Personel

Doç.Dr. Gamze Yüksel
Doç.Dr.
Gamze Yüksel
@ E-posta
ngamze@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5086

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Matematik Bölümü / Uygulamalı Matematik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK 2001

Yüksek Lisans

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK 2005

Doktora

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK 2011

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Işık Osman Raşit, Yüksel Gamze, Demir Bülent, 2018. Analysis of second order and unconditionally stable BDF2-AB2 method for the Navier-Stokes equations with nonlinear time relaxation. Numerical Methods for Partial Differential Equations
2-) Gökmen.,E., Yüksel.,G., Sezer.,M., 2017. A numerical approach for solving Volterra type functional integral equations with variable bounds and mixed delays. journal of computational and applied mathmematics
3-) YUKSEL.,G., ISIK.,R., SEZER.,M., 2015. Error analysis of Chebyshev collocation method for linear second-order partial differential equations. International Journal of Computer Mathematics
4-) Yuksel.,G., Isik.,R., 2015. Numerical analysis of Backward-Euler discretization for simplified magnetohydrodynamic flows. Applied Mathematical Modelling
5-) YUKSEL.,G., INGRAM.,R., 2013. Numerical Analysis of a Finite Element, Crank-Nicolson Discretization for MHD Flows at Small Magnetic Reynolds Numbers. International Journal of Numerical Analysis and Modeling

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) YUKSEL.,G., 2016. Euler matrix method for linear second-order partial differential equations with complicated conditions. Journal of Scientific and Engineering Research
2-) YUKSEL.,G., SEZER.,M., 2013. A Chebyshev Series Approximation for Linear Second- Order Partial Differential Equations with Complicated Conditions. Gazi University Journal of Science
3-) YUKSEL.,G., YÜZBAŞI.,Ş., SEZER.,M., 2012. A Chebyshev method for a class of high- order linear Fredholm integro-differential equations. Journal of Advanced Research in Applied Mathematics
4-) YUKSEL.,G., GÜLSU.,M., SEZER.,M., 2012. A Chebyshev Polynomial Approach for High-Order Linear Fredholm-Volterra Integro Differential Equations. Gazi University Journal of Science
5-) YUKSEL.,G., SEZER.,M., 2011. A Chebyshev approximate method for solving constant coefficients pantograph equations. Süleyman Demirel University Journal of Naturel and Applied Sciences
6-) YUKSEL.,G., SEZER.,M., 2011. A Chebyshev Approximate Method for Solving Pantograph Equations. Journal of Advanced Research in Differential Equations
7-) YUKSEL.,G., GÜLSU.,M., SEZER.,M., 2011. Chebyshev polynomial solutions of a class of second-order nonlinear ordinary differential equations. Journal of Advanced Research in Scientific Computing

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) YUKSEL.,G., GÜLSU.,M., 2009. Parabolik kısmi diferansiyel denklemler için iki zaman adımlı yaklaşımlar üzerine bir çalışma. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yaman Mustafa Hicret, Yüksel Gamze, 2019. A stability Analysisof Partitioned Method for Simplified MagnetoHydroDynamics Equations with the LinearTime Relaxation. International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2019)
2-) Yüksel Gamze, Yaman Mustafa Hicret, 2019. The Second Order Method for Simplified MagnetoHydroDynamics Equations with LinearTime Filter. International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2019)

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yüksel Gamze, 2019. The finite element solutions of the Simplified MagnetoHydroDynamicsEquations with time step methods and the effects of differential time filter on the solutions.. Numerical Analysis and ComputationalFluid Dynamics: Workshop in Honor ofMünevver Tezer-Sezgin’xxs 67th Birthday
2-) Kacar Eroğlu Simge, Yüksel Gamze, 2019. Stability Analysis of Crank-Nicolson Method for Simplified Magneto Hydro Dynamics Equation with Linear Time Relaxation. International Conference on Mathematics and Mathematics Education
3-) Yaman Mustafa Hicret, Yüksel Gamze, 2018. Stability of Nonlinear Time Relaxation Model forSimplified MagnetoHydroDynamics and Comparison ofSolutions. International Conference on Mathematics and Mathematics Education
4-) Yaman Mustafa Hicret, Yüksel Gamze, 2018. Numerical Analysis of Backward-Euler Method forSimplified MagnetoHydroDynamics with Linear TimeRelaxation. International Conference on Mathematics and Mathematics Education
5-) Gökçe Nida, Yeniçeri İbrahim Önder, Yüksel Gamze, 2018. Estimation of Bone Age from Radiological Images with Soft Computing methods. 11th international statistic days conference
6-) Kacar Eroğlu Simge, Yüksel Gamze, 2017. The stability of an IMEX (Implicit-Explicit) Method for Simplified MHD (MagnetoHydroDynamics) Equations. Workshop on Nonlinear Partial Differential Equations in Applied Mathematics
7-) YUKSEL.,G., IŞIK.,R., SEZER.,M., 2013. An estimated upper bound for Chebyshev polynomial approximation of linear partial differential equations with mixed conditions. 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina
8-) YUKSEL.,G., GÜLSU.,M., SEZER.,M., 2007. Lineer Fredholm-Volterra İntegro-diferansiyel denklemleri için Chebyshev yaklaşımları üzerine. II.Türk Dünyası Matematik Sempozyumu, Sakarya, 2007

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) YUKSEL.,G., 2015. MagnetoHydroDynamic Denklemlerinin Çözümleri İçin Geliştirilen Crank Nicolson Leap Frog Metodunun Kararlılığı. AMG 2015
2-) YUKSEL.,G., SEZER.,M., 2009. A Chebyshev approximate method for solving constant coefficients pantograph equations. . 9. Dinamik Sistemler Çalıştayı, İzmir
3-) YUKSEL.,G., GÜLSU.,M., SEZER.,M., 2007. Riccati diferansiyel denkleminin Chebyshev polinom çözümleri. XX. Ulusal Matematik Sempozyumu, Erzurum, 2007.
4-) YUKSEL.,G., GÜLSU.,M., 2006. Parabolik kısmi diferansiyel denklemler için standart olmayan başlangıç koşulları ile verilen iki zaman adımlı yaklaşımlar üzerine. XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, Kütahya, 2006.

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Yaman Mustafa Hicret, Yüksel Gamze, 2017. BASİTLEŞTİRİLMİŞ MANYETOHİDRODİNAMİK (MHD) DENKLEMLERİNİN SONLU ELEMANLAR METODUYLA ÇÖZÜMLERİ İÇİN GELİŞTİRİLEN ZAMAN RAHATLATMA MODELLERİ. MSKÜ VI. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU
2-) KELLER.,R., YÜKSEL.,G., 2015. Bazı Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri için Geliştirilen Implicit-Explicit (IMEX) Metotlar. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ II. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU ARALIK-2015

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. International Journal of Theoretical and Applied Mathematics.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Turkish Journal of Mathematics.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. International Journal of Circuit Theory and Applications.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. International journal of circuit theory and application.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal Of Scientific Computing.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Numerical methods for partial differential equations.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Advances in Computational Mathematics.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. International Journal of Computational Methods.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Numerical Methods for Partial Differential Equations.
10-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Numerical Methods for Partial Differential Eqyations.
11-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Numerical Methods for Partial Differential Equations.
12-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Neural Computing and Applications.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Journal of Balikesir University Institue of science and Technology.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Applied Mathematics.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. Institute of Advanced Scientific Research.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Numerical Analysis of a Finite Element, Crank-Nicolson Discretization for MHD Flows at Small Magnetic Reynolds Numbers - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:10
2-) Numerical analysis of Backward-Euler discretization for simplified magnetohydrodynamic flows - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:3
3-) A numerical approach for solving Volterra type functional integral equations with variable bounds and mixed delays - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
4-) A Chebyshev approximate method for solving constant coefficients pantograph equations - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
5-) A Chebyshev method for a class of high- order linear Fredholm integro-differential equations - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
6-) Numerical analysis of Backward-Euler discretization for simplified magnetohydrodynamic flows - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:3
7-) Numerical Analysis of a Finite Element, Crank-Nicolson Discretization for MHD Flows at Small Magnetic Reynolds Numbers - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:8
8-) A Chebyshev method for a class of high- order linear Fredholm integro-differential equations - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:3
9-) A Chebyshev method for a class of high- order linear Fredholm integro-differential equations - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
10-) Numerical Analysis of a Finite Element, Crank-Nicolson Discretization for MHD Flows at Small Magnetic Reynolds Numbers - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
11-) Numerical Analysis of a Finite Element, Crank-Nicolson Discretization for MHD Flows at Small Magnetic Reynolds Numbers - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:2
12-) A Chebyshev Series Approximation for Linear Second- Order Partial Differential Equations with Complicated Conditions - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
13-) A Chebyshev method for a class of high- order linear Fredholm integro-differential equations - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Error analysis of Chebyshev collocation method for linear second-order partial differential equations - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
2-) A numerical approach for solving Volterra type functional integral equations with variable bounds and mixed delays - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
3-) A Chebyshev Series Approximation for Linear Second- Order Partial Differential Equations with Complicated Conditions - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) A Chebyshev method for a class of high- order linear Fredholm integro-differential equations - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
5-) Error analysis of Chebyshev collocation method for linear second-order partial differential equations - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
6-) Numerical Analysis of a Finite Element, Crank-Nicolson Discretization for MHD Flows at Small Magnetic Reynolds Numbers - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
7-) Numerical Analysis of a Finite Element, Crank-Nicolson Discretization for MHD Flows at Small Magnetic Reynolds Numbers - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
8-) Error analysis of Chebyshev collocation method for linear second-order partial differential equations - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
9-) Numerical analysis of Backward-Euler discretization for simplified magnetohydrodynamic flows - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
10-) A Chebyshev Series Approximation for Linear Second- Order Partial Differential Equations with Complicated Conditions - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
11-) A Chebyshev method for a class of high- order linear Fredholm integro-differential equations - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
12-) A Chebyshev Polynomial Approach for High-Order Linear Fredholm-Volterra Integro Differential Equations - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
13-) A Chebyshev method for a class of high- order linear Fredholm integro-differential equations - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Lineer Zaman Rahatlatma Terimli Basitleştirilmiş Manyetohidrodinamik Denklemlerinin (BMHD) Cranck-Nicolson (CN) Metoduyla Çözümleri ve Nümerik Analizi. Konu: Matematik. Simge -KACAR EROĞLU. 2019
2-) Tez Adı: BASİTLEŞTİRİLMİŞ MANYETOHİDRODİNAMİK (BMHD) DENKLEMLERİNİN SONLU ELEMANLAR METODUYLA ÇÖZÜMLERİ İÇİN GELİŞTİRİLEN ZAMAN RAHATLATMA MODELLERİ. Konu: Bu çalışmada Basitleştirilmiş Manyetohidrodinamik (BMHD) denklemlerine diferansiyel filtreler eklenerek elde edilen zaman rahatlatma modellerinin çözümleri incelenmiştir.. Mustafa Hicret-Yaman. 2018
3-) Tez Adı: BAZI KİSMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN ÇÖZÜMLERİ İÇİN GELİŞTİRİLEN IMPLICIT-EXPLICIT (IMEX) METOTLAR. Konu: Bu çalışmada akışkanlar dinamiğindeki denklemlerden biri olan Manyeto-hidrodinamik (MHD) ve Stokes-Darcy denklemlerinin nümerik çözümlerini sonlu elemanlar metodu ile elde etmek için kullanılan bazı Implicit-Explicit (IMEX) metotlar verilecektir. Bu metotların kararlılık ve hata analizleri incelenecektir. Ayrıca Stokes-Darcy denklemi için daha önce kararlılık analizi yapılmış olan Backward Euler -Forward Euler (BEFE) metodunun hata analizi yapılacaktır.. RABİA-KELLER. 2016

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Lineer Zaman Rahatlatma Terimli Basitleştirilmiş Manyetohidrodinamik Denklemlerinin (BMHD) Cranck-Nicolson (CN) Metoduyla Çözümleri ve Nümerik Analizi. 2018-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Basitleştirilmiş Manyetohidrodinamik (MHD) denklemlerinin sonlu elemanlar metoduyla çözümleri için geliştirilen zaman rahatlatma modelleri. 2017-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bu çalışmada akışkanlar dinamiğindeki denklemlerden biri olan Manyeto-hidrodinamik (MHD) ve Stokes-Darcy denklemlerinin nümerik çözümlerini sonlu elemanlar metodu ile elde etmek için kullanılan bazı Implicit-Explicit (IMEX) metotlar verilecektir. Bu metotların kararlılık ve hata analizleri incelenecektir. Ayrıca Stokes-Darcy denklemi için daha önce kararlılık analizi yapılmış olan Backward Euler -Forward Euler (BEFE) metodunun hata analizi yapılacaktır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. BAZI KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN ÇÖZÜMLERİ İÇİN GELİŞTİRİLEN IMPLICIT-EXPLICIT (IMEX) METOTLAR. 2015-2016

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Esnek Hesaplama Yöntemleri İle Radyolojik Görüntülerden Kemik Yaşı Tahmini. 2017--1

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) YÖK - 2009

Verdiği Dersler

MAT 5508 2019-2020 Güz

Lineer Cebirden Seçme Konular

MAT4003 2019-2020 Güz

Kısmi Diferensiyel Denklemler

MAT6556 2019-2020 Güz

Uygulamalı Matematikten Seçme Konular II

MATH 1851 2019-2020 Güz

CALCULUS I

MAT2005 2018-2019 Güz

Diferensiyel Denklemler I

MAT4003 2018-2019 Güz

Kısmi Diferensiyel Denklemler

MAT4513 2018-2019 Güz

Graf Teorisi

MAT2006 2018-2019 Bahar

Diferensiyel Denklemler II

MAT2008 2018-2019 Bahar

Matematik Paket Uygulamaları

MAT3512 2018-2019 Bahar

Bilgisayar Programlama

MAT6553 2018-2019 Bahar

Uygulamalı Matematikten Seçme Konular I

MAT1803 2017-2018 Güz

Matematik I

MAT2005 2017-2018 Güz

Diferensiyel Denklemler I

MAT2803 2017-2018 Güz

Diferansiyel Denklemler

MAT4003 2017-2018 Güz

Kısmi Diferensiyel Denklemler

MAT6535 2017-2018 Güz

Akışkanlar Dinamiğinde Matematiksel Metodlar

ENF2802 2017-2018 Bahar

Matematik Paket Uygulamaları

MAT1804 2017-2018 Bahar

Matematik II

MAT2006 2017-2018 Bahar

Diferensiyel Denklemler II

MAT4506 2017-2018 Bahar

Kısmi Dif. Denklemlerin Nümerik Çözümleri