Personel

Yrd.Doç.Dr. Nigar İpek Eğilmez
Yrd.Doç.Dr.
Nigar İpek Eğilmez
@ E-posta
nigaripek@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3135

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Türkçe Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI EYLÜL, 2001

Yüksek Lisans

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 2005

Doktora

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 2010

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) İpek.,N., Taner Derman.,M., Sadioğlu.,Ö., 2010. The Levels of Anxiety and Hopelessness of Primary Education Children with Speech Disorders and of Their Parents. İlköğretim Online
2-) İpek.,N., Bilgin.,A., 2007. İlköğretim Çağı Çocuklarında Kelime Dağarcığı Gelişimi. İlköğretim Online

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Madan.,D., İpek Eğilmez.,N., 2014. Dilbilgisi Öğretiminde Yeni Bir Soluk: Fiilimsi Hazine Avcıları Etkinliği. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED)

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Fırat, H., İpek Eğilmez, N. (2013). “Türkçe Öğretmeni Yetiştirmede Çocuk Edebiyatı Dersinin Önemi.” 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı. Niğde, 4-6 Temmuz 2013. - 2013
2-) İpek Eğilmez, N., Fırat, H. (2013). “Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Değer” Kavramına İlişkin Görüşleri” 6. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Bursa, 4-7 Aralık 2013. - 2013
3-) İpek, N., Sadioğlu, Ö. (2009). “İlköğretim Türkçe Programında Yer Alan Kazanımların ve Türkçe Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin “Eleştirel Okuma” Becerisi Açısından Değerlendirilmesi” 2. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı. Ürgüp, 2-4 Temmuz 2009. - 2009
4-) Sadioğlu, Ö., İpek, N. ve Taner Derman, M. (2009). “Determining The Information Literacy Skills of Teacher Candidates for The Sustainability of Quality in Education” World Conference on Educational Sciences. Kıbrıs, 4-7 Şubat 2009. - 2009
5-) İpek, N. (2008). “İlköğretim 4-5. Sınıflar Türkçe Çalışma Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin Etkileşim Düzeyleri” 1. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Ankara, 20-21 Kasım 2008. - 2008
6-) İpek, N., Taner M., Sadioğlu, Ö. (2008). “The Levels of Anxiety and Hopelessness of Primary Education Children with Speaking Disorders and Their Parents” 2nd International Conference on Special Education, Marmaris, Muğla, 18-21 Haziran 2008. - 2008

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) İpek Eğilmez.,N., Erdemir.,E., 2015. Bibliyoterapik Unsurlar Açısından Eflatun Cem Güney: Evvel Zaman İçinde. 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
2-) İpek Eğilmez.,N., Özşavli.,G., 2015. Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
3-) Ergül Özkul.,Z., Coşkun.,V., 2015. Bilgilendirici Metinlerin Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerisi Üzerindeki Etkisi. 8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Sadioğlu Ö., İpek N., Onur Sezer, G., Taner Derman M., Bağçeli Kahraman P., Sungurtekin Ş. (2009). The Effectiveness of the “Drama in Primary Education” Course, on the Multiple Intelligence Domains of Pre-Service Teachers in Primary Education. 1. Uluslararası Yaşayan Kuramcılar Konferansı “Howard Gardner”. Burdur, 23-24 Mayıs 2009. - 2009
2-) Onur Sezer, G., Taner Derman M., Bağçeli Kahraman P., İpek N., Sadioğlu Ö., Sungurtekin Ş. (2009). The Relation Between the Attitudes of Primary Education Teacher Candidates Towards “Drama in Primary Education” Course and Their Intelligence Domains. 1. Uluslararası Yaşayan Kuramcılar Konferansı “Howard Gardner”. Burdur, 23-24 Mayıs 2009. - 2009

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) İpek Eğilmez.,N., Kıvrak.,D., 2015. Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) İpek Eğilmez, N. (2013). Çocukların Yazı Dilindeki Söz Varlığı. İlköğretim Dördüncü Sınıf Düzeyi. Bursa: Alfa-Aktüel Yayınevi. - 2013

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) İpek Eğilmez.,N., Madan.,D., . 2015. Türkçenin Eğitimi-Öğretimine Yönelik Çalışmalar. Yayın Evi: Pegem Akademi
2-) Sarı.,E., İpek Eğilmez.,N., . 2015. Türkçenin Eğitimi-Öğretimine Yönelik Çalışmalar. Yayın Evi: Pegem Akademi
3-) İpek Eğilmez, N., Şahin, H. (2012). "İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Söz Varlığı" içinde Yılmaz, E. ve Diğ. (haz.) Türkçenin Eğitimi Öğretimi Üzerine Çalışmalar. Ankara: Pegem Akademi. - 2012
4-) İpek, N., Sadioğlu Ö. (2010). "İlköğretim Türkçe Programında Yer Alan Kazanımların ve Türkçe Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin “Eleştirel Okuma” Becerisi Açısından Değerlendirilmesi." içinde Subaşı Uzun, L., Bozkurt Ü. (haz.) Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar. Ankara Üniversitesi, Tömer. - 2010

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi - 2014

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. Türkçenin Eğitimi-Öğretimine Yönelik Çalışmalar.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - 2014
2-) Anadilli Eğitimi Dergisi. ISSN: 2147-6020 - 2013

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 21. Yüzyılda Eğitim Politikaları: Kanıt, Araştırma, İnovasyon ve Değerler, Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu. 28-31 Mayıs 2015. Türkiye. 2015
2-) Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu. 12-14 Kasım 2015. Türkiye. 2015
3-) VII. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu. 19-21 Haziran 2014. Türkiye. 2014
4-) IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Bilim Kurulu.. 22-24 Aralık. Türkiye. 2011

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) III. Ege Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı. 12-14 Nisan. Türkiye. 2013
2-) Ulusal Halikarnas Balıkçısı Sempozyumu. 31 Ekim-2 Kasım. Türkiye. 2013

Verdiği Dersler

TEB3001 2014-2015 Yaz

Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi

TEB4516 2014-2015 Yaz

Yaratıcı Yazma Süreç ve Uygulamaları

TEB1001 2014-2015 Yaz

Yazı Yazma Teknikleri

TEB3009 2014-2015 Yaz

Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi

TEB4516 2014-2015 Yaz

Yaratıcı Yazma Süreç ve Uygulamaları

TEB1001 2014-2015 Yaz

Yazı Yazma Teknikleri

TEB3001 2014-2015 Yaz

Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi

TEB3008 2014-2015 Yaz

Özel Öğretim Yöntemleri II

EBB4804 2014-2015 Yaz

Öğretmenlik Uygulaması

TEB3008 2014-2015 Yaz

Özel Öğretim Yöntemleri II

TEB3009 2017-2018 Güz

Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi

TEB3009 2017-2018 Güz

Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi

EBB4803 2017-2018 Güz

Okul Deneyimi

TEB 5525 2017-2018 Güz

ANLAMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

TEB 5000 2017-2018 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

TEB 5700 2017-2018 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB 5700 2017-2018 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB 5000 2016-2017 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI

TEB 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB 5090 2016-2017 Bahar

SEMİNER

PFD4006 2016-2017 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

TEB 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB 5700 2016-2017 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB 5000 2016-2017 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

TEB 5700 2016-2017 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB3009 2016-2017 Güz

Anlama Teknikleri I:Okuma Eğitimi

TEB3001 2016-2017 Güz

Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi

TEB3001 2015-2016 Yaz

Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi

TEB 5000 2015-2016 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI

TEB 5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB3001 2015-2016 Bahar

Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi

TEB 5090 2015-2016 Bahar

SEMİNER

TEB 5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB1001 2015-2016 Bahar

Yazı Yazma Teknikleri

TEB3009 2015-2016 Bahar

Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi

TEB3009 2015-2016 Güz

Anlama Teknikleri I:Okuma Eğitimi

TEB3001 2015-2016 Güz

Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi

TEB3001 2015-2016 Güz

Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi

TEB3009 2015-2016 Güz

Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi

TEB1001 2015-2016 Güz

Yazı Yazma Teknikleri

PFD4006 2015-2016 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4006 2015-2016 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

TEB 5000 2015-2016 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

TEB 5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB 5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB 5525 2015-2016 Güz

ANLAMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

TEB3008 2014-2015 Bahar

Özel Öğretim Yöntemleri II

TEB 5524 2014-2015 Bahar

ANLATMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

TEB 5000 2014-2015 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI

TEB 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB4516 2014-2015 Bahar

Yaratıcı Yazma Süreç ve Uygulamaları

TEB 5090 2014-2015 Bahar

SEMİNER

EBB4804 2014-2015 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

TEB4516 2014-2015 Bahar

Yaratıcı Yazma Süreç ve Uygulamaları

TEB3008 2014-2015 Bahar

Özel Öğretim Yöntemleri II

PFD 4002 2014-2015 Güz

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

TEB3001 2014-2015 Güz

Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi

PFD 4006 2014-2015 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD 4002 2014-2015 Güz

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD 4006 2014-2015 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

TEB 5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB1001 2014-2015 Güz

Yazı Yazma Teknikleri

TEB 5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB 5000 2014-2015 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

TEB 5525 2014-2015 Güz

ANLAMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

TEB1001 2014-2015 Güz

Yazı Yazma Teknikleri

TEB3001 2014-2015 Güz

Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi

TEB 5090 2014-2015 Güz

SEMİNER