Personel

Doktor Öğretim Üyesi Nilgün Öncül
Doktor Öğretim Üyesi
Nilgün Öncül
@ E-posta
nilgunoncul@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5733

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme Ve Diyetetik Bölümü / Beslenme Bilimleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Öncül Nilgün, Karabıyıklı Şeniz, 2019. Antibacterial effect of verjuice against food-borne pathogens. British Food Journal
2-) Öncül Nilgün, Yıldırım Zeliha, 2019. Inhibitory effect of bacteriocins against Escherichia coli O157:H7. FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL
3-) Yıldırım Zeliha, Yerlikaya Sabire, Öncül Nilgün, 2017. Control of Listeria monocytogenes contamination in fresh beef by using lactococcin BZ. Journal of Food Safety
4-) Yıldırım Zeliha, Öncül Nilgün, Yıldırım Metin, Karabıyıklı Şeniz, 2016. Application of Lactococcin BZ and Enterocin KP against Listeria monocytogenes in Milk as Biopreservation Agents. Acta Alimentaria, an International of Food Science
5-) Karabıyıklı Şeniz, Öncül Nilgün, 2016. Inhibitory Effect of Unripe Grape Products on Foodborne Pathogens. Journal of Food Processing and Preservation
6-) Yıldırım Zeliha, Yerlikaya Sabire, Öncül Nilgün, Sakin Tuba, 2016. Inhibitory Effect of Lactococcin BZ against Listeria innocua and Indigenous Microbiota of Fresh Beef Meat. Food Technology and Biotechnology
7-) Öncül Nilgün, Karabıyıklı Şeniz, 2016. Survival of Foodborne Pathogens In Unripe Grape Products. LWT- Food Science and Technology
8-) Demirdöven Aslıhan, Karabıyıklı Şeniz, Tokatlı Kader, Öncül Nilgün, 2015. Inhibitory effects of red cabbage and sour cherry pomace anthocyanin extracts on food borne pathogens and their antioxidant properties. LWT- Food Science and Technology
9-) Öncül Nilgün, Karabıyıklı Şeniz, 2015. Factors affecting the quality attributes of unripe grape functional foods products. Journal of Food Biochemistry
10-) Karabıyıklı Şeniz, Öncül Nilgün, Cevahiroğlu Hande, 2015. Microbiological safety of pastrami A traditional meat product. LWT- Food Science and Technology
11-) Yıldırım Zeliha, İlk Yaselin, Yıldırım Metin, Tokatlı Kader, Öncül Nilgün, 2014. Inhibitory effect of enterocin KP in combination with sublethal factors on Escherichia coli O157 H7 or Salmonella Typhimurium in BHI broth and UHT milk. Turkish Journal of Biology
12-) İşleroğlu Hilal, Yıldırım Zeliha, Tokatlı Mehmet, Öncül Nilgün, Yıldırım Metin, 2012. Partial Characterization of Enterocin KP Produced by Enterococcus feacalis KP A Cheese Isolate. International Journal of Dairy Technology

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özbey Ayşe, Öncül Nilgün, Tokatlı Kader, Yıldırım Metin, Yıldırım Zeliha, 2017. Kuşburnu Marmelatlarının Bazı Fizikokimyasal ve MikrobiyolojikÖzelliklerinin Belirlenmesi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi
2-) Öncül Nilgün, Karabıyıklı Şeniz, 2016. Mechanism of Antibacterial Effect of Plant Based Antimicrobials. Ukrainian Food Journal
3-) Öncül Nilgün, Karabıyıklı Şeniz, 2016. Persistence and survival of some food borne pathogens in neutralized unripe grape products. Ukrainian Food Journal
4-) Yıldırım Zeliha, Ceylan Şeyma, Öncül Nilgün, 2015. Tokat Piyasasında Satışa Sunulan Tavuk Etlerinin Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi. Akademik Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi
5-) Öncül Nilgün, Karabıyıklı Şeniz, 2015. Bitkisel Kaynaklı Antimikrobiyallerin Gıdalarda Bulunan Mikroorganizmalar Üzerindeki İnhibitif Etkinliği. Akademik Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi
6-) Öncül Nilgün, Yıldırım Zeliha, Yıldırım Metin, 2015. Laktokoksiz BZ ve Enterosin KP nin Yoğurt Kültürlerinin Aktivitesi Üzerine Etkisi. Türk Tarım- Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi
7-) Özbey Ayşe, Öncül Nilgün, Erdoğan Kader, Yıldırım Zeliha, Yıldırım Metin, 2013. Tokat Yöresinde Üretilen Çalma Pekmezin Bazı Fiziksel Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri. Akademik Gıda Dergisi
8-) Yıldırım Zeliha, Tokatlı Mehmet, Öncül Nilgün, Yıldırım Metin, 2011. Laktoferrinin Biyolojik Aktivitesi. Akademik Gıda Bilimi ve Tek. Dergisi
9-) Özbey Ayşe, Öncül Nilgün, Yıldırım Zeliha, Yıldırım Metin, 2011. Mahlep ve Mahlep Ürünleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
10-) Gür Filiz, Güzel Melih, Öncül Nilgün, Yıldırım Zeliha, Yıldırım Metin, 2010. Süt Serum Proteinleri ve Türevlerinin Biyolojik ve Fizyolojik Aktiviteleri. Akademik Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yıldırım Zeliha, Öncül Nilgün, Yıldırım Metin, 2016. Kitosan ve Antimikrobiyal Özellikleri. Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Öncül Nilgün, Özbey Ayşe, Erinç Hakan, Yıldırım Zeliha, 2019. Microbiological, Antioxidant and Antimicrobial Properties of Sheep Milk Kefir. Uluslararası Tarım ve Orman Kongresi
2-) Bostancı Şeyda, Öncül Nilgün, 2018. The Chemistry and Health Benefits of Manuka Honey. 6th Muğla International Beekeeping and Pine Honey Congress
3-) Öncül Nilgün, Bostancı Şeyda, 2018. Evaluation of Antimicrobial Properties of Honey According to the Food Safety. 6th Muğla International Beekeeping and Pine Honey Congress
4-) Alkan Derya, Öncül Nilgün, 2018. Current Antimicrobials for Food Packaging. European Conference on Science, Art Culture (ECSAC 2018)
5-) Öncül Nilgün, Alkan Derya, 2018. Foodborne Diseases. European Conference on Science, Art Culture (ECSAC 2018)
6-) Öncül Nilgün, Karabıyıklı Şeniz, 2017. The Effectiveness of Unripe Grape Products on Native Flora of Some Salad Vegetables. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF)
7-) Öncül Nilgün, Karabıyıklı Şeniz, 2016. Antibacterial Effect of Unripe Grape Products on Natural and Inoculated Microflora of Carrot oral presentation. 8th Central European Congress on Food
8-) Öncül Nilgün, Karabıyıklı Şeniz, 2014. Microbiological and Physico Chemical Properties of Koruk Unripe Grape Products oral presentation. International Food Congress Novel Approaches in Food Industry-NAFI 2014

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Öncül Nilgün, 2017. Natural Food Antimicrobials. 10th Balkan Congress of Microbiology Microbiologia Balkanica 2017
2-) Çelik Mehtap, Öncül Nilgün, 2017. Biosensors For The Detection of Foodborne Pathogens. 10th Balkan Congress of Microbiology Microbiologia Balkanica 2017
3-) Öncül Nilgün, Karabıyıklı Şeniz, 2016. Minimum Inhibitory Concentration MIC of Unripe Grape Products on Food Borne Pathogens. 4th International ISEKI Food Conference
4-) Öncül Nilgün, Yıldırım Zeliha, 2016. Growth Ability of a Bacteriocinogenic Strain in Milk. 4th International ISEKI Food Conference
5-) Öncül Nilgün, Karabıyıklı Şeniz, 2016. Persistence and survival of some food borne pathogens in neutralized unripe grape products poster presentation. 8th Central European Congress on Food
6-) Özbey Ayşe, Öncül Nilgün, Erinç Hakan, Yıldırım Zeliha, 2015. Microbiological and Functional Properties of Cow Milk Kefir poster presentation. The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus
7-) Özbey Ayşe, Erinç Hakan, Öncül Nilgün, Yıldırım Zeliha, 2015. Microbiological Antioxidant and Antimicrobial Properties of Buffalo Milk Kefir poster presentation. The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus
8-) Yıldırım Zeliha, Öncül Nilgün, Özbey Ayşe, Erinç Hakan, Yıldırım Metin, 2014. Microbiological Properties and Antimicrobial Activity of Kefirs Sold in Tokat poster presentation. 2nd International Congress on Food Technology
9-) Çiçek Ümran, Yıldırım Zeliha, Öncül Nilgün, 2014. The Microbiological Properties of Tokat Bez Sucuks Produced with Starter Culture During Chilled Storage. International Food Congress Novel Approaches in Food Industry-NAFI 2014
10-) Cevahiroğlu. H, Öncül N., Can. Ht, Karabıyıklı, Ş., Çiçek, Ü., 2014. The Investigation of Microbiological Quality of Pastırma Sold In Tokat Province poster presentation. International Food Congress Novel Approaches in Food Industry-NAFI 2014
11-) Yildirim. Z, Ceylan. Ş, Öncül N, 2014. Determination of Microbiological Quality of Chicken Meats Sold in Tokat Markets poster presentation. International Food Congress Novel Approaches in Food Industry-NAFI 2014
12-) Çiçek Ümran, Öncül Nilgün, Yıldırım Zeliha, Duman Meryem, 2014. The Microbiological Evaluation of Tokat Bez Sucuks Produced with Different Starter Cultures. International Food Congress Novel Approaches in Food Industry-NAFI
13-) Çiçek Ümran, Yıldırım Zeliha, Öncül Nilgün, 2014. Microbiological Properties of Tokat Bez Sucuks Produced with Various Meat Fat Ratio During Chilled Storage poster presentation. International Food Congress Novel Approaches in Food Industry-NAFI
14-) Çiçek Ümran, Yıldırım Zeliha, Öncül Nilgün, 2014. The Effects of Utilizing Sodium Nitrite on the Microbiological Properties of Bez Sucuks Produced with Different Fat Ratios poster presentation. International Food Congress Novel Approaches in Food Industry-NAFI
15-) Ayrı Melek, Yurt Yasemin, İbiş Ferhat, Çiçek Ümran, Karabıyıklı Şeniz, Öncül Nilgün, Cevahiroğlu Hande, 2014. Physicochemical and Microbiological Evaluations of Meat Balls Produced with Adding Anthocyanin During Refrigeration poster presentation. International Food Congress Novel Approaches in Food Industry-NAFI
16-) Öncül Nilgün, Çiçek Ümran, Polat Naciye, Yıldırım Zeliha, 2013. Microbiological Properties of Tokat Bez Sucuks Produced With Various Meat Fat Ratio poster presentation. The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus
17-) Yıldırım Z, Özbey A, Öncül N, Cingöz A, 2013. Applications of bacteriocins and bacteriocinogenic lactic acid bacteria in the dairy industry poster presentation. International Food Congress Novel Approaches in Food Industry-NAFI
18-) Çiçek Ü, Yıldırım Z, Öncül N, Çevik M, Duman M, 2013. Effects of Utilizing Starter Culture on The Microbiological Properties of Bez Sucuks Produced With Different Fat Ratios poster presentation. The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus
19-) Özbey A, Erinç H, Öncül N, Yıldırım M, Yıldırım Z, 2013. Antioxidant Activity of Kefirs Sold in Tokat poster presentation. The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus
20-) Karabıyıklı Ş, Çiçek Ü, Cevahiroğlu H, Bulgan A, Öncül N, 2013. Traditional Meat Products Produced In Tokat Province poster presentation. The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus
21-) Karabıyıklı Ş., Tokatlı K., Öncül N., Demirdöven A., 2013. Some pysico chemical and microbiological properties of dried plum sold in Tokat poster presentation. The 2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”
22-) Ensoy Ü, Yıldırım Z, Öncül N, Battal S, 2011. Non thermal decontamination techniques for carcasses and fresh meat poster presentation. International Food Congress Novel Approaches in Food Industry-NAFI
23-) Öncül N, Yıldırım Z, Karabıyıklı Ş, Yıldırım M, 2011. Inhibition of Listeria monocytgenes in milk by Lactococin BZ and Enterocin KP poster presentation. International Food Congress Novel Approaches in Food Industry-NAFI
24-) Kaval Nesrin, Öncül Nilgün, Yıldırım Zeliha, Çiçek Ümran, Yıldırım Metin, 2010. Tokat Bez Sucuğunun Mikrobiyolojik Niteliklerinin İncelenmesi poster bildiri. 1. Ulusalarası Adritatik'ten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu
25-) Öncül Nilgün, Erdoğan Kader, Kaval Nesrin, Yıldırım Zeliha, Yıldırım Metin, 2010. Tokat Yöresinde Üretilen Çalma Pekmezin Bazı Nitelikleri poster bildiri. 1. Ulusalarası Adritatik'ten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Öncül N, Kaval N, Yıldırım Z, Yıldırım M, 2009. Tofu nun Üretim Teknikleri İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri ve Mikrobiyolojik Kalitesi poster bildiri. 6. Gıda Mühendisliği Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Öncül Nilgün, Yıldırım Zeliha, Yıldırım Metin, 2017. Bakteriyosinlerin Süt ve Süt Ürünlerinde Kullanımı. 1. Ulusal Sütçülük Kongresi
2-) Öncül Nilgün, Karabıyıklı Şeniz, 2017. Bazı Geleneksel Salata Sosları ve Gıda Güvenliği. 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
3-) Öncül Nilgün, Karabıyıklı Şeniz, 2016. Gıda İnokülasyonunda Kullanılacak Bazı Patojenlerin Büyüme Eğrilerinin Belirlenmesi poster bildiri. Türkiye 12. Gıda Kongresi
4-) Öncül Nilgün, Karabıyıklı Şeniz, 2016. Koruk Ürünlerinin Vitis vinifera Mikroflorasının Belirlenmesi ve Güvenli Gıda Kapsamında Değerlendirilmesi poster bildiri. Türkiye 12. Gıda Kongresi
5-) Karabıyıklı Şeniz, Öncül Nilgün, 2016. Koruk Ürünlerinin Domates Suyundaki Koruyucu Etkisi poster bildiri. Türkiye 12. Gıda Kongresi
6-) Karabıyıklı Şeniz, Öncül Nilgün, 2015. Bitkisel Kaynaklı Gıda Bileşenlerinin Antimikrobiyel Etkileri Özet bildiri. 5. Gıda Güvenliği Kongresi
7-) Duman Meryem, Çiçek Ümran, Öncül Nilgün, 2014. Farklı Starter Kültür Karışımları Kullanılarak Üretilen Bez Sucukların Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Özet bildiri. 3. Et Ürünleri Çalıştayı “Et Ürünleri Üretiminde İnovasyon”
8-) Karabıyıklı Ş, Öncül N, 2014. Ev Tipi Sanitizerlerin Gıdaların Mikrobiyolojik Güvenliği Açısından Önemi Özet bildiri. 4. Gıda Güvenliği Kongresi
9-) Battal S, Yıldırım Z, Öncül N, 2013. Laktokoksin Bz nin Taze Sığır Etinin Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Etkisi Özet bildiri. 8. Gıda Mühendisliği Kongresi
10-) Öncül N, Yıldırım Z, Yıldırım M, 2013. Laktokoksin BZ ve Enterosin KP nin Peynir Kültürlerinin Aktivitesi Üzerine Etkisi Özet bildiri. 8. Gıda Mühendisliği Kongresi
11-) Demirdöven Aslıhan, Karabıyıklı Şeniz, Özdoğan Kenan, Aydoğan Handan, Öncül Nilgün, Tokatlı Kader, 2013. Kırmızı Lahanadan Antosiyanin Ekstraksiyonu ve Antimikrobiyal Etkisi Özet bildiri. 8. Gıda Mühendisliği Kongresi
12-) Ensoy Çiçek Ü, Karabıyıklı Ş, Öncül N, Bulgan A, 2013. Et ve et ürünlerinin raf ömrüne etki eden iç ve dış faktörler poster bildiri. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi
13-) Öncül N, Yıldırım Z, Yıldırım M, 2013. Enterococcus faecalis KP nin Sütte Gelişimi ve Bakteriyosin Üretimi poster bildiri. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi
14-) Çiçek Ü, Yıldırım Z, Öncül N, Çevik M, Duman M, 2013. Sodyum Nitrit Kullanımının Farklı Et Yağ Oranları İle Üretilmiş Tokat Bez Sucuğunun Mikrobiyolojik Özelliklerine Etkisi poster bildiri. 4. Gıda Güvenliği Kongresi
15-) Yıldırım Z, Öncül N, Yıldırım M, 2013. Kitosanın Antibakteriyel Antifungal ve Antiviral Etki Mekanizması poster bildiri. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi
16-) Yıldırım Zeliha, Öncül Nilgün, Yıldırım Metin, 2013. Kitosanın Antimikrobiyal Aktivitesini Etkileyen Faktörler poster bildiri. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi
17-) Öncül N, Yıldırım Z, Özbey A, Yıldırım M, 2012. Laktokoksin BZ ve Enterosin KP nin Yoğurt Kültürlerinin Aktivitesi Üzerine Etkisi poster bildiri. Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu
18-) Öncül N, Erinç H, Özbey A, Yıldırım Z, 2012. Mikrobiyel Kaynaklı Doğal Antioksidanlar poster bildiri. Türkiye 11. Gıda Kongresi
19-) Özbey A, Öncül N, Tokatlı K, Yıldırım Z, Yıldırım M, 2012. Tokat ta Satışa Sunulan Kuşburnu Marmelatlarının Bazı Fiziksel Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri poster bildiri. Türkiye 11. Gıda Kongresi
20-) Öncül N, Yıldırım Z, Yıldırım M, 2012. Enterosin KP nin Sütte Escherichia coli O157 H7 ye Karşı İnhibitör Etkisi poster bildiri. Türkiye 11. Gıda Kongresi
21-) Özbey A, Tokatlı K, Öncül N, Yıldırım Z, Yıldırım M, 2012. Tokat ta Üretilen Çalma Pekmezin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelikleri poster bildiri. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu
22-) Öncül Nilgün, Tokatlı Mehmet, Yıldırım Zeliha, Yıldırım Metin, 2012. Biyokoruyucu Madde Olarak Reuterin poster bildiri. 3. Gıda Güvenliği Kongresi
23-) Öncül N., Yıldırım Z., Karabıyıklı Ş., Yıldırım M., 2012. Laktokoksin BZ nin Sütte Escherichia coli O157 H7 ye Karşı İnhibitör Etkisi poster bildiri. 3. Gıda Güvenliği Kongresi
24-) Toksöz Derya, Öncül Nilgün, Cingöz Ali, Yıldırım Zeliha, Yıldırım Metin, 2011. Keten Tohumu Protein Konsantresinin Yoğurdun Bazı Nitelikleri Üzerine Etkisi poster bildiri. 7. Gıda Mühendisliği Kongresi
25-) Ceylan Ş, Öncül N, Battal S, Yıldırım Z, 2011. Gıda Kaynaklı Patojenlerin Biyokontrolünde Bakteriyofajlar poster bildiri. 7. Gıda Mühendisliği Kongresi
26-) Kaval N, Öncül N, Yıldırım Z, Ensoy Ü, Yıldırım M, 2010. Tokat Bez Sucuğunun Mikrobiyolojik Niteliklerinin İncelenmesi poster bildiri. 1. Et Ürünleri ‘Sucuk’ Çalıştayı
27-) Kaval Nesrin, Erdoğan Kader, Öncül Nilgün, Yıldırım Zeliha, Yıldırım Metin, 2009. Biyokoruyucu Kültür Olarak Laktik Asit Bakterileri poster bildiri. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu
28-) Öncül N, Erdoğan K, Kaval N, Yıldırım Z, Yıldırım M, 2009. Biyokorucu Madde Olarak Uçucu Yağ Asitleri poster bildiri. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu
29-) Öncül N, Gedik M, Ensoy Ü, Yıldırım M, 2009. Lactococcus lactis in Biyoteknolojik Niteliklerinin İncelenmesi poster bildiri. XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2018. The Most Recent Studies in Science and Art/Use of Edible Antimicrobial Films And Coatings For Microbial Safety And Food Quality. Yayın Evi: Gece Publising
2-) . 2018. The Most Recent Studies in Science and Art/Safer Food Saves Lives. Yayın Evi: Gece Publising

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Nessa journal of Nutrition and Health Sciences.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Food Science and Technology.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Food Research International.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Food.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Food Science and Technology.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Advances in Dairy Research.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Bacteriology Parasitology.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Nutrition Food Sciences.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. International Journal of Agricultural Science and Food Technology.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Agricultural Science and Technology.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Life Sciences.

Verdiği Dersler

BDB1005 2019-2020 Güz

Sağlık Sosyolojisi

BDB2007 2019-2020 Güz

Genel Mikrobiyoloji

BDB2505 2019-2020 Güz

Temel İmmunoloji

BDB5534 2019-2020 Güz

Fonksiyonel Besinler ve Sağlık

BDB1005 2018-2019 Güz

Sağlık Sosyolojisi

BDB1006 2018-2019 Bahar

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

BDB1504 2018-2019 Bahar

Besinlere Giriş

HEM1514 2017-2018 Bahar

Çevre Sağlığı Eğitimi