Personel

Öğretim Görevlisi Nurten Denizhan Kırcan
Öğretim Görevlisi
Nurten Denizhan Kırcan
@ E-posta
nkircan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5120

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kadro Birimi

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Doğum Ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik 1999

Yüksek Lisans

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 2013

Yayin Bilgileri

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kırcan N, Ergin F, Adana F, Arslantaş H, Hemşirelik Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom Prevelansı ve yaşam kalitesi ile ilişkisi, 2012, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13(1):19-25 - 2012
2-) Kırcan, N.; Çadır, G.; Olam, F.; Endüstri Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin Benlik Saygılarının İncelenmesi, 2006, Hemşirelik Forumu Dergisi, 88-95, ISSN 1301-9880 - 2006
3-) Kırcan, N, Eksen, M, Baybek, H, Erdem, D; 0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Antibiyotik Kullanım İlkelerine Uyma Durumlarının Değerlendirilmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, ISSN:1303_5134, www.insanbilimleri.com., 2004. - 2004
4-) Kırcan, N, Eksen, M, Karakurt, H. T; Astım Nöbetini Ortaya Çıkaran Çevre Faktörleri Hakkında Annelerin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, ISSN:1303_5134, www.insanbilimleri.com., 2004. - 2004

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) 1. Baybek H., Dereli F., Bozyer İ., Demircan S., Turasay N., Kırcan N., Olgaç Z., Halk Sağlığı Staj Grubu, Muğla İli Yatağan Merkezdeki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Riskli Bireylere KOAH Ve Korunma Yollarına Yönelik Verilen Eğitimin Etkinliğinin Belirlenmesi, 2004, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, s:146 , - 2004

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kırcan, N; Yaşkaya, B. B; Muğla Merkez Kocamustafendi İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi, 2006, III. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu, - 2006
2-) Kırcan, N; Kaya, E; 2003 Yılında Muğla Devlet Hastanesi Pediatri Servisinde Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısı İle Yatan Vakaların Sosyo-Demografik Ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, 2006, III. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu - 2006

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Kırcan N, Balkaya N.A.; Normal Doğum Eyleminde Dikey Pozisyonların Kullanılması Konusunda Ebelerin Görüş ve Uygulamaları, 2013, 1. Ulusal Doğal Doğum Kongresi, - 2013
2-) Kırcan N, Doğum Sonrası Dönem, 2013, Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Doğum Sonrası Bakım Kongresi - 2013
3-) Kırcan N, Dudaklı H, Gebelerin Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi; 2012, 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi - 2012
4-) Kırcan N, Demirbaş İ, Gebelikte Ortaya Çıkan Riskli Durumların Belirlenmesi; 2012, 1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, - 2012
5-) Kırcan N, Balkaya N.A.; Sevil Ü.; Doğal Doğum. 2011, 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi. - 2011
6-) Rişvanlı R, Yaşar H.E, Balkaya N.A, Kırcan N, Kirlek F.; Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Yaşadıkları Sorunlar. 2011, 10. Ulusal/Uluslar arası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. - 2011
7-) Altunkaynak İ.Ç.; Kırcan N.; Tümer A.; Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin HIV/AIDS’e Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, 201013. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. - 2010
8-) Kırcan N., Ergin F, Adana F, Arslantaş H.; Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom Görülme Durumu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. 2010, 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. - 2010
9-) Turasay, N., Kırcan, N., Çırçırcı, M., Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi, 2007, 1. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, - 2007
10-) Kırcan, N.; Mert, A.; Acer, N.; Çalış, F.; Yavuz, F.; Muğla Sağlık Yüksekokulu ve Aydın Sağlık Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Anatomi Eğitimleri Hakkında Düşünceleri, 2006, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme Ve Sağlık Eğitimi Kongresi - 2006
11-) Kırcan, N; Çulha, N; Muğla Devlet Hastanesi Pediatri Servisine Son Bir Yıl İçinde Yatan Enfeksiyon Hatalıklarının Değerlendirilmesi,2006, 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi, s:386 - 2006
12-) Kırcan, N.; Kömür, Ş.; Toprakçı, D.; Adölesanların Beslenme İle İlgili Olumlu Ve Olumsuz Düşüncelerinin İncelenmesi, 2006, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme Ve Sağlık Eğitimi Kongresi, - 2006
13-) Kırcan, N.; Acer, N.; Bayan, Y.; Muğla Çocuk Yuvasında Kalan Çocukların Sosyo-Demografik Özelliklerinin Belirlenmesi, 2006, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme Ve Sağlık Eğitimi Kongresi, - 2006
14-) Acer, N.; Kırcan, N.; Yavuz, F.; Yılmaz, A.; Çeşitli Spor Dallarında Muğla Beden Eğitimi Ve S por Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Vücut Kitle İndeksi ve Kafatası Hacimlerinin İncelenmesi, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, - 2006
15-) Dereli F., Kırcan N., Muğla İli Merkez Sağlık Ocağına Kayıtlı Gebelerin Bebek Bakımı Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, 2005, 13. Ulusal Nenonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, s:501 - 2005
16-) Turasay N., Dereli F., Kırcan N., Kurt N., Muğla İl Merkezinde 0-1 Yaş Çocuğu Olan Anneleri Hijyenik Bakım Ve Uygulamalara İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi,2005, 13. Ulusal Nenonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, s:507 - 2005
17-) Kırcan, N; İşman, Ç; Yenidoğan Bebeğin Yaşamsal Bulguları Hakkında Ebe-Hemşirelerin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, 2005, 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, s:493, - 2005
18-) Kırcan, N.; Karakuş, A.; Eksen, M.; Düzöz, G.; Uysal, D. D.; Sağlık Personelinin Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi, 2005, 3. Uluslar arası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, - 2005
19-) Süzek, H; Kırcan, N; Demircan, S; Çerçi, H., Hızaler, E., Doğan, G. E., Evren, H., Sever, G., Temel, F. E., Sarıoğlu, H., Muğla Merkez İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilerin Obezite Durumlarının ve Etkenlerinin İncelenmesi,2004 III.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, s:180, - 2004
20-) Kırcan N., Dereli F., Karakurt TH., Astım Nöbetini Ortaya Çıkaran Çevre Faktörleri Hakkında Annelerin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, 2004, 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, s:474 , - 2004

Verdiği Dersler

HEM3011 2019-2020 Güz

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

HELİTAM 2005 2018-2019 Güz

Hermşirelik Bakımı II

HELİTAM 2008 2018-2019 Bahar

Hemşirelik Uygulaması II

HEM1504 2018-2019 Bahar

Sağlığı Geliştirme

HEM3528 2018-2019 Bahar

Doğuma Hazırlık ve Ebeveyn Eğitimi

HELİTAM 2001 2017-2018 Güz

Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi

HEM2521 2017-2018 Güz

Fiziksel Değerlendirme

HELİTAM 2008 2017-2018 Bahar

Hemşirelik Uygulaması II

HEM1504 2017-2018 Bahar

Sağlığı Geliştirme

HEM3528 2017-2018 Bahar

Doğuma Hazırlık ve Ebeveyn Eğitimi