Personel

Doktor Öğretim Üyesi Nilfer Şahin
Doktor Öğretim Üyesi
Nilfer Şahin
@ E-posta
nilfersahin@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5177

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Abd

Öğrenim Bilgileri

Doktora

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 27.12.2010

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şahin.,C., Kara.,M., Kara.,B., Şahin.,N., Beydilli.,H., Acar.,E., 2015. Investigation of reelin rs7341475, rs362691 and rs12705169 gene polymorphisms in cases a with suicide attempt. . Acta Medica Mediterranca
2-) Nilfer Şahin, Didem Behice Öztop, Savaş Yılmaz, Hatice Akgül. Tip 1 Diyabetes Mellitus Tanılı Ergenlerde Psikopatoloji, Yaşam Kalitesi ve Ebeveyn Tutumlarının Değerlendirilmesi (Nöropsikiyatri Arşivi Dergisinde 02.01.2014 tarihinde 10.4274/npa.y7248 DOI no ile yayınlanmak üzere kabul edildi). - 2014

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Şahin.,N., Altun.,H., 2015. Urinary Retention Associated with Atomoxetine Use: A Case Report. . Journal of Clinical and Analytical Medicine

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Şahin.,N., Yeniçeri.,N., Balcı.,Y., 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Adli Olguların Değerlendirilmesi.. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi.
2-) Nilfer Şahin, Hatice Altun, Bilge Kara. Özürlü Çocuk Sağlık Kurulu Raporlarının Değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi 2014; 15(1): 48-53. - 2014
3-) Didem Behice Öztop, Çağlar Özdemir, Demet Ünalan, Hatice Akgül, Nilfer Şahin. İntihar Girişiminde Bulunan 6-16 Yaş Grubuna Ait 2002-2006 Yılları Başvuru Kayıtlarının Değerlendirilmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2009;Cilt:4(11):159-173. - 2009

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Hatice Altun, Özlem Gül, Ali Nuri Öksüz, Nilfer Şahin. Fluoksetin ile başarılı bir şekilde tedavi edilen siklik kusma sendromu: olgu sunumu Turk Arch Ped 2014; 49: 88-89. - 2014

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Şahin.,N., Tasdelen.,B., 2015. Aripiprazole induced severe weight loss: a case report. . 7th International Congress on Psychopharmacology and International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology
2-) Şahin.,N., Altun.,H., 2015. Urinary retention associated with atomoxetine use: a case report. . 7th International Congress on Psychopharmacology and International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology
3-) Özkoç.,H., Şahin.,N., Baldemir.,E., 2015. Assessment of hope level and assessment of factors influencing hope levels in Turkey. 7th International Congress on Psychopharmacology and International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology
4-) Mustafa Şahin, Mert K. Maraşlı, Keziban Korkmaz, Nilfer Şahin, Didem Behice Öztop, Gökmen Zararsız, Serpil Taheri, Elif Funda Şener. ARNTL2 gene expression in autism spectrum disorders. 24th International Medical Sciences Student Congress, OP26, İstanbul 2014 - 2014
5-) 3. Nilfer Şahin, Hatice Altun. Role of genetic in the etiology of autism: Twin autistics. 6th International Congress on Psychopharmacology and International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, P123, Antalya, 2014 - 2014
6-) Nilfer Sahin, Ulviye Kırlı. An anorexia nervosa case presented with a complaint of glass eating. 6th International Congress on Psychopharmacology and International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, P258, Antalya, 2014 - 2014
7-) Hatice Altun, Nilfer Sahin, Ramazan Karanfil. Demographic characteristics and psychiatric disorders in sexually abused children and adolescents: A 4-years experience. 6th International Congress on Psychopharmacology and International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, P121, Antalya, 2014. - 2014
8-) Nilfer Şahin. Successful Treatment of Tourette Syndrome Impeding Surgical Intervention: A Case Report. 6th International Congress on Psychopharmacology and International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, P407, Antalya, 2014 - 2014
9-) Bedia Ince Tasdelen, Didem Behice Oztop, Hatice Gamze Poyrazoglu, Saliha Demirel Ozsoy, Rabia Durmus, Nilfer Sahin, Huseyin Per. The evaluation of psychopathology and quality of life in children and adolescents with migraine. 6th International Congress on Psychopharmacology and International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, P83, Antalya, 2014. - 2014
10-) 1. Nilfer Şahin, Hatice Altun. Hiccup caused by aripiprazole use: a case report ,5th International Congress on Psychopharmacology and International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, P243, Antalya, 2013. - 2013

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Hatice Altun, Nilfer Şahin. Akut Civa Zehirlenmesi Olan Çocuklarda Otistik Spektrum Bozukluğunun Araştırılması, Konya Otizm Günleri, SB6, Konya 2013. - 2013

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Şahin.,N., Küçük.,F., 2015. Tik Bozukluğu Olan Bir Olguda EEG Bozukluğu Nedeniyle Ortaya Çıkan Tanı Karmaşası.. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi
2-) Şahin.,N., 2015. Tedaviye Dirençli Depresyonda Metilfenidat Kullanımı: Bir Olgu Sunumu. . 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi
3-) Nilfer Şahin, Hatice Altun. Asperger Bozukluğu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu, Konya Otizm Günleri, P14, Konya, 2013. - 2013
4-) Bilge Kara, Nilfer Şahin, Murat Kara, Esin Sakallı Çetin, Hatice Topal. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda reelin gen polimorfizminin araştırılması, Erişkin Yaşta Görülen Genetik Hastalıklar Sempozyumu, İstanbul, 2013. - 2013
5-) Sema Ekmekçi, Meda Kondolot, Didem Behice Öztop, Savaş Yılmaz, Nilfer Şahin. Erciyes Üniversitesi Çocuk İstismarı Tedavi ve Engelleme Merkezi’ne Cinsel İstismar Nedeniyle Adli Değerlendirme İçin Getirilen Olguların Değerlendirilmesi, 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, P3, Antalya, 2011. - 2011
6-) Nilfer Şahin, Didem Behice Öztop, Sema Ekmekçi, Savaş Yılmaz. Tip 1 Diyabetes Mellituslu Ergenlerde Psikopatoloji, 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, P25, Antalya, 2011. - 2011
7-) Sema Ekmekçi, Nilfer Şahin, Didem Behice Öztop, Savaş Yılmaz. Tekrarlayan Kaygı Ataklarıyla Seyreden Glial Tümör Olgusu, 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, P35, Antalya, 2011. - 2011
8-) Didem Behice Öztop, Demet Ünal, Çağlar Özdemir, Hatice Akgül, Nilfer Şahin, Sevgi Özmen. 19.06.2006-30.06.2008 Tarihleri Arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri A.D’a İntihar Girişimiyle Başvuran Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik Özelliklerinin Prospektif Olarak Değerlendirilmesi, 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi, P21, Antalya, 2008. - 2008
9-) Didem Behice Öztop, Hatice Akgül, Nilfer Şahin, Sevgi Özmen. On Olguluk Bir Seri İle Çocuklarda Aripiprazol Kullanımı, 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi, P140, Antalya, 2008. - 2008
10-) Didem Behice Öztop, Nilfer Koyuncu Şahin, Hatice Akgül. Psikojenik Polidipsi (Aşırı Su İçme): Bir Ergen Olgu Sunumu ,17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, P18, İzmir, 2007. - 2007

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) 1.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler eğitim kalitesi ile mesleki ve iletişim becerileri düzeyinin geliştirilmesi açısından araştırma altyapı projesi (Proje Araştırmacısı) - 2015

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) 9. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı. Türkiye. . 2015

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Akut Cinsel Saldırı Olgularına Multidisipliner Yaklaşım. . . 2015

Verdiği Dersler

TIP 5019 2018-2019 Güz

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

TIP 5007 2018-2019 Güz

PSİKİYATRİ

TIP 5019 2018-2019 Güz

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

TIP 5019 2018-2019 Güz

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

TIP 5019 2018-2019 Güz

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

TIP 5019 2017-2018 Güz

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

TIP 5019 2017-2018 Güz

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

TIP 5019 2017-2018 Güz

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

TIP 5019 2017-2018 Güz

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

TIP 5019 2016-2017 Güz

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

TIP 5019 2016-2017 Güz

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

TIP 5019 2016-2017 Güz

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

TIP 5019 2016-2017 Güz

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

TIP 5019 2015-2016 Güz

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI