Personel

Araştırma Görevlisi Nusret Kara
Araştırma Görevlisi
Nusret Kara
@ E-posta
nusretkara@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İşletme Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME/İŞLETME ABD 22.01.2019