Personel

Doktor Öğretim Üyesi Nilfer Şahin
Doktor Öğretim Üyesi
Nilfer Şahin
@ E-posta
nilfersahin@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5177

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Abd

Öğrenim Bilgileri

Doktora

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 27.12.2010

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şahin Nilfer, Altun Hatice, Belge Kurutaş Ergül, Fındıklı Ebru, 2018. Evaluation of estrogen and G protein-coupled estrogen receptor 1 (GPER) levels in drug-naïve patients with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Bosnian Journal of Basic Medical Sciences
2-) Şahin Nilfer, Altun Hatice, Belge Kurutaş Ergül, Balkan Damla, 2018. Vitamin D and vitamin D receptor levels in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Neuropsychiatric Disease and Treatment
3-) Şahin Nilfer, Kasap Burcu, Kırlı Ulviye, Yeniçeri Emine Neşe, Topal Yaşar, 2018. Assessment of anxiety-depression levels and perceptions of quality of life in adolescents with dysmenorrhea. Reproductive Health
4-) Altun Hatice, Şahin Nilfer, Belge Kurutaş Ergül, Sevgen Feyza Hatice, Fındıklı Ebru, 2018. Assessment of malondialdehyde levels, superoxide dismutase, and catalase activity in children with autism spectrum disorders. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
5-) Karaçetin Gül, Arman Ayşe, Perdahlı Fiş Neşe, Demirci Esra, Özmen Sevgi, Tural Hesapçıoğlu Selma, Tufan Ali Evren, Tural Ümit, Aktepe Evrim, Aksu Hatice, Akyol Ardıç Ülkü, Başgül Şaziye Senem, Bilaç Öznur, Coşkun Murat, Çelik Gonca Gül, Karakoç Demirkaya Sevcan, Dursun Onur Burak, Durukan İbrahim, Fidan Saniye Tülin, Gençoğlan Salih, Sarı Gökten Emel, Görker Işık, Görmez Vahdettin, Yıldız Gündoğdu Özlem, Gürkan Cihat Kağan, Hergüner Sabri, Kandemir Hasan, Kılıç Birim Günay, Kılınçarslan Ayşe, Mutluer Tuba, Nasıroğlu Serhat, Özcan Özlem, Öztürk Ömer Mücahit, Yalın Sapmaz Sermin, Süren Serkan, Şahin Nilfer, 2018. Prevalence of Childhood Affective disorders in Turkey: An epidemiological study. Journal of Affective Disorders
6-) Kara Bilge, Şahin Nilfer, Kara Murat, Sakallı Çetin Esin, Topal Hatice, 2018. The relationship between attention deficit hyperactivity disorder and reelin gene polymorphisms in Turkish population. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
7-) Altun Hatice, Şahin Nilfer, Belge Kurutaş Ergül, Güngör Olcay, 2018. HOMOCYSTEINE, PYRIDOXINE, FOLATE AND VITAMIN B12 LEVELS IN CHILDREN WITH ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER. Psychiatria Danubina
8-) Altun Hatice, Belge Kurutaş Ergül, Şahin Nilfer, Güngör Olcay, Fındıklı Ebru, 2018. The levels of Vitamin D, Vitamin D Receptor, Homocysteine and Complex B Vitamin in Children with Autism Spectrum Disorders. Clinical Psychopharmacology and Neuroscience
9-) Altun Hatice, Belge Kurutaş Ergül, Şahin Nilfer, Sınır Hayati, Fındıklı Ebru, 2017. Decreased levels of G protein-coupled estrogen receptor in children with autism spectrum disorders. Psychiatry Research
10-) Şener Elif Funda, Şahin Mustafa, Taheri Serpil, Korkmaz Keziban, Maraşlı Mert Kahraman, Zararsız Gökmen, Canpolat Mehmet, Şahin Nilfer, Öztop Didem Behice, 2017. A preliminary study of the genes related to aggression and insensitivity to pain in autism spectrum disorders. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
11-) Öztop Didem Behice, İnce Taşdelen Bedia, Poyrazoğlu Hatice Gamze, Demirel-özsoy Saliha, Yılmaz Rabia, Şahin Nilfer, Bozkurt Selma, 2016. Assessment of Psychopathology and Quality of Life in Children and Adolescents With Migraine. Journal of Child Neurology
12-) Şahin Cem, Kara Murat, Kara Bilge, Şahin Nilfer, Beydilli Halil, Acar Ethem, 2015. Investigation of reelin rs7341475 rs362691 and rs12705169 gene polymorphisms in cases a with suicide attempt. Acta Medica Mediterranea
13-) Şahin Nilfer, Öztop Didem Behice, Yılmaz Savaş, Altun Hatice, 2015. Assessment of Psychopathology, Quality of Life, and Parental Attitudes in Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus. Noro Psikiyatri Arsivi

SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Balkan Damla, Şahin Nilfer, 2016. Binge eating attacks appearing after incest: a case report. Anatolian Journal of Psychiatry

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şahin Nilfer, Yeniçeri Emine Neşe, Balcı Yasemin, 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Adli Olguların Değerlendirilmesi. MUĞLA TIP DERGİSİ

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Şahin Nilfer, Balkan Damla, 2018. Incest by grandmother with dementia: a case report. journal of clinical and analytical medicine
2-) Şahin Nilfer, Altun Hatice, 2015. Urinary Retention Associated with Atomoxetine Use A Case Report. JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTIC MEDICINE
3-) Altun Hatice, Gül Özlem, Öksüz Ali Nuri, Şahin Nilfer, 2014. Cyclic vomiting syndrome treated successfully with fluoxetin. Türk Pediatri Arşivi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Şahin Nilfer, Kara Murat, Kara Bilge, Topal Hatice, 2018. Evaluation of RELN gene polymorphism in children with autism spectrum disorder. Anatolian Journal of Psychiatry
2-) Altun Hatice, Şahin Nilfer, Fındıklı Ebru, Sınır Hayati, 2016. Suça sürüklenen çocukların suç tipleri, sosyodemografik ve klinik özellikleri. Adli Tıp Dergisi
3-) Şahin Nilfer, Altun Hatice, Kara Bilge, 2014. Özürlü Çocuk Sağlık Kurulu Raporlarının Değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi
4-) Öztop Didem Behice, Özdemir Çağlar, Ünalan Demet, Altun Hatice, Şahin Nilfer, 2009. İntihar girisiminde bulunan 6-16 yaş grubuna ait 2002-2006 yılları başvuru kayıtlarının degerlendirilmesi. Fırat Saglık Hizmetleri Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Şahin.,N., Tasdelen.,B., 2015. Aripiprazole induced severe weight loss: a case report. . 7th International Congress on Psychopharmacology and International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology
2-) Şahin.,N., Altun.,H., 2015. Urinary retention associated with atomoxetine use: a case report. . 7th International Congress on Psychopharmacology and International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology
3-) Özkoç.,H., Şahin.,N., Baldemir.,E., 2015. Assessment of hope level and assessment of factors influencing hope levels in Turkey. 7th International Congress on Psychopharmacology and International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology
4-) Mustafa Şahin, Mert K. Maraşlı, Keziban Korkmaz, Nilfer Şahin, Didem Behice Öztop, Gökmen Zararsız, Serpil Taheri, Elif Funda Şener. ARNTL2 gene expression in autism spectrum disorders. 24th International Medical Sciences Student Congress, OP26, İstanbul 2014 - 2014
5-) 3. Nilfer Şahin, Hatice Altun. Role of genetic in the etiology of autism: Twin autistics. 6th International Congress on Psychopharmacology and International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, P123, Antalya, 2014 - 2014
6-) Nilfer Sahin, Ulviye Kırlı. An anorexia nervosa case presented with a complaint of glass eating. 6th International Congress on Psychopharmacology and International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, P258, Antalya, 2014 - 2014
7-) Hatice Altun, Nilfer Sahin, Ramazan Karanfil. Demographic characteristics and psychiatric disorders in sexually abused children and adolescents: A 4-years experience. 6th International Congress on Psychopharmacology and International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, P121, Antalya, 2014. - 2014
8-) Nilfer Şahin. Successful Treatment of Tourette Syndrome Impeding Surgical Intervention: A Case Report. 6th International Congress on Psychopharmacology and International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, P407, Antalya, 2014 - 2014
9-) Bedia Ince Tasdelen, Didem Behice Oztop, Hatice Gamze Poyrazoglu, Saliha Demirel Ozsoy, Rabia Durmus, Nilfer Sahin, Huseyin Per. The evaluation of psychopathology and quality of life in children and adolescents with migraine. 6th International Congress on Psychopharmacology and International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, P83, Antalya, 2014. - 2014
10-) 1. Nilfer Şahin, Hatice Altun. Hiccup caused by aripiprazole use: a case report ,5th International Congress on Psychopharmacology and International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, P243, Antalya, 2013. - 2013

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Hatice Altun, Nilfer Şahin. Akut Civa Zehirlenmesi Olan Çocuklarda Otistik Spektrum Bozukluğunun Araştırılması, Konya Otizm Günleri, SB6, Konya 2013. - 2013

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Şahin.,N., Küçük.,F., 2015. Tik Bozukluğu Olan Bir Olguda EEG Bozukluğu Nedeniyle Ortaya Çıkan Tanı Karmaşası.. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi
2-) Şahin.,N., 2015. Tedaviye Dirençli Depresyonda Metilfenidat Kullanımı: Bir Olgu Sunumu. . 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi
3-) Nilfer Şahin, Hatice Altun. Asperger Bozukluğu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu, Konya Otizm Günleri, P14, Konya, 2013. - 2013
4-) Bilge Kara, Nilfer Şahin, Murat Kara, Esin Sakallı Çetin, Hatice Topal. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda reelin gen polimorfizminin araştırılması, Erişkin Yaşta Görülen Genetik Hastalıklar Sempozyumu, İstanbul, 2013. - 2013
5-) Sema Ekmekçi, Meda Kondolot, Didem Behice Öztop, Savaş Yılmaz, Nilfer Şahin. Erciyes Üniversitesi Çocuk İstismarı Tedavi ve Engelleme Merkezi’ne Cinsel İstismar Nedeniyle Adli Değerlendirme İçin Getirilen Olguların Değerlendirilmesi, 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, P3, Antalya, 2011. - 2011
6-) Sema Ekmekçi, Nilfer Şahin, Didem Behice Öztop, Savaş Yılmaz. Tekrarlayan Kaygı Ataklarıyla Seyreden Glial Tümör Olgusu, 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, P35, Antalya, 2011. - 2011
7-) Didem Behice Öztop, Demet Ünal, Çağlar Özdemir, Hatice Akgül, Nilfer Şahin, Sevgi Özmen. 19.06.2006-30.06.2008 Tarihleri Arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri A.D’a İntihar Girişimiyle Başvuran Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik Özelliklerinin Prospektif Olarak Değerlendirilmesi, 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi, P21, Antalya, 2008. - 2008
8-) Didem Behice Öztop, Hatice Akgül, Nilfer Şahin, Sevgi Özmen. On Olguluk Bir Seri İle Çocuklarda Aripiprazol Kullanımı, 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi, P140, Antalya, 2008. - 2008
9-) Didem Behice Öztop, Nilfer Koyuncu Şahin, Hatice Akgül. Psikojenik Polidipsi (Aşırı Su İçme): Bir Ergen Olgu Sunumu ,17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, P18, İzmir, 2007. - 2007

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) 1.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler eğitim kalitesi ile mesleki ve iletişim becerileri düzeyinin geliştirilmesi açısından araştırma altyapı projesi (Proje Araştırmacısı) - 2015

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) 9. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı. Türkiye. . 2015

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Akut Cinsel Saldırı Olgularına Multidisipliner Yaklaşım. . . 2015

Verdiği Dersler

TIP 5019 2018-2019 Güz

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

TIP 5007 2018-2019 Güz

PSİKİYATRİ

TIP 5019 2018-2019 Güz

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

TIP 5019 2018-2019 Güz

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

TIP 5019 2018-2019 Güz

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

TIP 5019 2017-2018 Güz

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

TIP 5019 2017-2018 Güz

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

TIP 5019 2017-2018 Güz

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

TIP 5019 2017-2018 Güz

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

TIP 5019 2016-2017 Güz

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

TIP 5019 2016-2017 Güz

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

TIP 5019 2016-2017 Güz

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

TIP 5019 2016-2017 Güz

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

TIP 5019 2015-2016 Güz

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI