag zur Förderung der interkulturellen Kompetenz durch DaF-Unterricht’ . Konu: Fremdsprachenunterricht, Yabancı Dil Eğitimi, Motivasyon. Aynur-Tükenmez . 2019
2-) Tez Adı: Bewusstseinsniveau der Fremdsprachenlehramtsstudenten in Bezug auf kritisches Denken. Konu: Fremdsprachenunterricht, Yabancı Dil Eğitimi, Eleştirel Eğitim. Eşe Büşra-Akın. 2018
3-) Tez Adı: Einstellungen, Vorurteile und Stereotype von türkischen Gymnasiasten gegenüber Deutschen und deutscher Sprache. Konu: Yabancı Dil Eğitimi, Alman Dili Eğitimi. Şengül-Balkaya. 2017
4-) Tez Adı: Handlungsorientierte Lehr- und Lernverfahren und Kulturvermittlung im Fremdsprachenunterricht. Eine empirisch-qualitative Forschung. Konu: Yabancı Dil Eğitimi. Melek. 2015
5-) Tez Adı: Interkulturelle Differenzen und Kulturbedingte Konflikte im Fremdsprachenunterricht. Eine empirisch- qualitative Untersuchung. Konu: Yabancı Dil Eğitimi. Seher . 2015
6-) Tez Adı: Die Schulung der Eigen – und Fremdwahrnehmung mit Hilfe Literarischer Texte im Fremdsprachlichen Deutschunterricht. Konu: Yabancı Dil Eğitimi. Can. 2014
7-) Tez Adı: Türkiye’de Erken Yaşta Yabancı Dil Eğitimi. Veli ve Öğretmenlerin Erken Yaşta Yabancı Dile Yönelik Algı ve Tutumları. Konu: Yabancı Dil Eğitimi. Yıldız. 2012
8-) Tez Adı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Öğrenen Öğrencilerin Öğrenme Motivasyonları ve Öğrenme Stratejileri. Türkiye de İkinci Yabancı Dil Almancanın Yöntem ve Öğretimi Alanına Bir Katkı. Uygulamaya Yönelik Bir Araştırma” (“Lernmotive und Lernstrategien der Deutsch als zweite Fremdsprachen-Studenten an Universitäten. Ein Beitrag zur Methodik und Didaktik des Deutschen als zweite Fremdsprache in der Türkei“) . Konu: Yabancı Dil Eğitimi. Duygu. 2010
9-) Tez Adı: Yabancı Dil Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamındaki Öğretme Davranışlarının İncelenmesi Ampirik - Nitel Bir Araştırma (“Eine Untersuchung zum Lehrverhalten des Fremdsprachenlehrer-Kandidats in der Schulpraxis- Eine empirisch qualitative Forschung”) . Konu: Yabancı Dil Eğitimi. Servet. 2010
10-) Tez Adı: Türkiye’de Yabancı Dil Olarak Almanca Ders Kitaplarında Kültürlerarası Öğrenme, (Interkulturelles Lernen in den DaF-Lehrwerken in der Türkei. Konu: Yabancı Dil Eğitimi. Jülide. 2010
11-) Tez Adı: Eğitim Fakülteleri Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Derslerinde Yabancı Kültürle Karşılaşma ve Önyargılar. Ampirik - Nitel Bir Araştırma, („Begegnung mit der fremden Kultur und Vorurteile in den Lehrveranstaltungen der Deutschdidaktikabteilungen an den Pädagogischen Fakultäten. Eine empirisch-qualitative Untersuchung“) . Konu: Yabancı Dil Eğitimi. Özlem. 2009
12-) Tez Adı: Yabancı Dil Eğitiminde Eğitici Drama Oyunları ve Teknikleri Uygulamaya Yönelik Bir Araştırma” (Dramapädagogische Spiele und Techniken im Dienste der Fremdsprachendidaktik. Eine praxisorientierte). Konu: Yabancı Dil Eğitimi. Zeynep. 2009

(G-1)Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yabancı Dil Eğitiminde Kültürel Çatışmalar ve İşlevselleşrilmesi . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Die interkulturellen Differenzen als Auslöser der Konflikte und ihre Funktionalisierung im DaF-Unterricht. 2016-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yabancı Dil Eğitimi. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. "Erziehung zur Interkulturalität mit der Begegnung des Eigenen und Fremden im DaF-Unterricht” adlı proje, Duisburg-Essen Üniversitesi’nde (Almanya) DAAD (Alman Akademik Değişim Hizmetleri) Araştırma Bursu . 2011-2013
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Erken Yaşta Yabancı Dil Eğitimi. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Alman İlköğretim Okullarının Birinci Kademesinde Erken Yaşta Yabancı Dil Eğitimi adlı projeyle DAAD (Alman Akademik Değişim Hizmetleri) bursuyla Duisburg-Essen Üniversitesi’nde (Almanya) iki aylık araştırma burs. 2007-2011

(G-3-Eski)TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Edebiyat. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. 20 Yüzyıl Alman Edebiyatı’nda Türk İmgesi adlı proje, Hamburg Üniversitesi Germanistik Enstitüsü . 2012-2013

(G-7)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Einstellungen, Vorurteile und Stereotype von türkischen Gymnasiasten gegenüber Deutschen und deutscher Sprache. Konu: Yabancı Dil Eğitimi, Alman Dili Eğitimi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Einstellungen, Vorurteile und Stereotype von türkischen Gymnasiasten gegenüber Deutschen und deutscher Sprache. Konu: Yabancı Dil Eğitimi, Alman Dili Eğitimi. 2016-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yabancı Dil Eğitimi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yabancı Dil Derslerinde Eylem odaklı Öğretme-Öğrenme Teknikleri ve Kültür Aktarımı İlişkisi. 2015-2015
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yabancı Dil Eğitimi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yabancı Dil derslerinde Kültürlerarası Farklılıklar ve Kültür Temelli Anlaşmazlık Sorunları. 2013-2015
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yabancı Dil Eğitimi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Üniversitelerde İkinci yabancı Dil Olarak Almanca Öğrenen Öğrencilerin Öğrenme Motivasyonları ve Öğrenme Stratejileri, Yardımcı araştırmacı Duygu Bora – (Projekt Nr:2007/44) http://arastirma.comu.edu.tr/, Proje Yöneticisi (Tamamlandı). 2007-2010
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Erken Yaşta Yabancı Dil Eğitimi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Çanakkale'deki İlköğretim Okullarında Erken Yabancı Dil Eğitiminin Verimlilik Analizi, (Projekt Nr:2006/36) http://arastirma.comu.edu.tr/. 2006-2009
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yabancı Dil Eğitimi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Eğitim Fakülteleri Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Derslerinde Yabancı Kültürle Karşılaşma ve Önyargılar, (Projekt Nr:2007/42) http://arastirma.comu.edu.tr/. 2006-2009

(Ğ-2)Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Performans Ödülü. 2007

(I-3)Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. uluslararası sportif organizasyonlarında yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) 5. International Contemporary Educatıonal Research Congress. Almanya. . 2019
2-) 4. International Contemporary Educatıonal Research Congress. Bodrum- Türkiye. . 2018
3-) 3. International Contemporary Educatıonal Research Congress. Polonya. . 2018
4-) 2. International Contemporary Educatıonal Research Congress. Türkiye. . 2017
5-) I. International Contemporary Educatıonal Research Congress, I. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Gelenekten Geleceğe Eğitim. Türkiye. . 2016
6-) VII. International Congress of Educational Research, "Educational Policy in the 21st Century: Evidence, Research, Values & Innovation". Türkiye. . 2015

(I-5)Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) The International Journal of Research in Teacher Education (IJRTE, http://ijrte.eab.org.tr/en/index.php, Uluslararası Dergide Hakem/ Reviewers. . . 2014
2-) Internatıonal Journal of Educatıonal Researchers (IJERs), http://ijrte.eab.org.tr/en/index.php, Uluslararası Dergide Hakem/ Reviewers. . . 2014
3-) The International Journal of Research in Teacher Education (IJRTE, http://ijrte.eab.org.tr/en/index.php, Uluslararası Dergide Hakem/ Reviewers. . . 2014
4-) V. International Congress of Educational Research, “Peace, Memory & Education Research”, Educational Research Association with the contributions of European Educational Research Association, World Education Research Association, International Association of Educators, International Association of Qualitative Research and Canakkale Onsekiz Mart University, 6-9 Jun 2013, Çanakkale-Turkey, Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği. . . 2013
5-) ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE, Multi-paradigmatic Transformative Research in Education: Challenges and Opportunities, International Association of Educational Researchers,Ürgüp/Nevşehir, May 31 – June 2, 2013, Düzenleme Kurulu Üyesi. . . 2013
6-) Cambridge Dil Ansiklopedisi, 2. Baskı, (Edt.) Yunus Alyaz . Ebru Atak Damar, Bursa 2010, Danışma Kurulu Üyesi . . . 2010
7-) II. International Congress of Educational Research, “Social Entrepreneurship, Democratic Participation and Educational Research”, April 29-May 2, 2010, Düzenleme Kurulu Üyesi. . . 2010
8-) III. International Congress of Educational Research, "Life-long Learning and Informal Education" (“Yaşam Boyu Öğrenme ve İnformal Eğitim”), 4-7 Mayıs 2011, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne, Düzenleme Kurulu Üyesi. . . 2010
9-) I. International Congress of Educational Research, “Eğitim Araştırmalarında Güncel Sorunlar ve Yeni Yaklaşımlar”, 1-3 May, 2009, Çanakkale, Düzenleme Kurulu Üyesi. . . 2009
10-) Almanya’nın Schwaebisch Hall kentinde Goethe Enstitüsü ve Robert Bosch Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği “Kültürlerarası Öğrenme” adlı 2 haftalık hizmetiçi eğitim seminerine katıldı.. 27 Ocak-9 Şubat . Almanya. 2008
11-) Germanistentagung Deutschland - Türkei vom 12. Oktober bis 17. Oktober 2008 in Mannheim katılım. Ekim. Almanya. 2008
12-) 6-7 Kasım 2005, Türk-Alman İrtibat Semineri’ne (Deutsch-Türkisches Seminar) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi temsilcisi olarak katılım, Yer: Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi. Kasım. . 2005
13-) Goethe Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle İstanbul Goethe Enstitüsü’nde 10./11.04.2003 tarihleri arasında düzenlenen “Berufsbezogene Deutschlehrerausbildung, Zwischenbilanz zum neuen Curriculum” konulu “Workshop” aktif katılım, fakülte deneyimlerinin aktarılması . 10-11 Nisan. Türkiye. 2003
14-) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı ve Almanya’nın Osnabrück Üniversitesi işbirliğiyle 01-04.10.2001 tarihleri arasında „Bilinguale Erziehung als Perspektive Europaeischer Schulentwicklung“ konulu Workshop’un gerçekleştirilmesi. 1-4 Ekim. . 2001
15-) Georg August Üniversitesi’nde (Göttingen/Almanya) 1994-1996 yılları arasında iki yıllık DAAD Doktora Araştırma Bursu sırasında, Germanistik, Türkoloji ve Slavistik bölümlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde derslere katılım. . Almanya. 1994
16-) Christian Albrechts Üniversitesi (Kiel/Almanya) tarafından 17 Temmuz-12 Ağustos 1989 tarihleri arasında organize edilen „42. Uluslararası Bilimsel Yaz Kursu”nun (“Internationaler Wissenschaftlicher Ferienkurs”) tüm aktivitelerine katılım ve dil kursunun „Oberstufe“ (çok iyi) derecesi ile bitirilmesi. . 17 Temmuz-12 Ağustos . Almanya. 1989
17-) Johannes Gutenberg Üniversitesi (Mainz/Almanya) tarafından 10 Temmuz- 9 Ağustos 1986 tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Üniversite Yaz Kursu”na („Internationaler Sommerkurs“) katılım. . 10 Temmuz- 9 Ağustos. Almanya. 1986

(I-6)Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Akpınar Dellal, N., , Avrupa bize 700 yıllık önyargıyla bakıyor, Çanakkale Gündem . Mart. . 2011
2-) Çukurova Üniversitesi (Adana) Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı tarafından 15-30 Haziran 1989 tarihleri arasında Almanya’da organize edilen “Eğitim Araştırma Gezisi’ne (Studienreise in Deutschland”) katılım.. 15-30 Haziran. Almanya. 1989

(I-7)Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) International Rating Academy Congress on HOPE, PREJUDICES, MARGINALISATION, DISINTEGRATION AND THE PROBLEM OF SCORNING; EFFORTS FOR RESOLUTION AND HOPE. Türkiye. . 2018

(I-8)Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Boğaz Tv. 17X4 Yaşadıkça Programı 20.12.2013, konuk olarak katıldı. . . 2013
2-) TRT INT televizyonunda 19 Ocak 2007 tarihinde yayımlanan “YABANCI” adlı televizyon programına konuşmacı olarak katıldı.. 19 Ocak. Türkiye. 2007

Verdiği Dersler

ADE2005 2019-2020 Güz

Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar I

ADE2009 2019-2020 Güz

İleri Okuma ve Yazma Becerileri I

ADE3001 2019-2020 Güz

Dil Edinimi

ADE4001 2019-2020 Güz

Ders Kitabı İncelemesi

ADÖ20001 2019-2020 Güz

ALMANCA ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI

EBB4803 2019-2020 Güz

Okul Deneyimi

ADE2005 2018-2019 Güz

Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar I

ADE3001 2018-2019 Güz

Dil Edinimi

ADE4001 2018-2019 Güz

Ders Kitabı İncelemesi

EBB4803 2018-2019 Güz

Okul Deneyimi

PFD4006 2018-2019 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

ADE1010 2018-2019 Bahar

Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi

ADE2006 2018-2019 Bahar

Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar II

ADE2010 2018-2019 Bahar

İleri Okuma ve Yazma Becerileri II

ADE3006 2018-2019 Bahar

Edebi Metin İnceleme ve Öğretimi II

ADE4510 2018-2019 Bahar

Metin Türleri ve Öğretimi

EBB4804 2018-2019 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması